torsdag 3 juni 2010

PA Resources?

Det finns utbombade bolag och så finns det PA Resources. Aktieägare har deltagit i en sällan skådad nedgång. -52 % sedan årsskiftet talar sitt tydliga språk, då ska man ändå minnas att aktien så sent som för en månad sedan var upp ca 9 %! Trots den senaste månads kräftgång talar sig många experter varma för bolaget. Alla inser att de har en tuff kassalikviditet just nu och nyemissionen är essentiell! Inte minst den sanslösa utspädningen visar vilken oerhört svår sits bolaget befinner sig i. Gearingen var enligt prospektet 85 % i mars vilket är högt men inte katastrofalt högt. Kassaflödet var också positivt. Emissionen behövs ändå, då likvida medel är farligt nära nollstrecket.

Några av de stora pojkarna är med och garanterar emissionen, vilket ger förtroende. Man får också ökat förtroende av att aktien upplevde en likadan nedgång vid deras förra kassa-kris för lite över ett år sedan! Då tvingades bolaget ge ut en konvertibel med 11 %:s kupongränta. Kursresan efter det penningtillskottet har varit otroligt, visserligen påeldat av kraftigt stigande börser. Man kan alltså hoppas att detta upprepas igen, när denna emission är i hamn. Självklart är detta förhoppningar och inget annat. Man vet aldrig vart kurser tar vägen.

Personligen har jag en tradingpost i detta bolag. Detta är inget favoritbolag, eftersom de under loppet av 1,5 år har lyckats förbruka alla sina pengar. Återbäringen till aktieägare och dessutom varit skral, om man tar hänsyn till emissionerna. Således är detta inget bolag jag kommer att ha i ett längre perspektiv. Däremot hoppas jag förstås att aktiekursen beter sig likadant som den gjorde ifjol, dvs sjunker lite till för att sedan dubblas på ett kvartal... Den som tänker likadant ska minnas portföljteorins grunder: Inte alla ägg i samma korg!

Inga kommentarer: