tisdag 26 augusti 2008

Oron drar över börsen igen!

USA-börserna kom ned kraftigt igår, visserligen under låga volymer men man kan ändå inte bortförklara -2 %! Igår skyllde man åter på kreditkrisen och de stora bolånejättarna Freddie och Fannie (F&F). CNBC hade en expert som på allvar menade att den mest sannolika lösningen var att staten gav F&F ett sanslöst förmånligt kapitaltillskott, samtdigt som aktiestocken blev relativt orörd! Det var ett ganska vågat uttalande i dessa tider och får denne expert rätt så blir han helgonförklarad! Problemet är ändå att ingen riktigt vet vad som komma skall i finansbranschen. Att placera allt man har i F&F är fortfarande en idiotsatsning, enligt mig.

Alla (andra) experter som uttalar sig påpekar att man ska bredda sig! Ok att du gillar en viss bransch men köp "alla" bolag i den branschen. Kanske du prickar vinnaren, men framförallt placerar du inte allt i ett konkursbo. Detta gäller kanske främst de som börjar titta på finansbolag i USA, men vi har även krisbranscher i Norden som passar den modellen. Skog och bygg för att nämna två. I dessa tider, då man börjar skönja en vändning känns det som en riktigt intressant strategi.

Ålandsbanken hade sin rapport igår och den var riktigt svag! Vinsten minskade med 24 % jfrt med ifjol och nästan alla siffror var sämre. Kostnaderna ökade med 15 %. Utlåningen var visserligen ökande (+7%) men sämre än marknaden. På positiva sidan noterar man att räntenettot ökade, men det har nog mer att göra med de kraftigt stigande räntorna i maj-juni än bättre marginaler i utlåningen. Det som fick en att sätta kaffet i vrångstrupen var ändå K/I-talet. Det steg till 0,69 från 0,58 ifjol, trots att det knappt fanns några kreditförluster. Denna enorma försämring borde göra aktieägare, om inte oroliga, så iallafall fundersamma. Om vi dessutom får se kreditförluster kommande året, då är det dags att bli orolig!

Inga kommentarer: