fredag 5 juni 2009

Pust?

Finska finansinspektionen (FIVA) meddelade i veckan att de hade genomfört "stresstester" på de finska bankerna och tänka sig, alla klarade sig! Finlands Bank har ett grundscenario där kreditförlusterna stiger till 1,8 % av stocken (upp från dagens ca 0,6%). FIVA testade 4 %, samtidigt som aktiekurserna skulle nästan halveras och bostadspriserna backa med 22 %. Jag vet inte om vi kan andas ut eller inte? Jag tror nog i grunden att finska (och nordiska) bankerna är i ganska gott skick med några undantag. Däremot tror jag inte att man ska investera i dem - ännu! Kreditförlusterna kommer att öka i framtiden och eftersom man vill ha "avkastning" som investerare så tror jag man lyckas bättre på annat håll! Om något eller några år kanske jag är av en helt annan åsikt...

ISM-siffrorna presenterades i veckan och den stigande trenden fortsatte. Vissa menar dock att vi ändå är under 50 som är den magiska gränsen för när ekonomin anses växa. Bespoke var dock snabba att ta fram material på historiska nedgångar och ISM. Grafen nedan visar vad ISM noterade när vi gick in respektive gick ur lågkonjunkturen. Maj månads 42,8 står sig alltså ganska bra även om sambandet inte är fullständigt!


Sen finns det de som menar att vi är under nivån när vi gick in i lågkonjunkturen! Öhh, jaa. Liksom att börsen var högre värderad när vi gick in i lågkonjunkturen. Hur detta skulle vara ett skäl att vara kvar utanför börsen övergår mitt förstånd?

Vad ska det riktigt bli av Lettland och Baltikum? Att staten inte får obligationer emitterade är så ovanligt att man inte ens räknar med det. Det är fruktansvärt allvarligt. IMF håller inne ytterligare lånebetalningar eftersom de menar att Lettland borde införa reformer och ta hand om budgetunderskottet! Personligen undrar jag varför letterna ska forceras in i denna gräddfil till den perfekta ekonomin? Det är helt klart att ordning på statsfinanserna, stabil valuta och förtroende för landet är grundpelare i en lyckad ekonomi. Man kan dock inte glömma vilken sanslös katastrofsituation landet befinner sig i just nu! De stänger vart tredje sjukhus inte för att det finns för många, utan för att staten helt enkelt inte har råd! Invånarna lever på ruinens brant. Att i detta läge kräva balanserade budgetar ter sig nästan lite sadistiskt! Många EMU-länder kommer att göra stora budgetunderskott i år och på andra sidan Atlanten talar USA-prognoserna om -13 % av BNP vilket torde vara ett svårslaget rekord! Ändå tycker IMF att lilla Lettland ska vara bättre än västvärlden och därför borde strama åt budgeten...

Inga kommentarer: