fredag 10 juli 2009

Världens längsta graf!

Jag har sett en del ekonomiska grafer i mitt korta liv, men Paul Krugman visade nog en som täcker mest tid - 3000 år!

Den beskriver inkomst per capita under 3000 år och bevisar det tuffa livet enligt Malthus - den s.k. Malthusiska fällan vilken går ut på att produktivitetsökningarna och de teknologiska framstegen inte har någon som helst inverkan på inkomsten! I modern tid har vi dock konstaterat att Malthus hade fel, men som Krugman påpekar han hade rätt för de första 2800 åren, men sedan 1800-talet har han haft fel! Varför det?
Det är lite underligt eftersom det inte saknades teknisk utveckling tidigare. Vi skapade järnplogar, bättre grödor, bättre odlingsmetoder och ökad handel. Ändå steg t.ex. inte den engelska inkomsten per capita på 300 år, från 1300-talets digerdöden till 1600-talet då befolkningen hade återhämtat sig. Det är underligt? Orsaken enligt Malthus är att utvecklingen inte gick till ökad inkomst, utan ökad befolkning. Denna ökade befolkning drabbades senare av sjukdomar och svält, varvid inkomsten rasade igen! Befolkningensökningen och dess problem åt alltså upp de teknologiska framstegen ända tills industrialiseringen kom och tog tekniken ljusår på kort tid. Då hann vi helt enkelt inte med (att "befolkningsöka") och inkomsten per capita kunde 12-faldigas på 200 år.
Man måste också tillägga att den här 12-dubbligen inte skedde i alla länder. Det var endast i västvärlden som vi har dragit nytta av detta. U-länderna ligger kvar i samma Malthusiska fälla... därav uttrycket "the great divergence".
Det finns förstås kritik mot denna graf. Hur mäter man inkomsten under bronsåldern? Har man verkligen tagit hänsyn till inflation/deflation? Vi kan knappt lita på dagens statistik från vissa länder - hur kan man lita på denna statistik? Med andra ord finns det "femtielva" orsaker till fel. Ändå kanske grafen har en poäng - nämligen oljans betydelse! Om det var nu var oljan som gjorde att vi kunde ta detta jättesteg - vad händer om oljan tar slut? Enligt peak-oil-teorin blir det ganska dramatiska konsekvenser i samhället. Med ovanstående graf på näthinnan, innebär det också att inkomsten per capita ska ned till en 12-del? Det händer förstås inte över en natt, men letar man efter en definitiv botten så hittar man den antagligen där...
Sen kan man förstås diskutera huruvida oljan var enda orsaken till industrialiseringen. Det tror jag inte. Låt oss hoppas att jag tror rätt...

Inga kommentarer: