fredag 27 februari 2009

ÅAB minskar

ÅAB rapporterade sent i fredags. Om man börjar med de bra sakerna så var kapitaltäckningsgraden starka 12,6 % och inlåningen ökade med 11 %. Prognosen var även den intressant då resultatet ska öka 2009, vilket dock kan bero på engångseffekter tack vare Kauphtingköpet men det är inte direkt uttalat! Kreditförlusterna ökade visserligen 130 % men är fortfarande bara 0,1 % av kreditstocken. Det är mycket lågt.

På negativa sidan är det främst kostnaderna man fastnar för. De ökade 13 % (!) och drev upp K/I-talet till 0,73, vilket är betydligt högre än branschen. Utlåningen ökade med endast med 4 % men å andra sidan har VD påtalat att ÅAB inte "vill öka" utlången just nu. Kanske ett strategiskt val? Ser man till det viktigaste - resultatet - minskade det med hela 30 % (Q4: -55%)! Orsaken är inte IFRS-nedskrivningar av tillgångar som många andra banker har skyllt på utan istället minskade provisioner från kapitalmarknaden. Även de högre kostnaderna har del i det försvagade resultatet. Slutligen halveras dividenden till 0,50 euro men det är väl ganska förståeligt med det stora steget västerut som ska tas iår.

HKScan kom med en bra rapport i fredags. Både omsättningen och resultat var förvånansvärt bra under Q4 och julförsäljningen verkar ha gått galant. Sett till helåret blev EPS 0,12 euro, vilket motsvarar ca 0,3 % av omsättningen. Det är riktigt svagt! Oroande är också skuldsättningen där soliditeten är svaga 29,5 % och gearingen är hela 132 %. Räntekostnaderna är ca 80 % av rörelseresultatet! I det ljuset är det oförklarligt att styrerelsen väljer att föreslå 0,24 euro i dividend, 200 % av resultatet! Ok att prognosen är positiv (årets rörelsevinst före engångsposter förväntas bli större än år 2008) men ett börsbolag med omvärldsbevakning kan inte ha undgått ödet för de flesta prognoser under det senaste året. HKScan är ett intressant bolag tack vare värderingen, men ibland är låg värdering befogad. Jag är lite kluven men gillar inte skuldbördan.

torsdag 26 februari 2009

Svårt att få lån?

Igår fick vi ytterligare ett bevis på att företag har svårt att få finansiering just nu? Amer Sports emitterar ett hybridlån på 60 Meuro. Kupongräntan blir 12 % per år! Lånet har ingen specifik löptid men bolaget har rätt att inlösa det efter tre år. Lånet kostar bolaget 7,2 Meuro/år och om det inte blir inlöst de 8 första åren (och kapitalet inte riskeras) har finansiärerna dubblat pengarna. Egentligen var det här en positiv nyhet eftersom Amer har en obligation som förfaller i maj på ca 75 Meuro. Således minskar de skuldsättningen, men knappast räntekostnaderna. En bra affär? Jag har ändå svårt att se positivt på bolag som betalar dessa riskmarginaler på sina skulder. Å andras sidan är det mycket speciella tider just nu...

Olvis rapport var ungefär lika illa som befarades då dividenden blev känd i tisdags. EPS blev 1,22 euro (1,83) trots att omsättningen ökade 8,3 %. Ser man till Q4 blev det inte nollresultat, men dock en nedgång med hela 69 % (YoY). Ölförsäljningen i Estland minskade med 9,4 %, medan både Lettland och Litauen ökade, men inte tillräckligt för att Baltikum skulle öka totalt. Intressant är ändå att Estland var enda region under Q4 som gick med vinst! Finland, Lettland och Litauen visade alla förluster. Olvi har dock investerat en hel del under 2008 och det märks på skuldsättningen. Gearingen ökade till 62,9 % (45,6%). Marknaden spås minska i år men Olvi menar ändå att de ska hålla marknadsandelarna och marginalerna! Lönsamheten ska t.o.m. öka lite under 2009! Det innebär ändå att resultatet troligen kommer att minska. Dividenden blev som sagt 0,50 euro och det motsvarar 41 % av resultatet. Olvis nästa expansionsprojekt är Vitryssland och det kommer inte att minska risken direkt! Olvi har ansetts ganska stabilt men nu måste man nog omvärdera det eftersom eventuella devalveringar lär sätta sina spår 2009 års resultat...

Bygginvesteringarna rasar och nu riskeras 20.000 arbeten enligt branschens prognos. Tyvärr känns den ändå lite optimistisk. I onsdags uppgavs det att det totalt arbetar ca 300.000 inom byggsektorn och arbetslösheten just nu är ca 10 %. Dessa har också tillkommit ganska snabbt då läget så betydligt bättre ut bara i somras. 10 % av 300.000 blir lite högre än 20.000... En annan sak om känns lite väl optimistiskt är branschens prognos att det redan 2010 ska vända upp igen. Då beräknas bygginvesteringarna öka med 3 %. Ok att läget kanske blir bättre, men frågan är vad det gör för sysselsättningen i sektorn? Det är inte fel att vara optimist, men prognosen känns mer som en förhoppning.

GM måste ha slagit ett nytt rekord igår? Aktien noteras till 2,23 USD och EPS för 2008 blev -15,71 USD! Det är ca 6,6 ggr bolagets marknadsvärde! Jag har aldrig sett något liknande i ett bolag som ändå själva tror att de ska överleva! Inte helt oväntat ser GM ett utmanande 2009 och de ca 14 miljarder USD de har i kassan som kanske räcker 5 månader till? GM:s försäljning har minskat med närmare 90 miljarder USD de senaste fyra åren. I det ljuset förstår man att de inte har lyckats kapat kostnader i samma takt. Ledningen kan dock inte skylla ifrån sig. 2004 var senaste året med vinst och sedan dess har åtgärderna lyst med sin frånvaro...

USA statsbudget kanske också slår nytt rekord i år? Budgetunderskottet beräknas till ca 12 % av BNP vilket i siffror blir 1750 miljarder USD! Det måste vara bland de högsta noteringarna någonsin i fredstid? Då har man ändå inte räknat med eventuella åtgärder i Freddie Mac och Fannie Mae. Man måste också komma ihåg att det här bygger på en viss budgetdisciplin och ska man döma av de senaste åren kanske -12 % är lite väl optimistiskt...

onsdag 25 februari 2009

Guldfeber?

Jag är ingen expert på råvaror men jag har inte missat guld-debatten. Många menar att man nu inte kan ha en bra portfölj utan inslag av guld. De senaste veckorna har priset nosat på 1000 USD och igår var spotpriset ca 950-960 USD, men jag har ingen aning huruvida det är en bra prisnivå? Min personliga åsikt är tyvärr att den som tänkte spara till pensionen genom att ha 100 % guld i portföljen ska tänka igenom det beslutet en gång till. Guldfenomenet börjar uppvisa klassiska bubbeltendenser i form av:
  • åsikter om att guld är en säker placering med konstant hög avkastning

  • uttalanden i stil med att "guldet kan stiga hur mycket som helst"

  • "bekanta" som handlar med guld, trots att en del knappt kan räkna ut ett glidande medeltal

  • experter som uttalar sig om "hur bra" de har tjänat på guld, utan att precisera affärerna närmare (50 euro efter courtage?).
Nygamla Finansblogg satte dock pricken över i:et, då den ultimata bubbeltendensen är att spekulanter hittills i år har köpt mer guld än juvelindustrin! Guld-fonderna (ETF) äger guld för 45 biljoner USD och hittills i år har de köpt 306 ton guld! Det bör tilläggas att fondernas syfte inte direkt är tillverkning utan ren spekulation, ett förfarande som känns igen från oljespekulationen i somras. Jag säger inte att guld är den sämsta placeringen som finns, men bubbeltendenserna finns där och det kan vara en överraskning för många. Cavaet Emptor!

Atria hade en sådär rapport igår. Omsättning och resultat var sämre än väntat och problemet kan förklaras av utlandet! Finska verksamheten går bra tack vare prishöjningar men både svenska och ryska resultatet var riktigt dåligt, främst p.g.a. valutakursförsvagningar mot euron. Utdelningen sade de inget om (!) men omsättningen beräknas öka 2009 jfrt med ifjol. Resultatet vågar de inte prognosticera då både valutor och internationella köttmarknaden är mycket svårbedömda just nu. Kursen backade 10,8 % och det säger lite om besvikelsen i "defensiva" Atria.

Kemira var ungefär som väntat igår men man kan inte säga att rapporten var bra. I vanlig ordning fläckades resultatet av engångposter vilket drog ned rörelsevinsten Q4 till -68 Meuro. Extraordinära poster har blivit något av en ful ovana hos Kemira under det senaste året, men utan den manövern kan man förstås inte skryta med att EPS (exkl extraordinära poster) blev +0,29 euro (0,75). Aktieägare kan dock inte ägna sig åt den skönmålningen utan måste istället räkna med eo-posterna. Då blev EPS på helåret -0,02 euro (+0,53). Den största besvikelsen var Coatingsdivisionen med Tikkurila och den planerade börslistningen har naturligtvis skjutits fram på obestämd tid. Planen från början var H1/09. Dividenden är föreslagen till 0,25 euro och det var precis enligt förväntningarna, men jag har lite svårt att förstå logiken (igen). Med tanke på det negativa resultatet borde man kanske ha hållit igen lite? Dessutom är gearingen 107 % och soliditeten 34 %. Just nu är det inte en dålig ide att minska sina skulder...

Tekla förbereder en nyemission. Kallelsen till bolagsstämman kom igår och styrelsen begär fullmakt att göra en nyemission för ett antal som motsvarar 19,9 % av aktiestocken. Styrelsen vill också makulera ca 1,17 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 5,2 % av aktiestocken! Det här innebär om de görs i omvänd ordning, att nyemissionen motsvarar ca 21 % av den "nya aktiestocken". Inte en anmärkningsvärd skillnad men dock. Styrelsen vill också ha mandat att köpa egna aktier för maximalt 10 % av aktiestocken. Mycket procenter, den viktigaste till sist: Kursen steg 3,3 % på en fallande börs. Starkt!

Jag hade aldrig trott att offentliga byråkrater skulle vara bland de första att pressa SAAB. Majoriteten av underleverantörerna har inte klagat (på SAAB) men tullverket är benhårda vägrar leverera om inte SAAB betalar sina varor kontant! Dessutom vill de ha sin vanliga avgift, vilken p.g.a. beloppen kanske kommer att slå någon form av rekord? Fortsättning följer...

tisdag 24 februari 2009

Olviansk felsägning

Många har säkert hört talas om en "freudiansk felsägning". Igår visade Olvi prov på en variant av detta när de presenterade dividenden på bolagsstämman. Dividenden föreslogs till 0,50 euro och eftersom vissa aktörer på börsen faktiskt är räknekunniga "visste" alla direkt att resultatet skulle bli sämre än väntat. Olvi tros dela ut ca 40 % av resultatet och med 0,50 föreslaget innebär det att EPS borde hamna någonstans runt 1,25 euro. Det var sämre än förväntade 1,43 euro. Om man spekulerar vidare (klart man gör det) så kan inte Q4 ha varit bra för Olvi. Å andra sidan kanske detta var en fint? Tänk om Olvi bara håller tillbaka dividenden och resultatet som presenteras på torsdag vid 10-tiden är helt ok? Tänkte inte på det...

USA-börserna flög igår. Bankerna flög efter Bernankes tal om att deras hälsa är viktig. Om man ska se nyktert på gårdagens uppgång så är vi numera endast 0,2 % under fredagens stängning! Således kanske man inte ska dra alltför stora växlar på det - ännu...

Bernanke talade i kongressen igår och han påpekade vikten av att det finansiella systemet stabiliseras. Om det görs så kommer 2009 att bli det året då lågkonjunkturen vände. Om inget görs så kommer vi att famla i mörkret ytterligare en tid . Problemet i grund och botten är att ingen riktigt vet hur det är ställt med banksektorn? Roubini och några till menar att de är insolventa, dvs att krediterna är större än inlåningen och det egna kapitalet. En expert sade igår att bankerna är "operativt insolventa". Det innebär (antar jag) att de klarar precis sina nuvarande åtaganden men de kan inte låna ut ytterligare. Det är inte bra för övriga ekonomin. Innan bankernas situation blir klargjord, kan man inte räkna med att börsen blir på bättre humör.

Skogsbolagen är inte populära bland ratingföretagen. UPM är satt på creditwatch och Stora Ensos kreditbetyg blev nedgraderat igår. Nu är det väl ingen större överraskning och när resulatet klappade ihop som det gjorde under Q4 så borde alla bli fundersamma. Att sedan Stora Ensos styrelse i detta läge väljer att dela ut en del av det egna kapitalet borde straffas med kraftiga nedgraderingar i kreditbetyg. Som finansiär skulle jag bli orolig...

måndag 23 februari 2009

Börsen ned men banker upp!?!

Man lär så länge man lever. Igår sjönk börserna kraftigt men bankaktier steg! Det trodde jag inte var möjligt? Orsaken var att amerikanska staten kan tänka sig en större ägarandel i Citigroup. Kanske för att inte kinesiska staten ska vara större ägare? Om man återgår till börsen så noterade Dow Jones igår samma låga nivå som de lägre nivåerna under 1997! Vissa menar att vinsterna var högre då...

USA verkar inte kunna bestämma sig just nu. Är Obamas plan bra eller ej? Har vi sett det värsta i banksektorn? Har husmarknaden börjat bottna? Är ledande indikatorers och inköpschefernas bättre humör början på en trend? Jag har full förståelse för att förvirringen är total. Det finns inget konkret att peka som säger att vi har nått vägs ände. Det kan finnas mer "impaired assets" i bankerna, det kan finns fler delar av kreditstocken som behöver skrivas ned. Industriproduktionen och tjänsteutnyttjandet kan bli lägre. Fler kan bli arbetslösa och konkurserna kan bli betydligt högre. Man behöver inte vara mer än en ekonomibloggare för att inse att det inte känns riktigt bra.

I det läget kan man ha full förståelse för att många aktörer är tveksamma. De som såg ljuset i augusti-08 och tyckte att värderingar var intressanta, aktierna hade fallit tillräckligt osv - de har tappat ca 50 %! Halverade på ett halvår!!! Man förstår att investerare som dagligen måste förklara sig inför en kommitte eller en argsint chef väljer att inte agera. De får knappast skäll för sin passivitet. Däremot, de fåtal som under de senaste 2 åren har vågat agera - de har knappast jobbet kvar...

Ryssland kändes värre förra gången säger East Capitals duktige grundare! Mellan raderna kan man dock antyda att han inte främst tänker på fondspararna eller marknaden, utan istället på fondbolaget då hans glädje beror på att fonduttagen är betydligt mindre den här gången. Jag vet inte om fondspararna är lika tillfreds med den förklaringen. Man ska ha klart för sig att östeuropa har ett väldigt annorlunda sätt att göra affärer. Han beskriver i artikeln en kazakiska bank som övertogs av staten. Tydligen har East Capital en person i styrelsen, som hade varit på styrelsemöte några dagar innan statens agerande. EC visste dock inget! I västvärlden finns det givetvis ingen styrelseplats i världen som garanterar att banken inte övertas, men det är nog ingen styrelse som är omedveten om när risken är överhängande. Fallet i Kazahkstan är ett klockrent exempel på vad som i fondprospekten brukar kallas "politisk risk"! Ett annat exempel är Yukos för några år sedan...

Den dagen Ryssland och östeuropa ser intressanta ut (den dagen kommer), då kan absolut East Capital vara ett alternativ. De har haft riktigt bra fonder i sektorn. Min personliga åsikt är bara att just nu är det mycket som är osäkert i östeuropa och man ska vara väldigt försiktig med dessa placeringar. Att då tala okritiskt positivt om bl.a. Ryssland känns nästan lite oansvarigt. Å andra sidan får han inte betalt för att vara realist...

SAAB är hett debatterade just nu och som vanligt är det mer politik än affärer i diskussionerna. Nu har de presenterat en lysande omstruktureringsplan och kritiken är massiv när regeringen vägrar finansiera den. Varför vill inte regeringen rädda jobben i Sverige? Kanske för att en stor del av SAAB:s framtid planeras utanför Sverige? Varför ska staten finansiera fabriker i Tyskland och Mexiko om de nu vill satsa på svenska jobb? Hur många svenska underleverantörer får leverera dit? Känns på något sätt som regeringen är ganska logisk även om de dömer ut en halv industri i Sverige.

Jag ställer mig åter frågan, när får ett företag gå i konkurs? Borde det inte vara när konsumenterna inte vill köpa deras produkter/tjänster i sådan omfattning att företaget inte kan ge positivt resultat? Kanske, men i såna fall borde debatten ha varit över för länge sen...

fredag 20 februari 2009

Mer om EU-bankerna

Cornucopia hade ett mer insatt inlägg angående tillståndet inom EU:s banksektor, mer insatt än mitt alltså! Tydligen är det "bara" ca 14.000 miljarder euro som är tveksamma tillgångar och inte de närmare 20.000 miljarder som jag talade om. Sedan finns det lite andra former av tillgångar som innebär att totalen blir ca 16.300 miljarder euro eller 44 % av europeiska bankers balansräkningar! Nu ska man ha klart för sig att dessa miljarder av dåliga lån/tillgångar inte är jämt fördelade! Vissa banker har kanske 100 % medan andra klarar sig på låga entaliga procenter. Ingen har dock noll! Kontentan är ändå att vissa banker inte kommer att klara 2009 utan att bli statliga. Vilka? Det vet man inte idag men att döma av utförsäljningen av bankaktier de senaste veckorna vill investerare helst läsa om det i tidningen, istället för att eventuellt erhålla bankens (statens?) personliga brev till aktieägarna...

En intressant sak är att detta har försökt tystats ned. Daily Telegraph har ändrat rubriken och siffrorna en aning sedan första publicering, men detta var ett internt dokument avsett för EU:s finansministrar. Det har varit förvånansvärt tyst trots att detta är högexplosiva nyheter. Varför det? Kanske finansministrarna tyckte att allmänheten helt enkelt inte kunde hantera sanningen? Tyvärr borde finansministrarna ha insett att i förlängningen har vi inget val...

Bespoke hade åter intressant statistik förra veckan. Början på 2009 har varit bland de sämre i historien och Dow Jones har endast noterat en uppgång i 36 % av handelsdagarna. Nedan deras sammanställning på vilka år som noterat en sämre start.


Mest oroande kanske inte starten på året utan fortsättningen. Det ser onekligen ut som 2009 kommer att bli i klass med Sampos prognos, dvs värsta året någonsin! Å andra sidan finns det gott om undantag. Det som sticker ut mest är 2003 som var nästan lika dåligt, men ändå lyckades stänga kraftigt på plus. Som du märker blir man förvirrad av all denna statistik och därför kanske man ska ta den för vad det är, nämligen en beskrivning av historien och ingen prognos!


Husqvarna rapporterade igår och resultatet var riktigt dåligt. Givetvis var det inte oväntat men Q4 blev rörelseresultatet -472 MSEK att jämföra med fjolårets +269. Omstruktureringskostnader stod för 301 MSEK men det innebär att rörelsen ändå gjorde en kraftig förlust. Efterfrågan har minskat kraftigt och Husqvarnas stora fördel av att vara på den amerikanska marknaden har blivit deras huvudvärk. De spår fortsatt mycket låg försäljning Q1 och innan USA:s husmarknad visar bättre tider kommer nog de amerikanska trädgårdarna och gräsmattorna att få vara ganska orörda. Husqvarna har dock insett situationens allvar och slopar dividenden, samtidigt som de begär in ca 3 miljarder SEK i en nyemission. Räknat på gårdagens kurs innebär det en utspädning på ca 22 %, men med lite rabatt på emissionskursen kanske man får teckna en ny aktie för fyra gamla? 5 mars ska de slutgiltiga villkoren publiceras och sedan ska de godkännas på bolagsstämman den 9:e. De större ägarna har garanterat emissionen.

torsdag 19 februari 2009

Låg värdering?

Det tjatats om låga värderingar bland börskrönikörernas optimister. Ser man till de senaste 10 åren har de alla rätt. Tyvärr verkar det nästan omöjligt att få alla att i skrift namnge ett bolag som uppvisar dessa kännetecken! Vissa talar om HM, som visserligen har värderats betydligt högre de senaste 20 åren, men att tala låg värdering är nog en överdrift. Starka bolag med bra kassaflöden tillhör favoriterna bland optimisterna, men även här kan man sällan tala om låga värderingar. Däremot om man beger sig till optimisternas "håll-dig-borta-rekommendationer", då kan man tala om verkligt låg värdering. Byggbolagen värderas som om det inte finns någon framtid, vissa verkstadsbolag nästan likaså. Bankerna har nästan "ingen värdering alls", utan där handlar det mest om att undvika de mest störst problem vilket i dagsläget innebär total utförsäljning av hela sektorn! Frågan är bara om man ska utnyttja detta eller inte? En vacker dag kommer det att betala sig, men kommer den dagen under 2009?

Ibland är dock låga värderingar befogade! Ett konkret exempel är lilla Done Solutions som kom med "förhandsinformation" om rapporten igår. Den fullständiga rapporten kommer 5/3. Done har en vidsträckt verksamhet från logistiklösningar inom verkstadssektorn till ögondroppsmaskiner (!) och LED-skyltar till bensinmackar. Påminner nästan om ett GE i miniatyr! Omsättningen ifjol steg 80 % (årstakt) men då ska man minnas det har lagts till några verksamheter under året. Räknar man med dessa förvärv vad ändå omsättningen högre men inte 80 %. Resultatet var dock en besvikelse. Vinsten före skatt var aningen högre (+5%), men problemet var att det resultatet redan uppnåddes vid Q3. Således verkar det som Q4 i princip var noll vilket var en överraskning med tanke på att det Q4/07 var det bästa under det året! Den förväntade låga värderingen från i tisdags blev därmed mycket högre igår. Som sagt, ibland är låga värderingar befogade...


Världens dröm och samlande förhoppning just nu går ut på att vi ska klara av den alldeles för höga belåningen genom att konsumera mera! Stimulanspaketen är ingalunda inriktade på att vi ska öka vårt sparande. Nu har ekonomin fått stöd från oväntat håll, i äkta kapitalistisk anda! Bespoke visade på effekten av de fallande råvarupriserna. Se graf nedan.


Det visar sig att jämfört med sommarens rekordnivåer har genomsnittsamerikanen idag en rabatt på 9,76 USD per dag på sina råvaruinköp! Det blir ca 35 USD i veckan per person och är betydligt mer än Obamas senaste stimulanspaket som ger genomsnittsamerikanen ca 13 USD per vecka. Nu är debatten om vem som har gett mest till konsumenterna aningen politisk. Den viktiga frågan är om detta får någon effekt på ekonomin? Tyvärr vet vi inte det förrän tidigast i sommar...

onsdag 18 februari 2009

Hushållsassistans

Det amerikanska finansdepartementet lade fram en räddningsplan till överbelånade hushåll igår. Iden är att 7-9 miljoner hushåll ska få hjälp med bostadslånen, något som givetvis ska få fart på förtroendet och därmed skjuta öka aktiviteten i ekonomin. Planen beräknas kosta 75 miljarder USD. Jag undrar om detta är sista planen? Bankräddningarna började också i liten skala för att accelerera i TARP (700 mrd USD) och TALF (1000 mrd USD)! Dessutom känns 75 miljarder lite i underkant. Krugman uppskattar efterfrågegapet till ca 3000 miljarder USD!

GM har ingen skam i kroppen, men med deras finansiella situation kan man förstå dem! De flyttar SAAB till ett separat bolag och kastar det åt svenska regeringen: Ställ upp med ett antal miljarder inom några veckor eller så går SAAB i konkurs! Politikerna i västsverige har givetvis sin åsikt klar men de lever under trycket från väljare och kan inte annat säga. Det är nog tur att det finns en borgerlig regering med en stark Maud som har sin åsikt klar - staten ska inte äga dessa konkursbo, speciellt inte ett som inte har gjort vinst sedan 1997!

Maud Olofsson har även gjort mycket bakom kulisserna. Om GM söker investeringslån från EIB, så har Maud berett en gräddfil med ultrasnabb administration. Det har dock inte GM gjort och det borde sända en klar signal till alla att SAAB:s situation kanske är värre än man tror? Kritikerna i form av facken och opposition borde också fundera över den totala avsaknaden av industriella aktörer i den här debatten! Om inte de är intresserade så kan det inte finnas mycket hopp? Nu har vi dock inte sett sista kapitlet i det här. Det kan hända att det diskuteras flitigt bakom stängda dörrar? Kanske någon industriell aktör redan har ett anbud på gång? Man måste nog vänta några veckor innan vi ser vad SAAB:s öde blir.

Getinges VD sade i Afv.se igår att 2009 ser osäkert ut. Getinge har som bekant varit en tillväxtmaskin under många år, men nu verkar det som om finanskrisen även drabbar hälsovårdssektorn i USA. Orderingången minskade Q4 och vissa i branschen menar att de kommer att uppleva samma nedgång som t.ex. verkstadssektorn. Sjukhusen får mindre pengar, dels p.g.a. sparkrav inom det offentliga men även p.g.a. minskade tillgångar och bidrag. Jag är dock inte orolig (ännu) men ser man en kraftig nedgång i Getinges resultat Q1 så ska man dra öronen åt sig. Aktien är definitivt inte värderat enligt något som helst negativt scenario...

tisdag 17 februari 2009

Återupplevelser!

Gårdagens ras fick mig att minnas forna tider som t.ex. oktober 2008! VIX slog nya rekord och aktier var det snabbaste sättet att förlora pengar! Vi testade åter oktoberbottnarna och det känns sannerligen inte som de håller att stampas på hur mycket som helst. Om de håller dock, har vi en positiv signal utan dess like men det är mest from förhoppning. Just nu känns talet om låga värderingar som en klen tröst - vi har redan mycket låga värderingar! Frågan är väl bara vad man nöjer sig med själv. Om återkopplar till början på 90-talet och de krisvärderingarna så vände de finska börsbolagen på ca P/B 0,3-0,5. Dit har vi en bit kvar, men som man såg under fjolåret kan vi komma dit snabbare än man tror...

Äntligen börjar chefsekonomerna (officiellt) inse vart ekonomin är på väg. De höll länge fast vid "isolerade" problem i USA som sedan övergick i "en korrigering" i Europa. Under hösten var det lite ansträngda miner men de talade ändå om H2 2009 som en positiv vändpunkt. Nu är det förskjutet till 2010 och SEB var utomordentligt tydliga igår: 2009 kommer att bli ett av de värre i historien med kraftigt ökad arbetslöshet och underskattade problem i Europa som kommer fram. Eventuellt våren 2010 kan det börja bättras men då blir återhämtningen långsam. Ord och inga visor.

Om man ska se något positivt med SEB:s uttalande så är det att snart kan det inte bli värre! De förutsåg inte omfattningen av denna kris och de har förstås ingen aning om vart vi nu är på väg. De har gjort som ekonomer alltid gör, tar kurvan från november till årsskiftet och drar ut den två år framåt. Eftersom den just nu mer liknar en svart slalombacke så blir naturligtvis bilden därefter. Nu är frågan bara hur lång denna backe är? -25% eller -50 %? Jag har svårt att tro på det senare...

Moody's hade inte mycket att anmärka på subprimeobligationerna när det begav sig, men nu har deras riskanalysavdelning kvicknat till! De har gått igenom de banksektorn och framförallt Östeuropa står på randen till en katastrof enligt dem. Hela regionen är under press, men bl.a. Baltikum framstår som sårbara vilket inte är en speciellt avancerad gissning med de senaste BNP-siffrorna i minnet. Enligt TT har de tre svenska storbankerna Swedbank, SEB och Nordea en utlåning på hela 500 miljarder SEK i Baltikum. Trions samlade marknadsvärde var per igår ca 167 miljarder SEK, så vem som helst inser att riskpremierna är gedigna. Trots att detta verkar vara ett gyllene köptillfälle så ska man minnas två saker:
1. vi har fortfarande inte sett omfattningen av problemen i Baltikum, det kan komma mer?
2. det finns bara en botten för aktier...

En positiv tendens den senaste månaden är att börsen har börjat skilja på aktier och aktier! Under 2008 spelade det ingen roll vilka aktier man hade, alla föll som stenar när dåliga nyheter briserade. Bolag med bra rapporter kanske föll lite mindre men det var oftast tillfälligt, de tog igen det med snabbare fall senare. Nu gör dock börsen skillnad på bolag som har bra resultat gentemot de med katastrofrapporter. Stockpicking är en utskälld metod men senaste månaden har den fungerat bra. Sen hur den kommer att fungera resten av året kan man endast gissa? Nu är detta ingen generell trend, banksektorn uppvisar fortfarande höstens tendenser...

Gårdagens börsnedgångar fick även effekt på oljepriset som backade under 35 USD/fat. Det är förstås positivt för ekonomin i stort, men samtidigt inte odelat positivt. Dels har de oljeproducerande länderna problem och bl.a. Equador sköt upp sin amortering av statsskulden denna vecka. Dylika händelser späder på kreditoron. Ryssland vet man aldrig var man har, men antagligen är irritationen stor från Kreml att marknaden inte kan prissätta oljan "rätt". Årets ryska budget kommer nog också att vara lite bantad.
En annan negativ sak är att sjunkande oljepris tar fokus från miljödebatten och de alternativa energiformerna. Plötsligt kanske elbilen känns lite "krånglig" och den där oljepannan är inte speciellt mycket dyrare än bergvärmesystemet! Därmed riskerar miljödebatten att tonas ner. På sikt är detta naturligtvis inte bra.

Samuelssons rapport är en läsvärd blogg. Igår presenterade han ett utdrag ur ett nyhetsbrev där John Maulding menar att de europeiska bankproblem är mycket, mycket värre än de amerikanska. En reporter på Daily Telegraph som har sett ett "hemligt dokument" inför ett möte med EU:s finansministrar. Om man talar om ca 3,9 biljoner USD i USA så talar vi om ca 25 biljoner USD i Europa. Vissa banker ska vara belånade med en relation 50:1, vilket i klartext innebär att de borde ha en kapitaltäckningsgrad på ca 2 %! Om de europeiska staterna ska ta över dessa lån så inser man att finansieringsbehovet är enormt.

Det värsta med uppgifterna är att man inte kan säga emot! Jag har svårt att tro att finansieringsbehovet är så här stort, dvs att majoriteten av den europeiska kreditstocken är dåliga lån, men man ska aldrig säga aldrig! Att europeiska finansinspektioner skulle ha tillåtit en belåning på 50:1 känns mycket främmande. Trots det ligger det säkert något i dessa uppgifter (ingen rök utan eld). Om vi exempelvis ska upp till "bara" 5 biljoner USD i dåliga lån i Europa så kan man bara säga en sak om den pågående slakten av bankaktier: You ain't seen nothing yet!

Slutligen, min favoritkrönikör på DI Gunnar Öhrn fick pris igår som bästa ekonomijournalist. Nu är inte konkurrensen stenhård och det kom viss kritik att detta var en internt pris inom Bonnierkoncernen. Ändå tycker jag det är välförtjänt. Om fler artiklar vore lika analyserande som Öhrns så skulle ekonomiläsarna vara mindre förvirrade, men inte nödvändigtvis mindre oroade...

ÅAB beger sig västerut

Igår bekräftade Ålandsbanken köpet av Kaupthing Sverige eller rättare sagt russinen av forna Kaupthing Sverige. ÅAB tar över private banking, förmögenhetsförvaltning och institutionell aktiehandel. Huvuddelen av företagsutlåningen (men inte allt?), exponeringen mot Lehman Brother samt eventuella rättstvister m.m. är bortförhandlade. Slutligen ska Kaupthings likviditetsstöd återbetalas till Riksbanken, vilket enligt Afv.se uppgår till ca 1,7 miljarder SEK. Köpeskillingen går loss på 414 MSEK. Därmed tar Ålandsbanken steget västerut till det facila priset av ca 38 Meuro samt ytterligare ca 156 Meuro i likviditet. Bankens balans ökar med ca 20 %.

Rent spontant låter det som en bra affär. ÅAB har lyckats förhandla bort surdegarna och rättstvisterna. Pressmeddelandet anger inget om utlåningen till privatpersoner men jag antar att de finns. Risknivån på dessa krediter kan man dock enbart spekulera om. ÅAB har inte bara möjlighet att bredda sin bankverksamhet västerut utan även öka sin försäljning av bankdatasystem via dotterbolaget Crosskey. Förutom ÅAB har Crosskey har Tapiola, DNBnor och S-gruppen som större kunder och nu finns chansen att lägga till några svenska aktörer till den listan. Det skulle nog behövas, eftersom Crosskey drar ÅAB:s KI-tal till höga nivåer. VD Peter Wiklöf säger till Afv.se att "Ålandsbanken Sverige" ska vara lönsamma inom ett år! Om det stämmer undrar man varför ingen annan bank har kommit på den här affären tidigare?


ÅAB:s resultat

ÅAB hade 2007 en balansomslutning på ca 2,6 miljarder euro. Rörelsevinsten 2007 var 28,6 Meuro men ÅAB har meddelat att årets rörelsevinst kommer att landa på ca 20 Meuro. De senaste åren har kostnaderna skenat iväg och K/I-talet bröt 70-gränsen ifjol, trots att kreditförlusterna då lyste med sin frånvaro. Bankens kapitaltäckningsgrad var per sista december 2007 12,8 % och knappast har den sjunkit under 2008. ÅAB klarade kreditkrisen i början på 90-talet med glans, men i ärlighetens namn berodde det mycket på att de då var koncentrerade på den åländska marknaden. Rederierna höll igång Åland och Finlands massarbetslöshet (21 %) nådde aldrig hit. Det var dock 15 år sedan och nu är det en annan bank. Idagsläget kommer över hälften av rörelsen från "fastlandet" och ÅAB har blivit en etablerad aktör i de finska kustregionerna. Helårsrapporten kommer nästa vecka (27/2) och den ska bli mycket intressant - dels p.g.a vinstvarningen, men framförallt för eventuella kommentarer angående "Ålandsbanken Sverige".


ÅAB:s ägare

ÅAB:s resultat är inte anledningen till de största tidningsrubrikerna på Åland, utan istället är det ägarstriden. Sedan gammalt har åländska institutioner i form av två lokala försäkringsbolag Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag samt Alandiabolagen (4 olika försökringsbolag) som varit huvudägare. För några år sedan köpte dock Aktia Sparbank ca 20 % av aktierna (mindre antal röster) och därefter började en katt-och-råtta-lek av modell större!

Åländska affärsmän i fom av VD Wiklöfs farbror, lierade sig med Aktia och bildade ett antal holdingbolag med ganska fantasifulla namn som t.ex. Tenala Buccaneers Ab, alla med 92.348 A-aktier och 34.974 B-aktier. Antalet stämmer precis överens med den röstbegränsning som finns för att skydda småaktieägare (dvs man får enbart rösta för ett visst antal aktier -ca 2 %) men genom denna konstruktion kan man utnyttja hela sitt innehav. Ifjol ville dock inte Ålands Ömsesidiga vara sämre, utan de lånade ut sina aktier till ett antal bolag över bolagsstämman för att därmed få full effekt av sitt innehav. Även här var fantasin på hög nivå eller vad sägs om "Praolex", "Trimotix" och "Istemonix".

Nyligen kom dock åklagaren fram till att detta var olagligt och Ålands Ömsesidiga ska åtalas. Aktia , Wiklöf & Co slipper dock åtal p.g.a. oklar bevisning. De hänvisade till bl.a. riskspridning och det vet alla aktiesparare att om man har 100 % innehav i ett enda bolag så är det hög risk. Det blir ju mycket mindre risk om man sprider sitt 100 %-iga innehav på fyra bolag... Ärendet blir inte mindre prekärt av att Ålands Ömsesidigas VD sitter som styrelseordförande i ÅAB! Vad händer om han fälls? Fortsättning lär följa...

måndag 16 februari 2009

Favoritaktier 1/2009

Då var det dags får den kvartalsvisa uppdateringen av mina favoritaktier. Denna gång har jag jämfört börsen och mina favoritaktier från det att jag senast uppdaterade portföljen den 18 nov-08 tills idag (16 feb-09). Observera att alla aktier har samma vikt i jämförelsen. En förändring är gjord och det är Wärtsilä som faller bort. Kursutvecklingen är dock med i jämförelsen.

Utveckling Helsingforsbörsen: -7,7 %
Utveckling favoritaktierna: +13,2 %

Getinge (utveckling: +8,7 %) hade en riktigt bra rapport där vinsten ökade 18 %. Utdelningen var aningen sämre, men orsaken till att man äger Getinge är tillväxten. Således ingen anledning att förändra detta.

F-secure (0,0 %) slog omsättningsrekord ifjol med 113 Meuro och resultatet ökade med 33 % till 0,13 euro. Balansen är riktigt stark och de delade ut en del av det egna kapitalet i november! Det var inte många bolag som vågade göra det i dessa kreditkristider. Framåt ser tillväxten ut att fortsätta och det håller F-secure kvar i portföljen.

H&M (+26,9 %) ökade omsättningen med 13 % och resultatet med 12,5 %. Dividenden ökade 10,7 % och de håller definitivt takten. Lite oroande är att försäljningen i jämförbara butiker minskar, men så länge totalförsäljningen visar stark tillväxt ska man som långsiktig ägare inte klicka på säljknappen. De har haft utmaningar tidigare och klarat dem med glans.

Kone (23,1 %) hade en riktigt stark rapport och var ett av få verkstadsbolag som hittills är ganska opåverkade av krisen. Huruvida det beror på kompetent ledning eller att ca 60 % av omsättningen kommer från service av hissar låter jag vara osagt. Kone är Finlands svar på H&M och t.o.m. generationsväxlingen är genomtänkt! Arvtagaren Jussi Herlin (25 år) sitter redan i styrelsen, medan han studerar i Helsingfors. Det förfarande känns säkert igen bland HM:s aktieägare...

Nokia (-10,7 %) hade en riktig "skitrapport" för att vara ärlig! Även om de gjorde ett bra resultat och hade en omsättning högre än finska statsbudgeten så blir man lite tveksam till deras sjunkande marginaler. Ollila hade förtroendet som Kallasvuo ännu inte har. Nokia hänger med ett tag till bara för sin låga värdering och finansiella styrka, men de är defintivt under luppen! Om Q1 blir sämre så byter jag ut dem.

Nokian Renkaat (12,7%) har drabbats hårt av den ryska marknaden. Börsen har dock redan tagit ut ett ganska negativt scenario som jag personligen inte alls hängde med på! Kursen är alltid mycket volatil men att gå från 34 till 7 euro på ett halvår måste nästan vara ett rekord, med tanke på att bolaget självt inte sade något negativt! Personligen tror jag att resultatet kommer att minska med 25 %, vilket ändå gör bolaget intressant. Har man nerverna under kontroll kan man ha Renkaat och det anser jag ha!

Sampo (-13,0 %) var en liten besvikelse. Dels var NAV lite sämre än väntat, men med 12 % i Nordea är det inte mycket Sampo kan göra åt det. Den största besvikelsen var dock utdelningen på 0,80 euro, mot långt över 1 euro förväntat. En annan sak är Nordea-innehavet och vad Wahlroos vill med det? Det var högljutt innan styrelseplatsen, men nu har det varit knäpptyst sedan bolagsstämman. Antingen är det något på gång eller så kommer de inte överens? Tyvärr finns det få försäkringsbolag med Sampos finansiella styrka och jag tror att tålamod kan löna sig detta fall.

YIT (+44,6 %) började 2008 bra, men sedan kom stora bromsen under Q4! Resultatet stannade "på fem meter" som en känd Lloyd-ägare uttryckte sig. Nu är "bygg" ingen drömbransch men värderingen i YIT på 4 euro var nästan löjlig. De har ändå ca 40 % av omsättningen från service av fastigheter och byggandet i Ryssland kommer igång igen. Frågan är bara när och om man orkar vänta på det?


Intressant, men inte längre favoritaktie

Wärtsilä (+26,5%) hade en stark rapport, men jämfört med förväntningarna var den faktiskt inget vidare. Det var också oroande att orderingången minskar drastiskt samt att annulleringarna i orderboken officiellt beräknas till 18 %! Utdelningen sänks vilket tar bort ett av skälen till att ha Wärtsilä. Personligen är jag dock mest orolig över den obefintliga orderingången, vilket tyvärr gör att VD:s prognos om tillväxt på 10-20 % med bibehållen marginal känns mest som en förhoppning. "Hope is never a strategy" och jag håller mig utanför ett tag.


Intressant, kanske på väg in?

Formpipe hade en riktigt bra rapport. Omsättningen ökade 57 % och nettoresultatet mer än fördubblades. Värderingen är alldeles för låg för ett dylikt tillväxtföretag. Man kan givetvis kritisera deras enorma goodwill och att utdelningen blev noll i år igen. Det finns också lite frågetecken huruvida de får förnyat förtroende att sälja sina system till offentliga myndigheter, då den hanteringen ska omorganiseras. Formpipe ska ta oss till det papperslösa samhället och om Q1-rapporten är bra tar de plats bland mina favoritaktier.

Stabila Kesko?

Kesko anses vara ett av de mer stabila bolagen på finska börsen och därför accepteras en ganska medioker lönsamhet. Efter gårdagens försäljningssiffror kanske man borde ompröva stabiliteten? Matförsäljningen var helt ok (+3,6 %) och det ska väl mycket till innan den viker ned kraftigt. Tyvärr står den bara för ca 43 % av Keskos totala försäljning och det är i resterande delar man hittar frågetecknen. Rautakesko (byggvaror) minskade med 29 %, bil- och maskinförsäljningen med hela 34 %! Dessa delar står för ca 40 % av Keskos totala försäljning. Fortfarande är Kesko relativt stabilt, men orosmolnen hopas sig.

Stockmann hade ett ok resultat Q4. Ingen hade väntat sig stordåd och EPS ifjol blev 0,74 euro vilket var ungefär en halvering jfrt med 2007, dock med ca 34 % högre omsättning! Orsaken är främst köpet av Lindex. Prognosen var ganska negativ och de spår ännu större förlust Q1 än ifjol. Vad som förvånar är att de ska dela ut 0,62 euro i dividend, trots att balansen är rätt svag. Gearingen är 107 %, de hade en nyemission i somras och då borde man inte dela ut frikostigt! Styrelsen föreslår dessutom att det eventuellt ska delas ut en extra dividend i höst på 0,38 euro! Det här känns lika genomtänkt som när styrelsen i Lindex ersattes av bara män! Fast det är klart, jag vet ju inte hur de klär sig...

Baltikum kommer att drabbas av en kraftig BNP-kollaps. Estlands BNP sjönk 9,4 % under Q4 och man ska inte förvånas om Lettand och Litauen visar motsvarande siffror! Man ska ha klart för sig att 2 procentenheter i BNP-sammanhang är stort, då kan man tänka sig vad 9,4 är... Naturligtvis drar många kopplingar till Swedbanks och SEB:s satsningar och vad dessa äventyr kommer att kosta. Vad som ingen riktigt har vågat tänka på än, är alla nordiska (små)företag som har satsat i Baltikum, men som har lån på hemmaplan! Den smällen kan nog inte ens försiktiga Handelsbanken undvika...

Ålandsbanken meddelade imorse att de köper delar av Kaupthing Sverige för 414 miljoner SEK. Hittills finns det lite för lite information för att man ska kunna ha en åsikt om affären men det kanske ändrar under dagen? ÅAB:s rapport kommer 27/2.

torsdag 12 februari 2009

Nya tider

Det är nya tider nu. Stora Ensos fabriks i Fredrikshamn (Hamina) ska läggas ned och lokalen är såld till Google som ska bygga en av sina större serverhallar där. Fabriken har gamla anor och vissa delar är ritade av Alvar Aalto. Affären känns inte ens konstig och kommunalrådet intervjuades igår och han var givetvis lyrisk. Tomten på 160 hektar ska även användas till en ny vindkraftspark organiserad av kommunen. Jag kan erkänna att skulle någon ha sagt för 12 år sedan att Stora Enso skulle sälja en av sina fabriker till en internetsöktjänst, då skulle jag inte ha gett dem stort förtroende. Man ska alltid vara ödmjuk inför framtiden...

USA-börserna såg ut att gå emot en riktigt jobbig handelsdag ända tills Reuters kablade ut att Obama planerar att subventionera hushållen och deras belåning! Börserna fick en sådan skjuts som vi inte har sett på ett tag och alltid när det vänder upp i slutet är det ett positivt tecken. Nu ska man kanske inte dra alltför stora växlar på en halvtimmes handel men det fanns även annat att glädjas åt som t.ex. detaljhandeln. Den ökade för första gången på 7 månader då januariförsäljningen steg en hel procent! Det kanske var den viktigaste procenten den här månaden?

Man tyckte att Ramirent var ett ganska intressant bolag redan när kursen hämtade andan vid 10 euro ifjol våras. Igår noterades 3,34 (-11,4%). Orsaken var rapporten som skrämde slag på investerarna. Förlusten Q4 noterades till 32,8 Meuro att jämföra med fjolårets +43,5 Meuro. De vågar inte ge en prognos för 2009 men dividendförslaget på 0,15 euro (0,45) är ett tydligt tecken på att de inte tror på en snar återhämtning av resultatet. Ramirent talar även om personalminskning i storleksordningen 600 personer. Det känns som det fortfarande är för tidigt att gå in i Ramirent, även om kursen snart har tappat 90 %...

Finlands största och mest svårorganiserade bankgrupp OP-Pohjola rapporterade igår. "Huvudbolaget" OP-Centralen helår blev 373 Meuro (-63 %). Ska man säga något positivt om resultatnedgången så var det att nedskrivningar till verkligt värde (IFRS) förklarade 90 % av nedgången. Grundresultatet var alltså bättre. Det stöds också av andra siffror, inlåningen ökade 19 %, utlåningen ökade 14 % och de bedömde att marknadsandelarna ökade. Räntenettot ökade 13 %. Lite oroande är dock att företagsutlåningen steg med hela 22 %. Det känns som dålig "timing". Kreditförlusterna ökade med 38 % vilket är ganska lite jämfört med konkurrenterna, men knappast den sista ökningen. K/I talet blev 54% och det är aningen högre men ändå ok.

OP-Centralens börsnoterade dotterbolag, Pohjola Bank, rapporterade också igår. Resultatet minskade till -133 Meuro (+234) om man ser till resultatet för verkligt värde (dvs justerad för värdeförändringar i tillgångarna)! Trots det mycket svaga resultatet var inlåningen från allmänheten upp 28 % och utlåningen ökade 23 %. K/I-talet låg på 51 % vilket är bra. Pohjola Banks dotterbolag, Pohjola Försäkring Ab, var dock sådär. Premieintäkterna ökade vackert men omkostnadsprocenten 94,7 var sämre än Sampo. Pohjola Banks aktiekurs tappade 16,7 % och men under dagen var det betydligt lägre noteringar. Det som chockade marknaden var knappast resultatet utan att de ska ha en nyemission under våren. De ska dra in 300 Meuro under våren. Jag är dock lite fundersam till varför? Det talas bredd och vitt om hur god kapitaltäckningen är (12,2 %) och de har heller inga problem att dela ut ca 61 Meuro i dividend (0,23/aktie), dvs ca 20 % av emissionen. Vore det inte bättre att låta dessa pengar ligga i banken? Nu blir det bara en massa transaktioner inom OP-gruppen.

Swedbank slutar aldrig att förvåna. Styrelsen verkar helt ha missat att banken hade en stor nyemission i julas som inte blev fulltecknad utan garanterna tvingades ta hand om resterna. I klarspråk betyder det att kapital då (redan) var lite svårt att få tag i. Styrelsen verkar också ha missat att dåliga lån kostar kapital och därför ska man vara rädd om det kapital man har. Styrelsen verkar inte heller ha lyssnat på VD Lidén som säger att läget har blivit mycket sämre i Baltikum. Styrelsen har heller inte studerat kreditförlusterna som visserligen är på en låg nivå, men som ändå fyrdubblades 2008 (YoY). Istället fokuserar styrelsen på det ändå ganska starka resultatet (EPS: 19,44) och antar att världen ser ut som den har gjort 1993-2007 och föreslår en utdelning på 4,50 (2,40 på de nya preferensaktierna)! Utdelningen kostar ca 3 miljarder eller i klartext ca 25 % av julens nyemission. Jag är den första att erkänna att jag inte riktigt förstår hur de har resonerat?

onsdag 11 februari 2009

Debt service ratio

Det senaste året har många finanstermer fått en konkret innebörd! Vi har subprime, emittentrisk, kreditrisk och nu senast "debt service ratio" (DSR). DSR beskriver hur stor andel av inkomsten som hushållen lägger på sina lånebetalningar. Grafen nedan visar DSR från 1900 tills idag och tyvärr är höga värden inte bra...


Grafen kommer från en intervju i Barrons med Ray Dalio från Bridgewater Associates. Han talar egentligen om att vi nu upplever en "avskuldisering" istället för en traditionell lågkonjunktur. Det är också därför som alla är så förvirrade just nu. Beviset på det är bl.a. denna kurva. DSR toppade senaste på 30-talet och då visade sig korrigeringen bli ganska brutal! Det var också då vi senast upplevde en "avskuldisering". Han menar att DSR måste komma i balans innan vi kan få en stabilitet i ekonomin. Hela artikeln är mycket läsvärd och den hittar ni här.

Även om det onekligen ser mörkt ut med denna kurva så finns det hopp! Räntebetalningarna är fortfarande under amorteringarna och framförallt så amorteras det. Om amorteringarna försvinner , då ska man bli orolig. En annan sak som slår mig är att grafen under 30-talet är ganska okorrelerad med börsen. Ok att det sjunker men DSR fortsatte att sjunka ända t.o.m. andra världskriget. Börserna sjönk till ca 1935-36 innan de började återhämta sig! Således hade vi en 10-års-period av sjunkande DSR och (svagt) stigande börser.

HM presenterade sitt generationsskifte igår. 1 juli tar Karl-Johan Persson över vid en ålder av 34 år. Herregud säger många, men glömmer att pappa Stefan tog över vid ungefär samma ålder. Jag tycker HM sköts riktigt bra på många sätt. Karl-Johan har under några år skolats in i ledningen och arbetat nära med tidigare VD. Han är heller inte ensam, pappa Stefan kommer under många år att vara närvarande och stödja sonen i eventuella svårigheter. Det är få företag som har den här planeringen. Många skjuter upp det oundvikliga tills det är för sent. Det är också därför jag gillar HM. Trots att de är i en föränderlig modebransch, sköts företag som om de ska ärvas av barnbarnen vilket de antagligen får göra till slut!

Cramo hade en ganska svag rapport igår. Omsättningen steg men resultatet sjönk. Finland och Sverige hade rätt bra lönsamhet, men resten av Europa och öst har försvagats rejält! Cramo menar att kassaflödet ska bli positivt under 2009 vilket nästan är ett måste när man har lite väl med skulder (gearing: 149%). Utdelningen på 0,40 euro var något över förväntan. Lite oroande var kanske att Cramo börjar få kreditförluster då konkursande byggbolag inte betalar för de hyrda maskinerna. Ännu är det inget stort problem, men har säkert del i gårdagens kursfall.

Nokian Renkaat hade en katastrof-rapport vid första anblicken. Omsättningen var i linje men förlusten Q4 var 12,2 Meuro jfrt med +85 Meuro ifjol! I detta ingår dock en kostnad på 44 Meuro från valutadifferenser. Ser man direkt till rörelsevinsten var den hela 46,5 Meuro, trots att den innehåller kostnader för åtgärderna i samband med personalminskningarna. Å andra sidan är väl det nålen i höstacken! Dividenden sänks till 0,40 euro och prognosen pekar på att resultatet 2009 kommer att bli väsentligt sämre än 2008. De säger dock att det är svårt att säga något såhär tidigt på året (= de har ingen aning). Jag antar att de baserar prognosen på utvecklingen i Ryssland vilket minskade med 69 % (YoY)!!! Summa summarum en dålig rapport och gårdagens uppgång (+1,5%) måste ses i ljuset av den redan låga värderingen.

Sampos NAV sjönk oväntat mycket och var vid årsskiftet 8,28 kanske mest beroende på att Sampos 12 %-iga andel av Nordea har fallit som en sten! Resultatmässigt var dock skadeförsäkringen lysande lönsamt. If spås dessutom bli än mer lönsamt! Dividenden föreslås till 0,80 euro och det var betydligt högre än jag befarade igår. Sampos prognos får dock ingen att sova gott. De menar att det är omöjligt att göra en prognos för koncernens resultat 2009, eftersom det beror så mycket på finansmarknaden. Sampo talar t.o.m. om att 2009 kan bli ett av de värre åren i historien. Hoppas de har lika fel som när de tyckte att Nordea på 12 euro var en bra affär...

Teliasonera hade en stark rapport och annat var väl inte att vänta. VD Nyberg sade i höstas att Teliasonera var helt opåverkat av finanskrisen. Nu har de dessutom fått lite draghjälp av valutakurserna, men den organiska tillväxten var ändå 4,5 %. Det är bra för tråkiga Teliasonera. Även resultatet ökade kanske mest intressant är prognosen om att de ska öka omsättningen 2009. Kapitalinvesteringar kommer dock att sänka nettoresultatet en aning. Dividenden föreslås till 1,80 SEK (ca 0,17 euro) vilket var ungeför som väntat. Kursen steg en dryg procent och det sammanfattar Teliasonera ganska bra - tråkig men pålitlig.

tisdag 10 februari 2009

Otack är världens lön

Otack är världens lön! Här förhandlar Obama & Co fram det mest efterlängtade stimulanspaketet sedan "the New Deal" men börserna rasade! Orsaken var inte stimlulanspaketet utan istället räddningspaket nr 2 till bankerna som inte var tillräckligt detaljerat! Vilket skitsnack! Fråga istället vilka detaljer som saknades? Var den uttryckliga försäkran om att storbankerna är "too big to fail" eller kankse Tim Geithners mycket försiktiga svaromål i kongressen? Han verkade mest som en nervös student igår och vågade inte säga någonting. Jag undrar han ens skulle ha bekräftat att våren är på gång? Klart man skulle bli lite orolig och man satt tung i en rad storbanksaktier...

Nu är det bara SHB och OP-Pohjola av de större finska och svenska bankerna som inte har föreslagit nyemission och den andra gemensamma nämnaren är väl att båda har lika tråkig och försiktig strategi! Frågan är väl ändå om vi inte ser även dem stärka balansen innan den här konjunktursvackan är över?

SHB presenterade resultatet igår och det var bra! Rörelseresultatet ökade 4 % på årsbasis och räntenettot steg hela 23 %! Lite skrämmande är kreditförlusterna som under 2008 ökade till 1,6 miljarder SEK jämfört med blygsamma 27 miljoner 2007! De har dock en kapitaltäckningsgrad på höga 16 % så vi behöver se bra mycket värre kreditförluster innan man ska bli orolig. Då finns ju ändå chansen till nyemission... SHB drar till med en utdelning på 7 kr (8,50). Det måste vara bland de bättre i branschen (globalt sett).

Nordea hade en hyfsad rapport igår. Resultatet var bättre än väntat men även här var kreditförlusterna betydligt högre och det är danskarna som har störst problem! Det stora samtalsämnet var ändå emissionen på 2,5 miljarder euro (ca 27 miljarder SEK). Närmare detaljer kommer senast 11/3 men det borde innebära en utspädning på ca 20 % om emissionskursen blir runt dagens kurs. Det stora frågetecknet i det här sammanhanget är varför banken delar ut 0,20 euro i dividend när de ska ha nyemission??? Kan de inte bara låta dessa pengar stanna i bolaget och istället sänka emissionen. Jag vet att "historiken" blir sämre, men dylika finter av ledningen kan man vara utan.

Mer oroande med Nordeas emission är att näst största ägaren Sampo uppenbarligen garanterar 25 % av emissionen. Det skulle föra upp dem på 14 %, vilket ytterligare stärker Wahlroos grepp om sin forna arbetsgivare. Problemet är bara det att Sampo antagligen skulle använda hela sin dividendkassa för detta! Därmed kanske man inte ska räkna med ett utdelningsförslag på 1,20 idag när Sampo rapporterar...

Uponor hade en riktigt dålig rapport igår men det var ingen som trodde något annat. Rörelsevinsten blev negativ Q4 men de menar ändå att helåret 2009 ska bli positivt! Det låter lite för bra för att vara sant, men man kan inte heller förneka att den föreslagna dividenden på 0,85 euro är ett tydligt tecken på självförtroende (eller förfall). Uponor kommer nog tyvärr att få ett tungt 2009 och även om de "alltid" har gett bra utdelningar börjar resultatet tryta för att den trenden ska fortsätta. Lite som skogsbranschen för några år sedan.

Huhtamäki var mångas kelgris för 4-5 år sedan. Sedan dess har det blivit platt fall kan man säga! Besparingsåtgärderna visade sig ge endast tillfälliga effekter och de tvingades hela tiden till nya program. Efterfrågan och konkurrensen är svår och lönsamheten försvann redan 2006! Ifjol minskade omsättningen en aning medan resultatet gick från dåligt till ännu sämre. Förlusten per aktie blev 1,12 euro vilket var andra helåret i rad med röda siffror. Skuldsättningen är inte enorm men gearingen är ändå höga 84 %. Med de siffrorna på näthinnan blir den föreslagna utdelningen på 0,34 euro helt obegriplig! Borde inte fokus vara på lönsamhet och balansförstärkning just nu?

Lassila & Tikanoja hade ett ok 2008 med 9 % högre försäljning och 14 % högre vinst! Q4 var dock katastrof med en resultatnedgång på närmare 70 % (YoY)! Man tycker inte att sophantering borde påverkas nämnvärt av den ekonomiska nedgången, men tyvärr är återvinning påverkat av råvarupriser och de har som bekant fallit kraftigt. L&T har även gjort nedskrivningar i goodwill framförallt i den svenska verksamheten. Ser man framot menar Lassila & Tikanoja att 2009 blir i linje med 2008 och dividenden blir fina 0,55 euro. L&T har alltid varit högt värderade och har ett grundmurat förtroende bland finska investerare. Senaste året har det förtroendet knäckts en aning, men man kan inte förneka att Lassila är ett stabilt bolag i dessa tider.

måndag 9 februari 2009

Vad är tillräckligt?

Den efterlängtade och omtalade amerikanska stimulansplanen har inte presenterats ännu, men det har inte hindrat debatten! Det förs fram många åsikter om att den kostar för mycket, medan andra menar att den är för liten! Vem ska man tro på? Jag brukar följa Paul Krugman och han har sin åsikt klar - stimulansplanen måste fyrdubblas! Enligt PK är de föreslagna 790 miljarder USD för lite. Den samlade efterfrågeminskningen i USA:s ekonomi är 2,9 biljoner (ENG: trillions) USD! Det låter en aning oroväckande, men PK är lugn. Obama är så populär nu så att han kommer att få ytterligare stimulansplaner godkända senare i vår! Hur månne börsen reagerar den dagen stimulansplan 2.0 presenteras?

Nokian Renkaat steg 14,7 % igår och senaste veckan har den stigit 33 %, trots att rapporten inte har presenterats ännu. Inte helt utan anledning undrar man om Q4-siffrorna har läckt? Svaret kommer idag...

Även Swedbank uppvisade samma kursuppgång och även det innan rapport. Nu presenterade Odell en form av bankakut vilket skulle hjälpa dem ganska mycket (om de behöver det). Bankakuten gör faktiskt tankarna om en andra nyemssion överflödiga under förutsättning att Swedbank får största delen av dessa pengar. Annars får nog Folksam börja skrapa i ladorna igen...

Ur ett lite längre perspektiv är det faktiskt lite intressant att svenska bankakuten främst går till att säkerställa kapitalbehovet i Baltikum! Tiderna ändras fort, för några år sedan (2005) uttalade sig UBS analytiker Andreas Håkansson om svenska banksektorn. Då var det ett helt annat ljud i skällan:

"Föreningssparbanken har i dag 25 procent av sin intjäning i Baltikum och har ett rejält försprång och besitter en helt annan växtkraft än till exempel Handelsbanken. De första stegen Swedbank har tagit från Baltikum in i Ryssland ger också riktigt stora möjligheter på lite sikt"

Hela artikeln är ett klassiskt exempel på hur svårt det är att säga något om framtiden! Artikeln hittar ni här...

söndag 8 februari 2009

Hoppa på tåget?

"Hoppa på tåget" tycker en mäklare i NY enligt di.se. Det är stimulanspaketen som väntas få grönt ljus och som enligt honom kommer att skjuta iväg börserna till nya höjder. Egentligen tycker jag också att det är otroligt intressant läge just nu, men alltid när mäklare uttalar sig i dessa ordalag ska man bli vaksam. Antagligen har det efterlängtade Obama-rallyt börjat men huruvida det är vändningen vi har väntat på kan ingen säga just nu. Det mest positiva med januari var att vi svängde från "ett steg fram, två tillbaka" till "två steg fram, ett tillbaka"! Om vi nu istället börjar ta 3 steg fram så kanske det går lite väl enkelt? Jag vill inte bli pessimist mitt i allt, men man ska nog vara beredd på att börshumöret kan ändra radikalt...


Orion hade en ok rapport i fredags. Omsättning och vinst var ungefär som väntat. Dividenden föreslås till 0,95 euro vilket placerar Orion bland de bättre dividendbolagen i vår. Prognosen var en liten besvikelse då de menar att de "bara" ska växa lite under 2009, medan marknaden förväntar sig en resultattillväxt på 12 %! Nu är det inte många bolag som säger sig växa under 2009 och att Orion har blivit ett av HEX25-bolagen är förstås positivt. Finansiellt är Orion ganska intressanta men som vanligt med läkemedelsbolag frågar man sig hur det ser ut med framtida läkemedel? Det kan jag tyvärr inte svara på...


Amer Sports rapporterade i fredags och frågan är när vi sett tillräckligt av elände för dessa märkesvaror? Deras sortiment gynnas inte direkt av en lågkonjunktur och så här i efterhand vore det bästa om jätteköpet av Salomon aldrig skulle ha gjorts. Vi har inte upplevt en vettig vinter sedan dess! Resultatet 2008 blev under förväntningarna och även utdelningen var rejält sämre på 0,16 euro. Ledningen erkände att de har aldrig varit såhär förvirrade i vid den här tiden på året! De brukar vara ganska säkra på sin försäljning redan nu. Prioritet just nu är att stärka balansen och man ska nog inte utesluta en nyemission. Intressant är att trots allt elände, så menar ledningen att resultatet ska förbättras under 2009! Det är inte riktigt "Metso-potential" i Amer men mot hösten kanske man ska se på dem med blidare ögon...


YIT rapporterade i fredags och även om omsättningen var ok så var resultatet i princip raderat! Vinsten före skatt Q4 blev 5 Meuro (-95% YoY) och det är Ryssland som ställer till det. Devalveringar och marknadskollaps sänker lönsamheten betydligt. Dividenden blir ändå 0,50 euro vilket får anses vara en smärre sensation! Ledningen vågar sig inte på en prognos för 2009 och då kan man ana att det scenario de talar om på interna möten knappast får aktieägarna att sova gott. Kursen har dock hållit bra och det får nog ändå ses i ljuset av den redan låga värderingen. P/S är ca 0,1 och det är först om man talar om konkurs som det stödet riskeras att brytas. Det känns dock ganska långt borta - just nu!


Tekla var sämre än väntat i fredags och det var framförallt resultatet som tyngde rejält med en rörelsevinst på ca 14 Meuro. Även dividendförslaget var betydligt sämre än väntat på 0,25 euro/aktie. Ledningen menar dessutom att resultatet 2009 kommer att vara väsentligt sämre än 2008 och omsättningen vågar de inte ens prognsticera. Marknaden är riktigt svår just nu och innan byggandet tar fart i USA så kommer inte heller Teklas resultat att förändras. Den dagen det gör det, kan nog Tekla ha stor potential. En intressant notering är att kursen har hoppat upp rejält från decemberbottnen, men det känns som om det kommer flera chanser...

Rapportregn

Kesko var en besvikelse på två tidigare säkra fronter och aktiekursen fick sig en skjuts nedåt. Resultatet Q4 var ungefär hälften än väntat och det är ganska anmärkningsvärt för defensiva Kesko. Även omsättningen minskade 2,3 % vilket heller inte hör till vanligheterna. Till på köpet blev utdelningen ”bara” 1 euro mot förväntade 1,40. Dessutom sänkte de sina målsättningar vad gäller ROE och soliditet! Keskos problem kommer inte främst från matvaruhandeln (50 % av omsättningen) utan från byggvaruhusen och satsningarna i Ryssland och Baltikum. De i kombination med inredningsdelen har minskat resultatet rejält det senaste året. Den stora frågan nu är framtiden? Värderingen är redan låg, Kesko handlas under P/B och fjolårets EPS på 2,22 ger P/E ca 7,6 på fredagens stängningskurs (B-aktien). Ok att Kesko inte känns spännande, men jag undrar om det blir så mycket värre?

Rautaruukki vinstvarnade tidigare och rapporten var helt ok. Resultatet för helåret var bra, även om det kom några mycket oroande tecken under Q4. Efterfrågan minskade 20 % på vissa stålsorter och bolaget talar även om att början på 2009 har varit mycket svagt! Utdelningen föreslogs till 1,35 euro/aktie vilket placerar Rautaruukki i toppen av dividendligan! Ändå är den senaste veckans sanslösa kursstegring lite svår att förstå! Sedan 23 januari är kursen upp ca 40 % och sedan bottennoteringen 21/11-08 har kursen stigit hela 66 %! Den bästa gissningen är väl att titta på värderingen. Rautaruukkis MCap är ca hälften av egna kapitalet och även med fredagens stängningskurs blir P/E ca 5,5 vilket inte ter sig enormt! Däremot ska man nog fundera en och två gånger om detta är en chans man ska ta. Om ledningens försiktighet visar sig stämma blir det knappast några EPS kring 2,92 euro när vi summerar 2009, då finns det också risk att värderingen är en annan…

Neste lider av IFRS-reglerna. Deras förädling har en lönsamhet som står sig extremt bra i historiken, men när de är tvungna att skriva ned lagren efter de fallande marknadspriserna så raderas resultatet ut. Därför blev det rapporterade EPS på 0,38 (2,25) euro en besvikelse. En annan besvikelse är dividenden som ”bara” blev 0,80 euro, men det beror nog främst på Vanhanen-effekten (statsministern uppmanade till sparsamma dividender och staten är största ägare i Neste…). Ser man framåt så meddelade bolaget att de ska ske några underhållsarbeten vilket kommer att stänga ned Borgå-raffinaderiet i två månader under Q2. Det var rejält negativt! Ifjol drabbades de av flera oplanerade stopp vilket kostade en hel del. Ett år utan avbrott skulle ha gett Neste en bra chans att öka resultatet 2009. Nu är det lite mer osäkert. Värderingen är inte tokhög och risken finns främst inom rederiverksamheten. Vad gäller Nestes kärnverksamhet – förädlingen – så hänger den nog med bra några år till…

Fortum hade en sämre rapport än väntat då EPS stannade på 1,74 euro. Omsättningen ökade ändå 26 % (jfrt med 2007). Fortum ger 1 euro dividend vilket är helt ok och här märktes inte direkt statens 60 %:iga ägande. Fortum är ett defensivt bolag som säkrar sina elpriser några år framåt. Det gör dem mindre känsliga för skillnader i pris på elmarknaden, något som har hänt nu. För 2009 är 65 % av försäljningen säkrad till 53 euro/Mwh och för 2010 är 50 % säkrat till 46 euro/Mwh. Det ska alltså hända mycket innan Fortums resultat bryter ihop! Trots det har den höga värderingen ”korrigerats” under hösten! Kursen har tappat 50 % och mina tidigare åsikter om lite väl hög värdering har bytts i ett ljummet intresse. Personligen är jag fortfarande lite fundersam till mångmiljard-satsningen i Ryssland och den politiska risk som de utsätter sig för? Jag måste ändå medge att Fortum har en guldsits vad gäller att tillhandahålla koldioxidneutral elproduktion. Det kan bli mycket lönsamt! Sen finns det många åsikter om deras satstning på kärnkraft…

Metso är tveeggat svärd just nu! Värderingen är intressant men deras huvudmarknader kollapsar! Om vi befinner oss i slutskedet på den processen är Metso Helsingforsbörsens mest intressanta aktie! Om vi däremot har några år kvar av dalande efterfrågan – då kommer Metso att skapa stora hål i många finska aktieportföljer! Rapporten förra veckan var i linje med förväntningarna. Omsättningen ökade 2,3 % och marginalen klarade sig bra. EPS blev 2,72 euro vilket gör fredagens kursnotering på 9,31 lite svår att förstå! Utdelningen blev 0,70 euro vilket var bra mycket sämre än fjolårets 3 euro men i linje med förväntningarna. Raketbränslet kom dock när de sade att det eventuellt kommer en extra utdelning i höst på max 0,68 euro om marknadsläget förbättras! Som sagt kursen 9,31 känns lite svår att förstå! Värderingen i Metso är mycket låg, men de brukar också göra enorma förluster i dåliga tider. Därför är det naturligt att ta det lite varsamt med detta bolag. Men som sagt, potentialen är stor i Metso.

M-real har jag klagat på rejält under min bloggkarriär och jag tänker inte sluta nu heller! Rapporten var snudd på katastrof. Förlusten före skatt blev 87 Meuro och omsättningen var aningen sämre än ifjol. Utdelningen uteblir förstås och det borde vara det ”50-11”:e tecknet för kvarvarande aktieägare att sälja sina aktier. M-real köpte sig lite tid när de sålde sin grafiska verksamhet till Sappi, men gearingen kvarstår på 152 %! När inte resultatet finns där och ledningen menar att Q1/ 2009 fortfarande ska bli en kraftig förlust (om än mindre än Q4) då är det inte bra. Visst finns det förhoppningar om uppköp och konsolidering men tyvärr börjar tiden rinna ut. När dessa tankar först kom var de faktiskt lite intressanta och då stod kursen i 4-5 euro. I fredags noterades 0,47 euro! Jag har tappat tron på dessa förhoppningar. Sedan om jag är bitter pessimist eller objektiv realist – det får du som läsare avgöra själv.

UPM rapporterade ett dåligt resultat som visserligen var förväntat efter den sena vinstvarningen får några veckor sedan, men det var inte bra! Utdelningen föreslås till 0,40 euro vilket är nästan en halvering jämfört med de senaste åtta årens 0,75 euro. Det är inget bra tecken! Bolaget säger vidare att Q1 blir svårt och beställningarna är under Q4/08:s nivå. Markanden bedöms som svår. De ska också förbättra lönsamheten men det har man hört lite för ofta för att ta till sig i skogsbranschen. Ska man ändå säga något positivt om UPM är att de har en bra sits! Om man nödvändigtvis vill ha skogsaktier så är UPM ett bra skött bolag (i en svag bransch). Värderingen är ganska nedtryckt och man får heller inte glömma att UPM har mycket egen skog och är helt självförsörjande på energi! Något som de nu ska börja sälja mer av eftersom de inte har samma behov längre…

Stora Enso hade en sämre rapport än väntat. För andra helåret i rad gör de förlust och ledningen var naturligtvis lika negativ om marknaden som resten av sektorn. Talen om nya effektivitetsprogrammen klingar även här för döva öron. Dividendförslaget på 0,20 euro känns nästan desperat då Stora Enso tänker dela ut den del av egna kapitalet. Det kräver tillstånd från Patent- och Registreringsverket, något som väntas komma tidigast i juni! Stora Enso är kanske i bättre skick än M-real, men det är en klen tröst. Personligen är jag lite frågande till Stora Ensos framtid, de har gjort riktigt dåliga affärer i några år nu. Ägarlistan ger lite hopp, men hittills har de inte levererat…

Ålandsbanken meddelade förra veckan att de vill diskutera lite till med Kaupthing Sverige och månadsskiftet januari/februari har förlängts till ”före februaris utgång” med hänsyn till ”affärens komplexitet”. Man kan endast spekulera i varför, men det känns som om bankledningen är betydligt mer intresserad av denna affär än styrelsen och gissa vem som bestämmer? I grunden är det naturligtvis bättre att de diskuterar tre veckor extra än att ÅAB riskerar sin existens för en förhastad etablering västerut. Rapporten kommer 27/2 och då vet vi antagligen mer.

fredag 6 februari 2009

Däckad

Jag och familjen drabbades av plötslig sjukdom och följdaktligen har bloggen inte uppdaterats som vanligt de senaste dagarna, trots de digra nyheterna. Min tanke är nog att få in några av de viktigare rapportkommentarerna i helgen, men det beror lite på läget på hemmafronten. Jag kan säga att om jag ska gå på magkänslan så nåddes botten natten mellan tisdag och onsdag...

Att döma av rubrikerna verkar det dock inte vara mycket att le åt under den här veckan. Jag tänkte åtminstone ta upp en intressant sak tänker som jag redan tänkte skriva om i onsdags - på temat "januari styr resten av året".

Det har kommenterats en hel del kring januari och huruvida den månaden styr resten av året. Då de stora indexen var ned så är analogin att vi åter får se ett dystert år.Hittills verkar dock många ha missat att småbolagsindexen var kraftigt upp. Helsingfors Small Cap steg ca 12 % i januari, medan Stockholm Small Cap var upp ca 6 %. Nordic Small Cap var upp ca 9 %. Ska man därmed vara konsekvent i januari-analogin så borde man byta ut sina storbolag mot småbolag och tro att dessa får ett lysande 2009! Nu kanske det är lite drastiskt, men jag vill belysa en intressant detalj som många verkar ha glömt nu när det är idel stora nyheter på börsen.

tisdag 3 februari 2009

Optim-ISM?

ISM-siffrorna från USA var aningen bättre igår och det var intressant, vilket noterades av andra. Fortfarande är ISM-siffrorna på mycket låga nivåer - en nivå över 50 antyder ökad ekonomi och nu noterades 35,6, upp från novembers 32,9. Det finns grader i helvetet som man brukar säga! Det intressanta med denna nyansskillnad är att dessa indikatorer ofta är före börsen och framförallt före vi får statistik på att ekonomin faktiskt blir bättre. Man ska för den skull inte hoppa på tåget besinningslöst och vara säker på att vi har lämnat botten. Det enda man kan säga är att om ledande indikatorer börjar visa ökad optimism så kanske vi har slutat falla? När vi sedan vänder upp kan egentligen ingen säga.

Cargotec presenterade ett riktigt dåligt resultat igår. Q4 var ca 1/10-del av fjolåret och inte ens de mest pessimistiska analytikerna hade räknat med dessa nivåer. Ledningen menar att snabbheten i nedgången har överraskat och Kalmar ser ut att bli en jobbig historia för Cargotec. Orderingången minskade med 48 % och dividenden kapas till 0,60 euro (1,05). Att kursen bara tappade 3 % igår får nog mest ses i ljuset av den redan låga värderingen på ca 3,8 ggr fjolårets vinst. P/S är 0,12 och P/B är 0,47, så det är redan en krisvärdering på Cargotec. Däremot ska man nog inte ännu ta tillfället i akt, för risken är stor att det kommer mera...

Ålandsbanken vinstvarnade igår. Resultatet 2008 blir väsentligt lägre än 2007 och rörelsevinsten stannar på 20 Meuro (28,6). Orsaken sägs vara lägre intjäning inom kapitalmarknadsverksamheten och Crosskey banking solutions. De har även valt att öka avskrivningarna för kreditförluster i dessa dåliga tider. Q4 har sannerligen inte varit bra då ÅAB hade 16,3 Meuro efter Q3. Trots allt känns det nästan som lite "overkill" att drämma till med "väsentligt sämre". Ca 4 Meuro under sista kvartalet måste ändå anses godkänt i rådande marknadsläge. Kanske det här är ett sätt att flytta fokus från Kaupthing-affären eller så var det inte det? Rapporten kommer 27/2 och då får vi veta mer. Om ÅAB följer mönstret från ifjol kan man misstänka att kostnadsökningar har viss del i det försvagade resultatet...

Formpipe sjönk som en sten igår! Inga nyheter vad jag kan se och fredagens rapport kan inte ha gjort någon besviken. Nu är handeln inte enorm i detta bolag och kanske man tillskriva denna nedgång samma fenomen som journalister alltid hittar i brist på andra nyheter: Vinsthemtagningar!

måndag 2 februari 2009

Tvärnit

Wärtsilä rapporterade igår och rapporten fick SKF att verka bra! Wärtsiläs omsättning och resultat var sämre än väntat, även om omsättningen ökade ökade 20 % och nettoresultatet steg hela 46 % jämfört med 2007. Det största problemet hittar vi dock i orderboken. Orderingången till båtmotorer minskade med 76 % och till kraftverken med 43 %! Nu har de ganska lång orderbok (ca 4 år) men mer allvarligt är annulleringarna av befintliga ordrar. Man hade räknat med ca 10 %, nu talas det om ca 18 %! Orderböckerna totalt ligger ändå ca 9 % högre än fjolåret. Wärtsiläs starka balans är också ett minne blott, då gearingen hoppade upp till 39 % (-1%). Orsaken sägs vara dividendbetalningar, ökad balansomslutning och mark-to-market värderingar. Även dividenden blev en besvikelse då förslaget är "bara" 1,50 (4,25). I ljuset av ovan nämnda saker är det väl inte helt oväntat. Kursen tappade 6 % igår vilket inte kastar oss längre tillbaka än till årsskiftet.

Det finns också en del positiva saker att säga om Wärtsiläs rapport. Servicedelen (ca 40 % av omsättningen) växer i god takt och den är givetvis mycket mindre konjunkturkänslig. Positivt är ändå att trots risken för att en femtedel av orderboken annulleras, ser VD att Wärtsilä växer med 10-20 % 2009 och samtidigt som de behåller vinstmarginalen! Om den prognosen blir verklighet "skänker" säljarna bort aktier idag! Nu vet jag inte riktigt om man ska lita på ledningen - de kan inte heller förutsäga konjunkturer. För min del funderar jag på om Wärtsilä ska fortsätta höra till mina favoritbolag. Den här tvärniten kan bli värre än jag trodde...

Outotec hade en stark rapport igår, med fortsatt bra lönsamhet. Omsättningen ökade med 21,9 % och nettoresultatet med 21 %. Även här hittar vi problemen i orderingången som minskade med 21 %. Outotecs totala orderbok var ca 10 % lägre. Outotec kan tyvärr inte luta sig tillbaka på en stark prognos då de menar att omsättningen ska minska med 25 %!!! Det var värre än pessimisterna hade väntat sig! Lönsamheten ska vara fortsatt god, men resultatet minskar i takt med omsättningen. Dividendförslaget är 1 euro, vilket var lägre än väntat men högre än fjolårets (0,95). Problemen är inte över för intressanta Outotec och man ska kanske avvakta lite till. Problemet med dem är att det inte går att följa någon historik på hur de har klarat tidigare lågkonjunkturer.

Formpipe hade ett riktigt bra resultat. Endast Q4 kunde (nästan) motivera dagens kurs! På helåret blev EPS 1,81 (0,99) vilket ger en värdering på 7,5 ggr fjolårets vinst. Det är alldeles för lågt för ett bolag som ökade omsättningen med 57 % och nettoresultatet med 110 % ifjol (YoY)!!! Kassaflödet var dessutom positivt 21,4 Mkr (13,5) och balansen är ok (gearing 5,7%). Framtiden bedöms som mycket ljus, även om de inte specificerar sig på den punkten. Det finns förstås saker att hänga upp sig på. Utdelningen blir noll och goodwill är en stor andel av balansen. De verkar också späda ut aktiestocken med jämna mellanrum. Trots allt kan man inte låta bli att imponeras av Formpipe. Blir Q1 bra, kommer de att hamna bland mina favoritbolag.

Fredagens BNP-siffror från USA fick börserna att hoppa till en stund. Q4 sjönk BNP preliminärt "bara" 3,8 % medan man officiellt hade väntat -5,5%. Nu kan denna siffra revideras, men att man glädjer sig åt en nedgång på 3,8 % säger mer om förväntningarna än styrkan i ekonomin. Man måste ha klart för sig att det här är en stor nedgång. USA upplever just nu en kraftig lågkonjunktur och frågan är bara hur länge den ska vara?