torsdag 25 juni 2009

HM ångar på

Hennes & Mauritz rapporterade halvåret igår och vinsten var bättre än väntat, även om den faktiskt sjönk på årsbasis! Omsättningen ökade 21 %, vilket till stor del kan förklaras av valutaeffekter. Intressant var att bruttomarginalen höll sig uppe trots " missade valutakursvinster" och lagerökningar. Framåt ska det öppnas 225 butiker (159 kvar i år) och stängas 18. HM håller alltså tempot! Lite negativt var att majförsäljningen var faktist noll % (YoY). Försäljningen i jämförbara butiker var minus 9 %. Man måste dock komma ihåg att HM är en relativ vinnare då många marknader minskar kraftigt. Att hålla nollnivån totalt sett är starkt.

Det var också sista rapporten som Rolf Eriksen presenterade innan sin pensionering. Nästa rapport kommer nya generationen med Karl-Johan Persson att stå för. Det är sällan ett VD-byte är så pass odramatiskt som detta och frågan är hur stor förändringen blir då pappa Stefan Persson fortfarande sitter som styrelseordförande. En sak reagerade jag och några till på igår, nämligen de råd som Rolf Eriksen gav åt Karl-Johan Persson (officiellt). Det viktigaste är att:
1. bolaget behåller sin finansiella styrka
2. bolaget växer med egna medel
3. att ha respekt för och vårda H&M:s affärside!
Nu ska man väl inte ta alltför allvarligt på några uppsluppna kommentarer efter en presskonferens, men detta antyder att dessa saker åtminstone har diskuterats under våren och diskussionerna kanske inte riktigt utmynnade i total enighet. Det finns kanske skäl att vara lite vaksam på HM:s strategi de kommande åren? Skulle HM frångå de två förstnämnda principerna så skulle jag allvarligt överväga mitt innehav...

Ericsson meddelade ett VD-byte igår. Hans Vestberg tar över och vad det verkar är det rätt man på rätt plats. Svanberg fick inte oväntat idel ovationer och det jämfördes löner, aktiekurser och utveckling under hans sex år som VD på Ericsson. Svanberg är en gudomlig ledartyp som verkar vara en tillgång för vilket bolag som helst. Jag tycker ändå att man inte ska glömma bort att Svanberg kom till dukat bord. "Dukningen" hade Kurt Hellström stått för - mannen som med hård beskärning minskade Ericsson med ca 43.000 personer (ca 40 % av personalen) och genomförde en mycket viktig emission! Han hade vänt ett företag på ruinens brant och Svanberg kom för att bygga upp det. Jag vill inte förringa Svanbergs insats, men jag tycker inte att en direkt jämförelse med aktiekursens utveckling under VD-tiden alla gånger ger en helt sanningsenlig bild...


"Cavaet Emptor" eller "buyer beware" som det heter på lite olika språk. Jag syftar till nyheten om SEB:s plötsliga återköp av en obligation. Vad jag reagerade på var priset! De köpte tillbaka den för 75 % av nominellt belopp vilket innebär att den som tecknade emissionen till nominellt belopp så har de förlorat 25 % (exkl räntan). Tecknade man alltså 1 miljon fick man tillbaka 750.000. Nu vet jag inte vad emissionskursen var eller ens räntan, men vanligtvis brukar man teckna dessa för till nominellt belopp. Om man vidare spekulerar i att räntan har varit höga 4 % under några år så har man fått lite plåster på såren, men man har inte fått hela sin miljon tillbaka! Jag vill åter påpeka att jag inte har läst detaljerna någonstans om detta köp, men spontant undrar jag vilken investerare vid sina sinnens fulla bruk som går med på detta? Om man inte tvingas till inlösen förstås...

Det finns nämligen obligationer som har emitterats med det anspråkslösa villkoret att emittenten har rätt att återköpa obligationen efter en viss tid (eller direkt). Det kanske inte lät så farligt vid emissionstillfället, men tiderna har ändrats radikalt på två år. Jag har sett exempel på emissioner där första fyra åren ger rätt riktigt dålig avkastning medan de påföljande åren ger sanslöst hög avkastning - MEN där emittenten har rätt att återköpa obligationen efter fyra år. Om detta villkor även omfattas av rätten att betala marknadspris så kan det bli riktigt jobbigt för investeraren. Är denna SEB-obligation exempel på en dylik variant med förtida återköpsrätt (till marknadspris)? Har investare därmed gått miste om 25 % (minus ränta) medan banken har tjänat 1,3 miljarder? Jag vet inte, men om något köps till 75 % av nominellt belopp ligger det definitivt en hund begraven. Huruvida den ligger på tecknarens eller emittentens bakgård låter jag vara osagt, men alla kan inte vara nöjda i den här affären...


Jag hade tänkt länka till Buffets intervju inför sin årliga lunch, men Samuelssons rapport hann före som vanligt. Ifjol var det en kinesisk Hedge-fond förvaltare som betalade 2,1 miljoner USD för denna lunch och just nu aktioneras årets lunch ut på Ebay, följ budgivningen här. Deadline natten till lördag. Vinnaren får ta med sju vänner och skulle jag ha 20 miljoner euro så skulle jag definitivt bjuda! Frågan är vilka jag skulle bjuda med mig? Antagligen de i min närhet som känner till Buffet vilket bl.a. exkluderar kvinnan i mitt liv...

Nu var det inte därför jag ville länka intervjun. Den alltid optimistiske (men allt äldre) Buffet var ovanligt ärlig med att säga att han inte ser några "gröna skott". Visserligen har myndigheter och centralbanker avvärjt systemkrisen som hotade finanssektorn, men när det gäller ekonomin har vi inte sett någon vändning än. Han menar att det finns många problem som ska arbetas bort och de kommer att ta ganska lång tid. Se gärna intervjun, egentligen säger han inget som ingen annan har sagt de senaste två månaderna men han förklarar allting enkelt och konkret som vanligt!

Inga kommentarer: