fredag 22 augusti 2008

Lotto på börsen

I grunden är investeringar i aktier långt ifrån att spela på lotto. Aktier ger mervärde över tiden och även om man inte kan säga något ett år framåt i tiden, är en välspridd portfölj det absolut mest lönsamma sättet att placera på tio år sikt.

Trots det finns det definitivt lottokuponger på börsen. Två av dem är de amerikanska Freddie Mac och Fannie Mae. De har tappat i princip hela sitt marknadsvärde på rykten/analyser om att de egentligen är bankrupta och kommer att tas över av amerikanska staten. Då blir aktierna värdelösa. Trots dessa utsikter var gårdagens omsättning 147 respektive 186 miljoner aktier! Någon köper, varför det? Se graf nedan.


Antagligen för att spela lotto. OM, jag menar om, staten av någon okänd anledning inte väljer att lösa in bolagen utan istället ger ett kapitaltillskott - då har man i ett slag mångdubblat pengarna. Sannolikheten för det är aningen högre än att vinna på lotto och frågan är vad som är bästa strategin. En 10 veckors lotto-rad kostar 12 euro - Freddie och Fannie kostade igår 3,16 respektive 4,85 USD/aktie.

En annan lottokupong på börsen är M-real. Tiden börjar rinna ut och förlusterna hopar sig. Inte ens om man skulle ha råd att amortera bort sina 2,8 Mrd euro i skulder är bolaget intressant. Lönsamheten baserat på rörelseresultatet är lägre än statsräntan. Köparna/spekulanterna hoppas antagligen på att tillgångarna ska vara mer värda än redovisat värde. Det är inte omöjligt. Samtidigt måste man ta hänsyn till att ägarna inte riktigt verkar vara intresserade av att rädda bolaget utan snarare klara sig undan själva. Då ska man inte ens försöka spekulera.

Inga kommentarer: