torsdag 20 augusti 2009

YIT höjer sitt tillväxtmål

Det finska byggbolaget YIT meddelade igår att de höjer sin målsättning för tillväxten till 5-10 % per år. Marknaden hade räknat med ca 3 % och det gjorde förstås att kursen flög 7,6 % på denna nyhet. De nämner även att förvärv kan bli aktuella, något som inte riktigt är likt YIT. Nya storägaren Henrik Ehrnrooth har tydligen ändrat på den filosofin. YIT har under året uppvisat god kostnadskontroll då resultatet håller sig på svarta sidan, trots att omsättningen har fallit kraftigt. Att de nu tror på ökad försäljning är antingen en vågad förhoppning eller ett tecken på att eventuella förvärvsplaner är på väg att materialiseras! I vilket fall som helst är det intressant.

Nokia meddelade i onsdags att deras telefoner ska bli konkurrenskraftigare i Indien som är Nokias näst största marknad! VD Kallasvuo menade att de ska göra dem "affordable"!!! Jag har aldrig någonsin hört en Nokia-VD tala i dessa banor. Att det ledande företaget, med bäst lönsamhet i branschen, ska börja priskonkurrera med sina billigaste telefoner! Inte underligt att kursen tappade 3 % på fem minuter. Nokias billigaste telefon kostar redan ca 30 euro. Är det ens möjligt att producera en telefon billigare än det? Å andra sidan, konkurrerar man med Nokia inom detta segment så gick säkert gårdagen åt att planera för likvidationen eftersom den lilla lönsamhet man eventuellt hade nu definitivt kommer att försvinna! Det gör att Nokia stärker sin marknadsandel ytterligare.

Ratos rapporterade igår och det var en ok rapport, även om rörelseresultatet tappar rejält jämfört med ifjol (344 Mkr (764)). Det mest anmärkningsvärda tappet står fönstertillverkaren Inwido för då deras resultat faller från +113 Mkr till -51 Mkr! Ratos talar dock att det finns vissa tidigare tecken på att konjunkturfallet har avstannat, men de menar att det är alldeles för tidigt att avgöra huruvida dessa tecken är bestående. Ratos bedömning är att vi står inför en lång period av måttlig tillväxt, vilket är ett uttalande som kunde vara kopierat ur någon av sommarens konjunkturbedömningar! Ratos är och förblir dock ett kvalitetsbolag, om än med hög värdering. Jag har sagt det tidigare - ibland är höga värderingar befogade och i Ratos fall tycker jag det påståendet har fog.

Aktia rapporterade igår. Rapporten var helt ok, där kapitaltäckningen är starka 14,7 %. Det mest intressanta med rapporten var ändå att de ska börsintroduceras i september! Det blir även intressant då de hamnar på samma lista som ÅAB, där Aktia redan har 20 % av kapitalet... spekulationerna om en eventuell fusion kommer nog inte att bli mindre p.g.a. detta!

Inga kommentarer: