torsdag 29 oktober 2009

YIT höjer prognosen

Nyckeltal: Rapporterat (ifjol; förväntat)

YIT Q3
Omsättning: 815 Meuro (374; 830)
Resultat före skatt: 29,9 Meuro (57; 31)
EPS: 0,15 euro (0,29; 0,16 euro)
Gearing: 83,8 % (83; n/a)
ROI: 9,8 % (22; n/a)

YIT var aningen sämre än väntat, men de höjde prognosen för Q4 som nu ska bli bättre än Q3. På helåret förväntar sig YIT att omsättningen minskar kraftigt, medan nettoresultatet ska bli klart bättre! Det finns alltså goda möjligheter till utdelning i vår! YIT har investerat mycket i Ryssland och där är läget kanske lite mer stabilt men långt ifrån bra! Även om byggandet har mer än halverats, ser YIT ganska positivt på framtiden. Detta förutsätter dock att både rubeln och oljepriset stabiliseras eller i bästa fall stärks!


ÅAB Q3
Resultat före skatt: 2,7 Meuro (4,5; n/a)
EPS: 0,17 euro (0,28; n/a)
K/I-tal: 65 % (70; n/a), exkl negativ goodwill: 88 %
ROE: 36,5 % (11,8%) exkl neg. goodwill: ca 5,8 %

ÅAB har dragit på sig kostnader! De ökade 45 % på årsbasis och riskerar bli nästa års huvudvärk. Året räddas förstås av uppskrivningen av neg.goodwill. ÅAB sänkte prognosen och menar att det operativa resultatet kommer att minska iår, p.g.a. lägre räntor. I övrigt kan man inte säga så mycket om denna rapport. Det nämns inte mycket om kreditförluster, men nedskrivningarna har ökat med 0,2 Meuro under kvartalet men det kan vara annat. Det riktigt intressanta blir helårsrapporten med tillhörande dividendförslag och förstås hela nästa års resultat! Då kan vi nämligen följa hur integreringen av Kaupthing utvecklas i praktiken...

Nordea Q3
Resultat före skatt: 832 Meuro (847; 61)
EPS: 0,15 euro (0,19; 0,10 euro)
K/I-tal: 48 % (53; n/a)
Kreditförluster Q3 i % av stocken: 0,54 % (0,15 %; 0,75)

Nordea hade ett riktigt starkt resultat, samtidigt som kreditförlusterna var betydligt mindre än befarat. Nordea har förstås också verksamhet i Baltikum och där var kreditförlusterna 3,22 % av kreditstocken. Det ska dock ställas i relation till t.ex. Swedbanks 6,9 %...
Lite förvånande att aktien inte steg mera på denna utmärkta rapport. Tyvärr ingen bra signal för bankaktier...

Teliasonera Q3
Omsättning: 27,1 Md SEK (25,8; 27,3)
Resultat före skatt: 7,6 Md SEK (7,1; 7,2)
EPS: 1,12 kr (1,06; 1,08)
ROE: 17,0 % (16,8; n/a)
Gearing: 79,2 % (107,4 %; n/a)

Teliasonera hade en stark rapport och är ett av få bolag som faktiskt kan visa upp en (organisk)omsättningsökning på årsbasis. Även om resultatet överraskade uppåt så är det här ungefär så spännande som det blir med Teliasonera! Visserligen kan kursen få sig en rejäl skjuts ifall France Telekom menar allvar med sina förvärsplaner, men annars kommer det nog inte att hända så mycket kursen! Däremot rullar dividenderna in varje år. Å andra sidan ska man inte förakta denna typ av bolag, stundtals kan det vara skönt att ha ett eller två dylika bolag i portföljen...

Kemira Q3
Omsättning: 646 Meuro (780; 675)
Resultat före skatt: 53,8 Meuro (49; 40)
EPS: 0,33 euro (0,28; 0,25)
ROCE: 3,4 % (4,9; n/a)
Gearing: 87 % (87; n/a)

Kemira överraskade rejält. För det första kom de med en kanonrapport som slog alla förväntninga. För det andra gav de besked om att Tikkurila ska särlistas och delas ut till befintliga aktieägare som en aktiedividend. Det här har ledningen funderat över längre än Mats Odell har funderat över svenska statens Nordea-aktier, så man kan bara citera Gert F: Äntligen! Tikkurila hör till de mer lönsamma delarna av Kemira och rörelsevinstmarginalen under Q3 var 16,6 %. Den tredje överraskningen kom i form av en oväntad aktieemission! Kemira ska dra in ca 200 Meuro (ca 1/5-del av börsvärdet) för att genomföra sin tillväxtstrategi och stärka balansen. Det sistnämnda är dock aningen överraskande eftersom balansen inte känns sååå svag! Med denna emission sjunker gearingen till ca 68 %. Jag har faktiskt lite svårt att se nödvändigheten med en så liten emission, men behovet kanske klarnar i framtiden...


Det otänkbara...
Man ska se mycket innan ögonen trillar av! Ifjol fick vi uppleva negativ ränta på amerikanska statsobligationer och nu får vi uppleva hur företag har större förtroende än amerikanska staten! Det är Kalifornien som just nu betalar en högre ränta än t.ex. "Diamond Offshore Drilling". Utan att känna företaget närmare är detta en sensation! Visserligen har vissa företag en stark balans, men Kaliforninen backas ändå upp av amerikanska staten som har "tripple-A" av samtliga kreditvärderingsinstitut! Kanske investerare ändå inte litar blint på ratinginstituten längre, de gav trots allt samma fina rating på subprime-obligationerna när det begav sig. Kanske vi ändå har lärt oss något av finanskrisen...? "Cash is king"

Inga kommentarer: