fredag 29 augusti 2008

Vad händer med Freddie Mac och Fannie Mae?

Tidigare i veckan hade jag ett inlägg angående lottokuponger på börsen där Freddie Mac och Fannie Mae nämndes (F&F). Den senaste månaden har båda aktierna tokrusat (ca +47%) och givetvis kan man förledas att tro att det är en bra investering. Man måste dock komma ihåg att ingen vet hur äventyret ska sluta för dessa bolånejättar. Staten kommer att agera, men hur? I bästa fall blir aktiestocken kraftigt utspädd och i värsta fall blir den värdelös. Det finns bara en bottennivå för aktier och när det gäller F&F är vi 5,28 respektive 7,95 USD över den...

EOS Russia publicerade sin halvårsrapport igår. Vinsten blev ca 1 Mrd kronor och det beror till stor del på uppvärderingen av UES som splittades i lokala delar i somras. Det är också det som
är problemet med EOS att det är otroligt svårt att kontrollera värderingen av deras innehav. Det känns mer som bolaget kan välja vinst utgående från värdering. Ser man på officiella siffror var NAV 99,94 SEK/aktie per 30/6 att jämföra med gårdagens 68,80. Q3 kan alltså bli en jobbig historia för EOS värderingsjusterade resultat!

Ryska Troika-bank hade en mycket positiv analys av EOS Russia i veckan där de menade att aktien borde handlas i 100-130 kr (47 igår). Nu har jag inte sett analysen personligen, men för det första är intervallet lite i största laget. För det andra har en av grundarna tidigare arbetat på Troika. Jag är tyvärr lite för konspiratoriskt lagt för att lita fullt ut på den analysen.

Andelsbanken publicerade en stark rapport igår, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att OP-Pohjola gruppens svaga resultat! De har ju samma produktutbud! Nedan Andelsbanken jfrt
med Pohjola Bank-gruppen (innanför parantes).
Andelsbankens vinst ökade 13,6 % (-31%). Räntenettot steg 17,6 % (12%) och utlåning ökade 16,2 % (14%) vilket är bättre än marknaden. På den negativa sidan ser man att fondstocken har
rasat ihop med -38,7 % (-21%) samtidigt som kostnaderna har ökat med hela 9,9 % (5%)! Kreditförlusterna är minimala, men det står inte hur minimala! Frågan är dock vad som händer om kreditförlusterna börjar närma sig historiska nivåer? De senaste 15 åren har varit gyllene tider för bankerna. Ser man till hela branschen verkar de tiderna vara förbi...

torsdag 28 augusti 2008

ECB i svår sits!

ECB sitter just nu i en rävsax. Europa är i en lågkonjunktur men inflationen ger fortfarande inte vika. Så länge vi har hög inflation (>4 %) och så kan inte ECB göra något annat än hålla räntan högt. Man kan hoppas att oljeprisets plötsliga fall den senaste månaden ge bättre inflationssiffror senare i höst, men matpriserna har inte sjunkit tillbaka så frågan är vad nettoeffekten är.

AP Möller-Maersk ger ett bud på Broström värt 57 kr/aktie. Det lär gå igenom då styrelsen och samtliga A-aktieägare har accepterat budet. Lite svårt att säga huruvida budet är bra. Sett till fjolårsresultatet är priset billigt, men mycket vatten har runnit under broarna sedan dess! I dagsläget förväntar man sig dels lägre vinst för 2008 och dels har värderingarna kommit ned kraftigt. Lägg där till att 2007 var ett exceptionellt år i branchen. Våra lokala (åländska) tankerrederier menade i somras att 2008 hade börjat lika bra som fjolåret, men ingen verkar tro att dessa fraktrater befinner sig på en uthållig nivå. Tydligen inte ens Broström själva - annars skulle de inte sälja till det här priset!

En notering i sammanhanget är Rederi Ab Transatlantic! Intressant bolag, men kanske fel i dessa tider? Värderingen är ca hälften av Broström och tidigare har bl.a. Skagenfonder investerat i dem. Problemet med Transatlantic är att en svagare världskonjunktur drabbar dem hårt samtidigt som de alltid har en utmaning i att fylla båtarna på vägen tillbaka från USA. Det har nog inte blivit enklare senaste året. Broström-budet ökar givetvis på spekulationerna i Transatlantic. Frågan är om det är sannolikt?

onsdag 27 augusti 2008

Säljläge?

I grunden är jag ganska optimistisk om den senaste månadens uppgång. Jag tror att vi är ganska nära en vändning på börsen. Givetvis kan det dröja ett halvår till men inom ett år är vi säkert högre än nu. Det finns dessutom några "sanningar" som talar emot att man ska vara utanför börsen.

För det första stiger alltid börsen på lång sikt, åtminstone de senaste 150 åren. Över tiden är det alltså idioti att vara placerad i något annat än aktier. Vilka aktier och branscher är givetvis en helt annan diskussion.

För det andra hinner man sällan med när det äntligen vänder. T.ex. tyckte jag själv att Nokian Renkaat var intressant på 18,50 i januari, men hann inte köpa den dagen. Sedan väntade jag på ytterligare en dip innan jag fick konstatera att jag hade missat tåget. Då var kursen 25 euro! Idag är kursen 24,65 och den kommer från 33,73 i maj!

För det tredje har man redan en lägre nivå idag jfrt med förra sommaren. Rabatten är ca 30 % och i ärlighetens namn är det inte fy skam! Kanske man ska nöja sig med den nivån?

Trots dessa sanningar finns det tekniska och historiska signaler som säger sälj just nu. Teknikerna talar om överköpta nivåer och även om jag inte riktigt är övertygad av teknisk analys så är risken för rekyler helt klart större.
Även historien talar för ett säljläge nu. Nedan är en graf från Bespoke som visar den klassiska höstdepressionen på börsen. Grafen visar snitthandelsbeteendet under september till december. Enligt grafen borde man sälja allt man har i mitten på september för att sedan återinvestera i mitten på oktober. Ett klassiskt säljläge med andra ord.
En långsiktig investerare drar dock istället slutsatsen att de redan intressanta köpkandidaterna historiskt sett kan bli ännu billigare i oktober...

tisdag 26 augusti 2008

Oron drar över börsen igen!

USA-börserna kom ned kraftigt igår, visserligen under låga volymer men man kan ändå inte bortförklara -2 %! Igår skyllde man åter på kreditkrisen och de stora bolånejättarna Freddie och Fannie (F&F). CNBC hade en expert som på allvar menade att den mest sannolika lösningen var att staten gav F&F ett sanslöst förmånligt kapitaltillskott, samtdigt som aktiestocken blev relativt orörd! Det var ett ganska vågat uttalande i dessa tider och får denne expert rätt så blir han helgonförklarad! Problemet är ändå att ingen riktigt vet vad som komma skall i finansbranschen. Att placera allt man har i F&F är fortfarande en idiotsatsning, enligt mig.

Alla (andra) experter som uttalar sig påpekar att man ska bredda sig! Ok att du gillar en viss bransch men köp "alla" bolag i den branschen. Kanske du prickar vinnaren, men framförallt placerar du inte allt i ett konkursbo. Detta gäller kanske främst de som börjar titta på finansbolag i USA, men vi har även krisbranscher i Norden som passar den modellen. Skog och bygg för att nämna två. I dessa tider, då man börjar skönja en vändning känns det som en riktigt intressant strategi.

Ålandsbanken hade sin rapport igår och den var riktigt svag! Vinsten minskade med 24 % jfrt med ifjol och nästan alla siffror var sämre. Kostnaderna ökade med 15 %. Utlåningen var visserligen ökande (+7%) men sämre än marknaden. På positiva sidan noterar man att räntenettot ökade, men det har nog mer att göra med de kraftigt stigande räntorna i maj-juni än bättre marginaler i utlåningen. Det som fick en att sätta kaffet i vrångstrupen var ändå K/I-talet. Det steg till 0,69 från 0,58 ifjol, trots att det knappt fanns några kreditförluster. Denna enorma försämring borde göra aktieägare, om inte oroliga, så iallafall fundersamma. Om vi dessutom får se kreditförluster kommande året, då är det dags att bli orolig!

fredag 22 augusti 2008

Lotto på börsen

I grunden är investeringar i aktier långt ifrån att spela på lotto. Aktier ger mervärde över tiden och även om man inte kan säga något ett år framåt i tiden, är en välspridd portfölj det absolut mest lönsamma sättet att placera på tio år sikt.

Trots det finns det definitivt lottokuponger på börsen. Två av dem är de amerikanska Freddie Mac och Fannie Mae. De har tappat i princip hela sitt marknadsvärde på rykten/analyser om att de egentligen är bankrupta och kommer att tas över av amerikanska staten. Då blir aktierna värdelösa. Trots dessa utsikter var gårdagens omsättning 147 respektive 186 miljoner aktier! Någon köper, varför det? Se graf nedan.


Antagligen för att spela lotto. OM, jag menar om, staten av någon okänd anledning inte väljer att lösa in bolagen utan istället ger ett kapitaltillskott - då har man i ett slag mångdubblat pengarna. Sannolikheten för det är aningen högre än att vinna på lotto och frågan är vad som är bästa strategin. En 10 veckors lotto-rad kostar 12 euro - Freddie och Fannie kostade igår 3,16 respektive 4,85 USD/aktie.

En annan lottokupong på börsen är M-real. Tiden börjar rinna ut och förlusterna hopar sig. Inte ens om man skulle ha råd att amortera bort sina 2,8 Mrd euro i skulder är bolaget intressant. Lönsamheten baserat på rörelseresultatet är lägre än statsräntan. Köparna/spekulanterna hoppas antagligen på att tillgångarna ska vara mer värda än redovisat värde. Det är inte omöjligt. Samtidigt måste man ta hänsyn till att ägarna inte riktigt verkar vara intresserade av att rädda bolaget utan snarare klara sig undan själva. Då ska man inte ens försöka spekulera.

torsdag 21 augusti 2008

Välj rätt börstolk!

Börserna är tolkningsbara just nu.

Optimisten ser att de lyckades stiga igår trots att oljepriset klättrade och trots att USA:s största bolåneinstitut håller på att kollapsa. Det kan inte tyda på annat än styrka i uppgången som markerar början på vändningen!

Pessimisten ser ingen uppgång. Vi har stigit lite senaste månaden men att kalla det en vändning är att ta i! Innan vi sett att finansbolagen börjar "ta tillbaka" nedskrivningar och vi slutar höra rykten om USA-banker på randen till konkurs, kan vi inte se en stadig uppgång. Oljeprisets uppgång igår var ändå marginell och kan inte ses som avgörande för börserna.

Vikten av att välja rätt kristallkula/tolk kan avgöra mycket just nu!

Personligen är jag någonstans mittemellan. Vändning vågar jag inte säga men jag tror samtidigt inte heller att man gör bort sig om man handlar nu. Efter IT-krisen började börserna stiga på våren. Om det är ett trend ska man vara fullinvestarad senast i mars-09 , eller?

onsdag 20 augusti 2008

Tillbaka!

Då var årets ledighet över och man kan konstatera att den åtminstone att några saker har blivit bättre!
  • Oljepriset ner från 147 USD/fat till ca 112 USD/fat.
  • USD stärkts från ca 1,60 till 1,45 mot EUR.
  • Räntorna hållit sig stilla efter chockrusningen i juni.

Det vore ändå fel att säga att allt ser bra ut. Bolagen har varit mycket försiktiga i sina prognoser. Antingen "säkrar" inför kommande året eller så ser det faktiskt riktigt skakigt ut i deras kristallkula. Resultaten har varit ok, men det är ändå prognoserna som man tar till sig.

Byggbolagen har svängt 180 grader det senaste halvåret. Nu börjar marginalerna komma ned samtidigt som de själva tappar tron på sin verksamhet. 2009 kommer att bli en utdragen kamp mot kostnader, efterfrågan och lönsamhet. Sen 2010 kanske vi börjar andas framgång igen. Det värsta med dessa långt-fram-i-tiden-prognoser är att de aldrig brukar vara tillräckligt långt fram i tiden!