torsdag 16 juli 2009

M-real köper tid!

Igår eftermiddag kablades det ut att M-real säljer sin Uruguay-verksamhet till UPM-Kymmene. Säljer är väl egentligen att ta i för det är en ganska komplicerad historia. M-real överför verksamheten (inkl skulder) till UPM, som betalar genom att ge 90 Meuro kontant och dessutom minska sin ägarandel i Metsä-Bottnia, en andel som Metsäliitto (M-reals huvudägare) ska ta över. UPM minskar Metsäbottnia-ägandet från 57 % till 17 %. Hängde ni med? Det här har alltså mer karaktären av en organisationsförändring inom den finska skogsindustrin än ett förvärv. Kanske det här är början på en större konsolidering inom sektorn?

Fördelen för M-real är att skulderna minskar med 550 Meuro. De var vid årsskiftet ca 1,7 miljarder euro så nu är den närmaste framtiden säkrad. Det kan dock komma en besk eftersmak med denna affär eftersom M-real samtidigt sålde bort en av sina lönsamma delar. Q1 var M-reals rörelseförlust 118 Meuro och det betyder att även om vissa skulder nu får täckning så är det mycket kvar innan bolaget blir intressant. Kursen flög 28 % igår, jag skulle utnyttja detta för att sälja ifall man har aktier kvar...

Fördelen för UPM-Kymmene är att de stärker sin position. Visserligen ökar nettoskuldsättningen med ca 400 Meuro men det är fortfarande under kontroll. Gearingen ökar från ca 70 till ca 80 %. UPM meddelade också att detta kommer att öka resultatet redan i år! Det är positivt. UPM är ett mycket välskött bolag men tyvärr i en bransch i kris. Någon gång kommer dock branschen att gå bättre och då kommer UPM antagligen att höra till de bättre aktörerna. Det kunde vara ett skäl att investera i UPM. Frågan man måste ställa sig är när branschens förbättring kan tänkas ske och om man orkar vänta på det? Personligen väntar jag på konkreta, positiva signaler från branschen men håller mig till andra branscher under tiden...

Inga kommentarer: