lördag 17 oktober 2009

KONE - Helsingforsbörsens guldkorn?

Kone är ett verkstadsbolag som bygger, installerar och servar hiss-system. Sedan VD Matti Alahuhta tillträdde 2005 har bolaget gått från good till great! Tyvärr har värderingen gjort samma resa och min personliga åsikt är att investare med tålamod ska invänta större "dippar"! Man får då chansen att investera i ett "fenomenalt bolag till ett bra pris" för att travestera en känd investerare.


HISTORIEN

Kone grundades 27 oktober 1910 under namnet Osakeyhtiö Kone Aktiebolag och var från början ett dotterbolag till Gottfrid Strömberg Oy. Kone tillhandahöll service av elektrisk utrustning men fick licensen på importen av Graham Brothers hissar. Kone sålde bara några få hissar innan man avslutade licensen 1917.

1918 hade Kone 50 anställda och började installera egna hissar. Sex år senare, 1924 köpte Harald Herlin Kone av Strömberg och en epok såg sin början.

Efter andra världskriget fick Kone uppdrag av finska regeringen att bygga hissar åt Sovjetunionen. Dessa var del i den krigsskuld som Finland betalade i sin helhet. Det var naturligtvis tufft, Kone tvingades att snabbt expandera sin verksamhet, samt effektivisera sin organisation rejält.

1964 fick Haralds son Pekka ta över bolaget och med han vid rodret expanderade Kone internationellt. 1967 börsnoterades aktien och sedan köptes en mängd hissverksamheter bl.a. i Sverige och Danmark. Kone blev en hissaktör att räkna med, samtidigt som man fick ett andra ben i form av fraktkranar och containerteknik. 1982 köptes Naviro Cargo Gear och Kone blev störst i världen inom sjöbaserad fraktteknik.

I början på 1990-talet kom dock lågkonjunkturen och Kone tvingades sälja av en hel del verksamheter, omfattandes bl.a. träförädling, rörteknik och medicin-elektronik! På modern svenska skulle man säga att de fokuserade på kärnverksamheten. I efterhand kanske detta ändå var ett lyckodrag och 1996 presenterade Kone en stor innovation 1996 då man kunde leverera hissar utan ett skrymmande maskinrum! Det tog flera år innan konkurrenterna kom ikapp.

1996 tog Pekka Herlins son Antti Herlin över som VD i Kone, han hade redan tillträtt som styrelseordförande 1991. Denna generationsväxling sköttes kanske inte riktigt snyggt av Pekka, då Antti i princip fick Kone! Övriga syskon blev natuligtvis inte helt lottlösa, men i relativa termer fick de "ingenting". Detta tärde rejält på familjerelationerna och Anttis syskon hade inte mycket gott att säga om sin far i den historik som presenterades tidigare i år.

2002 köpte Kone Partek - ett verkstadsbolag med ungefär lika stor omsättning. Det blev en mycket bra affär för Kone, men de gamla ägarna med Christoffer Taxell som VD var allt annat än glada över detta fientliga bud. Än idag ska man akta sig för att bjuda Herlin och Taxell till samma fest, för att uttrycka sig diplomatiskt...

2005 delades Kone upp i två bolag: Kone som installerar och servar hissar, samt Cargotec som leverar fraktkranar och containersystem. Nya Kone ansågs av skattemyndigheten utgöra 64,5 % och Cargotec 35,5 % av gamla Kone. Denna analys är helt fokuserad på "Nya Kone".

2007 kom Antti Herlins son Jussi in i styrelsen, trots att han fortfarande studerar i Helsingfors. Frågan är inte "om" utan "när" han ska ta över. Det här förfarandet känns igen från andra bolag som t.ex. H&M och känns som en klok och långsiktig strategi!


NYA KONE

Kone är idag ett globalt bolag. Enligt Bloomberg har bolaget sedan 2005 klättrat från 8:e till 3:e plats bland de globala hissleverantörerna. 2008 ökade försäljningen 13 % till 4,6 miljarder euro. Av dessa kommer 47,6 % från leverans av nya hissar och 52,4 % från service av befintliga hissar! I service-delen ingår både traditionell service men även "modernisering" av gamla hiss-system. Av omsättningen kommer 65 % från Europa (EMEA), 19 % från Amerika och 16 % från Asien och Stillahavsområdet. Kone är alltså i huvudsak ett europeiskt bolag. Antalet anställda var ca 35.000 vid årsskiftet.

Nuvarande VD heter Matti Alahuhta och han var en av de gyllene chefer som byggde upp Nokia under 1990-talet. MA basade för mobiltelefonerna och vi vet alla hur den verksamheten gick på den tiden. Alahuhta är enligt mig en av Finlands bästa VD-personligheter!


FINANSERNA

Kone hade ifjol en omsättning på 4,6 miljarder euro. Rörelsevinsten var 558,4 Meuro och nettoresultatet var 418,1 Meuro, vilket ger ett EPS på 1,66 euro. Lönsamheten är lysande då ROE var 46,8 %. Kones balans är urstark då de är nettoskuldfria. Gearingen var vid årsskiftet -5,6 % och den har stärkts ytterligare under året till -16 %. I klartext betalar de av alla sina skulder och har fortfarande kvar en kassa som motsvarar 16 % av egna kapitalet (=ca 165 Meuro).


*Resultatet 2007 påverkas av kartellböterna på 152,4 Meuro, vilket motsvarade ca 1,19 euro/aktie. Kone dömdes av EU-kommissionen för att ha deltagit i en kartell i Tyskland, Luxemburg, Belgien, Holland samt Österrike.

Prognosen just nu är att Kone ska växa ca 5 % under 2009, med i princip bibehållen lönsamhet. Mitt i brinnande finanskris är det förstås en bragd, men man ska ha klart för sig att de verkliga utmaningarna kommer nästa år. Då kommer den minskade nybyggnationen att slå rejält mot hissleveranserna. Kone har förstås en stor andel service av hissar vilket inte är lika konjunkturkänsligt. Dessutom kommer man inte ifrån spekulationen att den starka balansen kanske inte enbart är en konsekvens av de förväntade svåra tiderna! Kanske Kone har siktet inställt på ett större förvärv? Det kan göra dagens värdering motiverad "över en natt"?


LÅNGSIKTIGT VÄRDE

Om jag ska försöka mig på en långsiktig värdering av Kone så måste man först erkänna att Kone alltid värderas högt. Ser man till historien är det befogat. Om man ändå accepterar 15 ggr vinsten så betyder det att man baserat på fjolårets vinst kan betala ca 25 euro för bolaget. Om man istället tar de sju senaste årens medeltal så hamnar man på ca 22 euro. Om man dessutom bortser från kartellböterna 2007 så hamnar man åter strax under 25 euro. Precis där kursen är idag alltså!

Marknaden är ganska orolig för hur nästa år kommer att slå mot Kone. Under 2009 har de kunnat leva (gott) på orderboken och service, men om inte byggandet tar fart så kommer de att tvingas leva enbart på servicen under 2010. VD Alahuhta har även antytt att Q3 inte kommer att bli sådär jättebra...

Det i kombination med den redan höga värderingen gör att jag rekommenderar att avvakta med sin investering i detta kvalitetsbolag. Jag tror att det kommande åren kan erbjuda möjligheter att plocka in aktien till mer attraktiva kursnivåer. Faller kursen under 20 euro blir bolaget intressant, faller den ner mot 15 euro behöver man inte ens fundera! Skulle man få aktien på 10 euro så vore det en sensation!

Risken finns förstås att Alahuhta plötsligt gör ett större förvärv som lyfter kursen och den som inte vill ta den risken köper aktien innan tisdagens Q3-rapport...

2 kommentarer:

Herr K sa...

Bra skrivet! Jag har hört lite om Kone tidigare, nu vet jag desto mer :)

Skall hålla ett öga på dem under hösten.

iTrader sa...

Hålla koll ska man. Jag tycker de är oerhört intressanta men tyvärr är värderingen i högsta laget.

Jag kunde också tillägga att jag självklart har dem i min egen portfölj.