onsdag 1 juli 2009

Finanskrisens orsak, alternativ 2

Handelsbankens VD Pär Boman hade en intressant synvinkel i gårdagens va.se. Han menar att vi redan ser tendenser till att mota nästa finanskris med en ny uppsättning regler, ovanpå de gamla! Det kommer att ge oss precis samma problem som idag, eftersom nuvarande finanskris inte uppstod p.g.a för lite information - snarare av för mycket! Han berättade en slående anekdot där han själv beställde all dokumentation kring en subprimeobligation och fått det per fax! Prospektet var på 1300 sidor + några appendix! Han läste igenom allt och konstaterade att alla risker fanns noggrant beskrivna och att detta absolut inte var något för försiktiga Handelsbanken - inte ens med de furstligt beräknade räntorna...


Varför kom inte alla fram till den slutsatsen? Man slås av två saker. För det första var PB antagligen en av mycket få som verkligen läste igenom dessa prospekt och förstod dem. Investerare i allmänhet och instutitioner i synnerhet avsätter knappast tid för detta synnerligen viktiga arbete. Därför förstår man att många blev förvånade när dessa AAA-obligationer började visa "onaturliga" risktendenser.

Det andra man slås av är insikten varför stämningarna och domstolsprocesserna hittills har uteblivit, trots att många antagligen har blivit lurade. Om man har ett antal jurister som skriver 1300 sidor + appendix för en vanlig obligation så kan man vara säker på att risken är noga utredd och att emittenten har försäkrad sig emot allt! Man kan också vara säker på att den person som satte sin namnteckning under detta dokument, i samma stund försäkrade att man förstod dessa risker. Nu i efterhand kan man väl konstatera att bl.a. Lehman Brothers kanske inte riktigt hade förstått allt? Samma sak tror jag nog gäller många andra aktuella aktörer. Man undrar om ens AIG (som ställde ut försäkringar på dessa obligationer) verkligen hade läst alla prospekt...


Pär Boman yttrycker vidare en åsikt om IFRS som förvärrar dessa problem. Jag har tidigare förmedlat åsikter om att IFRS förvärrar krisen. Enligt PB är årsredovisningar ofta nyckeln till bolagen och att hitta risker i dem är den verkliga utmaningen. Han beskriver den processen som att hitta en nål i en höstack. IFRS menar han har bara gjort höstacken större! Vi blir inte klokare av att "allt" ska värderas till marknadspriser. Det gamla systemet (FAS) var byggt på försiktighet men alla visste vad som gällde.

Självklart finns risken med FAS att bolagen innehåller dolda tillgångar och medvetet "gömmer" dessa. Det är dock en mindre risk än det som vi ser nu, när företag blir tvungna att skriva ned sina balansräkningar p.g.a. övervärderingar. Inte bara tvingas de röra i balansräkningen p.g.a. externa faktorer - det får också direkta konsekvenser på resultaträkningen. Det är något som vi inte har vant oss med ännu.

Om IT-tekniken har lärt oss något så är det att för lite information är sämre än för mycket information, men samtidigt är för mycket information också förvirrande. Hemligheten ligger i att få rätt information! Frågan är om IFRS ger oss rätt information?


I ett helt annat perspektiv slås jag av den otroligt tunna handel på börsen just nu. Volymerna är låga och det verkar vara ett fenomen i hela världen. Vanligtvis små nyheter får stora genomslag på börsen. Förra veckan var det Världsbanken som sänkte sin prognos för globalt BNP från negativt till mer negativt. Hela världens börser sjönk tre procent den dagen. Jag har inte sett Världsbanken som en maktfaktor tidigare och förklaringen ligger antagligen i denna låga volym och dess konsekvenser. Det gör även att andra verkar vara lika förvirrade som mig! Förnuftet säger att vi har låga kursnivåer som ska upp kommande åren, medan känslan säger att vi har skarpt läge i ekonomin och vi är långt ifrån torra land ännu. Man ska som bekant inte handla på känslor även om det är svårt just nu...

Inga kommentarer: