måndag 24 augusti 2009

ÅAB skriver upp resultatet

ÅAB rapporterade i måndags och enligt pressmeddelandet har första halvåret varit otroligt starkt med en vinstökning på 134 % till 27,5 Meuro! Orsaken till den jätteskjutsen är att uppskrivningen av negativ goodwill från Kaupthing-affären, hela 22,5 Meuro! I övrigt håller räntenettot ok nivå och provisionsintäkterna har tagit fart efter vårens börsuppgångar. Kreditförlusterna har givetvis stigit till 2,2 Meuro men det är fortfarande en mycket liten del av kreditstocken.

Om man däremot ska granska ÅAB-rapporten lite kritiskt och rensa resultatet för negativ goodwill, så hittar man tyvärr en ganska mager lönsamhet under andra kvartalet. Rörelsevinsten för Q2 stannade på -1,2 Meuro och orsaken är främst de skenande kostnaderna (+68 %). Nu vet man ju aldrig hur mycket kostnader ÅAB-ledningen har bokfört under detta fantastiska kvartal? Med 22,5 Meuro i ryggen kan man bokföra både advokatarvoden och diverse ombyggnader utan att sista raden drabbas alltför hårt. På pappret leder det iallafall till K/I-talet som ska vara på ca 50 (i perfekta tider) per sista juni hamnar på 88 (exkl neg. goodwill). I pressmeddelandet rensar man naturligtvis inte och då kan man tala om K/I på 58.


VD Peter Wiklöf förklarade efteråt att resultatet är enligt plan. Sverige-verksamheten är ny och man beräknar att den ska nå break-even inom en snar framtid. Man kan egentligen inte argumentera mot det och det är lite naivt att kräva break-even av en nyinköpt verksamhet redan efter ett kvartal. Hursomhelst sticker K/I-talet i ögonen och skulle det bestå kommande året är det något som behöver åtgärdas innan kreditförlusterna höjer siffran ytterligare...Nokia ger sig in i PC-branschen med en bärbar dator med extra många uppkopplingsfunktioner. Givetvis kan man undra över lönsamhet och konkurrens i den branschen, men att döma av pressmeddelandet ska t.ex. batteritiden vara hela 12 timmar! Datorn ska presenteras närmare 2 september då det även kommer mer information om pris och lanseringsdatum.


Teliasonera lägger bud på resterande aktier i AS Eesti Telekom och TEO LT. De äger det estniska och litauiska bolagen till ca 60 % och detta var inte direkt oväntat. Om buden går igenom kommer nästa års vinst att stiga ca 2 %. På sikt är det här givetvis positivt, då full kontroll av dotterbolag alltid är att föredra. Enda orosmomenten för aktieägare i Teliasonera är att skulderna ökar vilket kan äventyra vårens "säkra" dividend?


Något på gång i Elcoteq? Kursen har rusat 52 % på en vecka under betydligt högre omsättningn än tidigare! De skickade visserligen ut ett pressmeddelande i måndags att de inbjuder finansiärerna till ett möte då de vill ändra villkoren i några av sina masskuldebrevslån. De antyder att de vill göra det möjligt att konvertera skulder till aktier. Jag vill inte vara cynisk, men personligen skulle jag vara mycket tveksam till att konvertera mina skuldebrev till aktier i detta problembolag. Det känns lite tunt som förklaring till denna kursuppgång. En annan möjlig förklaring kunde vara att någon förhandling är på gång och resultatet har läckt...

Inga kommentarer: