onsdag 20 augusti 2008

Tillbaka!

Då var årets ledighet över och man kan konstatera att den åtminstone att några saker har blivit bättre!
  • Oljepriset ner från 147 USD/fat till ca 112 USD/fat.
  • USD stärkts från ca 1,60 till 1,45 mot EUR.
  • Räntorna hållit sig stilla efter chockrusningen i juni.

Det vore ändå fel att säga att allt ser bra ut. Bolagen har varit mycket försiktiga i sina prognoser. Antingen "säkrar" inför kommande året eller så ser det faktiskt riktigt skakigt ut i deras kristallkula. Resultaten har varit ok, men det är ändå prognoserna som man tar till sig.

Byggbolagen har svängt 180 grader det senaste halvåret. Nu börjar marginalerna komma ned samtidigt som de själva tappar tron på sin verksamhet. 2009 kommer att bli en utdragen kamp mot kostnader, efterfrågan och lönsamhet. Sen 2010 kanske vi börjar andas framgång igen. Det värsta med dessa långt-fram-i-tiden-prognoser är att de aldrig brukar vara tillräckligt långt fram i tiden!

Inga kommentarer: