söndag 12 juli 2009

Starkt av Getinge

Getinge hade en ok rapport! Omsättningen under Q2 ökade 24,4 % (YoY) till 5,5 Mrd SEK vilket i första hand förklaras av företagsförvärv. Organiskt minskade faktiskt omsättningen 2,9 % vilket är värt att notera! Nettoresultatet ökade 22,4 % till 333 Mkr och det är i slutändan det viktiga. Balansen är riktigt svag och det är enbart tack vare den stabila verksamheten som kan acceptera en soliditet på 29,4 % och en gearing på 160 %. Balansen har dock stärkts en aning sedan Q1. Jag gillar Getinge främst för deras tillväxt och lönsamhet, varvid jag kan ha överseende med balansen. Tillväxten verkar dock sakta in vilket märks i prognosen på att de ska växa med 15 % i år. De har växt med 33 % första halvåret och då inser man att H2 kommer att bli tungt, även om de skönjer "en viss optimism om en förestående vändning i USA". Detta känns mest som en from förhoppning och det brukar sällan vara en framgångsrik strategi...

Formpipe växer kraftigt, men tyvärr hänger inte vinsten med! Omsättningen ökade 42 % till 35,0 MSEK, medan nettoresultatet ökade med "bara" 11,4 % till 4,9 Mkr. En stor del av resultatet äts upp av ökade kostnader (+56 %!), vilket bolaget förklarar med deras omställning från direktförsäljning till försäljning via partnernätverk (samma ide som bl.a. F-secure). Dessa omstruktureringar kommer att påverka marginalerna, åtminstone under 2009. Verksamheten har dock goda förutsättningar att fortsätta sin expansion. Formpipe är otroligt okänsliga för lågkonjunkturen och växer dessutom snabbare än marknaden som under 2009 beräknas växa ned 3-4 % enligt Radar Group International. Detta antyder att Formpipe har bra produkter.

Balansräkningen i Formpipe ser stark ut med en soliditet på 57 % och en gearing på -10 %, även om många IT-bolag har betydligt starkare siffror. Fortfarande spökar goodwillen, en post som är aningen större än det egna kapitalat. Resultatet per aktie har halkat efter då aktiestocken har spätts ut ca 20 % på årsbasis, vilket naturligtvis är mer än resultatökningen. Trots denna utspädning tycker jag att Formpipe är mycket intressant. De växer kraftigt och om vi någon gång ska nå det förutspådda papperslösa samhället så lär Formpipe vara med i någon form! Sen finns det givetvis frågetecken och risker som det alltid gör med ny teknik. Det finns också andra företagsekonomiska frågetecken, varav det största för min del rör utdelningen. Skulle de ha gett en dividend i våras hade de hamnat bland mina favoritbolag...


John Mauldin senaste nyhetsbrev innehåller en nyligen publicerad undersökning som indikerar att den ulitmata tradern är en dator - som i princip är ihopkopplad med börsens servrar! Finansblogg länkade denna i söndags, daytraders som inte redan har läst den borde ta en titt och se vad de konkurrerar med...

Inga kommentarer: