torsdag 22 oktober 2009

Rapportregn!

Wärtsiläs omsättning Q3 på 1167 Meuro var aningen under förväntningarna. Även vinsten före skatt på 125 Meuro var lite sämre. Det stora frågetecknet med Wärtsilä är ändå orderingången, något som minskade 48 % (YoY)! Wärtsilä har under kvartalet drabbats av annullerade order för totalt 279 Meuro, vilket är ganska oroväckande med tanke på att nya ordrar endast var 238 Meuro. Fortfarande återstår en annulleringsrisk på ca 650 Meuro, vilket motsvarar 20 % av nuvarande orderbok. Ännu i år kommer dock rapporterna att se bra ut tack vare den långa orderboken (ca 4 år). Ledningen spår fortsättningsvis att omsättningen ska öka med 10-20 % med fjolårets goda lönsamhet.

Delårsrapporterna kommer med andra ord att se ganska bra ut en bit in på 2010. Snart börjar dock de förväntade tuffa tiderna för Wärtsilä på allvar! Den som kan korrekt förutsäga när de tar slut har antagligen chans att plocka upp ett kvalitetsbolag på riktigt fina nivåer! Personligen tror jag att det inträffar tidigast 2011-2012, men exakt när är omöjligt att säga eftersom det hänger på världsmarknaden.

Fortum var något under förväntningarna men egentligen en ganska händelsefattig rapport (som vanligt). Omsättningen landade på 1046 Meuro och resultatet före skatt på 242 Meuro. EPS var på pricken mot de rapporterade förväntningarna! Fortum ger ingen direkt prognos utan kör med sitt mantra att de befinner sig i ett bra läge! Intressant med rapporten är det starka kassaflödet vilket antyder att vårens dividend blir lika bra som tidigare. Nu ska man dock minnas att finska staten är största ägare (60%) och om de får för sig att Fortum inte ska belöna aktieägare i kristider, då kan dividenden bli lägre - även om den knappast blir noll! Detta är väl det närmaste "politisk risk" vi kommer på Helsingforsbörsen...

F-secure var sämre än väntat. Omsättningen landade på 31,1 Meuro medan resultatet före skatt blev 6,6 Meuro. Resultatet var rejält lägre än väntat (ca -10%) och faktiskt rejält sämre än ifjol! F-secures epitet som tillväxtbolag kanske måste omvärderas? Situationen blir heller inte bättre av att ledningen skriver ned sin prognos för nyförvärvet Steeks omsättning från tidigare 2-3 Meuro till 1,5 Meuro! Även för koncernen kommer ett stort frågetecken då tillväxten Q4 bedöms bli "single digit" istället för de nu förväntade +13-14 %! Är det månne Windows 7 inkl. anti-virus som spökar? Kassaflödet är ca -30 Meuro på årsbasis och det matchar ganska bra nyförvärvet av Steek SA och utdelningarna. Balansen är fortsatt stark då gearingen är -68 % och soliditeten 70 %. Där finns det inget att klaga på. Personligen är jag lite överraskad av F-secures försiktiga prognos och kommer att fundera över deras fortsatta varande i favoritbolagsportföljen. Mitt största skäl att ha dem där är nämligen för deras hittills utmärkta historiska tillväxt...

Keskos omsättning på 2133 Meuro var ungefär i linje med förväntningarna, men hela 12 % sämre än ifjol. Resultatet före skatt på 43,8 Meuro var däremot mycket bättre än väntat, även om det var ned ca 9 % på årsbasis. Den stora besvikelsen var järn- och bygghandeln (Rautakesko) men å andra sidan har den delen varit svag i över ett år. Kassaflödet är fortsatt positivt på kvartalet och balansen är lika stark som den brukar vara i Kesko! Gearingen var -2,6 % vid månadsskiftet. Kesko anses traditionellt som ett pålitligt dividendbolag och man behöver nog inte avvika från den uppfattningen ännu! EPS de första nio månaderna är 0,55 euro, så kan vårens dividend på 1 euro upprepas?

Outokumpus omsättning landade på 587 Meuro och förlusten före skatt -81 Meuro. Det var sämre än väntat. Marknaden hade faktiskt väntat sig en knappt positivt rörelseresultat! Balansen är rätt ok med en gearing på 41 %. Ledningens prognos säger att de kanske ska göra break-even under Q4, men det hänger på att leveranserna (och priserna) håller sig på dessa nivåer. De tror t.o.m. att priserna kan öka under slutåret. Marknaden är dock fortfarande tuff och att döma av den här rapporten finns det ingen konkret vändningssignal ännu. Aktien backade kraftigt igår och snart börjar vi hamna på intressanta långsiktiga nivåer...

Rautaruukki hade en riktig svag rapport, jämfört med både fjolåret och förväntningarna! Omsättningen blev 485 Meuro och det är mer än en halvering på ett år! Förlusten före skatt blev -64 Meuro, jämfört med fjolårets +195 Meuro! Kassaflödet är hittills i år negativt, men med tanke på förvärv och utbetalda dividender genererar ändå rörelsen ett positivt kassaflöde. Vårens dividend kommer dock inte att bli speciellt hög, om den ens föreslås! Balansen är ok då gearingen ligger på ca 26 %. Prognosen antyder en förbättring men Rautaruukki hade tidigare trott att marknaden skulle återhämtas märkbart mot slutåret. Nu säger de att det visserligen blir en viss återhämtning, men resultat blir antagligen något negativt.


Jag är faktiskt lite förvånad att varken Outokumpu eller Rautaruukki visar bättre siffror och framförallt att de inte andas mer optimism! Under hösten har "alla experter" talat om att vändningen har startat. Om det stämmer borde dessa två bolag se bättre tider... eller är det så enkelt att den senaste råvaruboomen har resulterat i en kraftig överkapacitet i branchen? Det är iaf nåt som inte riktigt stämmer med råvarubolagen!

M-real omsättning blev 618 Meuro, vilket var precis enligt förväntningarna men 25 % lägre än ifjol. Då ska man förstås komma ihåg att M-real har avyttrat sitt guldkorn massatillverkningen till UPM så siffrorna är inte helt jämförbara. Förlusten före skatt blev -72 Meuro (-44), även här måste man notera förlusten av den lönsamma massatillverkningen. Kassaflödet är naturligvis positivt (+190 Meuro) vilket till stor del beror på avyttringarna under året. Soliditeten är 28,5 % och gearingen 121 %. De räntebärande nettoskulderna var per månadsskiftet 1262 Meuro... Prognosen antyder att Q4 kommer att bli bättre än H1 men det är en klen tröst för beprövade aktieägare då förlusten före skatt H1 stannade på -212 Meuro. Ledningen antyder att papperspriserna kommer att stiga under Q4, men säger samtidigt att kostnaderna för pappersmassa kommer att stiga! Vad blir nettoeffekten? Jag är som bekant permabear till detta bolag och trots diverse höjda rekommendationer den senaste månaden, ser jag inte den vändningen som många hoppas på...

2 kommentarer:

John sa...

Stämmer det verkligen att EPS 1-9 är 1,87€ för Kesko? Vad jag kan utläsa ur rapporten är EPS 1-9 0,55€. Vad som då motiverar dagens kurs på 23,78€ kan man fråga sig... Tack för en bra blogg!

iTrader sa...

Kanske det är en viss skribent som har råkat citera fjolåret och dessutom råkat citera det fel med en cent? Rätt ska vara 0,55 som du skriver.

Tack för påpekan. *korrigeras*