torsdag 11 mars 2010

ACTAdig

ÅAB har stött på oväntade (?) problem i det västra segertåget. Grupptalan mot ACTA har beslutat sig för att inleda en rättsprocess mot ÅAB som tog över Kaupthing Sverige. De menar att ÅAB ska betala för att Kaupthing sålde en värdelös produkt, med risker inkluderade som enligt GmA undanhölls kunden. Enligt deras advokater förstod inte kunderna att de samtidigt tog ett lån som i många fall var betydligt större än det kapital kunden investerade. På hemsidan finns det exempel på en som har investerat 60.000 SEK av egna pengar, men samtidigt fått 300.000 SEK tillskjutet via ett lån från Kaupthing Sverige. Hur denna kunde missa att det ingick en lånebetalning låter helt otroligt! Antingen väldigt naivt eller väldigt tveksam försäljning. Rätten avgör vilket.

Enligt uppgift ska ÅAB stämmas på 160 MSEK vilket förstås är ganska mycket även för ÅAB. ÅAB:s VD säger att stämningen är nonsens och att de inte har något att komma med. Enligt honom ingick inte krediterna i köpet och ansvaret ska således sökas på Island! No case med andra ord. Vad som talar emot detta är att Kaupthing Sverige så sent som 11.2.2010 försökte hitta en förlikning. Kanske det finns ett case trots allt?


Clas Ohlson Q3
Omsättning: 1817 Mkr (1539) siffrorna redan presenterade
Resultat före skatt: 289,2 Mkr (240,2) 312e
EPS: 3,32 kr (2,68)
ROE: 29,7 % (senaste helår: 24,4%)
Gearing: -0,2 % (17,8%)

Ett av mina favoritbolag Clas Ohlson var sämre än de högt ställda förväntningarna. Resultatet pressas av valutaeffekter och högre försäljningskostnader i Storbrittannien. Dessutom var februari-försäljningen svagare än väntat. Lönsamheten är ändå bra och tillväxten finns där. De erkänner visserligen att tiden för att nå break-even i Storbrittannien är betydligt längre än i Norden. Det är alltså ett sätt att meddela lägre framtida marginaler...

Ser man till balansen så håller den på att återfå sin forna styrka. Det amorteras flitigt och Clas Ohlson är numera nettoskuldfritt, även om det fortfarande finns räntebärande skulder. Kassaflödet ökar och håller en bra takt. Det är alltså ingen fara för höstens utdelning.

Placera.nu tycker ändå man ska vänta med sin investering i Clas. Vänta på mars-försäljningen. För min del ser jag stor framtida potential. Prognosen talar om potential att expandera konceptet till flera länder i Europa och de talar t.o.m. "att etablering på nya marknader (för närvarande Storbrittannien) kommer att belasta rörelsemarginalen med upp till 2-3 procentenheter". Med andra ord finns det konkreta planer på en större Europa-etablering. Har man tillräckligt lång sikt ska man alltså inte hänga upp sig på säsongsmässigt svaga försäljningssiffror. Klart värderingen är hög, men ibland är höga värderingar befogade...


Finland genomgår just nu en strejk-hysteri. Hamnarbetare i de stora exporthamnarna lastar inte varor åt exportindustrin. Stora Enso beräknar att detta kostar dem tre miljoner euro/dag, Outokumpu talar om 1 Meuro/dag! UPM, M-real, Rautaruukki, Kemira och övriga exportindustrier har inte nämnt något men självklart kommer detta att påverka Q1-resulateten. Idag kanske kemiindustrin börjar strejka, vilket drabbat Kemira. Universiteten skulle också strejka, men den avblåstes. De svenska fartygsbefälen ska eventuellt börja strejka vid påsk, vilket kommer att påverka Viking Line (Eckerö). Nu väntar vi bara på pappersarbetarna och isbrytarna...

Fredliga finska industriarbetare har alltså blivit på krigsstigen med arbetsgivarna. Jag vet inte vem som har rätt eller fel, men det blir lite underligt om vi ska riskera den bräckliga ekonomiska återhämtningen pga strejker. Ska man ge grekerna något så har de iallafall ett skäl. Kraftigt sänkt lön och utebliven semester skulle irritera vem som helst. Att hamnarbetare vill ha ett eget avtal utanför facket känns inte lika angeläget...

Inga kommentarer: