fredag 30 december 2011

Divergens

Jag har noterat en oroväckande tendens senaste veckorna. Hittills har jag inte sett någon rapport på det, men sedan mitten på december har finska och svenska börsen brutit sin tidigare trend att utvecklas relativt lika! Senaste månaden har svenska börsen avkastat bättre, då t.ex. OMXH25 har backat -0,3 % medan OMXS30 har stigit 5,0 %. Ser man på grafen de tre senaste månaderna är divergensen från mitten på december tydlig.

OMXS30 i blått och OMXH25 i rött, skapad via www.di.se
Vad hände då den 12 december? Det var första vardagen efter EU:s stora toppmöte då ledarna tog ett stort steg framåt mot en bättre fungerande valutaunion inom ESM. Naturligtvis kom de inte överens om något konkret, men de (=Merkozy) ställde faktiskt ganska tuffa krav på att euroländernas budgetar i framtiden ska vara i balans. Detta ska nu ratificeras av de 17 euro-länderna och de flesta är positiva inställda.

Ett land som dock är skeptiskt är lite överraskande Finland och det var den 12 december som Finlands motstånd till ESM kom i dagen. De finska politikerna hade redan under helgen konstaterat att ESM-reglerna eventuellt bryter mot finska grundlagen. ESM ska nämligen besluta enligt majoritetsbeslut, medan EMU idag tar enighetsbeslut. Detta gör att resten av EU kan köra över Finland, med andra ord finska riksdagen som enligt grundlagen ska vara högsta beslutande organ. Statsminister Katainen kommenterade denna konflikt direkt efter mötet, men antydde att Finland nog skulle kunna godkänna ESM ändå. Finansminister Urpilainen var dock tuffare i sina uttalanden den helgen då hon obevekligt menade att Finland inte "kan" godkänna detta! Utrikesminister Tuomioja, från samma parti som Urpilainen, påstod att eurogruppen skulle kunna ändra sig på nästa möte i mars och därmed återgå till majoritetsbeslut. Under veckan som följde backade Katainen och han fick kritik för att ha gått för långt under EU-toppmötet. En objektiv bedömare skulle alltså kunna nå slutsatsen att Finland inte kommer att godkänna ESM!

Det finns dock ett annat, troligt skäl till denna officiella skepticism mot ESM. Finland har nämligen presidentval 22 januari och populistiske, EU-kritiske Timo Soini ställer upp. Han tog en jordskredsseger i vårens riksdagsval och i somras skulle han på allvar haft möjlighet att bli Finlands nästa president! Hotet består än idag, varvid man ska se regeringens officiella skepticism i ljuset av att inte ge Soini en gräddfil till presidentposten. Finlands regering ligger alltså lågt just nu och blidkar de isolationistiska strömningarna fram tills det att vi har en ny president. Sen ska de ändra sig och godkänna ESM. Iallafall kan man hoppas på det! Vi har ju å andra sidan ett kommunalval till hösten...

För att återgå till divergensen i börsutvecklingen så kan den förstås bero på att utländska förvaltare tar det säkra före det osäkra. Om Finland tvekar om euron och börjar avskärma sig från EU så vill man förstås helst se den utvecklingen från sidan. Alltså minskar man sina positioner i det lilla landet som ärligt talat har ganska lätträknade intressanta bolag i dagsläget. Om jag var en utländsk förvaltare av en Europafond skulle jag rätt snabbt byta mina innehav till övriga europeiska börser. Varför ta denna risk i onödan?

Nu kanske jag är lite väl tidig att spinna vidare på en två veckors utveckling. Jag har inte ännu sett en officiell analys i denna riktning, men något verkar onekligen ha hänt de senaste veckorna. Förhoppningsvis har jag fel, men ifall divergensen fortsätter ska man åtminstone fundera över vikten på Helsingforsbörsen. Jag behöver knappast understryka att den för min del är betydande - om än inte fullständig.

tisdag 13 december 2011

Optimism - finns det?

När minusgraderna på börsen ökar så finns det faktiskt några ljuspunkter!

Aspo meddelade i samband med sin kapitalmarknadsdag förra veckan att omsättningen blir i översta spannet mot tidigare prognos, vilket låg på 10-20 % omsättningsökning. Nu tror bolaget således att omsättningen kommer att öka 20 %! De ger ingen prognos om resultatet men vårens förväntade dividend blir knappast nedreviderad på dessa nyheter.

Aspo är en litet konglomerat som med shipping, bageri, kemikalier och energirådgivning som verksamhetsområden. Koncernen omsätter 464 Meuro och nettoresultatet ligger på 12,7 Meuro. Dividenden har alltid varit Aspos kännetecken och så långt allt bra, Tyvärr falnar intresset en aning när man ser på balansen och inser att nettoskuldsättningen över 100 %. Aspo har dock alltid varit ett pålitligt dividendbolag, så tror man att historien upprepar sig, kan man se en möjlighet.


Tieto har fått förnyad intresse då Christer Gardell uppenbarligen har ökat sitt innehav. Cevian flaggade för ett innehav över 15 % och det är förstås halvvägs till budplikten. Tieto har just nu svagare marginaler än tidigare och skulle konkurrensen lätta eller efterfrågan drastiskt öka kunde förstås marginalerna förbättras betydligt. Det skulle också kunna ge en logisk kursuppgång till denna något pressade aktie.

Vissa har spekulerat i att han kommer att köpa bolaget eller skulle vara med i någon försäljningsprocess (á la Skandia). Det är dock rätt osannolikt, eftersom Tieto har en del "säkerhetsarrangemang" med finska staten (därför har också staten en "corner" i bolaget). Visst kan det ske bud, men utan att denna del separeras kommer eventuella bud inte att gå igenom. Den dagen dylika åtgärder kommer på agendan - då ska man vässa köpordrarna och följa Cevian...