söndag 23 januari 2011

Räntehöjningar i sikte!

Räntorna har haft förvånansvärt svårt att stiga under 2010. Börsen har värderat en ekonomisk återhämtning medan räntemarknaden har signalerat fortsatt finanskris. Visserligen kan man misstänka diverse likviditetsåtgärder från centralbankerna, men faktum har varit att dessa marknader har gett diametralt olika signaler. Nu verkar det dock bli andra takter! 12-månaders EURIBOR har klättrat 7 punkter på några dagar! Detta efter att ECB uttalade sig i början på januari och upprepade hur viktigt låg inflation är för dem. Att inflationen oväntat steg i december kan således komma att få följder för styrräntan?

EURIBOR har rusat tidigare men mer signifikant är att tyska 5-åriga räntan har stigit över 50 punkter sedan årsskiftet! Var sig det beror på att den ekonomiska återhämtningen börjar få genomslag på räntemarknaden eller att vi ser en ökad oro för euroobligationer, så kvarstår faktum - räntorna stiger i år! Det är alltså dags att sälja sina räntefonder och bereda sig på högre räntor.

Man ska väl för den skull inte bli skräckslagen, vi pratar knappast om räntor kring 10 %! Istället är det snarare räntor kring 2,20-2,50 % som prognoserna anger att vi ska vänja sikta på runt årsskiftet. I ett historiskt perspektiv är detta förstås extremt lågt och även om räntorna fortsätter upp till 3-4 %, är nivån fortfarande ganska låg. Högre räntor kommer förstås att påverka aktiemarknaden, men knappast detta år. Privatpersoner kommer förstås också att påverkas, men ingen borde ha problem med räntenivåer på 2-4 %.  Får man problem med dessa räntekostnader så är det inte räntan man har problem med...

Sampo steg mer än räntan i fredags! Det kom inga bolagsspecifika nyheter förutom att de svenska demokratiska partierna (Sverige- och Social-) har enats om att stoppa statliga utförsäljningar. Huruvida detta leder till att Sampo säljer sin post och sedan delar ut en stor del av kapitalet återstår att se, men åtminstone kan man konstatera att börsen redan har börjat räkna på det. Sampo är som bekant ett av mina favoritbolag. Rapporten kommer i februari.

Inga kommentarer: