torsdag 25 juni 2009

HM ångar på

Hennes & Mauritz rapporterade halvåret igår och vinsten var bättre än väntat, även om den faktiskt sjönk på årsbasis! Omsättningen ökade 21 %, vilket till stor del kan förklaras av valutaeffekter. Intressant var att bruttomarginalen höll sig uppe trots " missade valutakursvinster" och lagerökningar. Framåt ska det öppnas 225 butiker (159 kvar i år) och stängas 18. HM håller alltså tempot! Lite negativt var att majförsäljningen var faktist noll % (YoY). Försäljningen i jämförbara butiker var minus 9 %. Man måste dock komma ihåg att HM är en relativ vinnare då många marknader minskar kraftigt. Att hålla nollnivån totalt sett är starkt.

Det var också sista rapporten som Rolf Eriksen presenterade innan sin pensionering. Nästa rapport kommer nya generationen med Karl-Johan Persson att stå för. Det är sällan ett VD-byte är så pass odramatiskt som detta och frågan är hur stor förändringen blir då pappa Stefan Persson fortfarande sitter som styrelseordförande. En sak reagerade jag och några till på igår, nämligen de råd som Rolf Eriksen gav åt Karl-Johan Persson (officiellt). Det viktigaste är att:
1. bolaget behåller sin finansiella styrka
2. bolaget växer med egna medel
3. att ha respekt för och vårda H&M:s affärside!
Nu ska man väl inte ta alltför allvarligt på några uppsluppna kommentarer efter en presskonferens, men detta antyder att dessa saker åtminstone har diskuterats under våren och diskussionerna kanske inte riktigt utmynnade i total enighet. Det finns kanske skäl att vara lite vaksam på HM:s strategi de kommande åren? Skulle HM frångå de två förstnämnda principerna så skulle jag allvarligt överväga mitt innehav...

Ericsson meddelade ett VD-byte igår. Hans Vestberg tar över och vad det verkar är det rätt man på rätt plats. Svanberg fick inte oväntat idel ovationer och det jämfördes löner, aktiekurser och utveckling under hans sex år som VD på Ericsson. Svanberg är en gudomlig ledartyp som verkar vara en tillgång för vilket bolag som helst. Jag tycker ändå att man inte ska glömma bort att Svanberg kom till dukat bord. "Dukningen" hade Kurt Hellström stått för - mannen som med hård beskärning minskade Ericsson med ca 43.000 personer (ca 40 % av personalen) och genomförde en mycket viktig emission! Han hade vänt ett företag på ruinens brant och Svanberg kom för att bygga upp det. Jag vill inte förringa Svanbergs insats, men jag tycker inte att en direkt jämförelse med aktiekursens utveckling under VD-tiden alla gånger ger en helt sanningsenlig bild...


"Cavaet Emptor" eller "buyer beware" som det heter på lite olika språk. Jag syftar till nyheten om SEB:s plötsliga återköp av en obligation. Vad jag reagerade på var priset! De köpte tillbaka den för 75 % av nominellt belopp vilket innebär att den som tecknade emissionen till nominellt belopp så har de förlorat 25 % (exkl räntan). Tecknade man alltså 1 miljon fick man tillbaka 750.000. Nu vet jag inte vad emissionskursen var eller ens räntan, men vanligtvis brukar man teckna dessa för till nominellt belopp. Om man vidare spekulerar i att räntan har varit höga 4 % under några år så har man fått lite plåster på såren, men man har inte fått hela sin miljon tillbaka! Jag vill åter påpeka att jag inte har läst detaljerna någonstans om detta köp, men spontant undrar jag vilken investerare vid sina sinnens fulla bruk som går med på detta? Om man inte tvingas till inlösen förstås...

Det finns nämligen obligationer som har emitterats med det anspråkslösa villkoret att emittenten har rätt att återköpa obligationen efter en viss tid (eller direkt). Det kanske inte lät så farligt vid emissionstillfället, men tiderna har ändrats radikalt på två år. Jag har sett exempel på emissioner där första fyra åren ger rätt riktigt dålig avkastning medan de påföljande åren ger sanslöst hög avkastning - MEN där emittenten har rätt att återköpa obligationen efter fyra år. Om detta villkor även omfattas av rätten att betala marknadspris så kan det bli riktigt jobbigt för investeraren. Är denna SEB-obligation exempel på en dylik variant med förtida återköpsrätt (till marknadspris)? Har investare därmed gått miste om 25 % (minus ränta) medan banken har tjänat 1,3 miljarder? Jag vet inte, men om något köps till 75 % av nominellt belopp ligger det definitivt en hund begraven. Huruvida den ligger på tecknarens eller emittentens bakgård låter jag vara osagt, men alla kan inte vara nöjda i den här affären...


Jag hade tänkt länka till Buffets intervju inför sin årliga lunch, men Samuelssons rapport hann före som vanligt. Ifjol var det en kinesisk Hedge-fond förvaltare som betalade 2,1 miljoner USD för denna lunch och just nu aktioneras årets lunch ut på Ebay, följ budgivningen här. Deadline natten till lördag. Vinnaren får ta med sju vänner och skulle jag ha 20 miljoner euro så skulle jag definitivt bjuda! Frågan är vilka jag skulle bjuda med mig? Antagligen de i min närhet som känner till Buffet vilket bl.a. exkluderar kvinnan i mitt liv...

Nu var det inte därför jag ville länka intervjun. Den alltid optimistiske (men allt äldre) Buffet var ovanligt ärlig med att säga att han inte ser några "gröna skott". Visserligen har myndigheter och centralbanker avvärjt systemkrisen som hotade finanssektorn, men när det gäller ekonomin har vi inte sett någon vändning än. Han menar att det finns många problem som ska arbetas bort och de kommer att ta ganska lång tid. Se gärna intervjun, egentligen säger han inget som ingen annan har sagt de senaste två månaderna men han förklarar allting enkelt och konkret som vanligt!

måndag 22 juni 2009

Nokia investerar i USA

Nokia-Siemens Networks köper Nortels trådlösa verksamhet i Nordamerika. Nokia-koncernen tar därmed ett steg till på en kontinent som Nokia aldrig har lyckats erövra. Det talas också om att denna teknik kommer att bli ledande för de stora operatörerna. Detta låter onekligen intressant och dessa 650 miljoner USD kanske betalar sig ganska snabbt. Å andra sidan har finska bolag aldrig gjort lyckade förvärv i USA och man blir lite skeptisk till dylika affärer. Det var även börsen som handlade ned Nokia igår (i gott sällskap förstås).

Finska €tana bloggade om att världens största företag General Electric inte ser någon vändning ännu! Det är lite lustigt eftersom hela världen ser en ljusare ekonomisk bild och uttrycket "gröna skott" torde vara den mest uttjatade ordkombinationen i finanspressen de senaste två månaderna! GE:s styrelseordförande vill dock inte stämma in i den kören och tyvärr borde han veta. GE:s verksamhet omfattar det mesta och skulle världsekonomin vända så undgår det inte dem. Å andra sidan vet vi inte hur mycket man kan lita på bolagsledningen, det finns många skäl till varför en styrelseordförande vill hålla en låg profil medan orderböckerna fylls även om det antagligen är önsketänkande från min sida...

Finska €tana bloggade vidare om det spanska isberget eller rättare sagt toppen av det (la punta del iceberg). Uttrycket syftar på den spanska utlåningen och kreditstockens kvalitet. Ifjol var prognosen att av de spanska bankernas lån till byggsektorn, riskerade ca 2,9 miljarder euro att bli problemkrediter. Nu är motsvarande prognos uppe i 24,5 miljarder euro! Samtidigt meddelade spanska centralbanken i april att problemkrediterna beräknas uppgå till ca 4,5 % av kreditstocken, vilket motsvarar ca 84 miljarder euro. Om årets prognoser är lika tillförlitliga som fjolårets så är det läge att springa! Man förstår att många är väldigt skeptiska till de europeiska bankerna...

Världsbanken sänkte sin prognos för världsekonomin igår. I mars talade de om att globalt BNP skulle minska med 1,7 % 2009, men nu har de räknat om och kommit fram till -2,9 %. Sedan 2010 och 2011 ska det ta fart igen. Dessa nya beräkningar fick stort genomslag igår. Alla europeiska börser kom ned kraftigt, USA föll med siffror vi inte har sett på ett tag och Asien backade inatt. Oljepriset tappade rejält och helt plötsligt finns det inte en enda optimist inom synhåll. Det här vet man att kan ändra tillbaka ganska hastigt, men man ska definitivt vara lite försiktig just nu. Vi har som bekant inte fått några konkreta tecken på att ekonomin börjar ta sig även om många ser en massa ljus.

söndag 21 juni 2009

Finanskrisens orsak

Det kommer att skrivas spaltkilometrar när denna finanskris är över. Det kommer att skrivas om hur den startade, hur den fortgick och vad som avslutade den. Personer som anses ha startat den kommer att namnges och hängas ut. De kommer att anklagas för att antingen ha skapat något galet (subprimeobligationer) eller att inte ha gjort tillräckligt (riskkontrollanterna). Tyvärr får vi ge oss till tåls några år, men dessa böcker kommer. Just nu finns det dock alster "under skrivande" som verkar bli intressanta. En av dessa författare är Michael Lewis. Han berättar om sitt senaste arbete här.

Han har fokuserat på personer som insåg vart vi skulle och tidigt placerade om hela sin förmögenhet. En notering han gör är att dessa personer sällan arbetade i branschen. Man skulle annars kunna tycka att personerna som skapade subprime även borde ha insett dess risk! Uppenbarligen finns inte det sambandet. Den mest klockrena kommentaren kommer på slutet när han förklarar hur en av dessa "tidiga investerare" ringer upp ett ratingföretag för att försöka förstå deras syn att subprime var lågrisk. Han tyckte att obligationerna var ganska riskfyllda då de byggde på ständigt stigande bostadspriser. Han undrar hur ratingen skulle se ut ifall huspriserna faller. Svaret var att "modellen inte klarade av negativa tillväxttal"! Plötsligt förstår man varför det gick så fel! Vad man inte förstår är hur en hel ratingindustri inte insåg detta? Vi får vänta några år på den boken.

Intressant är också hur dessa felaktiga modeller påverkar vår vardag. Lehman-konkursen gjorde att banker över en natt förlorade förtroendet för varnandra. Det skapade en världsomspännande kedja av händelser som även drabbade nordiska banker, vilket i sin tur påverkar oss! Affärsvärlden har beskrivit händelseförloppet under hösten i en ganska intressant artikel. Dylika historier lär vi se mer av i de kommande böckerna. Jag kan knappt bärga mig!


Amer Sports vinstvarnade förra veckan och det är framförallt i USA de ser problem. Amer tillverkar märkessportkläder och utrustning och har alltid varit ett intressant företag. Tyvärr tog de en stor finansiell risk när de köpte Salomon för några år sedan, vilket olyckligtvis sammanföll med några varma vintrar och minskad försäljning. Det har kostat företaget en hel del! Vid senaste helåret var de ovanligt försiktiga med sin prognos och menade att visibiliteten var i princip obefintlig, även om de menade att årets resultat skulle överträffa fjolårets. De brukar annars kunna ha rätt bra koll på helåret redan i februari. Förra veckans vinstvarning ändrade dock på den prognosen. Bolaget säger att årets vinst kommer att vara mindre, men preciserade sig inte närmare. Ifjol var rörelseresultatet 78,6 Meuro (1,08/aktie) och konsensusprognosen på årets resultat är ca 0,97 euro/aktie. Kursen är på 7,29 euro så den känns väl inte extremt dyr - ens efter vinstvarningen. Fick man köpa aktien på 4,69 i mars så kan man antagligen skatta sig lycklig?

tisdag 16 juni 2009

Lättskrämd eller trögtänkt?

Denna sista arbetsdagen innan midsommar undrar jag huruvida börsen är lättskrämd eller trögtänkt. Det låter kanske lite paradoxalt, men sammanfattar ändå börsen rätt bra tycker jag.

Börsens aktörer verkar vara ganska lättskrämda eftersom de omtalade gröna skotten kunde vara grunden till en spännande femårsperiod. Varför stiga av nu? Det har kommit lite positiva signaler denna vecka (också) men då det egentligen inte har kommit något konkret positivt under hela våren så har inget radikalt ändrat sedan mitten på förra veckan. Att därför börsen skräms ned för att Obama säger det som alla redan räknar med (ökad arbetslöshet, svag tillväxt) blir lite underligt. Vi har också fått en del vinstvarningar och justerade prognoser, men de kan i ärlighetens namn inte har varit speciellt överraskande för någon som följer dessa bolag.

Ur ett annat perspektiv kan börsens aktörer vara fruktansvärt trögtänkta. Även om vi de senaste månaderna har haft ett enastående rally så är trenden klart ned enligt många bedömare. Ser man till makrosiffrorna är det som bekant ingen vidare läsning. Således borde ingen förledas att tro på aktier just nu. Det stora hotet är Baltikum och Östeuropa som kommer att påverka våra europeiska banker radikalt. Nu kanske det inte blir allas död, men indirekt kommer det att påverka tillgången på företags- och konsumentkrediter vilket i slutändan drabbar hela ekonomin! Därmed är känslan just nu att hösten kommer att bli ganska händelserik och tyvärr inte på ett positivt sätt. I det ljuset är börsens aktörer otroligt trögtänkta som inte inser allvaret i sitautionen utan fortsätter att investera sina surt förvärvade pengar till allt högre kurser.

Var står du i detta? Är du lättskrämd eller trögtänkt? Min personliga åsikt är att man inte ska välja sida! Blanda aldrig ihop känslor med investeringar - om du vill göra bra affärer. Därför ska man istället se på vilken situation man befinner sig i just nu. Om man har ett kapital som ska användas inom några år ska man inte utsätta det för någon större risk. Om man däremot har ett kapital som kan avvaras i många år, då är det kanske läge att agera! Jag sade för några veckor sedan att om man inte har 50 % aktier just nu, då ska man aldrig ha aktier. Har man 50 % aktier så har inte valt sida utan lagt sig mitt emellan. Då är man med ifall detta är låga nivåer, då har man kapital kvar ifall detta inte är de lägsta nivåerna. Observera dock att detta gäller för mig, med min mycket långa placeringshorisont. Vad som gäller för din del är upp till dig.


Volvo har inte haft roliga försäljningssiffror det senaste halvåret. Försäljningen har minskat kraftigt med ras på närmare 60-70 % och de närmaste månaderna lär inte heller bli roliga eftersom Volvo så sent som förra sommaren inte såg någon som helst nedgång i orderingången. Sedan dess har det hänt en del! Nu börjar dock koncernledningen skymta ljuset i tunneln. "Ab Volvo har nått botten" ståtade en rubrik på di.se i tisdags, även om jag tycker att deras pressmeddelande andades lite försiktigare toner. De säger givetvis att efterfrågan stabiliseras men på en låg nivå. De säger vidare Indien och Kina går bäst men att det antagligen beror på stimulansåtgärderna. Således kom det inte fram mycket nytt och ska man se till jämförelsesiffrorna så lär de inte börja bättras förrän tidigast i november...

Mest anmärkningsvärt hittills denna vecka står ändå Obama för. Han var ganska rak i sin bedömning att den amerikanska arbetslösheten skulle vara över 10 % mot slutet på året - den högsta siffran på mycket länge! Det som fått mest påverkan är ändå förslaget till ökade regleringarna för de amerikanska bankerna, ett förslag som ännu inte har presenterats. Obama har tagit till de stora orden och talar om den största översynes av reglerna sedan 30-talet. Kritikerna (jo de finns redan) menar dock att förslaget är en kompromiss som inte kommer att få någon större effekt. Det enda vi vet är att finanssektorn kommer att förändras de kommande åren. Sedan vet vi också att nya finanskriser kommer att uppstå i framtiden. I grunden är vi bara människor och vi kommer alltid att låna för mycket pengar om vi ges möjligheten - oberoende av vilka regler som gäller...

måndag 15 juni 2009

Oriola blir kooperativ?

Oriola bildar samriskbolag med KF i Sverige! Tanken är givetvis att de tillsammans ska köpa loss apotek när monopolet avskaffas. Ur Oriolas synvinkel var detta mycket goda nyheter. De får inte bara en samarbetspartner när de ska köpa "dyra" apotek, de får en möjlighet att etablera sig i matbutiker över hela Sverige! Börsen tyckte uppenbarligen likadant och Oriola-kursen steg 8,6 % igår - dessutom på en sjunkande börs! Det blir ett mycket intressant år för Oriola...

Börserna fick sig en kraftig sättning igår och panikuppgraderingarna övergick i panikförsäljningar! Nya experter talar om att nu är rallyt över, medan gamla experter manar till "buy the dips". Som vanligt vet vi inte vem som har rätt, men helt klart är att börsen har svårare att ta sig till nya höjder. Från makrosiffrorna kommer definitivt inget stöd och nu verkar det också som att stimulanspolitiken har nått vägs ände - åtminstone om man ska tro G8:s finansministrar. De amerikanska bostadsbyggarna var något mer pessimistiska än väntat och än tidigare mätningar. Således har några av ljuspunkterna släckts och det kompakta mörkret börjar bli överväldigande igen!

I grunden tycker jag faktiskt inte att aktier är dyra, men värderingar är ganska subjektiva just nu. Hur dyr en aktie är beror mer på vilket år man tittar på än vilken analysmetod man använder. Själv är jag mest intresserad av utdelningen år 2035. I det perspektivet måste man ha 50 % aktier just nu, däremot kanske inte så mycket mer...

Analyschefen på HQbank har alldeles rätt - vi kan inte få en V-vändning nu. Alla gröna skott från den senaste tiden är bara skott och sannolikheten att de ska ta nästa steg och slå ut känns försvinnande liten! Ändå vet man att han har fel! Det finns ingen som vet något om framtiden och även om man kan ha en åsikt om vad som krävs för att ekonomin ska må bra, så blir man sällan bönhörd. Ekonomin har en underlig förmåga att växa trots att ingen riktigt kan förklara varför. Inte förrän i efterhand! Problemet, tror jag, beror i huvudsak på att vi inte har realtidsinformation om "allt". Ta t.ex. BNP där vi kan konstatera Q2-siffrorna först i nov-dec! Arbetslösheten uppvisar samma fenomen, samtidigt som den dras med ytterligare eftersläpning (mot ekonomin). Börsen ska dock värderas nu och alla vardagar fram till november. Då är det inte konstigt att det blir en hel del gissande från vanliga bloggare som mig och en hel del kvalificerat gissande från bl.a. analyschefer på HQ-bank. Då är det också naturligt att det blir fel mellan varven. Sen får man inte glömma att i november funderar vi inte längre över Q2/09 utan Q4/09! Den siffran får vi vänta på tills maj 2010 och då måste ju ekonomin ha vänt eller gissar jag fel?

söndag 14 juni 2009

Viking investerar ytterligare?

Viking Lines svenska VD Jan Kårström fick oönskad uppmärksamhet i fredags. Han uttalade nämligen sig i tv4-nyheterna att Viking planerar investera i två nya båtar på Stockholm - Åland - Åbo! Inte nog med det, han var oväntat exakt med att priset skulle ligga kring 2-2,5 miljarder kr för dessa. Det hann inte ens bli lunchtid i Mariehamn innan koncernen skickade ut ett pressmeddelande att "en sådan beställning för närvarande inte är aktuell". Ålandstidningen fick naturligtvis tag i VD N-E Eklund som menade att Jan Kårström hade varit lite "för snabb". Han hade även fått en tillrättavisning. Uppenbarligen finns det antingen långt gångna planer inom Viking-koncernen eller så har svenske VD:n helt missuppfattat diskussionerna. Vad är mest troligt? "Ingen rök utan eld" låter som ett bra uttryck!

Samuelssons rapport hade en intressant bild (igen). Den här gången på hur lång lågkonjunkturen kan tänkas vara, i relation till övriga lågkonjunkturer. Det finns självklart en mängd skäl till varför man inte ska jämföra olika lågkonjunkturer rätt av, men det är ändå intressant att vi redan är förbi den genomsnittliga längden (månader). Om vi ska uppleva något som 1902, 1910 eller 1913 så börjar vi närma oss slutet. Om vi ska uppleva 30-tals krisen igen så är vi ca halvvägs...


Man hör aldrig en butikschef rekommendera folk att handla i andra butiker och man hör aldrig en fondförvaltare som inte tycker att hans fond är köpvärd. Di.se hade en artikel angående Liu Hong och inte helt förvånande ser han ett gyllene läge i Kina. Jag är faktiskt inte helt emot - jag tror också att Kina kan vara intressant de kommande åren - men jag skulle ändå råda alla som har tänkt bege sig till "emerging markets" att diversifiera. Rejält! Kina har stor potential men Liu Hong glömde berätta om den politiska risken! Staten bestämmer allt i Kina och vissa för fram att de även bestämmer över den officiella statistiken. Hur det är med den saken låter jag vara osagt, men jag vill ändå råda alla som har tänk öka sin Kina-position att i samma veva öka andra tillväxtmarknader i minst samma utsträckning. Risk-reward är alltid aktuellt även om vi de senaste månaderna verkar ha glömt första delen av det uttrycket (igen)...

torsdag 11 juni 2009

Viking lider av svag SEK

Viking rapporterade Q2 igår (per 30/4) och den rapporten var väl inget vidare! Omsättningen backade 2,9 % till 102 miljoner euro (YoY) och nettoresultatet blev -3,9 miljoner euro (-1,0). Det stora problemet är SEK som drar ned lönsamhet och minskar omsättningen. Det andra problemet är bunkerkostnaden som riskerar att ytterligare förstöra Vikings mycket, mycket, mycket viktiga Q3. Det i princip det kvartalet som ÄR hela årets resultat. Dessutom har givetvis räntekostnaderna ökat i och med nyinvesteringarna, men det är inte avgörande i sammanhanget. Bolaget bedömer lite överraskande att de har tappat lite marknadsandelar (till Tallink/Silja?) och de ser inte speciellt ljust på framtiden. Årets resultat ska bli sämre än ifjol - en upprepning av tidigare prognos.

Samtidigt rapporterade lokaltidningen att Viking Lines nybygge "ADCC" är försenad drygt ett år. Enligt Vikings projektledare Kaj Jansson beror det på att huvudmotorerna blev ca ett halvår försenade. De skulle levereras av Wärtsilä, som dock förnekar uppgifterna om förseningar! Det ryktas förstås att detta bara är en del av problemen för varvet, men det är inget jag har fått bekräftat officiellt så vi lämnar det! Konsekvensen blir iallafall att "ADCC" som skulle läggas in i trafik nu (!) istället kommer först till nästa sommar. Nu har Viking "Rosella" och det är kanske inte hela världen, men "ADCC" är snabbare och skulle definitivt ha regerat på den korta trafiken Sverige-Åland. Dessutom är nya båtar alltid roligt...

Den bästa artikeln jag läst hittills om Lettlands situation står va.se för. Det är Ulf Petersson som seriöst och utan förhastade slutsatser går igenom förutsättningarna för den lettiska valutan, med fokus på devalveringens vara eller icke varande. Kort sagt konstaterar han att devalvering är ett politiskt beslut till skillnad från då Norden devalverade i början på 90-talet. Då var det det helt och hållet finansiellt styrt. Man kan därmed konstatera att alla fundamentala analyser om huruvida Lettland borde devalvera är ganska intetsägande! Det man allra helst vill veta är vad lettiska politiker, IMF och EU vill göra. Den man sedan vill veta är vilken av dessa parter som är starkast... Peterssons slutsats är att en devalvering kommer till hösten...

Ulf Petersson går också vidare med att förklara hur en delalvering slår mot Sverige. Det är väl inte direkt upplyftande läsning för SEB och Swedbank, men samtidigt inga direkta nyheter på den fronten. Det är inte ofta man ser två högklassiska artiklar i ekonomitidningarna, men dessa höll "Gunnar Örn-klass"! Mer sånt tack!

Ingen märkte väl att WHO igår uppgraderade svininfluensan till en pandemi. Hittills har 28.000 personer insjuknat i 74 länder och 141 människor dött. Nu vill jag inte förringa dessa 141 människor men med tanke på att det årligen dör 500.000 människor i vanlig influensa så känns myndighetsåtgärderna kraftigt överdrivna. Självklart kan viruset mutera och bli allvarligt, samtidigt som ingen vill bli utpekad som den som satt med armarna i kors. Å andra sidan finns det bra mycket mer som myndigheterna kunde göra om de vill stoppa lidandet. Det enda som nuvarande åtgärder lindrar är hotet om minskade resurser till berörda myndigheter...

onsdag 10 juni 2009

Ingenting hjälper?

Det gick inte att ta miste på di.se:s rubrik igårkväll! Självklart känner man sig lite pressad, när man bara för någon vecka sedan har förklarade (scrolla ned lite) att den som inte har 50 % aktier just nu ska aldrig ha aktier! Det står jag dock fast vid.

Di:s rubrik syftade till Fed:s Beige book. Alla 12 distrikt rapporterar svag ekonomi, medan fem rapporterar att nedgången mildras! Det enda som förbättras är förväntningarna på framtiden, men det syns ännu inte i bättre ekonomisk aktivitet. Det är alltså samma historia vi har hört några månader nu. Det mest intressanta var annars CNBC:s tolkning av rapporten. De menade att det värsta var över eftersom förväntningarna steg! Man undrar ifall TT och Reuters har läst samma rapport? Om man ska ge CNBC lite cred så var faktiskt rapporten aningen mer positiv än förra gången...

Det var ändå en dyster kväll för USA. Finansdepartementet skulle emittera en tio-årig statsobligation och den blev hela 80 punkter dyrare än i maj! Det kanske inte låter så mycket men om man begrundar att Fed har nollränta (0-0,25) och staten nu fick betala 3,99 % så förstår man hur räntemarknaden tolkar de kommande årens räntor! Dessa nyheter var inte alls bra för bostadsobligationerna! Fed försöker desperat hålla ned dessa räntor men om USA tappar i förtroende hos investerare så bådar det illa för bostadsmarknaden och även för USD. Idag ska en 30-årig obligation emitteras, rysaren fortsätter...

ECB medgav idag på morgonen att de följer 25 strategiskt viktiga banker! De är ovanligt tydliga med att om vi får en V-återhämtning klarar sig alla utan större problem, men skulle återhämtningen bli långdragen (U eller L) så kommer många att behöva mer kapital! Det innebär med andra ord att vi har några europeiska banker i riktigt dåligt skick, eftersom man vet att ECB aldrig säger mer än de behöver. ECB:s finansiella stabilitetsexpert tillägger att problemen inte kommer under det här året, men under nästa! Känns inte riktigt som man blev mindre "bearish" till banksektorn på dessa nyheter...

tisdag 9 juni 2009

Sommartider!

Aktieblogg har gått över till sommartid och då blir inläggsfrekvensen inte lika hög som vanligt. Dessutom har det varit en del "fritidsarbete" de senaste veckorna som har tagit bort fokus från bloggens kärna.

Finnair meddelade sina trafiksiffror igår. De minskade sin kapacitetet med 16,3 % medan passagerna minskade med 11 %. De har helt enkelt tagit bort några plan, vilket drar upp kabinfaktorn till 69,1 %. Det är högre än ifjol! Självklart är det negativt för bolaget att marknaden minskar men det är ändå imponerande att de så snabbt har anpassat flygflottan till rådande marknadsläge. Ser man framåt har vi oljepriset som det stora frågetecknet och det känns väl inte riktigt bra! Jag har sagt det tidigare och säger det igen, om jag ändå skulle tvingas köpa ett flygbolag skulle jag välja Finnair...

Texas Instrument hade sin "mellankvartalsuppdatering" igår och vilken uppdatering. Omsättningsprognosen skruvades upp lite medan EPS-prognosen dubblades! Q2 har börjat starkt och de såg positivt på framtiden. Nu är detta en ganska kortsiktig syn men givetvis ett positivt tecken. Nokia använder TI en hel del och detta är positivt. Kanske första positiva signalen i Nokia på ungefär ett halvår vilket även syntes i kursen som steg 3,7 %. Det räddade Helsingforsbörsen igår.

Baltic Dry-indexet har stigit 547 % från botten, rapporterar Bespoke. Fortfarande ska det upp 175 % till innan vi når senaste toppnivån men det är ett intressant tecken. Ändå hör man att frakterna minskar i världen och i Mariehamns västra hamn (kanske inte störst globalt sett) ligger det båtar uppställda lite nu och då - båtar som aldrig annars brukar ligga länge i hamn. Framförhållningen verkar vara obefintlig och ingen i branschen vågar göra prognoser ens på det här året! Ska man sprida lite mer rykten så hör man att rederier försöker krypa ur nybeställningar med alla tillgängliga medel samtidigt som nya båtar står tomma. I det ljuset verkar Baltic Dry-indexets senaste rörelse mycket svår att förstå. Å andra sidan är det väl ungefär samma känsla man har för börsen...

Makrostatistiken strömmar in och den är riktigt svag. Estlands BNP minskade 15,1 % (YoY) och Finlands BNP minskade 7,6 % (YoY). Sysselsättningen i USA minskade kraftigt och arbetslösheten steg till 9,4 %! Man kan säga att detta var väntat, men det går inte läsningen mer upplyftande! Jag hoppas att aktiemarknaden har gissat rätt och att höstens vändning i ekonomin verkligen kommer, för det finns inga konkreta tecken på det än så länge...

Finansblogg hade en länk om trading och missuppfattningen att man alltid måste ha rätt på aktiemarknaden. Vi försöker alla ha rätt och när vi anser oss ha rätt ställer vi till med ganska komplicerade strategier för att dra nytta av att marknaden går åt "rätt" håll! Nu vet alla som håller på med aktier att man inte alltid har rätt. Faktum är att om man har rätt 50-75 % av gångerna så är det riktigt bra. Tricket är istället att hitta strategier som minimerar förlusterna. Här skulle jag åter vilja lyfta fram Onsdagsfonden. Där finns det praktiskt beskrivet hur man minimerar förlusterna med t.ex. glidande stop/loss. Givetvis gammal skåpmat för många, men mycket nyttig läsning för andra. Sen är naturligtvis min strategi lite annorlunda i och med det att jag inte är lika aktiv, men det är en annan historia.


Hur sänker man värderingen i ett index? Ett exempel är att man helt enkelt plockar bort det "sämsta" företaget. Consumer Discretionary-indexet hade i maj ett P/E på 33 vilket är högt. I samband med att GM ansökte om konkurs togs det bolaget bort så sjönk samtidigt värderingen till betydligt mer moderata 16! Man kan bara instämma med Bespoke att detta kanske inte är det bästa sättet att sänka värderingen, men onekligen är det ett sätt...

fredag 5 juni 2009

Pust?

Finska finansinspektionen (FIVA) meddelade i veckan att de hade genomfört "stresstester" på de finska bankerna och tänka sig, alla klarade sig! Finlands Bank har ett grundscenario där kreditförlusterna stiger till 1,8 % av stocken (upp från dagens ca 0,6%). FIVA testade 4 %, samtidigt som aktiekurserna skulle nästan halveras och bostadspriserna backa med 22 %. Jag vet inte om vi kan andas ut eller inte? Jag tror nog i grunden att finska (och nordiska) bankerna är i ganska gott skick med några undantag. Däremot tror jag inte att man ska investera i dem - ännu! Kreditförlusterna kommer att öka i framtiden och eftersom man vill ha "avkastning" som investerare så tror jag man lyckas bättre på annat håll! Om något eller några år kanske jag är av en helt annan åsikt...

ISM-siffrorna presenterades i veckan och den stigande trenden fortsatte. Vissa menar dock att vi ändå är under 50 som är den magiska gränsen för när ekonomin anses växa. Bespoke var dock snabba att ta fram material på historiska nedgångar och ISM. Grafen nedan visar vad ISM noterade när vi gick in respektive gick ur lågkonjunkturen. Maj månads 42,8 står sig alltså ganska bra även om sambandet inte är fullständigt!


Sen finns det de som menar att vi är under nivån när vi gick in i lågkonjunkturen! Öhh, jaa. Liksom att börsen var högre värderad när vi gick in i lågkonjunkturen. Hur detta skulle vara ett skäl att vara kvar utanför börsen övergår mitt förstånd?

Vad ska det riktigt bli av Lettland och Baltikum? Att staten inte får obligationer emitterade är så ovanligt att man inte ens räknar med det. Det är fruktansvärt allvarligt. IMF håller inne ytterligare lånebetalningar eftersom de menar att Lettland borde införa reformer och ta hand om budgetunderskottet! Personligen undrar jag varför letterna ska forceras in i denna gräddfil till den perfekta ekonomin? Det är helt klart att ordning på statsfinanserna, stabil valuta och förtroende för landet är grundpelare i en lyckad ekonomi. Man kan dock inte glömma vilken sanslös katastrofsituation landet befinner sig i just nu! De stänger vart tredje sjukhus inte för att det finns för många, utan för att staten helt enkelt inte har råd! Invånarna lever på ruinens brant. Att i detta läge kräva balanserade budgetar ter sig nästan lite sadistiskt! Många EMU-länder kommer att göra stora budgetunderskott i år och på andra sidan Atlanten talar USA-prognoserna om -13 % av BNP vilket torde vara ett svårslaget rekord! Ändå tycker IMF att lilla Lettland ska vara bättre än västvärlden och därför borde strama åt budgeten...

tisdag 2 juni 2009

Kan vi lita på Kina?

Vårens rally har fått nytt bränsle av de kinesiska uppgifterna att industriproduktionen har ökat. Paul Krugman länkar dock till en oroväckande nyhet, nämligen att vi kanske inte riktigt kan lita på statistiken! Det har visat sig under det senaste decenniumet har Kinas industriproduktion (eller rättare sagt IVA-tillväxt = industriproduktion minus kostnader) gått hand i hand med Kinas elkonsumtion. Den senaste tiden har dock dessa gått kraftigt isär, dvs industriproduktionen har stigit medan elkonsumtionen har fallit! Vissa ("elaka") tungor säger att det beror på att industri-statistiken är manipulerad, något som har förts fram tidigare! Kina har dock löst problemet på typiskt kinesiskt vis - de har helt enkelt slutat publicera statistiken över elkonsumtionen...

Talvivaara var i nyheterna igår av två anledningar, båda lika illa! För det första genomförde de en riktad emission (private placement) som spädde ut aktieinnehavet med ca 10 %. Hoppsan! Uppenbarligen var de i akut kapitalbehov och på detta sätt behövde de inte skriva ett 300-sidors prospekt som skulle godkännas av finansinspektionen. Investerarna fick betala 3,70 euro att jämföra med gårdagens stängningskurs på 4,22. Småsparare fick dock inte dela på kakan och som småsparare ska man kanske se detta som ett varningen tecken inför framtiden? Synd för Talvivaara är onekligen ett intressant företag...

För det andra fick T rubriker eftersom en av deras underlevarantörer har blivit utsatta för bedrägeri. Någon bedragare har helt enkelt skickat ett meddelande (faktura) till Talvivaara där de anger nytt bankkonto och indikerar att underlevarantören har bytt bank. Talvivaara betalade till det nya kontot i god ordning. Nu var dock så att underleverantören inte alls hade bytt bank och bedragarna fick "några miljoner" innan det uppdagades! Polisen är givetvis inkopplad och kommentarerna är fåordiga. Det här är väl inte direkt Talvivaaras fel men samtidigt låter det som ett lite väl enkelt tillvägagångssätt...

Oriola tillkännagav igår en nyemission. Beskedet kom efter börsen stängning och var aningen överraskande. Det mycket kortfattade börsmeddelandet anger att det är en riktad nyemission, men inte huruvida den vänder sig till alla aktieägare eller om det blir en Talvivaara-variant? Antagligen det senare...

Marc Faber har länge tillhört de mest högljudda pessimisterna tillsammans med Nouriel Roubini. Senast förra veckan gav Faber en intervju med Bloombergs i Hong Kong, där han menade att USA:s inflationssiffror kommer att hamna på Zimbabwe-nivåer och han tyckte synd om alla pressade förvaltare som nu tvingas in på marknaden trots att de inser hur allvarligt läget är. Behöver jag säga att han inte trodde att nuvarande rallyt var början på något nytt? Nu har det dock blivit annat ljud i skällan! I sitt nyhetsbrev förra veckan talar han om aktier antagligen nådde sin bottennotering i mars eller t.o.m. december ifjol! Han påpekar givetvis att Obama & Co för en katastrofal politik och att vi kommer att få en "korrigering" snart, men om Faber börjar tala som om botten är nådd - då kanske den är det?

måndag 1 juni 2009

Var ska detta sluta?

GM i konkurs var den väntade nyheten, medan "börserna rusar" det var den nyheten som tog mig på sängen! Det trodde jag faktiskt inte. Inköpschefsindexet var givetvis bättre än väntat och fortsatte sin stigande trend, liksom bygginvesteringarna som faktiskt var positiva! Det kommer verkligen tecken på att nedgången i världsekonomin är bruten - men fortfarande ska man minnas att det enbart är tecken. När vi ser minskad arbetslöshet och ökad omsättning i börsbolagen, då har vi konkreta tecken!

GM ansökte som bekant om Chapter 11-konkurs igår och nu har bolaget tre månader på sig att omorganisera sig. Differensen mellan tillgångar och skulder är sanslösa -90 miljarder USD och därför har amerikanska och kanadensiska regeringarna gått in med 30,5 + 9,5 miljarder USD! Detta behövs för ingen annan har råd att betala dessa summor sade Obama. Det har han rätt i. Han sade också att staten är en ovillig ägare som kommer att sälja "nya GM" så fort som möjligt. Vidare menade Obama att en vanlig konkurs skulle ha varit förödande för USA:s ekonomi, i det allvarliga läge som den befinner sig i just nu. Allt känns mycket logiskt och ändå lite oroande. Får bolag gå i konkurs längre eller ska staten rädda alla - bara man är tillräckligt stor? Å andra sidan verkar det onekligen bli stora förändringar i den amerikanska biltillverkningen - förändringar som borde ha gjorts för 10 år sedan!

Lettlands finansminister sade igår att en devalvering är möjlig - eller rättare sagt så öppnade han för en sådan! Det vore nog det enda rätta för landet i kris, men samtidigt vet vi var den skulle slå mest! Nämligen mot de lettiska låntagarna och vidare mot Swedbank, SEB och Nordea. Problemet är att många låntagare har lånat i utländsk valuta eftersom räntorna var lägre. Naturligtvis blev de upplysta om risken på (kanske på sid 82) i villkoren, men ärligt talat är det inte många som läser så långt eller ens inser vad begreppet valutarisk innebär. Vi kan peka finger och säga att så ska man inte göra, men vi får heller inte glömma att i början på 90-talet gick vi i precis samma fälla! På nära håll upplevde vi hur t.ex. Slite gick under p.g.a. dylika lån och det fanns även en hel del mindre företagare som hade "lånat billigt". Historien upprepar sig alltså...


Jag vill inte bli politisk i den här bloggen men nu kommer jag att hamna närmare än någonsin! Cecilia Aronsson hade en omdebbaterad artikel igår på va.se. Hon skrev att Sverige skulle införa euron för att ta landet ur krisen. Exportföretagen som gynnas av en svag valuta har ändå tufft och svenskar får betala dyrt för importerade varor. Den lilla löneförhöjningen äts upp av valutafallet! Knappt hade artikeln sett bakgrundsfärgen på hemsidan innan kommentarerna strömmade in. Euron är ett riskprojekt och Sverige ska aldrig överge sin möjlighet att styra sin egen valuta var vanliga åsikter. Kort sagt, Sverige klarar sig bra med den volatila kronan.

Från ett euroland undrar man varför fokus dribblas bort på det här sättet? Euron är ingen saliggörare som kommer att lösa krisen. Euron är heller ingenting som kommer att ta över svensk ekonomi och göra så att alla talar tyska eller franska. Euron är i grunden inget annat än en valuta. Ett betalmedel. Sedan kommer det lite med euron som man självklart kan oroa sig för, bl.a. kommer räntepolitiken att styras av "europeiska förutsättningar" istället för nationella. Det drabbade t.ex. Irland som mitt i brinnande högkonjunktur eldades på ytterligare av låga räntor, eftersom t.ex. Tyskland inte fick ordning på sin ekonomi. Det skapade en irländsk fastighetsmarknad med kolossala överpriser. EMU innebär också lite andra konvergensregler som t.ex. att budgerunderskottet inte får understiga 3 % av BNP, vilket i dessa tider kommer att brytas av många länder. Varför är detta så hemskt? Anders Borg för en liknande politik som han kallar "ansvarsfull", vilket många berömmer honom för!

Om man handlar inom euro-området så spelar det egentligen ingen större roll vad valutakursen är mot externa länder. Det intressanta i sammanhanget är att Sverige handlar mest med Europa! Enligt SCB var Europas andel av svensk export jan-mars hela 73,4 %, varav euroländer 58,6 %. Av den svenska importen under samma period var Europas andel 81,9 %, varav euroländerna 68,2 %. Ärligt talat har jag svårt att se hur Sverige skulle förlora på att ansluta sig till euro-samarbetet?

Klart bankernas valutaavdelningen skulle få det tufft och många valutahandlare skulle sparken. De kommer dock inte ens upp i en SAAB-fabrik så rent statistiskt märks det knappt. Bankerna skulle givetvis tappa en del intäkter både kring växlingar och kring valutaförsäkringar (derivat). Företagen skulle dock gynnas. Därför är min personliga åsikt att Sverige borde sluta pallra och införa euron! Det är främst en gemensam valuta som på sikt ska skapa den gemensamma marknaden vilket i slutändan kommer att gynna oss europeiska konsumenter - om än långt efter nuvarande politikers mandatperioder.

Personligen har jag också erfarenhet av ett valutabyte. I början var det lite svårt och även om officiella priset stod i euro fick man räkna om till finska mark för att få "rätt värde". Det hände också, speciellt första sommaren, att många förköpte sig på auktioner när de skulle bjuda och motbjuda snabbt, utan möjlighet att tänka efter! Numera går det dock av rutin och man har vant sig fullständigt med de nya priserna. Man inser också att euron lika gärna kunde heta dollar, daler eller kronor. Det är ett betalmedel - något vi har haft i många tusen år.

Det enda som gör mig tveksam med Sveriges eventuella EMU-inträde är ovanan att uttala euro som "evro"! Det är dock en kurs vi får ta i efterhand och något jag kan leva med...