fredag 29 augusti 2008

Vad händer med Freddie Mac och Fannie Mae?

Tidigare i veckan hade jag ett inlägg angående lottokuponger på börsen där Freddie Mac och Fannie Mae nämndes (F&F). Den senaste månaden har båda aktierna tokrusat (ca +47%) och givetvis kan man förledas att tro att det är en bra investering. Man måste dock komma ihåg att ingen vet hur äventyret ska sluta för dessa bolånejättar. Staten kommer att agera, men hur? I bästa fall blir aktiestocken kraftigt utspädd och i värsta fall blir den värdelös. Det finns bara en bottennivå för aktier och när det gäller F&F är vi 5,28 respektive 7,95 USD över den...

EOS Russia publicerade sin halvårsrapport igår. Vinsten blev ca 1 Mrd kronor och det beror till stor del på uppvärderingen av UES som splittades i lokala delar i somras. Det är också det som
är problemet med EOS att det är otroligt svårt att kontrollera värderingen av deras innehav. Det känns mer som bolaget kan välja vinst utgående från värdering. Ser man på officiella siffror var NAV 99,94 SEK/aktie per 30/6 att jämföra med gårdagens 68,80. Q3 kan alltså bli en jobbig historia för EOS värderingsjusterade resultat!

Ryska Troika-bank hade en mycket positiv analys av EOS Russia i veckan där de menade att aktien borde handlas i 100-130 kr (47 igår). Nu har jag inte sett analysen personligen, men för det första är intervallet lite i största laget. För det andra har en av grundarna tidigare arbetat på Troika. Jag är tyvärr lite för konspiratoriskt lagt för att lita fullt ut på den analysen.

Andelsbanken publicerade en stark rapport igår, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att OP-Pohjola gruppens svaga resultat! De har ju samma produktutbud! Nedan Andelsbanken jfrt
med Pohjola Bank-gruppen (innanför parantes).
Andelsbankens vinst ökade 13,6 % (-31%). Räntenettot steg 17,6 % (12%) och utlåning ökade 16,2 % (14%) vilket är bättre än marknaden. På den negativa sidan ser man att fondstocken har
rasat ihop med -38,7 % (-21%) samtidigt som kostnaderna har ökat med hela 9,9 % (5%)! Kreditförlusterna är minimala, men det står inte hur minimala! Frågan är dock vad som händer om kreditförlusterna börjar närma sig historiska nivåer? De senaste 15 åren har varit gyllene tider för bankerna. Ser man till hela branschen verkar de tiderna vara förbi...

Inga kommentarer: