torsdag 5 november 2009

Sampo får ett nytt kvartal!

Sampo Q3
Resultat före skatt: 192 Meuro (242; 143)
EPS: 0,27 euro (0,31; 0,25)
ROE: 73,1 % (-12,9; n/a)
NAV/aktie: 13,76 euro (8,28; 12,97)

Sampo hade ett ok resultat. Ser man till förväntningarna så hade analytikerna varit alldeles för pessimistiska med NAV-värdet, något som avvek lite mer än det borde få göra. Det är ändå en detalj! Det riktigt intressanta i rapporten var nyheten att Nordeas resultat ska räknas med fr.o.m. årsskiftet vilket gör att Sampo-koncernen under nästa år kommer att få ett "extra" kvartal i sin rapportering. Sampo sade vidare att de planerar öka sitt innehav i Nordea till 22-23 % men inte mer än 25%! Det andra som var intressant i rapporten var att If har gett moderbolaget ca 400 Meuro i utdelning under året... något som givetvis borgar för en ok Sampo-dividend i vår. Konsensus ligger på 0,80 - samma som ifjol. Det är ca 4,8 % på gårdagens stängningskurs.

Pohjola Bank Q3
Resultat före skatt: 196 Meuro (-39; 77)
EPS: 0,46 euro (-0,12; 0,18)
ROE: 27,1 % (-7,2; n/a)

Pohjola Bank överraskade med ett riktigt bra resultat. Det är framförallt försäkringsrörelsen som går lysande och den förväntas överträffa fjolåret med råge. Koncernen har också fått rejäl draghjälp av de stigande marknaderna och man kan enkelt säga att fjolårets huvudvärk har blivit årets draglok! Prognosen gör gällande att årets resultat ska dubblas jämfört med fjolåret, men VD Mikael Silvennoinen varnar för att nedskrivningar kan ställa till det. Pohjola Bank har en ganska snårig ägarsituation och huvudägaren (OP-Pohjola-gruppen) är splittrad på lite över 200 Andelsbanker som alla fungerar enligt principen: "en bank en röst". Det är hämmar förstås värderingen för banken och eventuella uppköpsspekulationer kan man skicka direkt till papperskorgen...

OP-Pohjola-gruppen Q3
Resultat före skatt: 480 Meuro (-59; n/a)
K/I-tal: 52 (54; n/a)
ROE: 24,2 % (-3,8; n/a)
Kreditförluster Q3 i % av stocken: 0,5 % (0,4; n/a)

OP-Pohjola-koncernen eller rättare sagt de lokala Andelsbankerna tillsammans, har även de fått draghjälp av de stigande marknaderna. Fonden för verkligt värde är den stora förklaringen till resultatförbättringen, även om den försäkring och kapitalmarknadsrörelsen också har ökat resultatet. OP-Pohjola-gruppen är inte noterad (andelslag), så det mest intressanta är deras kreditförluster i förhållande till övriga bankgrupper. De oreglerade lånen ligger ungefär på samma nivå som Nordea. Inget att ännu bry sig om alltså. VD Karhinen skriver att kreditförlusterna antagligen kommer att öka, men han är trygg med att återbetalningsförmågan tycks vara bättre än väntat. Eftersom VD inte behöver oroa sig om någon börskurs så är han ovanligt ärlig med att det fallande räntenettot har påverkat bankrörelsen starkt negativt. Mellan raderna kan man läsa att denna trend kommer att fortsätta ett tag till...

Ratos Q3
Resultat före skatt: 308 Msek (428; n/a)
EPS: 1,74 sek (2,46; n/a)
NAV/aktie: 93 sek (72; n/a)

Ratos visade ett något bättre resultat, men det har varit ett svängigt år. Vissa bolag har uppenbara problem och Contex group har fått ett andra kapitaltillskott i år. VD skriver att risken för ytterligare kapitaltillskott har minskat, men han säger inte att den har försvunnit. Ratos väntar på rätt läge. Enligt egen uppgift har de en investeringskapacitet på ca 3 Md sek, kreditfaciliteter på ytterligare 3,2 Md sek samt en fullmakt från bolagsstämman att använda 30M B-aktier till förvärv. Således har de lite över 11 Md sek att köpa företag för, räknat på gårdagens kurs. Den något ansträngda substanspremien har således potential att minska om rätt läge dyker upp...

Metso lägger bud på Tamfelt och bjuder 3 Metso-aktier för 10 Tamfelt-aktier. Det motsvarar en premie på ca 20 %. Metsos nya aktier späder ut stocken med ca 6 %. Ur Metsos perspektiv ökar de servicedelen ifall detta bud går igenom. vilket stärker ett av Metsos svagare områden. Tamfelt har just nu stora problem med lönsamheten och fokuserar på detta i dagsläget. Nu tar Metso över dessa bekymmer, samtidigt som de gamla ägarna har får ganska bra betalt för sina Tamfelt-aktier. Det är svårt att se några hinder för detta bud...

Inga kommentarer: