tisdag 13 december 2011

Optimism - finns det?

När minusgraderna på börsen ökar så finns det faktiskt några ljuspunkter!

Aspo meddelade i samband med sin kapitalmarknadsdag förra veckan att omsättningen blir i översta spannet mot tidigare prognos, vilket låg på 10-20 % omsättningsökning. Nu tror bolaget således att omsättningen kommer att öka 20 %! De ger ingen prognos om resultatet men vårens förväntade dividend blir knappast nedreviderad på dessa nyheter.

Aspo är en litet konglomerat som med shipping, bageri, kemikalier och energirådgivning som verksamhetsområden. Koncernen omsätter 464 Meuro och nettoresultatet ligger på 12,7 Meuro. Dividenden har alltid varit Aspos kännetecken och så långt allt bra, Tyvärr falnar intresset en aning när man ser på balansen och inser att nettoskuldsättningen över 100 %. Aspo har dock alltid varit ett pålitligt dividendbolag, så tror man att historien upprepar sig, kan man se en möjlighet.


Tieto har fått förnyad intresse då Christer Gardell uppenbarligen har ökat sitt innehav. Cevian flaggade för ett innehav över 15 % och det är förstås halvvägs till budplikten. Tieto har just nu svagare marginaler än tidigare och skulle konkurrensen lätta eller efterfrågan drastiskt öka kunde förstås marginalerna förbättras betydligt. Det skulle också kunna ge en logisk kursuppgång till denna något pressade aktie.

Vissa har spekulerat i att han kommer att köpa bolaget eller skulle vara med i någon försäljningsprocess (á la Skandia). Det är dock rätt osannolikt, eftersom Tieto har en del "säkerhetsarrangemang" med finska staten (därför har också staten en "corner" i bolaget). Visst kan det ske bud, men utan att denna del separeras kommer eventuella bud inte att gå igenom. Den dagen dylika åtgärder kommer på agendan - då ska man vässa köpordrarna och följa Cevian...

1 kommentar:

kalle kr sa...

nettoresultat på 2,7% ger verkligeninte något massivt utrymme till fortsatta utdelningar om man har den typ av skuldsättnings som nämns. Skulle tro att man kommer få sänka utdelningen framöver om inte resultatet kan förbättras betydligt.