onsdag 15 december 2010

Viking förbereder sig för peak-oil?

Viking Q4 - 2 månader
Omsättning: 129,8 Meur (122,1)
Resultat före skatt: 7,1 Meur (0,34)
EPS: 0,65 euro (0,03)
ROE: 6,4 % (6,5%)
Gearing: 32,2 % (48,2%)

Viking drämde till med en kanonrapport! Kvartalsvinsten ökade nästan 20 ggr! Ledningen tonar dock ner resultatökningen och menar att den beror på fler trafikdagar och en starkare krona. För första gången på länge är inte de ökade bränslekostnaderna ett stort problem, trots att oljepriser borde ha stigit under året. Kanske ett nytt perspektiv från en ny VD?

Ledningen glömmer dock att berätta att en stor del av kvartalsvinsten kommer från bokförda ränteintäkter från det spanska varvet. Varvet misslyckades att bygga klart färjan tid och därför hävdes avtalet. Viking kräver tillbaka 39 Meuro, pengar som de ännu inte har fått. De har ändå bokfört 4,1 Meuro i förskottsrater som en intäkt! Detta kan bli en huvudvärk framåt.

Det är ändå inte resultatet som intresserar i Viking just nu. Istället är det nybeställningarna från STX-varvet i Åbo. Viking har lyckats pressa finska staten att betala miljöstöd för båtarna och de ska tydligen bli riktigt miljövänliga. Viking har tänk sig att de nya färjorna ska drivas med gas (LNG). Gasdriften är dock inte helt fastställd eftersom det beslutet i sin tur hänger på att Neste Oil investerar ca 40 Meuro så att de kan leverera gasen till Viking-båtarna! Även om mycket verkar vara på gång i Viking så verkar den här fartygsbeställningen fortfarande hänga oroväckande mycket luften.

Viking installerar inte LNG-motorer enbart av miljöskäl. Faktum är att de förbereder sig på "peak-oil"! Kanske första traditionella företaget som verkligen tar detta på allvar? Å andra sidan kanske detta blir deras sista chans att konkurrera bort Tallink. De har inte lyckats spräcka deras skuldsättning med bättre service. Nu  kanske de får en chans till? Ifall bränslet kostar 50 euro/litern om 10 år så kanske vi enbart ser röda båtar på Östersjön? Om nu inte också  Tallink investerar i LNG-båtar förstås...

Viking ska också återgå till att rapportera helår, istället för nuvarande 1/11-31/10. I samband med att finska dividendskatten infördes ändra Viking bokslutsperiod för att de skulle hinna dela ut ytterligare en skattefri dividend. Det var fem år sen. Nu är tiden tydligen mogen att ändra tillbaka. Det gör att gårdagens kvartalsrapport inte var en traditionell Q4-rapport utan istället kommer en helårsrapport i början på nästa år med årets sista två månader. Det händer ärligt talat väldigt lite med resultatet under dessa två månader, så det kommer inte att bli ett dramatiskt skifte av bokslutsperiod. Viking genererar över 90 % av vinsten under sommaren. Dessa två extra månader kommer kanske endast att märkas av aktienissar som mig?

Inga kommentarer: