onsdag 21 oktober 2009

Kone laddar upp

Kone hade en rätt ok Q3-rapport. Omsättningen landade på 1127 Meuro (+0,3% YoY) medan rörelseresultatet landade på 160 Meuro (+9,7%). EPS blev 0,53 euro (+26,2%), vilket var mycket bättre än väntat. Kursen föll ändå inledningsvis med 4 % och det berodde på den försämrade orderingången som minskade till 766,5 Meuro (-15,6%). Även om alla visste att detta kunde ske så var det en ganska kraftig nedgång.

Kone räddade dock sina aktieägare genom sin prognos, där de höjde undre intervallet i helårets rörelsevinst. Nu tror ledningen att den ska bli 580-595 Meuro vilket skulle innebära en vinstökning på ca 4-7 %. Tidigare har de talat om 2-5 %. Vad som också är anmärkningsvärt är det starka kassaflödet vilket antagligen har lagt grund till den riktigt starka balansen! Gearingen var vid H1 -16%, något som nu har blivit -31%! Med 70 % belåning kan de alltså nu köpa ett bolag för 1 miljard euro! Frågan är inte längre om Kone ska förvärva något utan när?

Framåt säger Kone att nytillverkningen förblir ett frågetecken. I rapporten ser man tydligt att det är Asien och framförallt Kina som ökar sin andel av omsättningen. Det är kort sagt där det byggs. I resten av världen menar Kone att kunderna skjutit upp sina investeringsbeslut till slutåret. Q4 är alltså kvartalet som kan avgöra Kones öde det närmaste halvåret. Intressant är dock att Kone påpekar att service och modernisering av hissar kommer att hållas på en fortsatt stark nivå. Servicen är också mindre konjunkturkänsligt, så det finns ingen större anledning att oroa sig för Kones fortlevnad.

Vad man kan fundera på är värderingen och huruvida man ska investera mera på dessa höga nivåer eller ha iskyla och invänta en eventuell kraftig nedgång i orderingången? Det är precis dessa (svåra) situationer som visar vilken karaktär man har som investerare... Kursen stängde igår upp 0,8 % och man kan väl enkelt säga att värdeinvesterarna just nu är i minoritet!


Sampo fick igår tillstånd att äga över 20 % av Nordea. De har redan 19,81 % och det här beslutet har mest varit formellt, ingen hade väl trott att finansinspektionen skulle neka dem. Nu är frågan var de stannar? Wahlroos har antytt 25 % men jag antar att kassan sätter stopp...

Inga kommentarer: