torsdag 28 augusti 2008

ECB i svår sits!

ECB sitter just nu i en rävsax. Europa är i en lågkonjunktur men inflationen ger fortfarande inte vika. Så länge vi har hög inflation (>4 %) och så kan inte ECB göra något annat än hålla räntan högt. Man kan hoppas att oljeprisets plötsliga fall den senaste månaden ge bättre inflationssiffror senare i höst, men matpriserna har inte sjunkit tillbaka så frågan är vad nettoeffekten är.

AP Möller-Maersk ger ett bud på Broström värt 57 kr/aktie. Det lär gå igenom då styrelsen och samtliga A-aktieägare har accepterat budet. Lite svårt att säga huruvida budet är bra. Sett till fjolårsresultatet är priset billigt, men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess! I dagsläget förväntar man sig dels lägre vinst för 2008 och dels har värderingarna kommit ned kraftigt. Lägg där till att 2007 var ett exceptionellt år i branchen. Våra lokala (åländska) tankerrederier menade i somras att 2008 hade börjat lika bra som fjolåret, men ingen verkar tro att dessa fraktrater befinner sig på en uthållig nivå. Tydligen inte ens Broström själva - annars skulle de inte sälja till det här priset!

En notering i sammanhanget är Rederi Ab Transatlantic! Intressant bolag, men kanske fel i dessa tider? Värderingen är ca hälften av Broström och tidigare har bl.a. Skagenfonder investerat i dem. Problemet med Transatlantic är att en svagare världskonjunktur drabbar dem hårt samtidigt som de alltid har en utmaning i att fylla båtarna på vägen tillbaka från USA. Det har nog inte blivit enklare senaste året. Broström-budet ökar givetvis på spekulationerna i Transatlantic. Frågan är om det är sannolikt?

Inga kommentarer: