fredag 30 december 2011

Divergens

Jag har noterat en oroväckande tendens senaste veckorna. Hittills har jag inte sett någon rapport på det, men sedan mitten på december har finska och svenska börsen brutit sin tidigare trend att utvecklas relativt lika! Senaste månaden har svenska börsen avkastat bättre, då t.ex. OMXH25 har backat -0,3 % medan OMXS30 har stigit 5,0 %. Ser man på grafen de tre senaste månaderna är divergensen från mitten på december tydlig.

OMXS30 i blått och OMXH25 i rött, skapad via www.di.se
Vad hände då den 12 december? Det var första vardagen efter EU:s stora toppmöte då ledarna tog ett stort steg framåt mot en bättre fungerande valutaunion inom ESM. Naturligtvis kom de inte överens om något konkret, men de (=Merkozy) ställde faktiskt ganska tuffa krav på att euroländernas budgetar i framtiden ska vara i balans. Detta ska nu ratificeras av de 17 euro-länderna och de flesta är positiva inställda.

Ett land som dock är skeptiskt är lite överraskande Finland och det var den 12 december som Finlands motstånd till ESM kom i dagen. De finska politikerna hade redan under helgen konstaterat att ESM-reglerna eventuellt bryter mot finska grundlagen. ESM ska nämligen besluta enligt majoritetsbeslut, medan EMU idag tar enighetsbeslut. Detta gör att resten av EU kan köra över Finland, med andra ord finska riksdagen som enligt grundlagen ska vara högsta beslutande organ. Statsminister Katainen kommenterade denna konflikt direkt efter mötet, men antydde att Finland nog skulle kunna godkänna ESM ändå. Finansminister Urpilainen var dock tuffare i sina uttalanden den helgen då hon obevekligt menade att Finland inte "kan" godkänna detta! Utrikesminister Tuomioja, från samma parti som Urpilainen, påstod att eurogruppen skulle kunna ändra sig på nästa möte i mars och därmed återgå till majoritetsbeslut. Under veckan som följde backade Katainen och han fick kritik för att ha gått för långt under EU-toppmötet. En objektiv bedömare skulle alltså kunna nå slutsatsen att Finland inte kommer att godkänna ESM!

Det finns dock ett annat, troligt skäl till denna officiella skepticism mot ESM. Finland har nämligen presidentval 22 januari och populistiske, EU-kritiske Timo Soini ställer upp. Han tog en jordskredsseger i vårens riksdagsval och i somras skulle han på allvar haft möjlighet att bli Finlands nästa president! Hotet består än idag, varvid man ska se regeringens officiella skepticism i ljuset av att inte ge Soini en gräddfil till presidentposten. Finlands regering ligger alltså lågt just nu och blidkar de isolationistiska strömningarna fram tills det att vi har en ny president. Sen ska de ändra sig och godkänna ESM. Iallafall kan man hoppas på det! Vi har ju å andra sidan ett kommunalval till hösten...

För att återgå till divergensen i börsutvecklingen så kan den förstås bero på att utländska förvaltare tar det säkra före det osäkra. Om Finland tvekar om euron och börjar avskärma sig från EU så vill man förstås helst se den utvecklingen från sidan. Alltså minskar man sina positioner i det lilla landet som ärligt talat har ganska lätträknade intressanta bolag i dagsläget. Om jag var en utländsk förvaltare av en Europafond skulle jag rätt snabbt byta mina innehav till övriga europeiska börser. Varför ta denna risk i onödan?

Nu kanske jag är lite väl tidig att spinna vidare på en två veckors utveckling. Jag har inte ännu sett en officiell analys i denna riktning, men något verkar onekligen ha hänt de senaste veckorna. Förhoppningsvis har jag fel, men ifall divergensen fortsätter ska man åtminstone fundera över vikten på Helsingforsbörsen. Jag behöver knappast understryka att den för min del är betydande - om än inte fullständig.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Men Kronan har ju blivit starkare under tiden och euron svagare så finns väl de som flyttar sina investeringar från euro till krona?

iTrader sa...

Det var väl lite det jag ville peka på med bloggen.

Samtidigt ser man en liknande divergens mot övriga euro-börsers index. Kanske Helsingfors drabbas hårdare av denna trend?

Anonym sa...

Jo euro är inget som nån satsar på nu just. Helsingfors börsen är väl inte heller sådär jätte intressant om man jämför med de större länderna.

Vet dock inte hur mycket av Helsingfors börsen som är i utlänsk ägo men jag gissar på en betydande del så har de lämnat bort så klart att börsen går ner.

Men nu har det nya året börjat och "nya pengar" finns så nu är det bara upp.

JB sa...

Det positiva med helsingforsbörsen är att vi just nu har ett större inhemskt ägande än på länge, vilket jag tycker borgar för stabilitet. Finska ägare är av tradition inte lika hönsiga som svenska.

iTrader sa...

Nordea rapporterar idag att det utländska ägandet har sjunkit en hel del de senaste fyra åren och noterade ca 43 % i december. 2007 låg det på ca 62 %!

Nu är det mesta koncentrerat till Nokia och några andra större bolag, men det verkar onekligen som internationella investerare söker sig till andra börser.

Pelle Westerlund sa...

Enligt min erfarenhet är en divergens som denna ett köptecken då Finland och Sverige på sikt trots tillfälliga störningar i bilden kommer att gå hand i hand.

Lukas Lilja sa...

Det vore ju logiskt att flytta över sina tillgångar från Euro till Sek när det skakar på världsmarknaden, men alla beslut är inte rationella. Många fondförvaltare drar gärna ner sina exponeringar mot mindre valutor när marknaderna är volatila, trots att många av dessa mindre valutor är rent objektivt säkrare. Kontentan kan då bli att man säljer sina SEK-tillgångar, vilket leder till kursfall. Detta var mycket tydligt under krisen -09 med många sydostasiatiska länder.

Daniel sa...

Kronan är stark men den är väl på lite hal is, eller?

iTrader sa...

Daniel: Det är den väl alltid, men ärligt talat vill alla ha SEK just nu. Så länge exportföretagen går hyfsat lär det knappast bli några större förändringar mot EUR.