tisdag 30 december 2008

Några tankar inför årsskiftet

Snart lägger vi ett tungt börsår bakom oss och ser fram emot en minst lika tung början på 2009. Utan att bli alltför vågad kan man spå att arbetslösheten kommer att öka i början på 2009, ekonomin kommer att visa sig ha krympt under Q4 och majoriteten av företagen kommer att redovisa klart lägre helårsresultat jämfört med 2007. Prognoserna för 2009 vågar man nästan inte tänka på...

I samband med helårsrapporterna kommer vi även att få dividendförslagen och de ska bli mycket intressanta. Antagligen kommer de att sänkas men vissa kanske behålls på vårens nivå? Jag förutsätter att det blir dividender, men vem vet i dessa tider? Det enda som känns säkert är att det knappast blir höjda eller extra dividender i vår.

20 januari tillträder Obama som president. Han har talat om ett stort stimulanspaket och det ska bli mycket intressant att se vad det innebär. Förslaget kommer tidigast 21 januari och sedan ska det debatteras och klubbas i kongressen, plus den tid det tar innan åtgärdena får effekt. Således, någongång i oktober-november nästa år kanske vi får se effekterna i ekonomin. OBS! Minns att börsen ligger ca sex månader före realekonomin...

Resten av världen ska också att presentera stora stimulanspaket. Många människor (med fast arbete) kommer att få bättre privatekonomi under 2009, men frågan är om vi i allmänhet inser att vi i framtiden ska betala tillbaka dessa stimulanspaket eller inte? Om vi inte gör det kommer konsumtionen att ta fart, om vi gör det kommer sparandet att ta fart under en tid. I praktiken kanske både sparandet och konsumtionen ökar, vilket faktiskt vore det allra bästa!

Räntorna kommer också att sjunka under första halvåret 2009. De har redan nästan halverats från oktober och kommer att vara ännu lägre i början på sommaren. Det kommer att ha stor (positiv) effekt på ekonomin. Frågan är bara om bankerna kan/vågar låna ut mer?

Oljepriset börjar närma sig botten, var den nu är? 25 USD/fat kändes som en fantasi vid midsommar, men nu är vi nästan där! Vissa experter menar att denna dip är tillfällig och att vi om "tre år" kommer att få se oljepriset närmare 100 USD/fat igen. Dessa experter har dock lite för nära band till oljeindustrin för att tas på allvar. Gazproms prognos på 250 USD/fat från i somras får mig dock att minnas den legendariska analytiker som satte "Köp och riktkurs 150 euro" på finska Sonera år 2000, när aktiekursen var 90 euro. Idag handlas Teliasonera på 3,60, vilket motsvarar ca 5,45 i "gamla Sonera-aktier". Om motsvarande nedgång ska drabba oljepriset ska vi landa på ca 9 USD/fat...

Slutligen, vad händer på aktiemarknaden? Tja, vet du? Många offentliga uttalare menar att vi först ska ned men sedan vänder det upp! No shit Sherlock, det kan en högstadieelev räkna ut! Den stora frågan är när vi vänder upp? Personligen tycker jag det redan nu är mycket intressanta nivåer på många aktier. Om man har fem-tio års tidshorisont (minst) så bygger man en riktigt bra portfölj redan idag. Blir det katastrof är det givetvis för tidigt att investera och dagens värderingarna är befogade. Jag tror dock inte att kommer att återuppleva en depression á la 30-talet, men man ska nog vara beredd på ytterligare kursnedgångar - kanske!

Vad som oroar mig lite är att många ännu är offentligt positiva! Många menar att det ska vända under 2009. Det är ett tecken på att det inte kommer att vända under 2009. En vändning kommer alltid när ingen varken ser det eller kan förklara varför. Om alla ser den och dessutom har en ganska bra förklaring till den - då är det ingen vändning.

Alternativt kan det förstås vara så att det redan har vänt! Stockholmsbörsen är just nu ca 12-15 % över bottennivån i november/oktober, Helsingfors ca 6 % över novemberbotten. Detta trots att det har regnat vinstvarningar den senaste månaden! Det har heller inte kommit positiva makrosignaler sedan augusti/september så den här uppgången är inte direkt logisk - alltså precis som vändningar brukar vara! Huruvida detta är intressant fakta eller naivt önsketänkade från min sida överlåter jag åt dig att bedöma...

Året som gick då? Detta ämne kommer att beröras av oändligt många journalister/bloggare/analytiker och kanske t.o.m. författare. Jag nöjer mig med att referera till en av de bättre krönikörerna - DI:s Gunnar Öhrn . Själv, håller jag blicken stadigt framåt.

Välkommen 2009

Uponor?

Vad händer med Uponor? Kursen flög igår och i skrivande stund är de upp 22,5 % sedan stängningen den 23/12. Volymen är inte enorm men faktiskt lite högre än tidigare. Inga nyheter vad jag ser?

Framtiden för problemtyngda Uponor ser inte bra ut. Resultatet har skruvats ned kraftigt av den vikande efterfrågan i både USA och Tyskland. Värderingen är givetvis därefter och även om Uponor har varit en bra dividendbetalare (under bra år) så har - officiellt- ingenting ändrat under julhelgen som skulle motivera denna uppgång.

Självklart undrar man vad som händer?

tisdag 23 december 2008

God Jul & Gott Nytt År

Idag kunde man hacka ned på Swedbank för att de nätt och jämt fick igenom sin emission. men idag ska jag vara snäll och konstatera att den fulltecknades. Nu har de 12 nya miljarder som säkerligen behövs inför nästa år. Grattis!

Jag vill passa på att tacka alla bloggläsare, alla som orkar kommentera mina lösryckta sammanfattningar och sällsynta aktieideer. Det ger perspektiv på mina funderingar och något jag uppskattar. Jag vill också tacka alla de som avvarar en del av sin tid för att skriva intressanta bloggar - ingen nämnd ingen glömd.

En fridfull helg, fylld med god mat väntar.
Aktieblogg återkommer i januari, om det inte händer något stort före det!

måndag 22 december 2008

Kort kommentar: Systemair och Formpipe

Jag tittade lite närmare på två bolag i helgen. Här är några korta kommentarer.
Systemair

När man tittar på Systemair kittlar det onekligen investeringsnerven! Omsättningen har ökat stadigt sedan 1974 och bolaget verkar ha en sund, klok och framförallt mycket lyckad expansionsstrategi. De har dessutom lyckats dubbla lönsamheten i bolaget under 2000-talet. Det är imponerande!

Minustecknen hittar man på resultatsidan. Nettoresultatet halverades i den förra konjunktursvackan som rapporterades i deras brutna räkenskapsår 2003/04, mest beroende på förvärv som påverkade finansnettot. De råkade också ut för valutasvackor vilket påverkade omsättningen negativt. Givetvis blev aktieägarna mer än lovligt kompenserade året efter (+431%), men uppenbarligen finns det viss risk i resultatet. Ett till minustecken är nettoskuldsättningen (Gearing: 88%) som skapar lite frågetecken för ett bolag i byggbranschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag är kanske inte lika exalterad som för några veckor sedan men jag ställer mig inte frågan om jag ska köpa aktier, utan när? Ska man lita på att de klarar konjunkturen och värderingen på dessa nivåer eller ska man vänta in minskad nettovinst i finanskrisens spår? Helt klart kommer Systemair att bli ett av mina favoritbolag – någon gång!


Formpipe Software

Min känsla av Formpipe är en skräckblandad förtjusning! Jag gillar verkligen bolag som ska ta oss till det papperslösa samhället och speciellt när de växer explosionsartat och gör riktigt bra vinster på samma gång! Formpipe har också offentlig förvaltning som huvudkunder vilket gör både konjunkturkänsligheten och kreditkrisen så obefintlig att man nästan kan räkna bort dem.

Så vad är problemet? Formpipes enorma goodwill!!! Den är större än marknadsvärdet idag och när de dessutom inte skriver av den enligt plan utan gör en årsvis bedömning blir man misstänksam! Kommer det en jätteavskrivning någon gång i framtiden? De skulle kunna radera ut helårsvinsten de kommande 5 åren med en dålig taktkänsla. Om de i dagsläget skulle följa de amerikanska redovisningsreglerna och skriva av goodwillen på 40 år så skulle det innebära 0,25 öre/år, vilket tar ned fjolårsårsvinsten med ¼-del. Om dagens tillväxt fortsätter kommer andelen att vara mikroskopisk om ”bara” 20 år, men man ska nog inte räkna med att goodwillen kommer att vara statisk. Självklart kommer de att köpa fler företag och självklart kommer goodwillen att öka.

Värderingen versus tillväxt är nästan löjlig idag och därför känns Formpipe mycket intressant. Risken är dock skyhög, en förändrad goodwillpolicy eller minskad tillväxt skulle få stora negativa konsekvenser. Som sagt, skräckblandad förtjusning, med betoning på det senare.

ÅAB köper (kanske) Kaupthing Sverige

Ibland går det fort! Man ska precis publicera bloggen så kommer det nya uppgifter som ändrar allt!

ÅAB ingick igår (söndag) en avsiktsförklaring att köpa Kaupthing Sverige. Om affären blir av ska den ske i månadsskiftet januari/februari. Förvärvet omfattar inte utlåningen till företag, utlåningen för Lehman-aktieindexlånen samt vissa tillgångar (*pust*). Ingen prislapp nämns men ÅAB ska betala tillbaka Kaupthing Sveriges lån till Riksbanken. Affären beräknas öka ÅAB:s balansomslutning med 10-20 % vilket innebär ca 270-545 Meuro (2,9 - 5,9 Miljarder SEK).

Om man ska spekulera lite så innebär detta att ÅAB skulle få en strategisk snabbstart i Sverige! ÅAB köper Private Banking kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strategiskt får de en etablerad verksamhet på den svenska marknaden. Det är intressant.
Om man gör en återblick i verkligheten så skall detta betalas på något sätt och det är väl där man hittar frågetecknen. Balansen innehåller inte mycket extra och en inte alltför vågad gissning är att vi får se en nyemission av aktier. Frågan är då hur stor en eventuell utspädning skulle bli? Det beror helt på vad ÅAB betalar för Kaupthing och eventuella ökade risker som måste kompenseras. Det finns givetvis ett teoretiskt alternativ med emission av en obligation, debentur eller konvertibel, men med dagens obligationsmarknad skulle det krävas räntor på höga nivåer. Därför har jag svårt att se detta som ett verkligt alternativ. Dessutom ska en obligation omfinansieras efter 5-6 år, vilket är lite kort återbetalningstid för ett förvärv.

Nåja, det sista stycket var enbart spekulationer och reflektioner från min sida. Vi kommer att höra mycket mer om detta inom kort. Förvärvet ska bli klart i månadsskiftet jan-feb så då skall väl mycket mer ha kommit fram - som t.ex. köpesumman!

Åland i centrum

Åland var i centrum förra veckan och då talar jag inte om Mises
eventuella konkurs.

Viking Line rapporterade en kraftigt försvagad vinst jämfört med fjolåret. Omsättningen ökade och intäkten per passagerare likaså, men det eländiga bunkerpriset steg med 52 % och tog ned vissa kvartalsvinster med så mycket som en tredjedel! Ser man framåt är dock Viking fortfarande ett stabilt bolag med starka finanser. Skulderna uppgår till ca 109 Meuro medan fartygen är försäkrade till 488 Meuro! Bolaget värderas till ca 355 Meuro.

Mer oroväckande är att ADCC blir försenad ytterligare. Den skulle ha levererats i vår men nu kommer den först vid årsskiftet 2009/10! En annan sak som oroar är den krafigt försvagade SEK-kursen. Viking använder kursen 9,30 ombord medan valutamarknaden tycker att kronan kostar ca 11,00 kr! Den här rabatten är både onödig och svårförstådd för ett rederi som brukar vara "kostnadsjägarnas kostnadsjägare"! Dividendförslaget blev ändå 1 euro och det är viktigast för ägarna. Annars hade det blivit en livlig stämma i februari!

Ålandsbanken var också i nyheterna (även idag) då de ska köpa Kauphting Sverige. ÅABkursen flög upp ca 16 % som värst i fredags! Nu var antalet aktier ganska litet (ca 1700 st) men strategiskt känns nyheten intressant. Den stora frågan är vad priset skulle bli? Tittar man på ÅAB:s balansräkning finns det inga stora tillgångar och med ett K/I-tal på 70 så lär inte den situationen förbättras heller! Däremot finns det alltid möjligheten till nyemission och där skulle de faktiskt kunna slå två flugor i en smäll - både stärka balansen och göra en landstigning västerut! Intressant läge!

Ålandstidningen hade en artikel i lördags i ämnet och åsikterna går isär. Intressant säger vissa medan t.ex. Rodney Alvén inte skräder orden: Svårt att hitta en sämre bank! Tydligen har Kaupthing Sverige en kreditsida som växlar mellan högrisk och tokrisk. Om ÅAB fullföljer köpet av hela bolaget får de alltså en massa krediter på köpet som man absolut inte vill ha i dagsläget. Någon prislapp har inte nämnts men antagligen är det billigt. Liksom med vissa börsaktier måste man inse att det ibland finns det goda skäl till en låg värdering! Jag vidhåller dock att strategiskt är detta intressant, men uppenbarligen finns det mer intressanta alternativ.

Bush föreslår ett stödpaket på ca 17 miljarder USD till bilindustrin, genom att använda bankstödpaketet! Jag har tidigare uttryckt mig skeptiskt mot dessa stödpaket. Nu ska kongressen godkänna detta och allt är inte klubbat och klart. Bush menar att detta måste göras annars skapas en fördjupad lågkonjunktur. Det har han antagligen rätt i. Skulle GM och Chrysler gå i konkurs idag så förvärras lågkonjunkturen. Samtidigt för man heller inte glömma att GM och Chrysler inte kommer att ta USA ut ur lågkonjunkturen! De har haft stora problem i många år och inte gjort något åt saken. Att de nu får ett tremånaders lån (till positiv statsränta?) är bara att skjuta upp de tunga besluten. Min fråga kvarstår: Får stora företag gå i konkurs idag? Den kommer att ställas på sin spets i mars!

fredag 19 december 2008

850 miljarder USD

Det är storleken på Obamas planerade stimulanspaket enligt Bloomberg. Det positiva med detta är att vi uppenbarligen har ett konkret stimulanspaket att se fram emot den 20-21 januari
(ingen rök utan eld). Orosmomentet är dock huruvida detta räcker? I % av BNP kanske det är i snävaste laget, speciellt med tanke på hur Obama tidigare har ökat förväntningarna genom att tala om ett "enormt" paket. Å andra sidan kanske detta inte är det sista?

Kemira vinstvarnade igår eller rättare sagt så presenterades detaljer kring effektivitetsprogrammet. Det kommer att kosta 86 Meuro och beräknas spara över 50 Meuro per år. Sedan nämnde de i en bisats att marknaden är extremt svag och kortsiktig! Både industrikemikalier och målfärgerna (Tikkurila) har det riktigt tungt. Tikkurila ska komma som en aktiedividend i början på nästa år, men den delen har svängt från goda vinster till röda siffror och därmed blivit mycket mindre intressant sedan sommaren. Det gäller för övrigt hela Kemira-koncernen också...

Ramirent ser klart lägre volymer och ska minska anställda med 600 st (15 %). Det var kanske inte helt oväntat men antyder ändå vad som komma skall. Direkt undrar man hur Cramo har klarat Q4? De är konkurrenter till Ramirent men har större skuldsättning. Om resultatet uteblir kommer Cramo att få några riktigt hårda år. Då är dagens kursnivåer på ca 4 euro inte försvarbara. Bygguthyrarna ska nog vara utanför portföljen ett tag till trots den lockande värderingen.

Metso gjorde en Outotec igår, nämligen "orderboksvarnade"! Orderingången har varit riktigt dålig under okt-nov (735 Meuro) samtidigt som ca 100 Meuro har annullerats. Tidigare under 2008 har orderingången varit ca 1800 Meuro/kvartal så effekten är uppenbar. Trots detta bibehåller de resultatprognosen för detta år (res ca +10%, oms ca 5 %). Detta var ingen större överraskning, men den brinnande frågan med Metso (och hela verkstadssektorn) är ytterligare annulleringar i orderboken? Om de uteblir är det kanonköpläge i hela sektorn, men framförallt i Kone och Wärtsilä som har arbete i flera år framåt. Det är dock ett osannolikt önskescenario och tyvärr kan man nog räkna med annulleringar under 2009.

Kappahl rapporterade tidigare i veckan och att döma av börsreaktionen var rapporten bättre än väntat. De minskar resultat och omsättning men mindre än marknaden minskar, vilket antyder att de ökar marknadsandelen. VD var också oväntat positiv när han menade att konsumenter nu får högre disponibel inkomst eftersom räntor och bensinpriser har sjunkit samtidigt som skattelättnader är på gång. De som har arbete har alltså chans att öka sina klädinköp. Värderingen är ganska låg, men det gäller hela börsen just nu! Dessutom kan man inte lita på en enda siffra i nästa års vinstprognos!

Affärsvärlden hade ett embryo till intressant artikel igår. De gick igenom nettoskulderna genom rörelseresultatet (EBITDA) för de 30 största svenska bolagen. Dessa rangordnades sedan för att visa vilka som har en god sits i låneförhandlingarna. Detta är mycket intressant och något som kommer att stjälpa en hel del bolag i början på nästa år. Jag vill ändå komma med viss kritik.

Tyvärr är världen inte så rättvis som AFV gör gällande! "Rödingarna" Getinge och Meda som båda har skuldtyngda balansräkningar har turen att ha stabila verksamheter och därmed mindre problem med omfinansiering. "Gröna" Electrolux däremot har en konjunkturkänslig verksamhet och starkt USD-beroende (USD). Elux är ingen drömkund hos bankerna idag! SCA som är "gul" har starka band till SHB vilket gör deras låneförhandlingar till en ren formalitet.

Sedan ska man heller inte glömma att vissa "gula" och "gröna" bolag kommer att visa ett väsentligt lägre EBITDA 2009, medan antagligen Meda och Getinge ökar! Det kan vända upp och ned på hela den fina tabellen. Artikelns syfte ska dock applåderas, men jag skulle gärna se
motsvarande artikel med förväntat EBITDA på nästa år, förstås allra helst med EBITDA-prognoser som stämmer! Det sistnämnda är förstås omöjligt...

torsdag 18 december 2008

Analytiker börjar tappa modet

Nu börjar analytikerna på allvar se på 2009 och 2010. Att döma av de nyligen uppdaterade prognoserna har de blivit vettskrämda! Estimat sänks drastiskt, tidigare nedrevideringar till låga vinster byts i prognoser om förluster under flera år och övriga domedagsscenarior! Äntligen säger jag! Att börsbolagen skulle göra vinster (om än låga) under den värsta lågkonjunkturen i mannaminne har känts lite väl optimistiskt. Nu börjar analytikerna hamna i fas och då finns det iallafall förutsättningar för den efterlängtade vändningen.

Börsen har dock som vanligt förekommit de officiella prognoserna och vissa aktier handlas redan med beräknade förluster i många bolag. Råvarubolagen är på krisnivåer, liksom många byggföretag. Verkstadssektorn har dock stor fallhöjd kvar och bankerna vet man inte riktigt var man har just nu! Kontentan är att alla branscher har drabbats av kraftiga nedvärderingar men alla är knappast befogade. Tyvärr kan man bara gissa vilka - ingen vet säkert.

Frågan nu är hur länge vi ska dras med dessa oroliga tider. Vanligtvis brukar man se en tid av utplaning, dvs när börsen står ganska stilla, innan den stora vändningen. Nu har vi dock inte "vanliga tider" och nedgången har kommit ovanligt snabbt. Huruvida det innebär att återtåget blir snabbt vet ingen, men personligen har jag känslan att om förtroendet återvänder 2 januari då kommer börsen att studsa tillbaka samma dag! Nu tror jag dock inte att man ska sikta in sig på det redan den 2 januari, men min poäng är att när förtroendet återvänder så kommer det att gå fort.

M-real vinstvarnade igår. Resultatet kommer att bli väsentligt sämre än ifjol (vilket resultat?) p.g.a. kraftigt minskad efterfrågan. Detta måste vara spiken i kistan för M-real! Den som fortfarande är kvar ska passa på att gå ur medan man ännu får pengar för sina aktier. I somras betalade M-real 20 % ränta på sina lån, samtidigt som de gjorde förlust! Det inser vem som helst att inte är hållbart. Nu är situationen ännu värre...

Outotec sänkte sin prognos för vinst och omsättning i samband med Q3-rapporten. Aktien tappade kraftigt på det beskedet. Igår kom en "orderboksvarning" när de sade att orderboken kommer att stanna kring 1200 Meuro. Tidigare var prognosen att orderboken skulle öka, dvs högre än 1317 Meuro. Outotec har drabbats av försiktiga kunder i gruvindustrin och många planerade investeringar läggs på is. Ser man till den förväntade dividendprognosen är dock Outotec intressant på ca 9 %:s direktavkastning. Det är dock en styrelsefråga och alla nuvarande procenter enbart prognoser...

SEK tappar fotfästet mot EUR! Man tyckte att 10,50 var en låg nivå men i tisdagskväll noterades 11,24! Fundamentalt menar experterna att vi borde ligga på 9,10-9,20. Det innebär att exportföretagen har en automatisk 20 %-ig rabatt på sina varor. Omvänt innebär det att importföretagen (t.ex. hemelektronik) har fått sina kalkyler fullständigt sönderkörda inför julhandeln! Man får hoppas att de får betala i SEK, men Clas Ohlson är ett av företagen som inte kan glädjas fullt ut i årets julhandel...

onsdag 17 december 2008

Penningpolitiken vid vägs ände

När Fed igår sänkte räntorna till "nära noll nivå" så kan man konstatera att nu är det slut på penningpolitiken! Nu kan Fed inte göra så mycket mer. De talar om att köpa bolåneobligationer och det är givetvis en stödjande åtgärd, men inte i närheten av en räntesänkning. Igår var dock glädjen stor och USA-börserna flög. Vi kommer säkert upp en aning idag också.

Feds räntesänkning igår sätter fokus på nollräntor. Det skulle få stora effekter inom den finansiella världen men tyvärr mindre effekter på realekonomin. Om nollräntorna blir långvariga så tvingas finansvärlden stänga en hel drös med obligationsfonder, eftersom fondernas förvaltningsavgifter överstiger den möjliga ränteavkastningen. Bankerna skulle också få problem då deras enda förtjänst skulle bli marginalen. Vi skulle knappast få se bostadslån med bara 50 punkters marginal!

I realekonomin är dock effekterna mindre. Det beror på att skillnaden på 0,5 eller 1 % låneränta inte är avgörande för en investering. Skillnaden på 5 eller 10 % är enorm men när vi redan är nära noll så det har mindre betydelse i praktiken var ränteläget ligger. Då har annat större betydelse som t.ex. arbetslöshet och låntagarens framtidstro.

Japan har (i princip) haft nollränta sedan början på 90-talet och började sina höjningar först de senaste åren. Det anges ofta som en orsak till nollräntors obetydlighet. Man ska dock inte glömma Japans andra problem, varav det största kanske är att de inte har tillåtit dåliga företag och banker att gå i konkurs! De har drivits vidare m.h.a. staten och blivit kända som s.k. zombie-företag, dvs företag som egentligen borde gå i konkurs. Vi har inte den företeelsen i Europa eller USA och därför har jag också svårt att se att vi har en 25-årig bankkris framför oss. Å andra sidan är det precis dessa tankar som bilindustrin är inne på...

Huhtamäki verkar aldrig kunna göra konsekvent bra resultat. Hela tiden kommer det omstruktureringar med tillfälliga resultatförbättringar som följd. Några år senare är det samma
visa igen... Igår kom den väntade vinstvarningen, den här gången p.g.a. sämre marknadssituation. De skyller också på att de måste skriva ned varulagret enligt IFRS. De ska dock minska antalet anställda med 170 personer och det beror nog knappast på IFRS! Värderingen är låg men det finns ett skäl för det...

Tekla vinstvarnade igår. Deras tillväxt 2008 bedöms till endast 5 % vilket är mycket sämre än den "försiktiga" prognos de lade fram i februari. Resultatet kommer att bli något under fjolåret vilket inte fanns på kartan i februari! Till Teklas försvar måste man ändå säga att de verkar på en marknad som har kollapsat. Att växa 5 % i det läget är nästan ett mirakel! Den dagen USA:s byggmarknad vänder upp ska man ha Tekla, men det kan nog dröja några månader (år?) ännu.

Volvo levererar färre lastbilar. Just nu är avbeställningarna fler än nybeställningarna. Avmattningen har tagit fart och nu överväger bolaget att ansöka om ett par miljarder kronor i investeringslån från EIB. Trots att de har gjort miljardvinster de senaste åren så anser de sig behöva offentligt stöd för att klara sina investeringar! Det kan inte vara sunt. Givetvis säger presschefen att nedgången är den brantaste i företagets historia, men jag ställer mig frågan om de ansöker om EIB-lån för att de måste eller för att möjligheten finns?

tisdag 16 december 2008

Madoff-effekten

Di.se skriver om att många (majoriteten) av de europeiska bankerna har blivit lurade av Bernard Madoff. Han har skapat bluffbolag som den europeiska banksektorn har investerat i. Spanska Santander har förlorat 2,3 miljarder euro, franska BNP Paribas ca 350 miljoner euro. Dessutom finns en hel del schweisiska och brittiska banker på listan utan att några summor nämns.

Nordea var snabbt ute och meddelade 45 miljoner euro via några av sina fonder. Madoff-effekten kan bli värre än Lehman Brothers konkurs. Jag väntar med spänning på Swedbank. Ska de följa höstens mönster så har de råkat värst ut (igen), men hittills har de inte sagt ett ljud.

Electrolux vinstvarnade igår. Med tanke på deras amerikanska återförsäljares rapporter om minskad efterfrågan för en månad sedan så var denna vinstvarning kanske inte helt oväntad. E-lux ska kapa 3000 jobb (ca 5 %) och ledningen verkar vara lite tagen på sängen för att uttrycka sig milt. De har ingen aning om var och hur, men tydligt är att de producerar mer än efterfrågan. 3000 känns dock lite tagen ur luften och risken är stor för ytterligare neddragningar.

H&M hade sämre försäljningssiffror igår. Jämförbar försäljning minskade 4 % och det är fjärde månaden i rad som vi ser sämre siffror. Givetvis steg försäljningen totalt med 7 % och det är lugnande, men HM kan inte säga sig vara opåverkade av krisen. Ser man detta i perspektiv ska man dock inte hetsa upp sig alltför mycket. Tyskland, England och Sverige har alla drabbats av stora nedgångar i klädförsäljning. HM håller emot och en vacker dag kommer vi att vilja byta ut vår garderob. Den dagen ska man ha HM-aktier.

Amer Sports vinstvarnade igår. De kommer inte ens att klara den sänkta vinstprognosen för helåret! Nedgången har slagit till under de senaste två månaderna och de ska anpassa produktionen (förstås) utan att ge några större detaljer hur. Amer har haft några riktigt tunga år och köpet av Salomon skulle de nog helst ha ogjort sett i backspegeln. Kursen har kommit ned kraftigt, men igår steg det på vinstvarningen. Även om jag har svårt att se hur golf-, tennis- och alpinutrustning skulle bli mer populärt de kommande åren så kanske man ska börja titta närmare på Amer igen? De har fortfarande starka varumärken.

Sett till börsläget ser det onekligen mörkt ut just nu. Makrosiffrorna noterar lägre bottnar varje månad. Varje dag kommer det nya vinstvarningar och nya varsel. Trots detta ligger vi ca 15 % högre än oktober och november-bottnarna! Är det början på en trend eller en paus innan nästa ras? Det vet tyvärr ingen och historiskt har ingen lyckats pricka dylika nyheter heller. Jag har varit aningen positiv nu senaste månaden, men min optimism bygger på att nu kan man bygga en bra dividendportfölj för resten av livet! När börsen ("folk") ska värdera bolag som tidigare år, är fullständigt omöjligt att säga! Många försöker dock gissa...

måndag 15 december 2008

Nya vinstvarningar

Ett av mina favoritbolag Nokian Renkaat vinstvarnade i fredags. Försäljningen har varit under förväntan och resultatet kommer att vara under bolagets mål. Nettoförsäljningen kommer att öka med ca 5 % 2008 att jämföra med 15 % för de tre första kvartalen. Konkret innebär det att försäljningen Q4 har minskat med över 20 % - en s.k. tvärnit! Efter den pessimistiska Q3-rapporten hade väl ingen väntat sig ett lysande Q4, men mer allvarligt är deras kommentarer om 2009. Utsikterna har försvagats och de kommer att vidta åtgärder.

Aktien störtdök på beskedet och på kort sikt finns det ingenting att le åt! En krisvärdering på Nokian Renkaat ligger kring 3-4 euro, vilket skulle innebära en halvering från dagens nivå. För min del kvarstår de som favoritbolag, eftersom bolaget har bra ledning och stora framtidsmöjligheter. Sedan kommer givetvis nästa år att bli riktigt tufft, men att de skulle gå i konkurs känns avlägset. Värderingen är redan på riktigt låga nivåer och även om de uppenbarligen minskar försäljningen under Q4 så är jag övertygad om att de kommer igen. Vi måste ha vinterdäck, även om vi kan skjuta upp beslutet till nästa höst...

Alcatel-Lucent sänker sin prognos för mobilsystemmarknaden. De menar att marknaden ska falla 8-12 % under 2009. Ericsson har betydligt mer positiv syn då de menar att marknaden ska vara intakt (+- 0%). Nu har de aningen olika verksamheter men jag har svårt att se den skillnaden i prognos som naturlig. Någon kommer att ha fel och risken idag är att det är Ericsson!

Autoliv vinstvarande i fredags. Det måste ha varit fredagens mest väntade vinstvarning! De meddelade dock samtidigt att de har ca 800 miljoner kronor i åtaganden på GM och dessa blev plötsligt riktigt osäkra fodringar... Autoliv spår att försäljningen i december minskar med 40 %!!! Det är nog den mest dramatiska nedgången jag har sett på en enda månad! Naturligtvis ska de anpassa produktionen med allt vad det innebär. Man kan bara hoppas att den här nedgången är tillfällig. Annars har kursnedgången bara börjat!

fredag 12 december 2008

Dags att växa upp?

Det är en underlig tid just nu. Varje dag presenteras det nya statsstöd och jag tror att alla tidningar för fram åsikter om vilka industrier som staten borde hjälpa, även liberala tidningar. Min stora fråga är, när ska dagens företag växa upp? Dagens bistra sanning är att vi har 100-åriga verksamheter som fortfarande inte klarar sig utan mammas (statens) hjälp!

Jag inser givetvis att vi har vissa sektorer av ekonomin som helt enkelt inte får gå under. Banker är ett typexempel på en verksamhet som måste finnas. Därmed inte sagt att alla banker ska räddas men det måste finnas banker som förmedlar riskerna i ekonomin. En annan viktig sektor är maten/jordbruket. Vi fullkomligen strör pengar över bönderna för att vi inte ska bli utan mat. Sedan är vi extremt lokala med den ambitionen, men det är en annan fråga. Jordbruket som fenomen får helt enkelt inte misslyckas. Det finns även andra sektorer som energi och kommunikationer som vi är beroende av och som staten alltid måste garantera.

Bilindustrin hör dock inte till den kategorin av företag. Detsamma gäller byggföretag och faktiskt de flesta branscher vi känner till. De har inga stora statliga regleringar hur de ska sköta sin verksamhet utan kan agera ganska fritt. Nackdelen är att de måste växa upp och klara sig på egen hand. Om de inte är konkurrenskraftiga och olönsamma så går de under. Det är en viktig princip i vårt samhälle och något som borde gälla även i dessa tider.

Därför blir man lite frågande när nu staten förväntas rusa in och städa upp skulderna i var och vartannat företag. Var är de nuvarande ägarna? När företagen gick bra så sänkte de garden
och glömde strategin. De slutade utveckla verksamheten och samlade vinsterna någon annanstans. Nu borde det vara främst ägarna som ska betala för det uteblivna ledarskapet genom att delta krisföretagens nyemissioner. Om de nuvarande ägarna inte
tror på verksamheten, då finns det bara två alternativ kvar:

1. Hitta en ny ägare
2. Avveckla verksamheten

Staten ska aldrig bli det tredje alternativet. Inte om vi ska ha starka företag om fem-tio år. Det är också precis det vi ska sträva efter! Vi måste ha en ambition att företag ska "flytta hemifrån" och inte springa till mamma-staten så fort det blir jobbigt!

För en aktieplacerare ska man undvika dessa förhoppningsbolag med ägare som inte vill ta ansvar för bolagets situation. Istället ska man investera i företag som själva tar tag i problemen. Där hittar man ofta framtidstro, klokt ledarskap och många års framtida dividender...

Senaten tog tufft beslut

Den amerikanska senaten röstade ned räddningspaketet till bilindustrin. Även om beslutet på sikt är det enda rätta så kommer vi att få känna av den stora besvikelsen på börserna idag. Asien föll tungt inatt och man får nog på allvar förbereda sig på en värld utan GM och eventuellt Chrysler!

Svenska regeringen presenterade 28 miljarder SEK till bilindustrin i Sverige. Staten ska inte vara ägare utan leda in fordonsindustrin på rätt väg - nämligen den miljövänliga. "Jobben ska stanna och utvecklas i Sverige" säger Maud O och tydligen har de strikta villkor på de bolag som utnyttjar dessa miljarder. Åtgärdena består av 20 miljarder garantier för investeringslån i syfte att ändra företagen mot miljövänlig teknik, samt 3 miljarder till forskning med samma mål. 5 miljarder är reserverat för befintliga företag i akut kris.

Stödet innebär (i teorin) att det satsas 23 miljarder på nytänkande och 5 miljarder på att betala skulderna åt en blödande industri. Det låter onekligen bättre än jag trodde även om jag fortfarande är ganska skeptisk. Jag skulle gärna se de omtalade strikta villkoren! Politiska villkor brukar inte vara huggna i sten och absolut inte strikta om det inkräktar på möjligheten till återval... Hur kan staten se till att pengarna inte bara slussas ut till mer effektiva forskningsområden i USA? Valutarestriktioner?
Dessutom ska politikerna i praktiken lyckas med något som hela den globala bilindustrin har misslyckats med, dvs inte bara att fokusera utvecklingen på miljöbilar utan också göra det lönsamt! Uppförsbacke är bara förnamnet.

Slutligen slås jag av vakumet på privata investerare? Om inte privata investerare är intresserade av dessa nationalikoner och starka varumärken, borde t.o.m. staten inse vartåt framtiden lutar. Jag kan givetvis ha fel, men hoppas verkligen att forskningen ger resultat. Annars kan det här bli en kostsam historia...

UPM vinstvarnade igår eftersom efterfrågan har minskat betydligt. De kommer inte att uppnå det förväntade resultatet under Q4. De ska anpassa produktionen med hjälp av tillfälliga avbrott och skiftesförändringar. De meddelade inte några ytterligare nedskärningar. De har redan stängt två fabriker och kapat 1000 arbeten. På något sätt var detta ändå inte helt oväntade nyheter. Jag var redan igår inne på att skogsindustrin har problem sedan många år. Tyvärr tror jag inte att detta var det sista negativa vi hörde från sektorn.

Outokumpu vinstvarnade också! Efterfrågan på rostfritt stål har försämrats ytterligare och de kommer nu att göra en rörelseförlust Q4. I spåren av Rautaruukkis vinstvarning var detta inget överraskande. Outokumpus resultat brukar svänga rejält och om de ska upp till tidigare dåliga års förluster så har de mycket kvar innan bolaget blir intressant.

H&Ms konkurrent Inditex presenterade aningen sämre resultat än väntat. Omsättningen var dock i linje. Jämfört med ifjol har de fortfarande en ökning men givetvis påverkas klädförsäljningen av finanskrisen. Inditex säger dock själva att finansoron gynnar deras lågprismärke Zara. Inför Q4 säger de att de senaste sex veckorna visar liknande tillväxtmönster som Q3. Med andra ord växer de men kanske lite långsammare. Inditex har ibland förts fram som ett bättre alternativ än H&M bland annat för att de är lägre värderade. Jag tycker dock inte att man ska gå över ån efter vatten. H&M handlas i Stockholm, Inditex i Spanien! Man ska också minnas att ibland är högre värdering befogat.

Var är vi på den ekonomiska vägen? Samuelssons rapport hade en pessimist-länk som menade att vi nu börjar se slutet på första fasen av nedgången. Tyvärr är det två faser kvar och de är mycket värre! Kontentan av Krassimir Petrovs resonemang är att vårt ekonomiska system till slut bryter ihop och endast realvärden återstår. Vi börjar om och återgår till guldmyntfot. Samtidigt rapporterar Finlands Bank att krisen på 90-talet var betydligt värre. Artikeln antyder att vi hittills har varit onödigt oroliga. Vem har rätt?

VA:s makroexpert Pekka Kääntä pekar på USA:s kommande gigantiska penningbehov. Budgetunderskottet i kombination med de föreslagna (och förväntade) stimilansåtgärdena motsvarar ca 2 biljoner USD! Det motsvarar dubbelt så mycket som den globala hedgefondsindustrin. Sifforna är enorma och svåra att ta till sig. USA:s kommande penningbehov ett allvarligt hot för USD. I dagsläget är det dock för många som vill teckna US-statsobligationer så just nu har de inga problem med en dylik finansiering. Problemet kommer väl senare om dessa obligationer behöver omfinansieras...

torsdag 11 december 2008

Ur led är tiden!

Vad är det för skillnad på teori och praktik? I teorin är det ingen skillnad!

Just nu har vi ett teoretiskt omöjligt fenomen, nämligen att du måste betala för att låna ut pengar! Bespoke rapporterar om de amerikanska 3-månaders statsobligationerna som just nu har negativ ränta! Det innebär att amerikanska staten (som låntagare) får betalt av investerare för att de ska använda investerarnas pengar. Jag har inte sett någon bra analys om detta vilket är ganska naturligt eftersom det här fenomenet minst sagt är outforskat. I teorin borde det inte ens existera.

Det finns dock en naturlig förklaring och det är problemen inom finanssektorn. Tänk dig om du har 10-20 miljarder USD och du tycker att aktiemarknaden är alldeles för volatil just nu. Vart vänder du dig? Var och varannan bank har oviss framtid och vilken du än väljer riskerar du att förlora hela kapitalet, samtidigt som den statliga insättingsgarantin bara täcker en bråkdel. Självklart kunde du öppna konto i 1000-2000 olika banker men vad kostar det? Då kanske det är värt att betala några hundradels procent på tre månader. Detta är ingen långsiktig lösning men ett rationellt beteende på kort sikt för en institution.

SKF vinstvarnar! VD säger att efterfrågan Q4 blir mycket sämre än väntat och flaggar för att omsättningen kommer att minska 15 %. Det är mycket. De sjösätter nya besparingsprogram och varslar 2500 personer (ca 5% av anställda). Aktien steg på beskedet! Antingen trodde börsen att det skulle vara mycket värre eller så börjar börsen bli mätt på dessa nyheter? Det är intressanta signaler. Jag säger inte att vi är på en botten men vi är åtminstone ganska nära.

Skogsbranschens problem verkar aldrig ta slut! Nästan alla officiella prognoser räknar med att papperspriserna kommer att stiga nästa år, vilket gör att skogsbolagens vinster kan öka. Nu kommer det rapporter om att planerade prishöjningar inte blir av! Det är inget nytt fenomen, skogbranschen sade redan 2003 att de skulle höja priserna "nästa år" men vi väntar än. Faktum kvarstår dock att många analytiker ligger alldeles för högt i sina prognoser och vi kommer säkert att se en hel del nedrevideringar. Skogsbolagen anses traditionellt som dividendbolag men nu har vi ett läge där de inte tjänar ihop till den beräknade dividenden! I vår klarar sig SCA och UPM, men både Stora Enso och M-real ger eventuell dividend ur egen kassa. 2010 vågar man knappt tänka på... Cavaet Emptor!

Nu på morgonen kom även UPM med en vinstvarning. Mer om den imorgon!

Nokian Renkaat har inte hängt med i uppgången de senaste veckorna, kanske främst för sina produktionsneddragningar och nyheten om att ryska nybilföräljningen "kraschade" i okt-nov. Nokian Renkaat har tidigare indikerat kraftiga neddragningar, men även antytt att dessa främst skulle ske genom extra ledigheter och naturlig avgång. Nu varslar de 450 personer minskar produktionen från 6 miljoner till 4,5 miljoner däck. Frågan är om inte företaget utnyttjar sitationen till att helt koncentrera produktionen till den billigare St Petersburgs-fabriken? När efterfrågan ökar igen kommer knappast någon annan än den sistnämnda fabriken att öka produktionen...

GM och Chrysler får sitt efterlängtade stödpaket. Det blir dock aningen mindre än de begärda 25 miljarder USD. Nu får de dela på 14. Det gör att de klarar likviditeten över årsskiftet men Bush har skjutit det svåra slutet åt Obama: Fill or Kill bilindustrin i januari-februari?
Bush förnekade inte sig själv den här gången heller när han tydliggjorde att staten bara ställer upp med "resurser till företag som kan visa att de är långsiktigt livskraftiga"! Kunde inte någon ha en historielektion med den avgående presidenten? GM, Ford och Chrysler sitter inte i kongressen och ber om stöd för att de uppfyller det kravet...

onsdag 10 december 2008

Ett bortglömt guldkorn?

Har man missat ett guldbolag i höstens lågtryck? Systemair presenterade Q2-rapporten igår och den var riktigt bra! Man skulle tycka att de är konjunkturkänsliga men i resultatet märks det inget därav! Det senaste halvåret har nettovinsten ökat 26 %, omsättningen är +14 %. De har gjort några förvärv vilket bättrar på tillväxten, men fortfarande har de en stadig organisk tillväxt. Trots gårdagens kursuppgång är P/E ca 6 på rullande 12 månaders resultatet!

Systemairs VD Gerald Engström noterar en avmattning i tillväxten men konstaterar samtidigt att de uppnådde de finansiella målen. Historiken kan man inte heller klaga på, Systemair har ökat försäljningen samtliga år sedan starten 1974. Det enda som stör mig är att börsen inte uppskattar detta bolag! Finns det något dolt hot eller är de helt enkelt för små för institutionernas portföljer? Jag kommmer att titta närmare på det här bolaget, Systemair kan blåsa in sig på min favoritbolagslista...

Tietoenator hade kapitalmarknadsdag igår och de sade att finanskrisen har slagit mot "nästan alla" deras marknader. VD ser naturligtvis möjligheter i detta och de har redan gått igenom en kraftig omstrukturering (70% klar). Därför har lönsamheten förbättras betydligt. VD sade vidare att Tietoenator har stor potential när deras kunder ska spara. Outsourcing står högt på mångas agenda och Tietoenator är redo att möta behovet. De ser störst potential i Sverige och Ryssland.

Ser vi institutioner som ökar sin aktievikt? Hittills har alla varit kraftigt underviktade med ca hälften av normal aktievikt. De senaste dagarnas stigande börskurser har haft en slagsida mot större bolag! Institutionerna måste av olika skäl främst hålla sig till "indexaktier" och kan därför inte köpa större mängder småbolagsaktier. Nu när storbolagaktierna stiger kan man misstänka att "indexinvestering" ligger bakom. Det skulle i såna fall vara en mycket positiv signal...

tisdag 9 december 2008

New Trade theory

De som är intresserade av en Nobelpristagare med social kompetens kan snart se Paul Krugmans berätta om sin handelteori. Föreläsningen hölls igår men snart ska det komma en video här.

Han anteckningar hittar ni här.

Ack dessa ratinginstitut!

Man måste ändå le lite åt ratinginstitut och deras försök att se världen i svart och vitt! Rysslands utländska upplåning får sänkt kreditbetyg till BBB/A-3 från tidigare BBB+/A-2! Utsikterna är fortsatt negativa! Nej, det är inte NASA:s senaste projekt utan en stilren beskrivning av S&P:s åsikt om den ryska risken idag. Skulle de inte ha satt AAA på samtliga subprimeobligationer så kanske man hade gett dessa betyg någon dignitet, men nu känns det mest som om de har känt draget från alla investeringar som lämnar Ryssland och anpassat sig efter det! Detta är nästan "contrarian köpsignal"?

Intressant är däremot att S&P tror att Rysslands tillväxt ska att bromsa in rejält samtidigt som budgeten ska visa underskott de kommande åren. Det säger ändå inget om vad som händer med ekonomin i stort på östra sidan finska gränsen. Jag förstår inte hur någon kan göra en objektiv analys på Ryssland idag, med den knapphändiga information som finns tillgänglig? I vilket skick är banksystemet? Hur går ekonomin med oljan på 40 USD/fat? Svaret på dessa frågor skulle vara en användbar analys.

Stockmanns VD ser sämre tillväxt i Norden och Baltikum. Han talade dock inte om minskad försäljning utan snarare att tillväxten saktar in. Stockmann har en ganska ansträngd balansräkning och med lite styrka på den sidan skulle bolaget vara synnerligen intressant, eftersom de har en hittills lyckad satsning i Ryssland. Stockmann är ett av få bolag som har lyckats nå de ryska konsumenterna och det kan betyda mycket om några år. Idag är det dock inget som börsen betalar för.

Placera.nu tycker man ska ha is i magen med Swedbank. Jag håller med, man ska definitivt ha is i magen när det gäller att köpa aktier Swedbank! Om är aktieägare skulle jag nog sälja och ta förlusten. Jag har svårt att se att Swedbank skulle försvinna som bolag, men jag har också svårt att se att de skulle bli den mest lönsamma banken redan nästa år! Ibland är låga värderingar befogade. Ledningen har konsekvent undanhållit viktig information och försökt mörka dåliga nyheter ("vad jag vet har vi inte tappat kunder"). I det läget måste man bli försiktig. Baltikum innebär mer problem än möjligheter idag och alla negativa saker som har hänt under hösten har inte bara involverat Swedbank - de har också råkat mest illa ut av alla banker! Om man nödvändigtvis vill ha bankaktier i dessa tider finns det andra alternativ. Men som sagt, om man tänkte vara på köpsidan redan - ha is i magen...

Det är skönt med en annan sida av nyheterna ibland. Bespoke har en intressant poäng angående fredagens sysselsättningssiffor. Sett i relation till den totala arbetsstyrkan var det fakstiskt inte så farligt med endast -0,4 %. 533.000 förlorade arbeten är givetvis inget att bli glad över, men det är otroligt långt ifrån det domedagsscenario vi är har hört de senaste dagarna. T.ex. i oktober-49 försvann 834.000 jobb vilket motsvarade ca 2 % av arbetskraften! Det var riktigt illa! Å andra sidan kanske vi kommer dit under 2009...

måndag 8 december 2008

Katastrofsiffror från USA

Fredagens sysselsättningssiffror var katastrof i fredags. Antalet arbeten (exkl jordbruk) minskade med 533.000 i november vilket var den värsta siffran på 34 år. Arbetslöshet var något bättre men med tanke på sysselsättningen kommer den att öka de kommande månaderna. Det finns en viss eftersläpning.

GM verkar få sina stödlån åtminstone om man ska tro helgens uttalanden. Frågan är om det kommer krav på motprestationer, förutom det självklara att ledningen byts ut? Det är väl ingen långsiktig väg framåt, men man kan ju givetvis skjuta upp de jobbiga besluten. Det är ingen som vill ha 3 miljoner nya arbetslösa amerikaner i januari...

Börsen börjar visa tecken på stabilisering. Att vi får de sämsta sysselsättningssifforna på länge, samtidigt som börsen lyckas stiga (kraftigt) på rykten om stöd till bilindustrin, det är ett bra tecken. Sedan kan man aldrig veta om vi har ett "bear-market rally" eller om detta är den omtalade botten?

Faktum är att vi först i efterhand kan konstatera bearmarket rally eller vändning. Om man vill vara säker ska man vänta tills makroindikatorerna går i dur och börsen är upp 50 %. Om man ser till långsiktiga dividender (och kan ta ytterligare nedgångar) ska man börja agera idag!

torsdag 4 december 2008

Ingenting varar för evigt...

...not even cold november rain! Inte en börsnedgång heller!
Jag avslutar veckan med några personliga reflektioner som har dykt upp under veckan.

Jag måste dock börja med att hålla med alla tyckare som har fått komma till tals i diverse affärstidningar. -9 % i USA i måndags får en verkligen att känna att detta inte är över på långa vägar. Det är ändå precis den samstämmiga åsikten om börsens avgrund som gör att jag tror att detta elände snart kan vara över. Med snart menar jag inte nästa vecka, men kanske någon gång nästa år?

Jag hade tidigare en blogg om att ett av dagens orosmoment är den stora skillnaden på problem och dess föreslagna lösningar. Vi har biljonproblem som myndigheterna hittills försöker lösa med hjälp av miljardåtgärder. Nu börjar åtgärderna närma sig biljonklassen! Skulle EU-kommissionen lyckas övertyga medlemsländerna om stimulanspaketet på 1% av BNP och skulle Obama få igenom "the mother of all-stimulanspaket" den 21 januari, då är vi kanske är i paritet! Då har vi tagit ett steg mot en ljusare framtid. Detta sker dock tidigast i februari nästa år!

Vem prickar botten? Ingen! Detta har slagits fast i många undersökningar! Så varför försöker alla med det just nu? Antingen en övertro på sig själv eller så förstår man inte bättre. Istället borde man inse att vi har låga aktiekurser just nu men samtidigt inte förivra sig utan minnas grundregeln med placeringar: sakta in och sakta ut. Man placerar en del av kapitalet och sedan väntar man ett halvår/ett år innan man placerar nästa del osv. Du har inte prickat botten då heller men chansen är större att du gör en bra affär.

När man läser böcker eller lyssnar på experter och gamla rävar finns det en sak som alla för fram hela tiden: Långsiktighet! Köp aktier på lång sikt. Därför är det nästan komiskt när många experter idag rekommenderar "sälj aktier och behåll kontanterna" eftersom det kommande året kan bli "volatilt". Låt mig vara extremt klar med min åsikt, om man behöver pengarna inom ett år så ska de inte vara i närheten av aktier - inte nu, inte någonsin!
Sedan kan man alltid diskutera om långsiktighet är fem, tio år eller längre, men om man ska fundera på intressanta aktier är det bra mycket längre placeringshorisont än ett år som gäller.

Vad är viktigast för oss aktieplacerare? Vinster! Bolag utan resultat skyr vi som pesten medan vi gärna handlar upp lönsamma bolag till himlen. Just nu är vi osäkra på vinstutvecklingen generellt och det får till följd att alla bolag har handlats ned kraftigt. Nu har vi ett läge på börsen då lönsamma kvalitetsbolag handlas på samma nivåer som olönsamma bolag.
T.ex. H&M handlas i paritet med UPM-Kymmene på ca 14-15 ggr årets vinst! H&M har ett beräknat ROE08 på ca 42 % medan UPM ligger på ca 5 %! Vem har starkast kassaflöde och bättre finansiell position? Man kan inte jämföra nyckeltal mellan olika branscher hur som helst, men min poäng är att om man inte utnyttjar detta tillfälle att byta surkart till goda äpplen så kommer man att ångra sig om några år.

Varav detta optimistiska tonläge? Saknas det problem? Långt ifrån.

  • Vi har en djup lågkonjunktur som kommer att toppa 30-talet eller kanske inte?
  • Vi har ett USA som har konsumerat lånade pengar alltför länge och nu måste börja amortera. Det leder till lägre konsumtion de kommande åren.
  • Vi har en kreditmarknad som har spidit riskerna till alla delar av ekonomin/världen och nu är det omöjligt att få grepp om vilken risknivå vi faktiskt har idag.
  • Vi har belånade aktier som säljs till vilka priser som helst. Den processen verkar aldrig ta slut!
  • Vi har flera ton av negativa nyheter i röret. Oktober var riktigt jobbigt för industrin. Vi har knappast hört alla negativa nyheter ännu.
  • Vi har en arbetslöshet som kommer att öka under nästa år.
  • Runt årsskiftet har vi skuldsatta företag som ska gå till ängsliga banker eller till en stenddöd obligationsmarknad och begära mer pengar. Vissa kommer att lyckas, andra inte. Även lönsamma företag kommer att misslyckas...

Hur man än tittar på ekonomin ser det onekligen väldigt mörkt ut just nu och ingen ser någon lösning i sikte. Det är dock känd information och orsaken till att vi har kursnivåer vi inte har sett på väldigt många år. Det är också därför man ska ta chansen att (börja) köpa "bra aktier" där man kan samla dividender resten av livet! Om man väntar tills ovanstående problem löser sig, kommer knappast aktierna att vara kvar på dessa nivåer.

Man ska dock vara beredd på att börsen inte har samma tankesätt idagsläget. Värdet på portföljen kan säkert minska 20-50 % i det korta perspektivet, men kommer alla dividender att halveras? Knappast! Kommer dividenderna att öka igen i framtiden? Antagligen! Kommer kurserna att återhämta sig om dividenderna ökar igen? Antagligen!

Det här låter kanske enkelt och säkert men det är det absolut inte! Om du ska agera idag finns det minst två frågor du måste kunna svara ja på:
Vågar du placera idag och orkar du vänta in dividenderna på lång sikt?

Varslen fortsätter...

Volvo LV meddelade i veckan att orderingången på lastbilar har minskat dramatiskt! Vid Q3-rapporten var det främst Europa som drabbades men nu var det alla delar av världen.
Atlas Copco sade samtidigt att orderingången hade minskat med tvåsiffrigt, men inte så dramatiskt som 40 %! Kunde de inte bara ge oss siffran? Nu blir man bara mer osäker.
MAN rapporterar att de ska minska produktionen, med hela 30 %! VD spår en kris som tar 2,5 år! Intressant är dock att MAN ska öka verksamheten inom Dieselmotorer.
SAAB ska stoppa produktionen av lastbilar under en hel månad. Efterfrågan har helt enkelt minskat.
Trelleborg meddelade att de ser tydlig avmattning och ska minska personalen med över 10 %. Fokus är på lönsamhet och kassaflöde. Det positva var ändå deras kommentar att nedgången
i råvarupriser ger möjlighet inför 2009.

Fed:s Beige book rapporterade mindre aktivitet i samtliga 12 distrikt igår. Industrin och detaljhandel minskade ytterligare per 24 november. Husmarknaden kännetecknades av lägre priser och låg men "stabil försäljningaktivitet"! Vad nu det innebär? Man kanske ska tyda det som att det faktiskt finns köpare, med andra ord det kunde vara värre på husmarknaden!

Idag kommer räntebesked från många av världens centralbanker. Riksbanken tidigarelade sitt möte för att kunna ge besked idag. Det får en att misstänka en "synkroniserad räntesänkning"...

Debatten är vild angående hur mycket centralbankerna ska sänka. Jag lägger mig inte i det. I ärlighetens namn spelar det ingen större roll om de sänker 50 eller 75 punkter - åtminstone inte på kort sikt. Det viktiga är sänkningen och att den kommer i tid. Både ECB och Riksbanken har varit lite sena med sina sänkningar och det är svårt att kompensera med större sänkningar i efterhand! Orsaken är att vi är så nära noll! Om sänkningen var från 10 till 8 % så finns det stort utrymme, men när vi redan ligger på låga 3-4 % så handligsutrymmet ganska litet. Centralbankerna har däremot andra åtgärder för att öka likviditeten och de är nog redan i full gång.

YIT slutar köpa egna aktier den 7/12. Aktien har stått emot den senaste tidens oro ganska bra och det beror nog delvis på att bolaget har köpt ca 30 % av antalet omsatta aktier runt
månadsskiftet. Om det stödet försvinner kanske vi får se mycket lägre kurser...

Villy Bergström skrev en gästkrönika på placera.nu igår och den var faktiskt en av de bästa jag läst på länge. Inte för att det är ytterligare en analys av dagens problem, utan för att den faktiskt ger en ide om framtiden. Intressant är iden om att bankernas kapitalkrav ska vara procykliska, dvs variabla under konjunkturcykeln. Rätt utnyttjat vore detta ett lysande instrument för att stimulera/kyla av ekonomin utan att staten direkt styr bankerna med klumpiga förordningar. Problemet är givetvis att utnyttja det rätt i praktiken! Vilken politiker drar åt svångremmen när det behövs? Trots allt är det ett intressant förslag fastän jag
inte vet huruvida VB kom på det själv...

Kauppalehti hade en rolig artikel om Hesburger-indikatorn igår. Den är ny för mig och går ut på att när snabbmaten ökar sin försäljning så är det tuffare tider i antågande och naturligtvis ökade Hesburger sin försäljning redan i våras. Just nu vill man dock veta när indikatorn säger att bättre tider är i antågande! Efterkloka indikatorer finns det redan 13 på dussinet...

onsdag 3 december 2008

Varannandags handel

Börserna stänger upp eller ned varannan dag just nu! Ska man ironisera lite så steg vi igår för att vi var ned i måndags och idag kommer vi väl antagligen ned för att vi var upp igår. Svårare behöver det inte vara att förklara börsen!

Vi börjar se en hel del prognossänkningar och vinstvarningar. Många bolag som stänger ned produktionen under några veckor. Det här är ändå inte speciellt oväntade nyheter. Jag undrar om inte marknaden förbereder sig på årsskiftet när vi har två stora saker som kan inträffa.
För det första ska en hel del företagslån omförhandlas och frågan är om det lyckas. Vi har många företag som ska ge ut nya obligationer på en marknad som idag är näst intill död!
För det andra har vi hotet från GM! De klarar sig denna månad ut och sade igår att de behöver 4 miljarder akut och ytterligare 8 miljarder på längre sikt. Det vore inte mer än rätt att de får ta konsekvenserna av decennier av dåligt ledarskap, men samtidigt kan de kortsiktiga konsekvenserna på börsen bli jobbiga.

Nokia har kapitalmarknadsdag imorgon och många förväntar sig ytterligare en sänkning av försäljningsprognosen. Kapitalmarknadsdagen brukar annars innebära positiva nyheter och ge stöd till aktiekursen, men en prognossänkning skulle vara i linje med branschen. VD Kallasvuo sade i Die Welt i måndags att Nokia kommer att gå stärkta ur denna kris. Mindre aktörer kommer att slås ut och Nokia kan utnyttja sin finansiella styrka till att öka marknadsandel och marginaler. Det är väl precis min känsla med Nokia på sikt, men morgondagen ska bli mycket intressant...

tisdag 2 december 2008

Tillbaka på ruta ett

USA tappade 8-9 % igår och man kan kalla det vinsthemtagningar, rekyl eller att den ekonomiska verkligheten återkom till börsen. Faktum är att igår försvann hela förra veckans uppgång och lite till. Statistiken var inget vidare, men vem hade trott att oktober-siffrorna skulle se bra ut? På fredag kommer arbetsstatistiken för november i USA och då kan vi få en ny resa...

Rautaruukki vinstvarnade igår och såhär i efterhand kunde man säga att det var något fel på deras nyckeltal förra veckan - de såg helt enkelt för bra ut. Dividendprognos på närmare 16 % och vinstmultiplar på "nobrainernivå". Dessa kommer säkert att korrigeras efter gårdagen. Resultatet 2008 ska enligt bolaget vara i nivå med fjolåret (tidigare: högre). De kommer också att minska produktionen och anställda med 1000 personer. Rautaruukki sade inget om nästa år, men de behövde de inte heller. Aktien handlades ned (ytterligare) 10 %. Lågkonjunkturen har nått råvaruindustrin på allvar!

Jag hoppas verkligen att svenska regeringen står fast vid sin åsikt om att INTE köpa Volvo/SAAB. Nostalgin går inte att ta miste på och västsvenska politiker måste uttala sig "korrekt" för att bli omvalda men ibland måste man tänka framåt. Maud Olofsson sade igår att om dessa intelligenta företagsledare inte lyckas driva bilföretagen framgångsrikt - varför skulle svenska staten lyckas bättre? Precis, det enda staten kan göra är att skjuta de jobbiga besluten på framtiden. Frågan är till vilket pris?

Swedbank offentliggjorde prospektet igår och enligt afv.se har de åter försökt mörka sina problem. Nu visar det sig att 11-miljarders exponering mot Lehman Brothers kanske inte är så säkrad som de ursprungligen sade... Någon som är förvånad?

Morgan stanley har antingen omorganiserat eller så sitter sviterna av helgens fest fortfarande i! 3 november kablades det ut att det aldrig har varit ett bättre läge att investera i aktier. Deras europeiska chefsekonom och hans "svarta låda" hade gett 4 köpsignaler av 4 möjliga. Igår sade samma Morgan Stanley att man ska övervikta kontanter och invänta nästa uppgång tidigast andra halvåret 2009. De förklarade inte varför de har svängt 180 grader och jag har inte läst någon som frågat heller. Man skulle tro att julen kommer tidigt iår men dylika tomtar ska man akta sig för!

måndag 1 december 2008

Brummer & Partners fortsatt negativa

Klaus Jäntti, VD för B & P är inte bara negativ utan fullständigt klar över börsläget. Han skulle inte äga en aktie i dagsläget och han anger goda skäl för den synen. Jag håller med honom på kort sikt. Det finns inte mycket att glädjas över men mycket att vara rädd för.

Man måste dock komma ihåg två saker:
För det första är hans företag en av de största vinnarna på denna börs. De har haft en otrolig avkastning senaste året och det ska man lyfta på hatten för. Man ska också minnas att de gärna ser att börsoron fortsätter så att kunderna tecknar deras fonder några år till.
För det andra ska man komma ihåg att B&P och många andra är snabba aktörer. Ok att det inte ser bra ut idag, men om det ser bättre ut på onsdag så är de överviktade i aktier fortare än vi hinner säga fredag! Många aktieägare/placerare är inte så snabba. De får utdragen varje månad och ser kanske över sina innehav en gång i året. För dem är det definitivt intressanta nivåer idag.

Sedan är jag personligen emot hans åsikt om att de kommande 15 åren skulle ge medioker avkastning på aktiemarknaden. Det skulle i såna fall vara ett historiskt lågvattenmärke och man glömmer vilka stora åtgärder som staterna genomför just nu. Detta är naturligtvis bara personliga åsikter och personliga åsikter går ofta isär. Det precis den separationen som utgör grunden för den omtalade "marknaden"!

Metso avslutar sin översyn av organisationen. De menar att världsekonomin och finanskrisen har ändrat spelplanen. Metso är i princip ett tudelat bolag idag, med Minerals (maskiner till råvarusektorn) och Paper (maskiner till pappersindustrin). Tredje delen Automation utvecklar till största delen de båda ovanstånde divisionerna. Översynen antogs utmynna i att Metso delades upp i två separata bolag, något som säkert Gardell vill. Nu blir det inte av inom den närmaste framtiden, men man kan lita på att rådgivaren Goldman Sachs inte lägger planen på hyllan för alltid. Dylika diskussioner brukar poppa upp igen med jämna mellanrum...

Nokian Renkaat har svårt att hänga med i börsrallyt och orsaken kan vara att rubeln förväntas devalveras, vilket påverkar deras resultat. VD befarar en devalvering med 20 % och det skulle innebär ca 80 miljoner lägre omsättning och ca 30 miljoner euro mindre i vinst. I år beräknas Nokian Renkaat omsätta lite över 1100 miljoner euro och nettoresultatet ska bli strax över 210 miljoner. Detta är således ingen katastrof, men ytterligare ett negativt scenario som man inte vet omfattningen av.

Nokia ska sluta sälja mobiltelefoner i Japan och starta upp som operatör! Nu är inte Japan Nokias bästa marknad men vad händer på huvudkontoret? Är detta ett jättelikt forskningsprojekt av nya affärsmodeller eller är det någon utvecklingschef som desperat försöker hitta nya lösningar. I ärlighetens namn har Nokia tidigare varit duktiga på att hitta nya affärsområden, men detta känns aningen främmande. Det gjorde visserligen svängningen från gummistövlar till mobiltelefoner också - hösten 1992...