tisdag 30 december 2008

Några tankar inför årsskiftet

Snart lägger vi ett tungt börsår bakom oss och ser fram emot en minst lika tung början på 2009. Utan att bli alltför vågad kan man spå att arbetslösheten kommer att öka i början på 2009, ekonomin kommer att visa sig ha krympt under Q4 och majoriteten av företagen kommer att redovisa klart lägre helårsresultat jämfört med 2007. Prognoserna för 2009 vågar man nästan inte tänka på...

I samband med helårsrapporterna kommer vi även att få dividendförslagen och de ska bli mycket intressanta. Antagligen kommer de att sänkas men vissa kanske behålls på vårens nivå? Jag förutsätter att det blir dividender, men vem vet i dessa tider? Det enda som känns säkert är att det knappast blir höjda eller extra dividender i vår.

20 januari tillträder Obama som president. Han har talat om ett stort stimulanspaket och det ska bli mycket intressant att se vad det innebär. Förslaget kommer tidigast 21 januari och sedan ska det debatteras och klubbas i kongressen, plus den tid det tar innan åtgärdena får effekt. Således, någongång i oktober-november nästa år kanske vi får se effekterna i ekonomin. OBS! Minns att börsen ligger ca sex månader före realekonomin...

Resten av världen ska också att presentera stora stimulanspaket. Många människor (med fast arbete) kommer att få bättre privatekonomi under 2009, men frågan är om vi i allmänhet inser att vi i framtiden ska betala tillbaka dessa stimulanspaket eller inte? Om vi inte gör det kommer konsumtionen att ta fart, om vi gör det kommer sparandet att ta fart under en tid. I praktiken kanske både sparandet och konsumtionen ökar, vilket faktiskt vore det allra bästa!

Räntorna kommer också att sjunka under första halvåret 2009. De har redan nästan halverats från oktober och kommer att vara ännu lägre i början på sommaren. Det kommer att ha stor (positiv) effekt på ekonomin. Frågan är bara om bankerna kan/vågar låna ut mer?

Oljepriset börjar närma sig botten, var den nu är? 25 USD/fat kändes som en fantasi vid midsommar, men nu är vi nästan där! Vissa experter menar att denna dip är tillfällig och att vi om "tre år" kommer att få se oljepriset närmare 100 USD/fat igen. Dessa experter har dock lite för nära band till oljeindustrin för att tas på allvar. Gazproms prognos på 250 USD/fat från i somras får mig dock att minnas den legendariska analytiker som satte "Köp och riktkurs 150 euro" på finska Sonera år 2000, när aktiekursen var 90 euro. Idag handlas Teliasonera på 3,60, vilket motsvarar ca 5,45 i "gamla Sonera-aktier". Om motsvarande nedgång ska drabba oljepriset ska vi landa på ca 9 USD/fat...

Slutligen, vad händer på aktiemarknaden? Tja, vet du? Många offentliga uttalare menar att vi först ska ned men sedan vänder det upp! No shit Sherlock, det kan en högstadieelev räkna ut! Den stora frågan är när vi vänder upp? Personligen tycker jag det redan nu är mycket intressanta nivåer på många aktier. Om man har fem-tio års tidshorisont (minst) så bygger man en riktigt bra portfölj redan idag. Blir det katastrof är det givetvis för tidigt att investera och dagens värderingarna är befogade. Jag tror dock inte att kommer att återuppleva en depression á la 30-talet, men man ska nog vara beredd på ytterligare kursnedgångar - kanske!

Vad som oroar mig lite är att många ännu är offentligt positiva! Många menar att det ska vända under 2009. Det är ett tecken på att det inte kommer att vända under 2009. En vändning kommer alltid när ingen varken ser det eller kan förklara varför. Om alla ser den och dessutom har en ganska bra förklaring till den - då är det ingen vändning.

Alternativt kan det förstås vara så att det redan har vänt! Stockholmsbörsen är just nu ca 12-15 % över bottennivån i november/oktober, Helsingfors ca 6 % över novemberbotten. Detta trots att det har regnat vinstvarningar den senaste månaden! Det har heller inte kommit positiva makrosignaler sedan augusti/september så den här uppgången är inte direkt logisk - alltså precis som vändningar brukar vara! Huruvida detta är intressant fakta eller naivt önsketänkade från min sida överlåter jag åt dig att bedöma...

Året som gick då? Detta ämne kommer att beröras av oändligt många journalister/bloggare/analytiker och kanske t.o.m. författare. Jag nöjer mig med att referera till en av de bättre krönikörerna - DI:s Gunnar Öhrn . Själv, håller jag blicken stadigt framåt.

Välkommen 2009

Uponor?

Vad händer med Uponor? Kursen flög igår och i skrivande stund är de upp 22,5 % sedan stängningen den 23/12. Volymen är inte enorm men faktiskt lite högre än tidigare. Inga nyheter vad jag ser?

Framtiden för problemtyngda Uponor ser inte bra ut. Resultatet har skruvats ned kraftigt av den vikande efterfrågan i både USA och Tyskland. Värderingen är givetvis därefter och även om Uponor har varit en bra dividendbetalare (under bra år) så har - officiellt- ingenting ändrat under julhelgen som skulle motivera denna uppgång.

Självklart undrar man vad som händer?

tisdag 23 december 2008

God Jul & Gott Nytt År

Idag kunde man hacka ned på Swedbank för att de nätt och jämt fick igenom sin emission. men idag ska jag vara snäll och konstatera att den fulltecknades. Nu har de 12 nya miljarder som säkerligen behövs inför nästa år. Grattis!

Jag vill passa på att tacka alla bloggläsare, alla som orkar kommentera mina lösryckta sammanfattningar och sällsynta aktieideer. Det ger perspektiv på mina funderingar och något jag uppskattar. Jag vill också tacka alla de som avvarar en del av sin tid för att skriva intressanta bloggar - ingen nämnd ingen glömd.

En fridfull helg, fylld med god mat väntar.
Aktieblogg återkommer i januari, om det inte händer något stort före det!

måndag 22 december 2008

Kort kommentar: Systemair och Formpipe

Jag tittade lite närmare på två bolag i helgen. Här är några korta kommentarer.
Systemair

När man tittar på Systemair kittlar det onekligen investeringsnerven! Omsättningen har ökat stadigt sedan 1974 och bolaget verkar ha en sund, klok och framförallt mycket lyckad expansionsstrategi. De har dessutom lyckats dubbla lönsamheten i bolaget under 2000-talet. Det är imponerande!

Minustecknen hittar man på resultatsidan. Nettoresultatet halverades i den förra konjunktursvackan som rapporterades i deras brutna räkenskapsår 2003/04, mest beroende på förvärv som påverkade finansnettot. De råkade också ut för valutasvackor vilket påverkade omsättningen negativt. Givetvis blev aktieägarna mer än lovligt kompenserade året efter (+431%), men uppenbarligen finns det viss risk i resultatet. Ett till minustecken är nettoskuldsättningen (Gearing: 88%) som skapar lite frågetecken för ett bolag i byggbranschen.

Sammanfattningsvis kan man säga att jag är kanske inte lika exalterad som för några veckor sedan men jag ställer mig inte frågan om jag ska köpa aktier, utan när? Ska man lita på att de klarar konjunkturen och värderingen på dessa nivåer eller ska man vänta in minskad nettovinst i finanskrisens spår? Helt klart kommer Systemair att bli ett av mina favoritbolag – någon gång!


Formpipe Software

Min känsla av Formpipe är en skräckblandad förtjusning! Jag gillar verkligen bolag som ska ta oss till det papperslösa samhället och speciellt när de växer explosionsartat och gör riktigt bra vinster på samma gång! Formpipe har också offentlig förvaltning som huvudkunder vilket gör både konjunkturkänsligheten och kreditkrisen så obefintlig att man nästan kan räkna bort dem.

Så vad är problemet? Formpipes enorma goodwill!!! Den är större än marknadsvärdet idag och när de dessutom inte skriver av den enligt plan utan gör en årsvis bedömning blir man misstänksam! Kommer det en jätteavskrivning någon gång i framtiden? De skulle kunna radera ut helårsvinsten de kommande 5 åren med en dålig taktkänsla. Om de i dagsläget skulle följa de amerikanska redovisningsreglerna och skriva av goodwillen på 40 år så skulle det innebära 0,25 öre/år, vilket tar ned fjolårsårsvinsten med ¼-del. Om dagens tillväxt fortsätter kommer andelen att vara mikroskopisk om ”bara” 20 år, men man ska nog inte räkna med att goodwillen kommer att vara statisk. Självklart kommer de att köpa fler företag och självklart kommer goodwillen att öka.

Värderingen versus tillväxt är nästan löjlig idag och därför känns Formpipe mycket intressant. Risken är dock skyhög, en förändrad goodwillpolicy eller minskad tillväxt skulle få stora negativa konsekvenser. Som sagt, skräckblandad förtjusning, med betoning på det senare.

ÅAB köper (kanske) Kaupthing Sverige

Ibland går det fort! Man ska precis publicera bloggen så kommer det nya uppgifter som ändrar allt!

ÅAB ingick igår (söndag) en avsiktsförklaring att köpa Kaupthing Sverige. Om affären blir av ska den ske i månadsskiftet januari/februari. Förvärvet omfattar inte utlåningen till företag, utlåningen för Lehman-aktieindexlånen samt vissa tillgångar (*pust*). Ingen prislapp nämns men ÅAB ska betala tillbaka Kaupthing Sveriges lån till Riksbanken. Affären beräknas öka ÅAB:s balansomslutning med 10-20 % vilket innebär ca 270-545 Meuro (2,9 - 5,9 Miljarder SEK).

Om man ska spekulera lite så innebär detta att ÅAB skulle få en strategisk snabbstart i Sverige! ÅAB köper Private Banking kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Strategiskt får de en etablerad verksamhet på den svenska marknaden. Det är intressant.
Om man gör en återblick i verkligheten så skall detta betalas på något sätt och det är väl där man hittar frågetecknen. Balansen innehåller inte mycket extra och en inte alltför vågad gissning är att vi får se en nyemission av aktier. Frågan är då hur stor en eventuell utspädning skulle bli? Det beror helt på vad ÅAB betalar för Kaupthing och eventuella ökade risker som måste kompenseras. Det finns givetvis ett teoretiskt alternativ med emission av en obligation, debentur eller konvertibel, men med dagens obligationsmarknad skulle det krävas räntor på höga nivåer. Därför har jag svårt att se detta som ett verkligt alternativ. Dessutom ska en obligation omfinansieras efter 5-6 år, vilket är lite kort återbetalningstid för ett förvärv.

Nåja, det sista stycket var enbart spekulationer och reflektioner från min sida. Vi kommer att höra mycket mer om detta inom kort. Förvärvet ska bli klart i månadsskiftet jan-feb så då skall väl mycket mer ha kommit fram - som t.ex. köpesumman!

Åland i centrum

Åland var i centrum förra veckan och då talar jag inte om Mises
eventuella konkurs.

Viking Line rapporterade en kraftigt försvagad vinst jämfört med fjolåret. Omsättningen ökade och intäkten per passagerare likaså, men det eländiga bunkerpriset steg med 52 % och tog ned vissa kvartalsvinster med så mycket som en tredjedel! Ser man framåt är dock Viking fortfarande ett stabilt bolag med starka finanser. Skulderna uppgår till ca 109 Meuro medan fartygen är försäkrade till 488 Meuro! Bolaget värderas till ca 355 Meuro.

Mer oroväckande är att ADCC blir försenad ytterligare. Den skulle ha levererats i vår men nu kommer den först vid årsskiftet 2009/10! En annan sak som oroar är den krafigt försvagade SEK-kursen. Viking använder kursen 9,30 ombord medan valutamarknaden tycker att kronan kostar ca 11,00 kr! Den här rabatten är både onödig och svårförstådd för ett rederi som brukar vara "kostnadsjägarnas kostnadsjägare"! Dividendförslaget blev ändå 1 euro och det är viktigast för ägarna. Annars hade det blivit en livlig stämma i februari!

Ålandsbanken var också i nyheterna (även idag) då de ska köpa Kauphting Sverige. ÅABkursen flög upp ca 16 % som värst i fredags! Nu var antalet aktier ganska litet (ca 1700 st) men strategiskt känns nyheten intressant. Den stora frågan är vad priset skulle bli? Tittar man på ÅAB:s balansräkning finns det inga stora tillgångar och med ett K/I-tal på 70 så lär inte den situationen förbättras heller! Däremot finns det alltid möjligheten till nyemission och där skulle de faktiskt kunna slå två flugor i en smäll - både stärka balansen och göra en landstigning västerut! Intressant läge!

Ålandstidningen hade en artikel i lördags i ämnet och åsikterna går isär. Intressant säger vissa medan t.ex. Rodney Alvén inte skräder orden: Svårt att hitta en sämre bank! Tydligen har Kaupthing Sverige en kreditsida som växlar mellan högrisk och tokrisk. Om ÅAB fullföljer köpet av hela bolaget får de alltså en massa krediter på köpet som man absolut inte vill ha i dagsläget. Någon prislapp har inte nämnts men antagligen är det billigt. Liksom med vissa börsaktier måste man inse att det ibland finns det goda skäl till en låg värdering! Jag vidhåller dock att strategiskt är detta intressant, men uppenbarligen finns det mer intressanta alternativ.

Bush föreslår ett stödpaket på ca 17 miljarder USD till bilindustrin, genom att använda bankstödpaketet! Jag har tidigare uttryckt mig skeptiskt mot dessa stödpaket. Nu ska kongressen godkänna detta och allt är inte klubbat och klart. Bush menar att detta måste göras annars skapas en fördjupad lågkonjunktur. Det har han antagligen rätt i. Skulle GM och Chrysler gå i konkurs idag så förvärras lågkonjunkturen. Samtidigt för man heller inte glömma att GM och Chrysler inte kommer att ta USA ut ur lågkonjunkturen! De har haft stora problem i många år och inte gjort något åt saken. Att de nu får ett tremånaders lån (till positiv statsränta?) är bara att skjuta upp de tunga besluten. Min fråga kvarstår: Får stora företag gå i konkurs idag? Den kommer att ställas på sin spets i mars!

fredag 19 december 2008

850 miljarder USD

Det är storleken på Obamas planerade stimulanspaket enligt Bloomberg. Det positiva med detta är att vi uppenbarligen har ett konkret stimulanspaket att se fram emot den 20-21 januari
(ingen rök utan eld). Orosmomentet är dock huruvida detta räcker? I % av BNP kanske det är i snävaste laget, speciellt med tanke på hur Obama tidigare har ökat förväntningarna genom att tala om ett "enormt" paket. Å andra sidan kanske detta inte är det sista?

Kemira vinstvarnade igår eller rättare sagt så presenterades detaljer kring effektivitetsprogrammet. Det kommer att kosta 86 Meuro och beräknas spara över 50 Meuro per år. Sedan nämnde de i en bisats att marknaden är extremt svag och kortsiktig! Både industrikemikalier och målfärgerna (Tikkurila) har det riktigt tungt. Tikkurila ska komma som en aktiedividend i början på nästa år, men den delen har svängt från goda vinster till röda siffror och därmed blivit mycket mindre intressant sedan sommaren. Det gäller för övrigt hela Kemira-koncernen också...

Ramirent ser klart lägre volymer och ska minska anställda med 600 st (15 %). Det var kanske inte helt oväntat men antyder ändå vad som komma skall. Direkt undrar man hur Cramo har klarat Q4? De är konkurrenter till Ramirent men har större skuldsättning. Om resultatet uteblir kommer Cramo att få några riktigt hårda år. Då är dagens kursnivåer på ca 4 euro inte försvarbara. Bygguthyrarna ska nog vara utanför portföljen ett tag till trots den lockande värderingen.

Metso gjorde en Outotec igår, nämligen "orderboksvarnade"! Orderingången har varit riktigt dålig under okt-nov (735 Meuro) samtidigt som ca 100 Meuro har annullerats. Tidigare under 2008 har orderingången varit ca 1800 Meuro/kvartal så effekten är uppenbar. Trots detta bibehåller de resultatprognosen för detta år (res ca +10%, oms ca 5 %). Detta var ingen större överraskning, men den brinnande frågan med Metso (och hela verkstadssektorn) är ytterligare annulleringar i orderboken? Om de uteblir är det kanonköpläge i hela sektorn, men framförallt i Kone och Wärtsilä som har arbete i flera år framåt. Det är dock ett osannolikt önskescenario och tyvärr kan man nog räkna med annulleringar under 2009.

Kappahl rapporterade tidigare i veckan och att döma av börsreaktionen var rapporten bättre än väntat. De minskar resultat och omsättning men mindre än marknaden minskar, vilket antyder att de ökar marknadsandelen. VD var också oväntat positiv när han menade att konsumenter nu får högre disponibel inkomst eftersom räntor och bensinpriser har sjunkit samtidigt som skattelättnader är på gång. De som har arbete har alltså chans att öka sina klädinköp. Värderingen är ganska låg, men det gäller hela börsen just nu! Dessutom kan man inte lita på en enda siffra i nästa års vinstprognos!

Affärsvärlden hade ett embryo till intressant artikel igår. De gick igenom nettoskulderna genom rörelseresultatet (EBITDA) för de 30 största svenska bolagen. Dessa rangordnades sedan för att visa vilka som har en god sits i låneförhandlingarna. Detta är mycket intressant och något som kommer att stjälpa en hel del bolag i början på nästa år. Jag vill ändå komma med viss kritik.

Tyvärr är världen inte så rättvis som AFV gör gällande! "Rödingarna" Getinge och Meda som båda har skuldtyngda balansräkningar har turen att ha stabila verksamheter och därmed mindre problem med omfinansiering. "Gröna" Electrolux däremot har en konjunkturkänslig verksamhet och starkt USD-beroende (USD). Elux är ingen drömkund hos bankerna idag! SCA som är "gul" har starka band till SHB vilket gör deras låneförhandlingar till en ren formalitet.

Sedan ska man heller inte glömma att vissa "gula" och "gröna" bolag kommer att visa ett väsentligt lägre EBITDA 2009, medan antagligen Meda och Getinge ökar! Det kan vända upp och ned på hela den fina tabellen. Artikelns syfte ska dock applåderas, men jag skulle gärna se
motsvarande artikel med förväntat EBITDA på nästa år, förstås allra helst med EBITDA-prognoser som stämmer! Det sistnämnda är förstås omöjligt...

torsdag 18 december 2008

Analytiker börjar tappa modet

Nu börjar analytikerna på allvar se på 2009 och 2010. Att döma av de nyligen uppdaterade prognoserna har de blivit vettskrämda! Estimat sänks drastiskt, tidigare nedrevideringar till låga vinster byts i prognoser om förluster under flera år och övriga domedagsscenarior! Äntligen säger jag! Att börsbolagen skulle göra vinster (om än låga) under den värsta lågkonjunkturen i mannaminne har känts lite väl optimistiskt. Nu börjar analytikerna hamna i fas och då finns det iallafall förutsättningar för den efterlängtade vändningen.

Börsen har dock som vanligt förekommit de officiella prognoserna och vissa aktier handlas redan med beräknade förluster i många bolag. Råvarubolagen är på krisnivåer, liksom många byggföretag. Verkstadssektorn har dock stor fallhöjd kvar och bankerna vet man inte riktigt var man har just nu! Kontentan är att alla branscher har drabbats av kraftiga nedvärderingar men alla är knappast befogade. Tyvärr kan man bara gissa vilka - ingen vet säkert.

Frågan nu är hur länge vi ska dras med dessa oroliga tider. Vanligtvis brukar man se en tid av utplaning, dvs när börsen står ganska stilla, innan den stora vändningen. Nu har vi dock inte "vanliga tider" och nedgången har kommit ovanligt snabbt. Huruvida det innebär att återtåget blir snabbt vet ingen, men personligen har jag känslan att om förtroendet återvänder 2 januari då kommer börsen att studsa tillbaka samma dag! Nu tror jag dock inte att man ska sikta in sig på det redan den 2 januari, men min poäng är att när förtroendet återvänder så kommer det att gå fort.

M-real vinstvarnade igår. Resultatet kommer att bli väsentligt sämre än ifjol (vilket resultat?) p.g.a. kraftigt minskad efterfrågan. Detta måste vara spiken i kistan för M-real! Den som fortfarande är kvar ska passa på att gå ur medan man ännu får pengar för sina aktier. I somras betalade M-real 20 % ränta på sina lån, samtidigt som de gjorde förlust! Det inser vem som helst att inte är hållbart. Nu är situationen ännu värre...

Outotec sänkte sin prognos för vinst och omsättning i samband med Q3-rapporten. Aktien tappade kraftigt på det beskedet. Igår kom en "orderboksvarning" när de sade att orderboken kommer att stanna kring 1200 Meuro. Tidigare var prognosen att orderboken skulle öka, dvs högre än 1317 Meuro. Outotec har drabbats av försiktiga kunder i gruvindustrin och många planerade investeringar läggs på is. Ser man till den förväntade dividendprognosen är dock Outotec intressant på ca 9 %:s direktavkastning. Det är dock en styrelsefråga och alla nuvarande procenter enbart prognoser...

SEK tappar fotfästet mot EUR! Man tyckte att 10,50 var en låg nivå men i tisdagskväll noterades 11,24! Fundamentalt menar experterna att vi borde ligga på 9,10-9,20. Det innebär att exportföretagen har en automatisk 20 %-ig rabatt på sina varor. Omvänt innebär det att importföretagen (t.ex. hemelektronik) har fått sina kalkyler fullständigt sönderkörda inför julhandeln! Man får hoppas att de får betala i SEK, men Clas Ohlson är ett av företagen som inte kan glädjas fullt ut i årets julhandel...

onsdag 17 december 2008

Penningpolitiken vid vägs ände

När Fed igår sänkte räntorna till "nära noll nivå" så kan man konstatera att nu är det slut på penningpolitiken! Nu kan Fed inte göra så mycket mer. De talar om att köpa bolåneobligationer och det är givetvis en stödjande åtgärd, men inte i närheten av en räntesänkning. Igår var dock glädjen stor och USA-börserna flög. Vi kommer säkert upp en aning idag också.

Feds räntesänkning igår sätter fokus på nollräntor. Det skulle få stora effekter inom den finansiella världen men tyvärr mindre effekter på realekonomin. Om nollräntorna blir långvariga så tvingas finansvärlden stänga en hel drös med obligationsfonder, eftersom fondernas förvaltningsavgifter överstiger den möjliga ränteavkastningen. Bankerna skulle också få problem då deras enda förtjänst skulle bli marginalen. Vi skulle knappast få se bostadslån med bara 50 punkters marginal!

I realekonomin är dock effekterna mindre. Det beror på att skillnaden på 0,5 eller 1 % låneränta inte är avgörande för en investering. Skillnaden på 5 eller 10 % är enorm men när vi redan är nära noll så det har mindre betydelse i praktiken var ränteläget ligger. Då har annat större betydelse som t.ex. arbetslöshet och låntagarens framtidstro.

Japan har (i princip) haft nollränta sedan början på 90-talet och började sina höjningar först de senaste åren. Det anges ofta som en orsak till nollräntors obetydlighet. Man ska dock inte glömma Japans andra problem, varav det största kanske är att de inte har tillåtit dåliga företag och banker att gå i konkurs! De har drivits vidare m.h.a. staten och blivit kända som s.k. zombie-företag, dvs företag som egentligen borde gå i konkurs. Vi har inte den företeelsen i Europa eller USA och därför har jag också svårt att se att vi har en 25-årig bankkris framför oss. Å andra sidan är det precis dessa tankar som bilindustrin är inne på...

Huhtamäki verkar aldrig kunna göra konsekvent bra resultat. Hela tiden kommer det omstruktureringar med tillfälliga resultatförbättringar som följd. Några år senare är det samma
visa igen... Igår kom den väntade vinstvarningen, den här gången p.g.a. sämre marknadssituation. De skyller också på att de måste skriva ned varulagret enligt IFRS. De ska dock minska antalet anställda med 170 personer och det beror nog knappast på IFRS! Värderingen är låg men det finns ett skäl för det...

Tekla vinstvarnade igår. Deras tillväxt 2008 bedöms till endast 5 % vilket är mycket sämre än den "försiktiga" prognos de lade fram i februari. Resultatet kommer att bli något under fjolåret vilket inte fanns på kartan i februari! Till Teklas försvar måste man ändå säga att de verkar på en marknad som har kollapsat. Att växa 5 % i det läget är nästan ett mirakel! Den dagen USA:s byggmarknad vänder upp ska man ha Tekla, men det kan nog dröja några månader (år?) ännu.

Volvo levererar färre lastbilar. Just nu är avbeställningarna fler än nybeställningarna. Avmattningen har tagit fart och nu överväger bolaget att ansöka om ett par miljarder kronor i investeringslån från EIB. Trots att de har gjort miljardvinster de senaste åren så anser de sig behöva offentligt stöd för att klara sina investeringar! Det kan inte vara sunt. Givetvis säger presschefen att nedgången är den brantaste i företagets historia, men jag ställer mig frågan om de ansöker om EIB-lån för att de måste eller för att möjligheten finns?

tisdag 16 december 2008

Madoff-effekten

Di.se skriver om att många (majoriteten) av de europeiska bankerna har blivit lurade av Bernard Madoff. Han har skapat bluffbolag som den europeiska banksektorn har investerat i. Spanska Santander har förlorat 2,3 miljarder euro, franska BNP Paribas ca 350 miljoner euro. Dessutom finns en hel del schweisiska och brittiska banker på listan utan att några summor nämns.

Nordea var snabbt ute och meddelade 45 miljoner euro via några av sina fonder. Madoff-effekten kan bli värre än Lehman Brothers konkurs. Jag väntar med spänning på Swedbank. Ska de följa höstens mönster så har de råkat värst ut (igen), men hittills har de inte sagt ett ljud.

Electrolux vinstvarnade igår. Med tanke på deras amerikanska återförsäljares rapporter om minskad efterfrågan för en månad sedan så var denna vinstvarning kanske inte helt oväntad. E-lux ska kapa 3000 jobb (ca 5 %) och ledningen verkar vara lite tagen på sängen för att uttrycka sig milt. De har ingen aning om var och hur, men tydligt är att de producerar mer än efterfrågan. 3000 känns dock lite tagen ur luften och risken är stor för ytterligare neddragningar.

H&M hade sämre försäljningssiffror igår. Jämförbar försäljning minskade 4 % och det är fjärde månaden i rad som vi ser sämre siffror. Givetvis steg försäljningen totalt med 7 % och det är lugnande, men HM kan inte säga sig vara opåverkade av krisen. Ser man detta i perspektiv ska man dock inte hetsa upp sig alltför mycket. Tyskland, England och Sverige har alla drabbats av stora nedgångar i klädförsäljning. HM håller emot och en vacker dag kommer vi att vilja byta ut vår garderob. Den dagen ska man ha HM-aktier.

Amer Sports vinstvarnade igår. De kommer inte ens att klara den sänkta vinstprognosen för helåret! Nedgången har slagit till under de senaste två månaderna och de ska anpassa produktionen (förstås) utan att ge några större detaljer hur. Amer har haft några riktigt tunga år och köpet av Salomon skulle de nog helst ha ogjort sett i backspegeln. Kursen har kommit ned kraftigt, men igår steg det på vinstvarningen. Även om jag har svårt att se hur golf-, tennis- och alpinutrustning skulle bli mer populärt de kommande åren så kanske man ska börja titta närmare på Amer igen? De har fortfarande starka varumärken.

Sett till börsläget ser det onekligen mörkt ut just nu. Makrosiffrorna noterar lägre bottnar varje månad. Varje dag kommer det nya vinstvarningar och nya varsel. Trots detta ligger vi ca 15 % högre än oktober och november-bottnarna! Är det början på en trend eller en paus innan nästa ras? Det vet tyvärr ingen och historiskt har ingen lyckats pricka dylika nyheter heller. Jag har varit aningen positiv nu senaste månaden, men min optimism bygger på att nu kan man bygga en bra dividendportfölj för resten av livet! När börsen ("folk") ska värdera bolag som tidigare år, är fullständigt omöjligt att säga! Många försöker dock gissa...

måndag 15 december 2008

Nya vinstvarningar

Ett av mina favoritbolag Nokian Renkaat vinstvarnade i fredags. Försäljningen har varit under förväntan och resultatet kommer att vara under bolagets mål. Nettoförsäljningen kommer att öka med ca 5 % 2008 att jämföra med 15 % för de tre första kvartalen. Konkret innebär det att försäljningen Q4 har minskat med över 20 % - en s.k. tvärnit! Efter den pessimistiska Q3-rapporten hade väl ingen väntat sig ett lysande Q4, men mer allvarligt är deras kommentarer om 2009. Utsikterna har försvagats och de kommer att vidta åtgärder.

Aktien störtdök på beskedet och på kort sikt finns det ingenting att le åt! En krisvärdering på Nokian Renkaat ligger kring 3-4 euro, vilket skulle innebära en halvering från dagens nivå. För min del kvarstår de som favoritbolag, eftersom bolaget har bra ledning och stora framtidsmöjligheter. Sedan kommer givetvis nästa år att bli riktigt tufft, men att de skulle gå i konkurs känns avlägset. Värderingen är redan på riktigt låga nivåer och även om de uppenbarligen minskar försäljningen under Q4 så är jag övertygad om att de kommer igen. Vi måste ha vinterdäck, även om vi kan skjuta upp beslutet till nästa höst...

Alcatel-Lucent sänker sin prognos för mobilsystemmarknaden. De menar att marknaden ska falla 8-12 % under 2009. Ericsson har betydligt mer positiv syn då de menar att marknaden ska vara intakt (+- 0%). Nu har de aningen olika verksamheter men jag har svårt att se den skillnaden i prognos som naturlig. Någon kommer att ha fel och risken idag är att det är Ericsson!

Autoliv vinstvarande i fredags. Det måste ha varit fredagens mest väntade vinstvarning! De meddelade dock samtidigt att de har ca 800 miljoner kronor i åtaganden på GM och dessa blev plötsligt riktigt osäkra fodringar... Autoliv spår att försäljningen i december minskar med 40 %!!! Det är nog den mest dramatiska nedgången jag har sett på en enda månad! Naturligtvis ska de anpassa produktionen med allt vad det innebär. Man kan bara hoppas att den här nedgången är tillfällig. Annars har kursnedgången bara börjat!

fredag 12 december 2008

Dags att växa upp?

Det är en underlig tid just nu. Varje dag presenteras det nya statsstöd och jag tror att alla tidningar för fram åsikter om vilka industrier som staten borde hjälpa, även liberala tidningar. Min stora fråga är, när ska dagens företag växa upp? Dagens bistra sanning är att vi har 100-åriga verksamheter som fortfarande inte klarar sig utan mammas (statens) hjälp!

Jag inser givetvis att vi har vissa sektorer av ekonomin som helt enkelt inte får gå under. Banker är ett typexempel på en verksamhet som måste finnas. Därmed inte sagt att alla banker ska räddas men det måste finnas banker som förmedlar riskerna i ekonomin. En annan viktig sektor är maten/jordbruket. Vi fullkomligen strör pengar över bönderna för att vi inte ska bli utan mat. Sedan är vi extremt lokala med den ambitionen, men det är en annan fråga. Jordbruket som fenomen får helt enkelt inte misslyckas. Det finns även andra sektorer som energi och kommunikationer som vi är beroende av och som staten alltid måste garantera.

Bilindustrin hör dock inte till den kategorin av företag. Detsamma gäller byggföretag och faktiskt de flesta branscher vi känner till. De har inga stora statliga regleringar hur de ska sköta sin verksamhet utan kan agera ganska fritt. Nackdelen är att de måste växa upp och klara sig på egen hand. Om de inte är konkurrenskraftiga och olönsamma så går de under. Det är en viktig princip i vårt samhälle och något som borde gälla även i dessa tider.

Därför blir man lite frågande när nu staten förväntas rusa in och städa upp skulderna i var och vartannat företag. Var är de nuvarande ägarna? När företagen gick bra så sänkte de garden
och glömde strategin. De slutade utveckla verksamheten och samlade vinsterna någon annanstans. Nu borde det vara främst ägarna som ska betala för det uteblivna ledarskapet genom att delta krisföretagens nyemissioner. Om de nuvarande ägarna inte
tror på verksamheten, då finns det bara två alternativ kvar:

1. Hitta en ny ägare
2. Avveckla verksamheten

Staten ska aldrig bli det tredje alternativet. Inte om vi ska ha starka företag om fem-tio år. Det är också precis det vi ska sträva efter! Vi måste ha en ambition att företag ska "flytta hemifrån" och inte springa till mamma-staten så fort det blir jobbigt!

För en aktieplacerare ska man undvika dessa förhoppningsbolag med ägare som inte vill ta ansvar för bolagets situation. Istället ska man investera i företag som själva tar tag i problemen. Där hittar man ofta framtidstro, klokt ledarskap och många års framtida dividender...

Senaten tog tufft beslut

Den amerikanska senaten röstade ned räddningspaketet till bilindustrin. Även om beslutet på sikt är det enda rätta så kommer vi att få känna av den stora besvikelsen på börserna idag. Asien föll tungt inatt och man får nog på allvar förbereda sig på en värld utan GM och eventuellt Chrysler!

Svenska regeringen presenterade 28 miljarder SEK till bilindustrin i Sverige. Staten ska inte vara ägare utan leda in fordonsindustrin på rätt väg - nämligen den miljövänliga. "Jobben ska stanna och utvecklas i Sverige" säger Maud O och tydligen har de strikta villkor på de bolag som utnyttjar dessa miljarder. Åtgärdena består av 20 miljarder garantier för investeringslån i syfte att ändra företagen mot miljövänlig teknik, samt 3 miljarder till forskning med samma mål. 5 miljarder är reserverat för befintliga företag i akut kris.

Stödet innebär (i teorin) att det satsas 23 miljarder på nytänkande och 5 miljarder på att betala skulderna åt en blödande industri. Det låter onekligen bättre än jag trodde även om jag fortfarande är ganska skeptisk. Jag skulle gärna se de omtalade strikta villkoren! Politiska villkor brukar inte vara huggna i sten och absolut inte strikta om det inkräktar på möjligheten till återval... Hur kan staten se till att pengarna inte bara slussas ut till mer effektiva forskningsområden i USA? Valutarestriktioner?
Dessutom ska politikerna i praktiken lyckas med något som hela den globala bilindustrin har misslyckats med, dvs inte bara att fokusera utvecklingen på miljöbilar utan också göra det lönsamt! Uppförsbacke är bara förnamnet.

Slutligen slås jag av vakumet på privata investerare? Om inte privata investerare är intresserade av dessa nationalikoner och starka varumärken, borde t.o.m. staten inse vartåt framtiden lutar. Jag kan givetvis ha fel, men hoppas verkligen att forskningen ger resultat. Annars kan det här bli en kostsam historia...

UPM vinstvarnade igår eftersom efterfrågan har minskat betydligt. De kommer inte att uppnå det förväntade resultatet under Q4. De ska anpassa produktionen med hjälp av tillfälliga avbrott och skiftesförändringar. De meddelade inte några ytterligare nedskärningar. De har redan stängt två fabriker och kapat 1000 arbeten. På något sätt var detta ändå inte helt oväntade nyheter. Jag var redan igår inne på att skogsindustrin har problem sedan många år. Tyvärr tror jag inte att detta var det sista negativa vi hörde från sektorn.

Outokumpu vinstvarnade också! Efterfrågan på rostfritt stål har försämrats ytterligare och de kommer nu att göra en rörelseförlust Q4. I spåren av Rautaruukkis vinstvarning var detta inget överraskande. Outokumpus resultat brukar svänga rejält och om de ska upp till tidigare dåliga års förluster så har de mycket kvar innan bolaget blir intressant.

H&Ms konkurrent Inditex presenterade aningen sämre resultat än väntat. Omsättningen var dock i linje. Jämfört med ifjol har de fortfarande en ökning men givetvis påverkas klädförsäljningen av finanskrisen. Inditex säger dock själva att finansoron gynnar deras lågprismärke Zara. Inför Q4 säger de att de senaste sex veckorna visar liknande tillväxtmönster som Q3. Med andra ord växer de men kanske lite långsammare. Inditex har ibland förts fram som ett bättre alternativ än H&M bland annat för att de är lägre värderade. Jag tycker dock inte att man ska gå över ån efter vatten. H&M handlas i Stockholm, Inditex i Spanien! Man ska också minnas att ibland är högre värdering befogat.

Var är vi på den ekonomiska vägen? Samuelssons rapport hade en pessimist-länk som menade att vi nu börjar se slutet på första fasen av nedgången. Tyvärr är det två faser kvar och de är mycket värre! Kontentan av Krassimir Petrovs resonemang är att vårt ekonomiska system till slut bryter ihop och endast realvärden återstår. Vi börjar om och återgår till guldmyntfot. Samtidigt rapporterar Finlands Bank att krisen på 90-talet var betydligt värre. Artikeln antyder att vi hittills har varit onödigt oroliga. Vem har rätt?

VA:s makroexpert Pekka Kääntä pekar på USA:s kommande gigantiska penningbehov. Budgetunderskottet i kombination med de föreslagna (och förväntade) stimilansåtgärdena motsvarar ca 2 biljoner USD! Det motsvarar dubbelt så mycket som den globala hedgefondsindustrin. Sifforna är enorma och svåra att ta till sig. USA:s kommande penningbehov ett allvarligt hot för USD. I dagsläget är det dock för många som vill teckna US-statsobligationer så just nu har de inga problem med en dylik finansiering. Problemet kommer väl senare om dessa obligationer behöver omfinansieras...

torsdag 11 december 2008

Ur led är tiden!

Vad är det för skillnad på teori och praktik? I teorin är det ingen skillnad!

Just nu har vi ett teoretiskt omöjligt fenomen, nämligen att du måste betala för att låna ut pengar! Bespoke rapporterar om de amerikanska 3-månaders statsobligationerna som just nu har negativ ränta! Det innebär att amerikanska staten (som låntagare) får betalt av investerare för att de ska använda investerarnas pengar. Jag har inte sett någon bra analys om detta vilket är ganska naturligt eftersom det här fenomenet minst sagt är outforskat. I teorin borde det inte ens existera.

Det finns dock en naturlig förklaring och det är problemen inom finanssektorn. Tänk dig om du har 10-20 miljarder USD och du tycker att aktiemarknaden är alldeles för volatil just nu. Vart vänder du dig? Var och varannan bank har oviss framtid och vilken du än väljer riskerar du att förlora hela kapitalet, samtidigt som den statliga insättingsgarantin bara täcker en bråkdel. Självklart kunde du öppna konto i 1000-2000 olika banker men vad kostar det? Då kanske det är värt att betala några hundradels procent på tre månader. Detta är ingen långsiktig lösning men ett rationellt beteende på kort sikt för en institution.

SKF vinstvarnar! VD säger att efterfrågan Q4 blir mycket sämre än väntat och flaggar för att omsättningen kommer att minska 15 %. Det är mycket. De sjösätter nya besparingsprogram och varslar 2500 personer (ca 5% av anställda). Aktien steg på beskedet! Antingen trodde börsen att det skulle vara mycket värre eller så börjar börsen bli mätt på dessa nyheter? Det är intressanta signaler. Jag säger inte att vi är på en botten men vi är åtminstone ganska nära.

Skogsbranschens problem verkar aldrig ta slut! Nästan alla officiella prognoser räknar med att papperspriserna kommer att stiga nästa år, vilket gör att skogsbolagens vinster kan öka. Nu kommer det rapporter om att planerade prishöjningar inte blir av! Det är inget nytt fenomen, skogbranschen sade redan 2003 att de skulle höja priserna "nästa år" men vi väntar än. Faktum kvarstår dock att många analytiker ligger alldeles för högt i sina prognoser och vi kommer säkert att se en hel del nedrevideringar. Skogsbolagen anses traditionellt som dividendbolag men nu har vi ett läge där de inte tjänar ihop till den beräknade dividenden! I vår klarar sig SCA och UPM, men både Stora Enso och M-real ger eventuell dividend ur egen kassa. 2010 vågar man knappt tänka på... Cavaet Emptor!

Nu på morgonen kom även UPM med en vinstvarning. Mer om den imorgon!

Nokian Renkaat har inte hängt med i uppgången de senaste veckorna, kanske främst för sina produktionsneddragningar och nyheten om att ryska nybilföräljningen "kraschade" i okt-nov. Nokian Renkaat har tidigare indikerat kraftiga neddragningar, men även antytt att dessa främst skulle ske genom extra ledigheter och naturlig avgång. Nu varslar de 450 personer minskar produktionen från 6 miljoner till 4,5 miljoner däck. Frågan är om inte företaget utnyttjar sitationen till att helt koncentrera produktionen till den billigare St Petersburgs-fabriken? När efterfrågan ökar igen kommer knappast någon annan än den sistnämnda fabriken att öka produktionen...

GM och Chrysler får sitt efterlängtade stödpaket. Det blir dock aningen mindre än de begärda 25 miljarder USD. Nu får de dela på 14. Det gör att de klarar likviditeten över årsskiftet men Bush har skjutit det svåra slutet åt Obama: Fill or Kill bilindustrin i januari-februari?
Bush förnekade inte sig själv den här gången heller när han tydliggjorde att staten bara ställer upp med "resurser till företag som kan visa att de är långsiktigt livskraftiga"! Kunde inte någon ha en historielektion med den avgående presidenten? GM, Ford och Chrysler sitter inte i kongressen och ber om stöd för att de uppfyller det kravet...

onsdag 10 december 2008

Ett bortglömt guldkorn?

Har man missat ett guldbolag i höstens lågtryck? Systemair presenterade Q2-rapporten igår och den var riktigt bra! Man skulle tycka att de är konjunkturkänsliga men i resultatet märks det inget därav! Det senaste halvåret har nettovinsten ökat 26 %, omsättningen är +14 %. De har gjort några förvärv vilket bättrar på tillväxten, men fortfarande har de en stadig organisk tillväxt. Trots gårdagens kursuppgång är P/E ca 6 på rullande 12 månaders resultatet!

Systemairs VD Gerald Engström noterar en avmattning i tillväxten men konstaterar samtidigt att de uppnådde de finansiella målen. Historiken kan man inte heller klaga på, Systemair har ökat försäljningen samtliga år sedan starten 1974. Det enda som stör mig är att börsen inte uppskattar detta bolag! Finns det något dolt hot eller är de helt enkelt för små för institutionernas portföljer? Jag kommmer att titta närmare på det här bolaget, Systemair kan blåsa in sig på min favoritbolagslista...

Tietoenator hade kapitalmarknadsdag igår och de sade att finanskrisen har slagit mot "nästan alla" deras marknader. VD ser naturligtvis möjligheter i detta och de har redan gått igenom en kraftig omstrukturering (70% klar). Därför har lönsamheten förbättras betydligt. VD sade vidare att Tietoenator har stor potential när deras kunder ska spara. Outsourcing står högt på mångas agenda och Tietoenator är redo att möta behovet. De ser störst potential i Sverige och Ryssland.

Ser vi institutioner som ökar sin aktievikt? Hittills har alla varit kraftigt underviktade med ca hälften av normal aktievikt. De senaste dagarnas stigande börskurser har haft en slagsida mot större bolag! Institutionerna måste av olika skäl främst hålla sig till "indexaktier" och kan därför inte köpa större mängder småbolagsaktier. Nu när storbolagaktierna stiger kan man misstänka att "indexinvestering" ligger bakom. Det skulle i såna fall vara en mycket positiv signal...

tisdag 9 december 2008

New Trade theory

De som är intresserade av en Nobelpristagare med social kompetens kan snart se Paul Krugmans berätta om sin handelteori. Föreläsningen hölls igår men snart ska det komma en video här.

Han anteckningar hittar ni här.

Ack dessa ratinginstitut!

Man måste ändå le lite åt ratinginstitut och deras försök att se världen i svart och vitt! Rysslands utländska upplåning får sänkt kreditbetyg till BBB/A-3 från tidigare BBB+/A-2! Utsikterna är fortsatt negativa! Nej, det är inte NASA:s senaste projekt utan en stilren beskrivning av S&P:s åsikt om den ryska risken idag. Skulle de inte ha satt AAA på samtliga subprimeobligationer så kanske man hade gett dessa betyg någon dignitet, men nu känns det mest som om de har känt draget från alla investeringar som lämnar Ryssland och anpassat sig efter det! Detta är nästan "contrarian köpsignal"?

Intressant är däremot att S&P tror att Rysslands tillväxt ska att bromsa in rejält samtidigt som budgeten ska visa underskott de kommande åren. Det säger ändå inget om vad som händer med ekonomin i stort på östra sidan finska gränsen. Jag förstår inte hur någon kan göra en objektiv analys på Ryssland idag, med den knapphändiga information som finns tillgänglig? I vilket skick är banksystemet? Hur går ekonomin med oljan på 40 USD/fat? Svaret på dessa frågor skulle vara en användbar analys.

Stockmanns VD ser sämre tillväxt i Norden och Baltikum. Han talade dock inte om minskad försäljning utan snarare att tillväxten saktar in. Stockmann har en ganska ansträngd balansräkning och med lite styrka på den sidan skulle bolaget vara synnerligen intressant, eftersom de har en hittills lyckad satsning i Ryssland. Stockmann är ett av få bolag som har lyckats nå de ryska konsumenterna och det kan betyda mycket om några år. Idag är det dock inget som börsen betalar för.

Placera.nu tycker man ska ha is i magen med Swedbank. Jag håller med, man ska definitivt ha is i magen när det gäller att köpa aktier Swedbank! Om är aktieägare skulle jag nog sälja och ta förlusten. Jag har svårt att se att Swedbank skulle försvinna som bolag, men jag har också svårt att se att de skulle bli den mest lönsamma banken redan nästa år! Ibland är låga värderingar befogade. Ledningen har konsekvent undanhållit viktig information och försökt mörka dåliga nyheter ("vad jag vet har vi inte tappat kunder"). I det läget måste man bli försiktig. Baltikum innebär mer problem än möjligheter idag och alla negativa saker som har hänt under hösten har inte bara involverat Swedbank - de har också råkat mest illa ut av alla banker! Om man nödvändigtvis vill ha bankaktier i dessa tider finns det andra alternativ. Men som sagt, om man tänkte vara på köpsidan redan - ha is i magen...

Det är skönt med en annan sida av nyheterna ibland. Bespoke har en intressant poäng angående fredagens sysselsättningssiffor. Sett i relation till den totala arbetsstyrkan var det fakstiskt inte så farligt med endast -0,4 %. 533.000 förlorade arbeten är givetvis inget att bli glad över, men det är otroligt långt ifrån det domedagsscenario vi är har hört de senaste dagarna. T.ex. i oktober-49 försvann 834.000 jobb vilket motsvarade ca 2 % av arbetskraften! Det var riktigt illa! Å andra sidan kanske vi kommer dit under 2009...

måndag 8 december 2008

Katastrofsiffror från USA

Fredagens sysselsättningssiffror var katastrof i fredags. Antalet arbeten (exkl jordbruk) minskade med 533.000 i november vilket var den värsta siffran på 34 år. Arbetslöshet var något bättre men med tanke på sysselsättningen kommer den att öka de kommande månaderna. Det finns en viss eftersläpning.

GM verkar få sina stödlån åtminstone om man ska tro helgens uttalanden. Frågan är om det kommer krav på motprestationer, förutom det självklara att ledningen byts ut? Det är väl ingen långsiktig väg framåt, men man kan ju givetvis skjuta upp de jobbiga besluten. Det är ingen som vill ha 3 miljoner nya arbetslösa amerikaner i januari...

Börsen börjar visa tecken på stabilisering. Att vi får de sämsta sysselsättningssifforna på länge, samtidigt som börsen lyckas stiga (kraftigt) på rykten om stöd till bilindustrin, det är ett bra tecken. Sedan kan man aldrig veta om vi har ett "bear-market rally" eller om detta är den omtalade botten?

Faktum är att vi först i efterhand kan konstatera bearmarket rally eller vändning. Om man vill vara säker ska man vänta tills makroindikatorerna går i dur och börsen är upp 50 %. Om man ser till långsiktiga dividender (och kan ta ytterligare nedgångar) ska man börja agera idag!

torsdag 4 december 2008

Ingenting varar för evigt...

...not even cold november rain! Inte en börsnedgång heller!
Jag avslutar veckan med några personliga reflektioner som har dykt upp under veckan.

Jag måste dock börja med att hålla med alla tyckare som har fått komma till tals i diverse affärstidningar. -9 % i USA i måndags får en verkligen att känna att detta inte är över på långa vägar. Det är ändå precis den samstämmiga åsikten om börsens avgrund som gör att jag tror att detta elände snart kan vara över. Med snart menar jag inte nästa vecka, men kanske någon gång nästa år?

Jag hade tidigare en blogg om att ett av dagens orosmoment är den stora skillnaden på problem och dess föreslagna lösningar. Vi har biljonproblem som myndigheterna hittills försöker lösa med hjälp av miljardåtgärder. Nu börjar åtgärderna närma sig biljonklassen! Skulle EU-kommissionen lyckas övertyga medlemsländerna om stimulanspaketet på 1% av BNP och skulle Obama få igenom "the mother of all-stimulanspaket" den 21 januari, då är vi kanske är i paritet! Då har vi tagit ett steg mot en ljusare framtid. Detta sker dock tidigast i februari nästa år!

Vem prickar botten? Ingen! Detta har slagits fast i många undersökningar! Så varför försöker alla med det just nu? Antingen en övertro på sig själv eller så förstår man inte bättre. Istället borde man inse att vi har låga aktiekurser just nu men samtidigt inte förivra sig utan minnas grundregeln med placeringar: sakta in och sakta ut. Man placerar en del av kapitalet och sedan väntar man ett halvår/ett år innan man placerar nästa del osv. Du har inte prickat botten då heller men chansen är större att du gör en bra affär.

När man läser böcker eller lyssnar på experter och gamla rävar finns det en sak som alla för fram hela tiden: Långsiktighet! Köp aktier på lång sikt. Därför är det nästan komiskt när många experter idag rekommenderar "sälj aktier och behåll kontanterna" eftersom det kommande året kan bli "volatilt". Låt mig vara extremt klar med min åsikt, om man behöver pengarna inom ett år så ska de inte vara i närheten av aktier - inte nu, inte någonsin!
Sedan kan man alltid diskutera om långsiktighet är fem, tio år eller längre, men om man ska fundera på intressanta aktier är det bra mycket längre placeringshorisont än ett år som gäller.

Vad är viktigast för oss aktieplacerare? Vinster! Bolag utan resultat skyr vi som pesten medan vi gärna handlar upp lönsamma bolag till himlen. Just nu är vi osäkra på vinstutvecklingen generellt och det får till följd att alla bolag har handlats ned kraftigt. Nu har vi ett läge på börsen då lönsamma kvalitetsbolag handlas på samma nivåer som olönsamma bolag.
T.ex. H&M handlas i paritet med UPM-Kymmene på ca 14-15 ggr årets vinst! H&M har ett beräknat ROE08 på ca 42 % medan UPM ligger på ca 5 %! Vem har starkast kassaflöde och bättre finansiell position? Man kan inte jämföra nyckeltal mellan olika branscher hur som helst, men min poäng är att om man inte utnyttjar detta tillfälle att byta surkart till goda äpplen så kommer man att ångra sig om några år.

Varav detta optimistiska tonläge? Saknas det problem? Långt ifrån.

 • Vi har en djup lågkonjunktur som kommer att toppa 30-talet eller kanske inte?
 • Vi har ett USA som har konsumerat lånade pengar alltför länge och nu måste börja amortera. Det leder till lägre konsumtion de kommande åren.
 • Vi har en kreditmarknad som har spidit riskerna till alla delar av ekonomin/världen och nu är det omöjligt att få grepp om vilken risknivå vi faktiskt har idag.
 • Vi har belånade aktier som säljs till vilka priser som helst. Den processen verkar aldrig ta slut!
 • Vi har flera ton av negativa nyheter i röret. Oktober var riktigt jobbigt för industrin. Vi har knappast hört alla negativa nyheter ännu.
 • Vi har en arbetslöshet som kommer att öka under nästa år.
 • Runt årsskiftet har vi skuldsatta företag som ska gå till ängsliga banker eller till en stenddöd obligationsmarknad och begära mer pengar. Vissa kommer att lyckas, andra inte. Även lönsamma företag kommer att misslyckas...

Hur man än tittar på ekonomin ser det onekligen väldigt mörkt ut just nu och ingen ser någon lösning i sikte. Det är dock känd information och orsaken till att vi har kursnivåer vi inte har sett på väldigt många år. Det är också därför man ska ta chansen att (börja) köpa "bra aktier" där man kan samla dividender resten av livet! Om man väntar tills ovanstående problem löser sig, kommer knappast aktierna att vara kvar på dessa nivåer.

Man ska dock vara beredd på att börsen inte har samma tankesätt idagsläget. Värdet på portföljen kan säkert minska 20-50 % i det korta perspektivet, men kommer alla dividender att halveras? Knappast! Kommer dividenderna att öka igen i framtiden? Antagligen! Kommer kurserna att återhämta sig om dividenderna ökar igen? Antagligen!

Det här låter kanske enkelt och säkert men det är det absolut inte! Om du ska agera idag finns det minst två frågor du måste kunna svara ja på:
Vågar du placera idag och orkar du vänta in dividenderna på lång sikt?

Varslen fortsätter...

Volvo LV meddelade i veckan att orderingången på lastbilar har minskat dramatiskt! Vid Q3-rapporten var det främst Europa som drabbades men nu var det alla delar av världen.
Atlas Copco sade samtidigt att orderingången hade minskat med tvåsiffrigt, men inte så dramatiskt som 40 %! Kunde de inte bara ge oss siffran? Nu blir man bara mer osäker.
MAN rapporterar att de ska minska produktionen, med hela 30 %! VD spår en kris som tar 2,5 år! Intressant är dock att MAN ska öka verksamheten inom Dieselmotorer.
SAAB ska stoppa produktionen av lastbilar under en hel månad. Efterfrågan har helt enkelt minskat.
Trelleborg meddelade att de ser tydlig avmattning och ska minska personalen med över 10 %. Fokus är på lönsamhet och kassaflöde. Det positva var ändå deras kommentar att nedgången
i råvarupriser ger möjlighet inför 2009.

Fed:s Beige book rapporterade mindre aktivitet i samtliga 12 distrikt igår. Industrin och detaljhandel minskade ytterligare per 24 november. Husmarknaden kännetecknades av lägre priser och låg men "stabil försäljningaktivitet"! Vad nu det innebär? Man kanske ska tyda det som att det faktiskt finns köpare, med andra ord det kunde vara värre på husmarknaden!

Idag kommer räntebesked från många av världens centralbanker. Riksbanken tidigarelade sitt möte för att kunna ge besked idag. Det får en att misstänka en "synkroniserad räntesänkning"...

Debatten är vild angående hur mycket centralbankerna ska sänka. Jag lägger mig inte i det. I ärlighetens namn spelar det ingen större roll om de sänker 50 eller 75 punkter - åtminstone inte på kort sikt. Det viktiga är sänkningen och att den kommer i tid. Både ECB och Riksbanken har varit lite sena med sina sänkningar och det är svårt att kompensera med större sänkningar i efterhand! Orsaken är att vi är så nära noll! Om sänkningen var från 10 till 8 % så finns det stort utrymme, men när vi redan ligger på låga 3-4 % så handligsutrymmet ganska litet. Centralbankerna har däremot andra åtgärder för att öka likviditeten och de är nog redan i full gång.

YIT slutar köpa egna aktier den 7/12. Aktien har stått emot den senaste tidens oro ganska bra och det beror nog delvis på att bolaget har köpt ca 30 % av antalet omsatta aktier runt
månadsskiftet. Om det stödet försvinner kanske vi får se mycket lägre kurser...

Villy Bergström skrev en gästkrönika på placera.nu igår och den var faktiskt en av de bästa jag läst på länge. Inte för att det är ytterligare en analys av dagens problem, utan för att den faktiskt ger en ide om framtiden. Intressant är iden om att bankernas kapitalkrav ska vara procykliska, dvs variabla under konjunkturcykeln. Rätt utnyttjat vore detta ett lysande instrument för att stimulera/kyla av ekonomin utan att staten direkt styr bankerna med klumpiga förordningar. Problemet är givetvis att utnyttja det rätt i praktiken! Vilken politiker drar åt svångremmen när det behövs? Trots allt är det ett intressant förslag fastän jag
inte vet huruvida VB kom på det själv...

Kauppalehti hade en rolig artikel om Hesburger-indikatorn igår. Den är ny för mig och går ut på att när snabbmaten ökar sin försäljning så är det tuffare tider i antågande och naturligtvis ökade Hesburger sin försäljning redan i våras. Just nu vill man dock veta när indikatorn säger att bättre tider är i antågande! Efterkloka indikatorer finns det redan 13 på dussinet...

onsdag 3 december 2008

Varannandags handel

Börserna stänger upp eller ned varannan dag just nu! Ska man ironisera lite så steg vi igår för att vi var ned i måndags och idag kommer vi väl antagligen ned för att vi var upp igår. Svårare behöver det inte vara att förklara börsen!

Vi börjar se en hel del prognossänkningar och vinstvarningar. Många bolag som stänger ned produktionen under några veckor. Det här är ändå inte speciellt oväntade nyheter. Jag undrar om inte marknaden förbereder sig på årsskiftet när vi har två stora saker som kan inträffa.
För det första ska en hel del företagslån omförhandlas och frågan är om det lyckas. Vi har många företag som ska ge ut nya obligationer på en marknad som idag är näst intill död!
För det andra har vi hotet från GM! De klarar sig denna månad ut och sade igår att de behöver 4 miljarder akut och ytterligare 8 miljarder på längre sikt. Det vore inte mer än rätt att de får ta konsekvenserna av decennier av dåligt ledarskap, men samtidigt kan de kortsiktiga konsekvenserna på börsen bli jobbiga.

Nokia har kapitalmarknadsdag imorgon och många förväntar sig ytterligare en sänkning av försäljningsprognosen. Kapitalmarknadsdagen brukar annars innebära positiva nyheter och ge stöd till aktiekursen, men en prognossänkning skulle vara i linje med branschen. VD Kallasvuo sade i Die Welt i måndags att Nokia kommer att gå stärkta ur denna kris. Mindre aktörer kommer att slås ut och Nokia kan utnyttja sin finansiella styrka till att öka marknadsandel och marginaler. Det är väl precis min känsla med Nokia på sikt, men morgondagen ska bli mycket intressant...

tisdag 2 december 2008

Tillbaka på ruta ett

USA tappade 8-9 % igår och man kan kalla det vinsthemtagningar, rekyl eller att den ekonomiska verkligheten återkom till börsen. Faktum är att igår försvann hela förra veckans uppgång och lite till. Statistiken var inget vidare, men vem hade trott att oktober-siffrorna skulle se bra ut? På fredag kommer arbetsstatistiken för november i USA och då kan vi få en ny resa...

Rautaruukki vinstvarnade igår och såhär i efterhand kunde man säga att det var något fel på deras nyckeltal förra veckan - de såg helt enkelt för bra ut. Dividendprognos på närmare 16 % och vinstmultiplar på "nobrainernivå". Dessa kommer säkert att korrigeras efter gårdagen. Resultatet 2008 ska enligt bolaget vara i nivå med fjolåret (tidigare: högre). De kommer också att minska produktionen och anställda med 1000 personer. Rautaruukki sade inget om nästa år, men de behövde de inte heller. Aktien handlades ned (ytterligare) 10 %. Lågkonjunkturen har nått råvaruindustrin på allvar!

Jag hoppas verkligen att svenska regeringen står fast vid sin åsikt om att INTE köpa Volvo/SAAB. Nostalgin går inte att ta miste på och västsvenska politiker måste uttala sig "korrekt" för att bli omvalda men ibland måste man tänka framåt. Maud Olofsson sade igår att om dessa intelligenta företagsledare inte lyckas driva bilföretagen framgångsrikt - varför skulle svenska staten lyckas bättre? Precis, det enda staten kan göra är att skjuta de jobbiga besluten på framtiden. Frågan är till vilket pris?

Swedbank offentliggjorde prospektet igår och enligt afv.se har de åter försökt mörka sina problem. Nu visar det sig att 11-miljarders exponering mot Lehman Brothers kanske inte är så säkrad som de ursprungligen sade... Någon som är förvånad?

Morgan stanley har antingen omorganiserat eller så sitter sviterna av helgens fest fortfarande i! 3 november kablades det ut att det aldrig har varit ett bättre läge att investera i aktier. Deras europeiska chefsekonom och hans "svarta låda" hade gett 4 köpsignaler av 4 möjliga. Igår sade samma Morgan Stanley att man ska övervikta kontanter och invänta nästa uppgång tidigast andra halvåret 2009. De förklarade inte varför de har svängt 180 grader och jag har inte läst någon som frågat heller. Man skulle tro att julen kommer tidigt iår men dylika tomtar ska man akta sig för!

måndag 1 december 2008

Brummer & Partners fortsatt negativa

Klaus Jäntti, VD för B & P är inte bara negativ utan fullständigt klar över börsläget. Han skulle inte äga en aktie i dagsläget och han anger goda skäl för den synen. Jag håller med honom på kort sikt. Det finns inte mycket att glädjas över men mycket att vara rädd för.

Man måste dock komma ihåg två saker:
För det första är hans företag en av de största vinnarna på denna börs. De har haft en otrolig avkastning senaste året och det ska man lyfta på hatten för. Man ska också minnas att de gärna ser att börsoron fortsätter så att kunderna tecknar deras fonder några år till.
För det andra ska man komma ihåg att B&P och många andra är snabba aktörer. Ok att det inte ser bra ut idag, men om det ser bättre ut på onsdag så är de överviktade i aktier fortare än vi hinner säga fredag! Många aktieägare/placerare är inte så snabba. De får utdragen varje månad och ser kanske över sina innehav en gång i året. För dem är det definitivt intressanta nivåer idag.

Sedan är jag personligen emot hans åsikt om att de kommande 15 åren skulle ge medioker avkastning på aktiemarknaden. Det skulle i såna fall vara ett historiskt lågvattenmärke och man glömmer vilka stora åtgärder som staterna genomför just nu. Detta är naturligtvis bara personliga åsikter och personliga åsikter går ofta isär. Det precis den separationen som utgör grunden för den omtalade "marknaden"!

Metso avslutar sin översyn av organisationen. De menar att världsekonomin och finanskrisen har ändrat spelplanen. Metso är i princip ett tudelat bolag idag, med Minerals (maskiner till råvarusektorn) och Paper (maskiner till pappersindustrin). Tredje delen Automation utvecklar till största delen de båda ovanstånde divisionerna. Översynen antogs utmynna i att Metso delades upp i två separata bolag, något som säkert Gardell vill. Nu blir det inte av inom den närmaste framtiden, men man kan lita på att rådgivaren Goldman Sachs inte lägger planen på hyllan för alltid. Dylika diskussioner brukar poppa upp igen med jämna mellanrum...

Nokian Renkaat har svårt att hänga med i börsrallyt och orsaken kan vara att rubeln förväntas devalveras, vilket påverkar deras resultat. VD befarar en devalvering med 20 % och det skulle innebär ca 80 miljoner lägre omsättning och ca 30 miljoner euro mindre i vinst. I år beräknas Nokian Renkaat omsätta lite över 1100 miljoner euro och nettoresultatet ska bli strax över 210 miljoner. Detta är således ingen katastrof, men ytterligare ett negativt scenario som man inte vet omfattningen av.

Nokia ska sluta sälja mobiltelefoner i Japan och starta upp som operatör! Nu är inte Japan Nokias bästa marknad men vad händer på huvudkontoret? Är detta ett jättelikt forskningsprojekt av nya affärsmodeller eller är det någon utvecklingschef som desperat försöker hitta nya lösningar. I ärlighetens namn har Nokia tidigare varit duktiga på att hitta nya affärsområden, men detta känns aningen främmande. Det gjorde visserligen svängningen från gummistövlar till mobiltelefoner också - hösten 1992...

fredag 28 november 2008

YIT får kontrakt!

Det var en nyhet jag trodde man skulle få vänta på åtminstone ett år! YIT presenterade igår ett byggkontrakt på nya hyreslägenheter värt ca 14 miljoner euro. Beställare är ICECAPITAL och deras fastighetsfond. IC köper också hyreshus av YIT för 105 miljoner euro. Det är inte stora ordrar, men två saker är intressant med denna nyhet. Det finns islänningar som fortfarande kan investera samt byggmarknaden är inte helt död.

Samtidigt meddelade Honkarakenne att de upplever en synnerligen svag marknad och de beräknas nu göra en förlust på helåret-08. HR är främst involverade i trähus (á la stockstugor) och det är väl ingen bedömare som tror att fritidshus kommer att vara drivande kommande året. En ganska väntat nyhet således. Kursen sjönk 2,7 % på beskedet och det säger mycket om förväntningarna på Honkarakenne just nu...

Det kommer mycket positiva signaler just nu. VIX sjunker tillbaka från "extremt högt" till "ganska högt" och börserna har stigit flera dagar i rad. Så länge vi inte får en katastrof är börsen givetvis lågt värderat, men jag vill ändå påminna om att vi inte har sett något konkret som motiverar denna uppgång. Risken är fortfarande hög. Vi kan bra komma ned 20-30 % på nyheten om en ny storbank i kris...

En konkret positiv signal är de sjunkande interbankräntorna. 12-EURIBOR noterade ca 3,98 igår och den nivån såg vi senast i december 2006. Fortfarande har vi ganska stor spread till ECB:s refi-ränta (ca 73 punkter) och det ska bli mycket intressant att se hur EURIBOR-räntorna reagerar på ECB:s förväntade 50 punkters sänkning nästa vecka. Tidigare i höst har ECB:s sänkningar passerat obemärkta förbi!

Trading with Gekko hade ett intressant inlägg om Volvo igår. Inte det han skrev om kassan utan sista stycket! Att Volvo eventuellt har finansierat en stor del av sina kunder kan komma att ge en bitter eftersmak det kommande halvåret. Ok att efterfrågan minskar, men ska Volvo dessutom betala för en kreditrisk har vi kanske en andra våg som träffar aktien och kanske halverar den igen?

torsdag 27 november 2008

Förvirrad?

Dow Jones har stigit fyra dagar i rad vilket inte har hänt sedan april. En positiv teknisk signal och nu är optimisterna tillbaka i affärstidningarna! Jag håller med om att allt är nedtryckt, lågt värderat och bra investeringstillfälle, men innan vi ser konsumenter med högre disponibel inkomst och förtroende för framtiden ska man vara beredd på att signalerna tystnar! Denna positiva tekniska signal säger tyvärr inget om sannolikheten att förlora ytterligare 20-30 % på aktiemarknaden...

Paul Krugman är också förvirrad. Varför garanterar Fed statliga obligationer? GSE-lånen, som Fed ska köpa in ca 700 miljarder USD av via TALF-planen, är masskuldebrevslån utgivna av Freddie Mac och Fannie Mae. De är alltså redan statliga! Om Bush-administrationen istället SADE att de garanterar dessa lån så skulle den här 700-miljarders transaktionen aldrig behöva göras och spreadarna antagligen komma ned i allafall. Ibland är det svårt att förstå politiker men detta verkar onekligen vara ett exempel på att gå över ån efter vatten!

Julhandeln kommer att minska med 8 % i år enligt Nordea. Det vore i sådana fall första året på länge och helt emot den "opartiska" undersökningen av HUI som spår +2,5%! Man ska se lite nyanserat på dessa undersökningar, givetvis planeras det att minska julklappsköpande men när man sedan summerar allt på julafton så behöver det inte ha blivit så! Vi vet alla hur det är när man står i butiken med den "perfekta julklappen" som kostar lite mer än man har tänkt sig. Klart mamma ska ha den!

Ännu är det för tidigt, men snart börjar det bli dags att titta närmare på biltillverkare. Om man antar att GM går i konkurs så lämnar de ett stort hål efter sig som ska fyllas med något. Jag har svårt att se att vi och amerikanerna skulle sluta köpa bilar helt och hållet. Av de som kan fylla upp tomrummet är väl Ford och Chrysler fortfarande kandidater, även om de också har problem. Toyota känns som en stark kandidat, samma sak med Volkswagen och Porsche. Franska Renault fördes fram som ett starkt bolag för något år sedan och Peugeot verkar ha haft ett supererbjudande denna höst för jag tycker man ser dem överallt! Det behöver dock inte betyda att nettovinsten är ok. Det finns säkert fler kandidater och framförallt underleverantörer till ovan nämnda bolag. Förslag någon?

EU-kommissionen har godkänt ett stimulanspaket på 200 miljarder euro eller ca 1,5 % av BNP. Nu ska man minnas att EU-kommissionen ger förslag och kommer med åsikter, sedan är det upp till medlemsländerna att besluta (och betala). Därför kan summan ändra, men helt klart kommer det ett stimulanspaket inom EU. Antagligen är det också mycket välbehövligt.

onsdag 26 november 2008

Live and let die

Man frågar sig snart om företag får gå i konkurs? Bilindustrin (i gott sällskap) talar om hur enormt viktiga de är för världens ekonomi! Deras eventuella konkurs skulle hota landet och staten måste därför organisera ett räddningspaket åt dem också! Vilket skitsnack! Bilbranschen har haft stora problem i 20 år och inte ens i goda tider har de lyckats tjäna pengar. Deras framtid är knappast positiv för världsekonomin. Tillåt dem konkursa och låt ekonomin leva vidare!

Afv.se hade en intressant artikel igår om bilindustrin. Den refererade till en norsk forskare som i princip sade det som verkar vara den allmänna politisk-ekonomiska uppfattningen, dvs alla nya pengar till bilinduistrin är pengar i sjön! Fokus borde istället vara på att skapa nya arbeten.

Vi hade motsvarande situation i Norden på 80-talet. Då var det varvsindustrin som var i kris och övertygade politikerna att de var livsviktiga och skulle klara sig med mera skattepengar. Ett antal miljarder senare konstaterade politikerna att varvsindustrin hade mer än finansiella problem och följdaktligen fick de gå i konkurs. USA borde anamma liknande åtgärder, men kanske satsa ännu mer resurser på att verkligen få "bilarbetarna" till nya arbeten. Där kanske de nordiska regeringarna tog i för lite?

Problemet för USA/Obama är att bilindustrins problem har blivit akuta i ett läge när den amerikanska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur. Det är ett mycket dåligt tillfälle att få ytterligare 3 miljoner arbetslösa och inget man vill inleda sin presidentkarriär med. Tyvärr har Obama inget val - men han kan välja att skjuta upp problemen några år.


Finska arbetslösheten sjönk i oktober till 5,8 % (6,2%)! Spontant känns det som ett räknefel och statistikcentralen påminner om att siffran har en felmarginal.Den allmänna uppfattningen är att arbetslösheten i Finland kan stiga till närmare 10 % kommande året. Fortfarande bra mycket bättre än 90-talets 21 %, men betydligt värre än idag.

Swedbank hade extra bolagsstämma igår och den godkände nyemissionen. Det mest intressanta var ändå VD:s uttalanden om Baltikum. Han sade att de har en ganska pessimistisk syn när det gäller den närmaste framtiden och de fortsätter att förbereda sig på kommande förluster! Han kommenterade också ryktena om devalveringar i Baltikum med att "Swedbank är väl förberedda för ett sådant ytterst negativt scenario". Hur då undrar man?

Skulle ledningen ha något förtroende kvar så kanske man skulle ge den låga värderingen en chans, men dessa uttalanden skapar bara mer osäkerhet. Kunde inte ledningen en gång för alla skingra molnen och säga:
 1. Baltikum är katastrof just nu.
 2. Vårt huvudscenario spår kreditförlusterna på X miljarder
 3. Vi klarar dessa förluster genom att...

Just nu har man bara känslan att svaret på fråga två och tre innebär fara för framtiden! Speciellt med tanke på att Swedbank uppenbarligen inte har några problem med statens garanti trots att ALLA andra banker ser åtminstone tre fundamentala problem med den! Jag slås av den oroväckande tanken att om alternativet på kort sikt är förstatligande/omstrukturering - då spelar det ingen roll vad statsgarantin innebär på längre sikt... men jag vill påpeka att det är mer än personlig reflektion än väl underbyggd analys!


TopDanmark, Sampos påstådda förvärv i Danmark sänkte (sprängde bort!) resultatprognosen för 2008. Tidigare har de talat om en vinst på ca 450-550 miljoner DKK. Nu talar de om en förlust på 250-350 miljoner DKK!!! Orsaken är finanskrisen och hur den påverkar värderingen av deras portfölj (mark-to-market). Nästa år talar de om en vinst på ca 1150-1250 miljoner DKK under förutsättning att marknaden normaliseras. Med andra ord är detta en redovisningseffekt och inget annat. *pust* Aktiemarknaden drog samma slutsats och handlade upp aktien 5,5 %.

tisdag 25 november 2008

Börsen piggnar till!

Igår var vi upp nästan tre procent direkt och sen... höll det i sig! Man väntade på ett kurserna skulle falla tillbaka efter ca en timmes handel i vanlig ordning, men igår kom inte det fallet. Istället lyckades kurserna med konststycket att flyga ännu högre mot kvällen! Gårdagen var den piggaste börs vi har upplevt sedan juli-augusti!

USA steg också kraftigt igår i spåren av Citigroups räddning. Citi-aktien steg 58 % och drog med sig övriga banker. USA-börserna har nu stigit två dagar i rad och det var ganska länge sen. Lite smolk i bägaren fick vi dock när Dow Jones tappade nästan 200 punkter under sista kvarten! Nu stängde de vackert upp ändå, men dylika händelser antyder att det fortfarande finns en stor portion oro bland investerare.

Man ska dock inte dra alltför stora växlar på denna enskilda handelsdag. Efter en kraftig uppgång kan man givetvis spinna vidare på en Geithner-effekt, stundande jultider eller bara det att helgens snöstorm blåste iväg med våra bekymmer? I mina ögon var gårdagen fortfarande ett bear-market rally. Om vi får se +30 % och bättre makrosiffror, då kan man man börja tala om en vändning.

Det fanns inte annars så mycket att le åt igår på förmiddagen. Tyska IFO-indexet sjönk till 85,8 vilket var lägre än väntat och sämre än ifjol. Industriordrarna inom euro-området var -3,9 % vilket även det var sämre men kanske inte helt oväntat.

Mot eftermiddagen fick vi dock några glädjande nyheter. Först kom tyska klädförsäljningen som steg 7 % förra veckan, efter tre veckor av minus 9-11 %. Därmed andades HM:s största marknad lite positiva vindar för första gången på länge. Sedan kom den amerikanska försäljningen av befintliga hus. Försäljningen var i linje med förväntningarna och om statistiken förbättras de kommande två månaderna så har vi säker vändningssignal om sex månader enligt vissa bedömare. Man ska alltså eventuellt ladda köpordrarna lagom till midsommar.

Man noterar att ÅAB såldes ner till ganska låga nivåer igår vid 16-tiden. 5000 aktier såldes på en halvtimme och tömde köpsidan, sånär som på 200 aktier. Är det något på gång?

måndag 24 november 2008

Välkommen Timothy Geithner

Man kan inte annat säga än att USA-börserna glädjes åt nyheten att Timothy Geithner ska utnämnas till finansminister i Obamas regering. Geithner arbetar idag som chef för Fed i N.Y. vilket är en mycket viktig institution. Han har tidigare arbetat inom IMF och är redan i allra högsta grad aktiv inom statens arbete för att vända finanskrisen. Geithner ska officiellt namnges idag, tillsammans med den övriga ekonomiska expertisen i Obamas regering.

Ett annat rykte som kanske fick genomslag var att Obama förbereder ett nytt räddningspaket av osannolika proportioner. Det ska tydligen skickas till kongressen samma dag som han tillträder (20/1-09) och även om inget har läckt ut angående innehållet så kan man gissa att förhoppningarna är höga.

Citigroup har fått ofantliga 300 miljarder USD garanterat av Fed! Det gäller illikvida tillgångar och Fed ska också köpa aktier för 20 miljarder USD. Får de fredagens stängningskurs så gör staten en bra affär.

SEK noterar över 10,50 mot euron nu på morgonen. "Fundamentalt" menar experterna att kronan borde vara i ca 9,15-9,20. Det är nästan omöjligt att förutsäga valutors rörelser men den dagen finanskrisen lägger sig så kommer vi antagligen att få se en kraftig rekyl i SEK. Samtidigt noterar man att stödet för euron ökar, men tyvärr måste vi nog se betydligt högre kurs och en nationell kris innan det anordnas ytterligare en folkomröstning! Två nej är svårt att komma ifrån.

fredag 21 november 2008

I värsta fall...

Gårdagen var riktigt tung i USA och man börjar fundera på vad som ska hända i värsta fall! Det finns som bekant bara en botten för aktier och den är noll!
Historiskt har det dock visat sig att alla aktier inte faller ända till noll. T.ex. i början på 90-talet bottnade finska börsen vid P/B på ca 0,7 och P/S på ca 0,3. Det gällde alltså de aktiebolag som inte gick i konkurs. Nedan ett räkneexempel vilka kurser det motsvarar på mina favoritaktier. OBS! Med reservation för eventuella räknefel!

(kurs igår ; P/B=0,7 ; P/S=0,3)
Getinge 95,00 ; 21,53 ; 21,83
Fsecure 2,00 ; 0,18 ; 0,21
H&M 261,50 ; 27,15 ; 32,66
Kone 14,62 ; 3,10 ; 6,21
Nokia 10,41 ; 3,95 ; 4,10
Nokian Renkaat 8,27 ; 4,61 ; 2,85
Wärtsilä 15,94 ; 9,13 ; 14,27
YIT 3,86 ; 4,84 ; 9,18

Sampo 13,10 ; 7,69 (70% x NAV/aktie)

Man måste dock observera vissa saker i ovanstående tabell:
 • tabellen är ett exempel på krisvärderingar! Av naturliga skäl är dessa bolag ganska långt ifrån dessa, med undantag av YIT och kanske Nokian Renkaat.
 • vissa branscher har lågt eget kapital i förhållande till verksamheten (F-secure)
 • vissa bolag har en stor kassa vilket höjer värderingen (KONE, Nokia).

Allvarligt talat finns det inte mycket som talar för en börsuppgång det kommande halvåret, förutom låga värderingar och "bottenläge" enligt vissa bedömare. Det är en stor boll som rullar åt fel håll och känslan är att den är svår att stoppa. Problemet är att alla först vill se en enda konkret positiv signal som de kan lita på. Det kan vara BNP-siffror, en återhämtning i bostadsmarknaden eller något helt annat. Innan vi ser denna enda strimma av ljus, kommer vi inte att få se en gedigen återhämtning utan istället nya rallyförsök som slutar i lägre bottnar! I värsta fall till nivåer som bekskrivs i tabellen ovan.

YIT inledde gårdagen med att meddela återköp av egna aktier. De får köpa max 10 % av stocken vilket med senaste årets kursutveckling skulle ha kostat ca 47 miljoner euro igår. Det motsvarar mindre än 30 % av årets beräknade nettovinst!
Sen kom det ett "förresten" också, YIT:s vd Hannu Leinonen avgår plötsligt och ersätts av Juhani Pitkäkoski med omedelbar verkan! Pitkäkoski har varit chef för YIT:s största enhet och har arbetat inom YIT sedan 1988. Om denna rockad har något samband med att Henrik Ehrnrooth har köpt till sig en styrelseplats på kort tid återstår att se. Givetvis är HE inte emot VD-bytet, utan han kanske snabbade på processen?

Till sist, till er som orkade läsa ända hit, det här inlägget var det närmaste en kapitulation jag har hittills har kommit! Det är faktiskt en bottensignal... Grattis!

torsdag 20 november 2008

Krasch, boom, bang!

USA börserna fick sig en rejäl omgång igår igen och det ser sannerligen mörkt ut just nu. Regeringarna gör mycket för att hjälpa situationen men i ärlighetens namn har de bara kommit
till skott med de specifika problemen på finansmarknaden. Där har dock åtgärderna hjälpt. Nu börjar det dock resas frågetecken för hur mycket mer regeringarna kan agera? De x biljoner som världen har beslutat i olika stabiliseringsprogram måste rimligtvis innebära att någon annan offentlig investering får stryka på foten. Någongång når de gränsen för vad staten kan göra och man kan bara hoppas att det är långt kvar till den gränsen.

Två näringslivsprofiler menade i gårdagens di.se att bankerna utnyttjar dagens situation till att öka räntenettot istället för att låna ut pengar till starka och lönsamma företag. Ilskan är påtaglig och man förstår dem! Om spelreglerna (för krediter) har ändrats utan förhandling så blir man naturligtvis förbannad, speciellt när bankernas räntenetto uppenbarligen steg kraftigt under Q3.

Jag tycker dock att de angriper problemet från fel vinkel. Det är ingen grundlagsskyddad rättighet att få banklån utan det beror enbart på bankens kreditbedömning. Om banken bedömer att lån inte kan betalas ut så är det deras sak. Just nu är banker livrädda för att få kreditförluster. Vi vet alla hur Baltikum har påverkat Swedbank trots att den rapporterade kreditförlusten hittills är försumbar. En bank vill helt enkelt inte vara i närheten av sådana diskussioner och då tar man inga som helst risker. Resultatet blir en kraftigt åtstramad
utlåning på bekostnad av företagskundernas planerade tillväxt.

Bankerna ska dock vara ytterst medvetna om konsekvenserna av sitt beteende, de leker med elden! Kreditmarknaden har ändrat mycket sedan början på 90-talet. Idag har vi en globaliserad värld. 1991-93 var det svårt för småföretag att vända sig till andra än de etablerade bankerna, men idag finns det många möjligheter. Om nationella banker idag vägrar lån till starka företag, så öppnar man automatiskt upp för utländska konkurrenter. En alltför stram kreditgivning (till starka företag) kommer därmed att slå tillbaka på bankernas marknadsandel och lönsamhet om några år. Man kan bara hoppas att företagen dels klarar sin likviditet och dels är tillräckligt öppna i sinnet att söka sig till andra banker.


"Vi befinner oss i en sitation som skulle karaktärisera deflation" sade ECB-chefen Trichet igår. Så har vi deflation? Antagligen och det stöder (den efterkloka) tesen att de europeiska centralbankerna har varit för restriktiva i sin penningpolitik det senaste året. Man kan iallafall konstatera att räntesänkningarna kommer att fortsätta. En del bedömare menar att ECB ska halvera sin ränta från dagens 3,25 % under kommande året. Nu brukar inte centralbanksräntan avvika från jämna 25 punkter, men kanske 1,75 % inte är helt osannolikt i november-09.

Oljepriset fortsätter sin sjunkande bana. Nu ligger det under 54 USD/fat och det känns billigt! För två år sedan förutspådde vissa ekonomer en global kollaps om oljan steg från dessa nivåer! Frågan är dock vad som styr oljepriset. Nedgång i global efterfrågan säger vissa, men hittills har jag inte sett någon bra förklaring och "peak-oil" har jag inte förekommit i tidningsrubrikerna på flera månader... För konsumenter och inflationstryck är oljans prisfall dock riktigt bra nyheter, men givetvis är det sämre för miljödebatten.

onsdag 19 november 2008

Statlig inblandning

Syndabocks-debatten om subprimekrisen har börjat och vissa menar att amerikanska staten får skylla sig själv. De gick in redan 1995 och "ålade" bankerna att låna ut pengar till mindre bemedlade människor under parollen att "alla skulle äga sitt hem". Bankerna ville inte göra detta eftersom nogrann kreditkontroll är grunden till bankernas affärsmodell. Nu hade de inget val och alla vet hur det gick.

Paul Krugman för fram en annan åsikt . Vad gäller de största (halvstatliga) bolåneinstituten Fannie Mae/Freddie Mac så kunde de inte låna ut pengar. De drabbades (lyckligtvis?) av en bokföringsskandal och tvingades dra sig bort från marknaden när den var som hetast. Därför var det inte staten som skapade subprime-krisen utan privata banker som exploaterade bolånemarknaden utan kreditkontroller! Sedan när det gick på tok så skyllde de på statlig intervention. Jag har svårt att bedöma sanningshalten i detta (det kommer säkert en bra bok om några år) men en nobelpristagare kan man inte bara "prata" ner! Antagligen ligger det något i hans resonemang.

Wärtsilä hade kapitalmarknadsdag igår och de förmedlade för första gången sina målsättningar för 2009. De menar (på allvar!) att försäljningen ska växa 10-20 % under 2009 och de ska ha en marginal på 11 %! Om de lyckas med det, då "skänker" säljarna bort Wärtsilä-aktier på dagens börs till ca 4-5 ggr årets beräknade vinst! Nu ska man inte sätta "lika-med-tecken" mellan prognos och resultat, men Wärtsilä är åtminstone ett av få företag som är positivt i dessa dystra tider!

Jag ställer mig lite tveksam till alla uttalanden om "bottenkänning". Givetvis är det nedtryckt, låga värderingar och blablabla men börsbottnar är inget man brukar veta när man träffar! Börsbottnar brukar vanligtvis konstateras i efterhand "ojdå, ifjol nådde vi visst botten!" Därför känns botten-uttalanden ganska oseriösa - tyvärr eftersom en del uttalare annars är värda all respekt!

CNBC hade en teknisk analys igår om att Dow Jones ska ned till 6700 punkter innan vi når botten. Det skulle innebära ytterligare -20 % från dagens nivå och totalt ca -53 % från toppen ifjol. Om man läste mitt förra stycke så noterar man att riktningen verkar vara nedåt, men sedan lägger man den analysen där den hör hemma...

tisdag 18 november 2008

Mina favoritaktier - version 2.0

Lite nu och då publicerar jag en genomgång av några bolag jag bedömer extra intressanta. Observera att detta är en subjektiv bedömning. Jag kallar dem kort och gott "favoritaktier".

Getinge vinsten ökade 26 %! Resultatmässigt och tillväxtmässigt finns det inget att klaga på utan utmaningarna hittar man i balansen. Skuldsättningen är lite väl hög men en kommande nyemission ska lätta den en aning. Mkt intressant bransch och ett mkt intressant bolag.

F-secure hade bra resultat, men sänkte sin prognos lite. De ska nu "bara" växa med 31-34 % jfrt med 35-37 % tidigare. Allt är organisk tillväxt och fortsätter de i den här takten kommer aktien att ta stora steg de kommande åren.

H&M bryter räkenskapsår 30/11 så snart har de hela året gjort. Försäljningen i oktober var ok, men lite ned. Många uttrycker oro för kommande åren, vilket har skrämt ned värderingen till något som liknar 20-årslägsta! H&M har dock tidigare lyckats öka resultatet även i dåliga tider och jag tror inte att de misslyckas denna gång heller.

Kone hade lite sämre resultat Q3, orderboken tappade mer än den brukar och oron är stor inför den kommande lågkonjunkturen. Under lågkonjunkturen 1991-93 lyckades Kone öka försäljningen och även denna gång står de väl rustade med en stark balans (förvärv på gång?) och ca 60 % av omsättningen från service av hissar.

Nokia (ny) hade en bra rapport men var förvånansvärt försiktiga om framtiden. Orsaken fick vi i fredags då de sänkte sin prognos för kommande året. Nokias marknadsandel är ca 38 % i dagsläget. Under Q3 sålde de ca 118 miljoner telefoner, omsatte 12,24 mrd euro, tjänade 1,41 mrd euro. De har ca 10 mrd euro i kassan (nästan 2 euro/aktie) och ett otroligt kassaflöde. Historiskt har Nokia även haft en aktiv ledning och snabbt anpassat organisationen till nya situationer. Därför gillar jag Nokia, speciellt till dagens värdering.

Nokian Renkaat hade ett riktigt bra resultat Q3, men var väldigt dystra om framtiden. Q4 ska bli sämre än ifjol och nästa år kommer att bli riktigt tufft. De ska även minska produktionen. Tillväxten som nu kommer främst från Ryssland och Ukraina kommer att bedarra betydligt det kommande året. Nokian Renkaat har ett stort Rysslandsberoende och det är i det ljuset man ska se kursnedgången från 33,70 i maj (8,93 idag). De har dock lyckats växa under tidigare lågkonjunkturer och även om utmaningarna har ökat så kommer det en dag när Ryssland blir intressant igen. Då ska man redan vara med.

Sampo (ny) styrs av Björn Wahlroos och han har en enastående historik. De köpte IF av Skandia i början på 2000 och gjorde de till ett lönsamt bolag. Hösten 2006 (tre månader innan finanskrisen briserade) sålde de bankverksamheten till Danske Bank och fick otroligt bra betalt. Det är inte första gången Wahlroos gör bra affärer och tilltron är stor till att han ska lyckas igen med Nordea (Sampo äger >10 %). Sampo har varit en god dividendbetalare och det lär knappast sluta trots att de (antagligen) håller på och tar över Topdanmark. Rapporten för Q3 var stark, speciellt skadeförsäkringsdelen. Den innehöll dock inga överraskningar och vi väntar fortfarande på konkreta besked kring både Nordea och Topdanmark.

Wärtsilä hade en ok rapport och behöll prognosen (oms-08 +25%, marginal 11 %). Båtmotorerna som har hållit Wärtsilä på höga höjder minskar, men ersätts av kraftverken. Samtidigt växer underhållet stadigt och står idag för ca 43 % av omsättningen. Wärtsilä har "alltid" varit en riktigt bra dividendbetalare och än så länge finns det inget som tyder på att det ska ändra. Åtminstone inte om man får aktierna på dessa kursnivåer.

YIT var sämre än väntat och flaggade för att kreditkrisen börjar synas. De har nödbromsat alla nya projekt och speciellt Ryssland verkar ha stannat snabbt. YIT har varit en bra dividendbetalare och har ca 40 % av omsättningen från service av fastigheter. Den delen står idag för en stor del av resultatet. Byggbolag är ändå inte den bästa platsen att vara investerad på i dagsläget, även om jag tycker att YIT:s 90 %:iga kursnedgång är lite överdriven. Därför förtjänar de att vara ett favoritbolag.


Intressanta men inte längre favoritaktier

Outotec hade en riktigt dålig rapport och lider av inbromsningen inom råvarusektorn. Outotec sades ett tag vara mindre konjunkturkänsliga än direkta råvarubolag, men den tesen har åtminstone hittills varit fel. Lockande värdering, men jag håller mig utanför ett tag.

Tekla hade en katastrofrapport. Den fina tillväxten har krympt rejält och snart även lönsamheten! De säger själva att de är en teknikföregångare i branschen men det är solkart att de lider av att deras viktigaste marknad (USA) har kollapsat. Den dagen den amerikanska byggmarkanden ser bättre ut ska man ha Tekla, men kommer den dagen under 2008?

Dragkamp på börsen

Idagsläget utspelar sig en dragkamp på börsen -den mellan optimister och pessimister. Optimisterna menar att börsen är alldeles för nervös och det har skapat värderingar som är på gränsen till skrattretande! Pessimisterna menar att värderingarna ännu är för höga, då vi endast har sett början på en ekonomisk nedgång av gigantiska proportioner.

Det enda man säkert kan konstatera är att nuvarande situation på börsen inte är hållbar! Antingen kommer oron att dra förbi och kurserna explodera uppåt eller så blir ekonomin betydligt värre och vi hamnar inför en systemkollaps. Då är en halvering av kurserna kanske för lite! Jag vet inte vem som har rätt, även om jag förespråkar "alltför-nervös" temat. Hursomhelst är dagens situation inte uthållig och någon kommer att ha fel - rejält fel.

H&M ökade sin försäljning med 9 % i oktober (jfrt med ifjol), men försäljningen i jämförbara butiker minskande med 2 %. Det var bättre än vad analytikerna hade förväntat sig och aktien steg lite igår. Jag gör ingen hemlighet av att H&M är ett av mina favoritbolag och jag tänker inte sluta såga alla tveksamma analytiker. Jag förstår inte hur man kan vara tveksam till detta skuldfria, växande kanonbolag! Klart man vill ha aktierna gratis, men redan Milton Friedman förklarade att ingenting är gratis!

Electrolux verkar stå inför problem. USA är deras viktigast marknad men konsumentförsäljningen verkar ha bromsat kraftigt i oktober. Förra veckan gick Circuit City i konkurs, Best Buy vinstvarnade och igår kom Electrolux största återförsäljare Lowe's med rapport där de sade att försäljningen skulle minska med 5-10 % under Q4.
Det var inte bra nyheter för vare sig Electrolux eller Husqvarna som båda är mycket beroende av den amerikanska konsumentmarknaden. Samtidigt är det inte heller helt överraskande nyheter. Frågan som vanligt är vad som redan finns medräknat i dagens kurs och vad som är "nya nyheter"?

måndag 17 november 2008

Nokiablixten!

Fredagens blixt från mörk himmel leverade Nokia. De sänker prognosen för Q4 och 2009. Tidigare hade de talat försiktigt om Q4 och inte sagt ett ljud om 2009. Q4 brukar vara ca 1,5x Q3 men nu ska det vara "i linje". 2009 kommer volymmässigt att vara sämre än 2008. För att ytterligare krydda det beska beskedet sade Nokia dessutom att efterfrågan har försvagats snabbt under oktober. Kursen tappade 1 euro (ca 10%) på tre sekunder, men hämtade sig sedan en aning. Man kan direkt konstatera att snacket om att "allt skulle vara diskonterat i kurserna" är fel. Det finns tydligen fallhöjd trots Nokias redan låga värdering, även om den kanske är lite mindre än vanligt.

Beskedet ändrar egentligen inget i stort för Nokia. De sänkte prognosen för världsmarknaden från 1,26 till 1,24 miljarder telefoner! De sade inget om resultatet som givetvis påverkas men knappast dramatiskt. Nokia har ett enormt kassaflöde, de sålde 130 miljoner telefoner under Q3 och de har ca 10 miljarder euro i kassa (ca 2 euro/aktie). Svårt att se ett stabilare bolag i dessa tider...

Sampo fortsätter att öka i danska försäkringsbolaget Topdanmark. De flaggade i veckan för en ökning till 11,09 %. Sampo har uttryckligen sagt att tittar på intressanta förvärv, men i maj-07 var priserna för höga. Wahlroos sade då i en intervju att "om priserna kommer ned 40 % skulle vi ha mycket att kommunicera"! De har de gjort, men det har inte kommunicerats speciellt mycket ännu.

Sampo har defenitivt råd med Topdanmark efter den synnerligen lyckade försäljning av bankverksamheten till Danske Bank. Av de fyra miljarder euro som inbringades har ca 2,4 mrd gått till en tioprocentig andel av Nordea, medan ca 1,3 mrd fortfarande finns som likvida medel inom Sampo-koncernen. Jag antar att förhandlingarna med huvudägarna i Topdanmark pågår för fullt...

Ett annat av mina favoritbolag, Getinge, lanserade sin nyemission i fredags. Den ska inbringa 2 mrd SEK och späder ut aktiestocken med ca 11 %. Bennet garanterar allt i vanlig ordning och "han gör det gärna"! Getinge hade en kanonrapport för några veckor sedan (vinst +26%) och det enda som stör bilden är skulderna och dessa återkommande emissioner. Det brukar inte vara ett bra tecken när ett bolag ständigt måste gå till aktieägarna och be om pengar. Getinge menar dock emissionerna beror på de intressanta möjligheter som finns just nu i finanskrisens spår. Jag håller givetvis med ledningen men enbart för att de har en otrolig historik och verkar i en stabil bransch. Återkommande emissioner är annars en klar varningsklocka i min aktievärld.

fredag 14 november 2008

Vad händer på börsen?

Gårdagens kursrusning på USA-börserna kom som en blixt från klar himmel! Walmart sänkte sin prognos, det negativa nyhetsflödet fortsatte och många bolag noterade åter lägsta nivåerna sedan 90-, 80- eller t.o.m. 40-talet (GM)! Vad vi också noterade var en "touch" på oktober-botten för S&P500 MEN sedan tog rallyt fart. Skulle börsen ha hållit öppet en timme extra hade vi säkert fått se en 2-3 procent till! Kanske de kommer ikväll?

Om man åter ställer sig på jorden och funderar varför kurserna steg så finns det åter inget klart svar. Nedan kommer några teorier:
 • Tvångsförsäljningarna har upphört och de som har aktier kan numera välja att inte sälja - iallafall just nu.
 • Värderingarna är alltför låga för att ignoreras. Om bolagen handlas 3 ggr årets vinst, en förväntad (sänkt) direktavkastning på 10-15 % och P/S på ca 0,3-0,5 så måste det till en katastrof innan den värderingen blir för hög.
 • Institutioner har börjat köpa igen. Många är kolossalt underviktade i aktier och den dagen de "överviktar" blir det trångt i dörren. Var detta vad som hände igår?

Det finns dock fortfarande saker att vara rädd för. T.ex. har vi en klar nedgång i världsekonomin och utmaningarna är större än någonsin. Trots att vi sett en sanslös nedgång i interbankräntorna har marknaden för företagsobligationer inte alls kommit igång än. Vid årsskiftet har vi en hel del bolag som ska omfinansiera, vilket måste lyckas! Annars vill inte jag vara med på börsen...

torsdag 13 november 2008

Börsoron tog endast en paus.

Oron är tillbaka (med besked). Handeln igår på USA-börserna påminde om oktobersitautionen. Intel vinstvarnade (sent på kvällen), Best Buy talade om en nedgång i handeln de aldrig har sett maken till! VD erkände t.o.m. att de har inte en chans att anpassa sig till situationen! Det är inte ofta man ser en amerikansk VD uttrycka sig på det sättet. Därför känns det bottenlöst just nu.

Det positiva just nu är värderingarna! Vi har kastat loss förankringen i verkligheten och handlar just nu på skräck. Nu tror börsen på kraftigt försvagade resultat nästa år, 2010 vågar ingen sia om. Handeln just nu går ut på att se vilka företag som finns kvar och vilka som går under. Traditionell investeringfilosofi (att se på resultat vs marknadsvärde och försöka sig på en åsikt om den utvecklingen i framtiden) har fått ge vika för skräck och utförsäljning. Senaste två månaderna har det visserligen varit rätt strategi.
Personligen tror jag dock att nuvarande marknad innehåller möjligheter, även om vi antagligen måste förbi årsskiftet (påsk?) innan de möjligheterna blir belönade.

Cramos rapport i tisdags var bättre än väntat och andades dessutom en förvånansvärt positiv ton om framtiden! Risken har givetvis ökat, men detta år kommer de att hålla sig runt målsättningarna vilket innebär en omsättningstillväxt på 18 % och en vinstmarginal (EBITA) på över 18 %. Tillväxtmålet klarar de med glans och håller de denna nivå bevittnar vi ett jätteköpläge just nu. Värderingen är extremt låg (ca 4 ggr årets vinst). Cramo säger att de inte kommer att vara lika påverkade av nedgången i byggindustrin som direkta byggföretag. Det tror ingen på idag! Byggmarknaden har kraschat de senaste två månaderna och vi har inte sett den komma igång ännu. Innan vi ser något livstecken där kan man inte lita på vare sig prognoser eller historiska resultat. Speciellt inte i Cramo som har ganska hög skuldsättning (Gearing 147%).

Carnegiesoppan kommer att ha många turer. Om e24:s beskrivning av händelserna stämmer så är det helt otroligt! En storkund slår i lånetaket och tvångsförsäljning av den belånade aktieportföljen hägrar. Istället för att sälja till marknaden säljs aktierna till storkundens barn (med nya lån) inklusive en option att sälja tillbaka aktierna till pappan som dessutom borgade för barnen!!! C meddelade därmed FI att allt var ok! Vad jag inte förstår är hur C kunde gå med på detta extremt oseriösa beteende? Vem som helst förstår att detta kanske inte ger fängelse, men åtminstone riskerar man en allvarlig undersökning av myndigheterna. Vad hade storkunden för hake på dem? Var det så enkelt som nästa bonus för mäklarna?

tisdag 11 november 2008

Sista kapitlet för Carnegie?

Carnegie fick igår sitt tillstånd indraget av finansinspektionen. De har allvarligt brutit mot lagen och tagit exceptionella risker. Riksgälden tar över ägandet och då omvandlas indragningen till en varning. Vad händer med bolaget? Tja, officiellt verkar detta som en ordnad likvidation men frågan är om inte Carnegie-katten (med nio liv) återuppstår som dotterbolag till någon etablerad aktör - lokal eller global? För kunders del var detta en bra lösning. De kan nu söka efter alternativ och i lugn ordning avveckla/flytta sina innehav utan att riskera sitt kapital.

Carnegie verkar vara sämre skött än vad som framkommit officiellt. Givetvis har de det enorma låneåtagandet åt en enda person (1 miljard SEK) men värre är deras sammanblandning av fondförvaltning och fondförvaring. Uppenbarligen har detta skett i samma bolag vilket bryter mot den mest grundläggande av regler i fondbolag - nämligen att förvaltning och förvaring ska hållas isär för att skydda kunderna vid eventuell konkurs. Carnegie har därmed tagit stora risker med fondspararnas pengar. En inte allför vågad gissning är att det kommer mer liknande nyheter...

NCC hade inte höga förväntningar på sig men de klarade inte av dem tyvärr. Vinsten sämre, orderboken sjunker och framtiden är mörk. Anläggningsmarkanden förväntas vara fortsatt stabil, men den väger inte upp för minskningen i övrigt byggande. NCC varslar 1700 personer och ledningen diskuterar ytterligare åtgärder, men vågar i dagsläget inte säga exakt vad detta innebär. Kort sagt, situationen är snudd på katastrofal och ledningen har ingen aning om var detta ska sluta! Konkurs känns avlägset men kursnedgången är knappast över? Om ett några månader kanske man ska titta på NCC igen, men tills dess ska man inte ens vara i närheten.

GM hade ett skarpt uttalande i fredags. Att det var kris vet alla men de erkänner nu att de knappt klarar betalningarna fram till årsskiftet. Förändringen inom amerikansk bilindustri är alltså här. Antingen blir företagen halvstatliga (á la Freddie Mac) eller så säljs de till utlandet. Antagligen sker detta inom några veckor. Om GM faller (jag menar om, kanske, eventuellt) så kommer det att bli en chock för börsen och i synnerhet för USA! Har vi inte sett botten tidigare så lär vi se den då...

Intressant var att Deutsche Bank idag sänkte sin riktkurs för GM-aktien till "noll"! Igår stängde den på 3,36 USD.