torsdag 25 mars 2010

Största förändring: Aktiestocken!

Rederi Ab Eckerö helår
Omsättning: 214,1 Meur (220,9)
Resultat före skatt: 9,9 Meur (5,3)
EPS: 3,48 euro (1,78 eller 2,13 med nya antalet aktier)
ROE: 9,0 % (5,9%)
Gearing: 151 % (184%)
Utdelning: 1,50 euro (0,50)

Rederi Ab Eckerö är ett åländskt aktiebolag som inte är noterat på någon börs. Det finns dock en lokal handel med bolagets aktier och kursen är ca 35 euro, vilket ger ett marknadsvärde på ca 70 Meuro. Ägandet är ganska spritt, det finns ca 10.000 aktieägare. Med det stora antalet aktieägare i minnet är det dock anmärkningsvärt att bolaget uppenbarligen har (eller ska?) makulera ca 20 % av aktiestocken utan att detta har meddelats ännu! Enligt hemsidan har 398.496 aktier har försvunnit under 2009, vilket exakt motsvarar de aktier som dotterbolaget Birka Lines hade. Konsekvensen blir förstås att nuvarande ägare blir större ägare. T.ex. största ägaren Rederi Ab Skärgårdstrafik ökar sin ägarandel från 8,97 % till 10,75 %. Jag hoppas det kommer mer info om detta i kallelsen till bolagsstämman.

Om man återgår till rapporten så ser den ganska bra ut. Resultatet ökar jämfört med fjolåret, trots minskad omsättning. Lönsamheten förbättras och dividenden höjs. Kassaflödet från den operativa verksamheten är rejält positivt (26,5 Meuro) och de har utnyttjat detta till att amortera ner skulderna kraftigt. Fortfarande har dock Eckerö ett berg av skulder och nettoskuldsättningen på 151 % gör att de inte kan vara offensiva just nu. Annars kanske de kunde vara med och bjuda på skrovet av Viking Lines "ADCC"?

Resultatet har blivit bättre främst p.g.a. "lyckliga omständigheter". Bl.a. har man ändrat avskrivningstiden (förlängt den) för fartygen vilket ger ett positivt resultat på 2,7 Meuro! Bolaget talar om att de gått till "branschpraxis" vad det nu är? Viking skriver av båtarna på 25 år - Tallink på 50 år. Det andra som hjälper resultatet är det låga ränteläget, vilket ger ett ca 3,5 Meuro bättre finansnetto. Resultatförbättringen på 4,7 Meuro förklaras alltså till stor del av detta.

Det mest intressanta är kanske att dividenden höjs rejält, vilket kunde tala för en enastående optimism om framtiden. Detta kan dock ha att göra med de pågående skattediskussionerna i Finland, där man planerar ta bort skattefriheten för onoterade aktiebolag (upp till 90.000 euro idag). Dessa ska jämställas med börsbolag. Om detta blir verklighet kommer framtida dividender att bli beskattade. Alltså är det läge för onoterade bolag att dela ut så mycket man bara hinner de kommande åren...

UPM-Kymmenes VD var mycket optimistisk på bolagsstämman i veckan. Efterfrågan har på cellulosa har stärkts och även priserna har letat sig uppåt. Detta bådar mycket gott för skogsbolagets framtid. Det enda som ger lite smolk i bägaren är att vi har hört detta tidigare! Kanske det ändå är annorlunda denna gång?

2 kommentarer:

BolagsInvest sa...

Intressant. Hur går man tillväga för att handla de aktierna?

iTrader sa...

Du kan kontakta någon av de åländska bankerna.

Du måste dock ha ett värdeandelskonto (förvar) i Finland för att kunna köpa Rederi Ab Eckerö.