fredag 14 augusti 2009

Mina favoritbolag 3/2009

Då var det åter dags för en genomgång av mina favoritbolag. Den här gången från 20/5 tills 14/8. Jag gör en förändring, Getinge faller bort. Aktiens kursutveckling ingår dock i min jämförelse denna gång och kursen steg 8,5 % under perioden. Orsaken till att Getinge faller ur portföljen är att den organiska tillväxt har minskat kraftigt, varvid den totala tillväxten främst beror på förvärv. Med den svaga balansen lär det blir mycket svårt att upprätthålla detta de kommande åren. Givetvis har kursen kanske redan kompenserat för detta, men jag vill undvika bolag med svaga balanser denna höst. Jag siktar på att ta in en "ultracyklisk" aktie istället för Getinge, men har tyvärr lite svårt att se grunden för den senaste tidens börsuppgång. Därför håller jag mig lugn till Q3-rapporterna...

Utveckling mina favoritbolag: +8,4 % (alla samma vikt)
Utveckling Helsingforsbörsen: -0,7 %

F-secure (utveckling: -3,9 %) ökade omsättningen 16,5 % till 31,7 Meuro medan resultatet steg 43% till 7,6 Meuro. Det var bättre än väntat och bättre blir det eftersom deras senaste förvärv inom datalagring (Steek SA) ska räknas med i helårsresultatet. Steeks tillväxt har varit enorm, men bolaget är tyvärr lite för litet för att ge stort genomslag åt hela F-secure-koncernen. F-secure står annars väl balanserat med en gearing på -144%. De kan alltså betala bort alla sina räntebärande skulder och fortfarande ha 1,4 ggr egna kapitalet kvar i kassan. Wow!

H&M (+16,1 %) visade en klar omsättningsökning (+21%), även om det till stor del kan förklaras av valutakurseffekter. Resultatet var faktiskt aningen ned (YoY). Det största fokuset vid rapporten var inte siffrorna utan VD-bytet, då tredje generationen Persson tar vid. Karl-Johan har stor press på sig, då hans far och farfar har skapat ett guldägg! Sedan rapporten som kom redan i juni har vi hunnit få en mycket stark försäljningssiffra för just juni månad. Kursen har klättrat kraftigt och man har sett några säljrekommendationer. De bygger främst på värderingscase och givetvis kan man hålla med. Däremot vore det nog dumt att sälja denna tillväxtraket, innan tillväxten börja hacka ordentligt. Det gör den inte än!

Kone (+15,7 %) lyckades faktiskt öka omsättningen 2,3 % (YoY) medan resultatet rensat för engångsintäkter steg 7 %. Inkl engångsintäkter sjönk resultatet 17,6 %. Orderingången minskade 16,2 % och det var mycket bättre än väntat! Dessutom var det ett bevis på att Kone tar marknadsandelar då t.ex. konkurrenten Otis rapporterade en minskad orderingång på hela 40 %! Kone preciserade prognosen till att årets tillväxt ska bli ca 2-5 %. Man kan inte förbise de faktum att Kone värderas ganska högt just nu. En besvikelse i en kommande rapport, eller en överraskande vinstvarning, skulle få stor effekt på kursen, men jag bryr mig inte om sådana kortsiktiga tänkesätt. Kone är ett verkligt kvalitetsbolag med mycket stark balans (nettoskuldfria) och jag spekulerar personligen i att de kommer att göra ett större förvärv de kommande åren. Det vore, i såna fall, inte första gången Kone utnyttjar en lågkonjunktur för att stärka sin position. Sedan önskar man förstås att man likt Antti Herlins förfäder införskaffade sina Kone-aktier för länge, länge sedan...

Nokia (-19,2 %) sänkte Helsingforsbörsen rejält denna sommar med en mycket dålig rapport, där omsättningen minskade 24 % och nettoresultatet 65 %! "Dåligheten" var inte så mycket resultatet, eftersom ingen hade väntat sig underverk. Istället var det den försiktigare uppskattningen om marknadsandelar och lönsamhet som fick kursen på rejält på fall. Ur ett tradingperspektiv borde man lyfta ut Nokia ur portföljen och hoppas att vi får se noteringar under 7 euro i höst, i vilket fall man direkt plockar in dem igen! Ur ett längre persektiv har dock redan kursen justerats kraftigt och jag är övertygad (just nu) om att Nokia kommer igen. Vi har även samarbetet med Microsoft som är intressant. Q4 kommer att bli bra, frågan är om de redan har kompenserat vid Q3? Eftersom jag inte är så aktiv med denna portfölj, vågar jag inte chansa på att vändningen kommer efter Q3-rapporten...

Nokian Renkaat (+16,5 %) presenterade en omsättning som minskade 32,7 % och en vinst som minskade 78 %! På halvårsbasis är vinsten ned 98 %!!! Detta var sämre än väntat men kursen steg! I Ryssland sjönk försäljningen 80 % och även på den viktiga nordiska marknaden går försäljningen ned, om än med "bara" 22 %. Kursstegringen kan förklaras av att de faktiskt är lite mer positiva om framtiden, även om de betonar att 2009 blir mycket sämre än ifjol. De menar att H2 kommer att blir mycket bättre än H1, vilket inte är speciellt vågat då bolaget för det första säljer mest vinterdäck (Q3 & Q4 viktigast) och för det andra endast genererade 1,5 Meuro netto på en omsättning på 346 Meuro under H1. Hösten blir säkert bättre men hur bra?

Ratos (+12,6 %) presenterar sin rapport först torsdagen den 20/8.

Sampos (+15,2 %) Q2-vinst var ungeför i linje med förväntningarna och ganska oförändrat från ifjol - EPS 0,38 euro (o,42). Tar man hänsyn till IFRS och fonden för verkligt värde visade koncernen en rejäl resultatförbättring tack vare kursuppgångarna EPS 3,45 euro (-0,51). Det intressanta med Sampo är ändå Nordea där de har 18,5 % av den nordiska banken. När (inte om) de når 20 % för Sampo-koncernen räkna med en del av Nordeas resultat i sitt eget. Det kommer att innebära ca 0,30 euro per aktie. Med andra ord får Sampo ungefär ett extra kvartal i vinst! Man ska dock inte tro att det blir beständigt. Det kommer säkert att hända en hel del med Nordea den dagen svenska staten säljer ut sitt innehav! Då kan det bli många kvartalsvinster för Sampo...

YIT (+13,6 %) minskade omsättningen 13 % medan resultatet sjönk 81 % (YoY). Ändå var det en stark rapport! Q2 var nämligen mycket bättre än Q1 och investerare hoppas på att vi ser början på en trend! Bolaget upprepade sin intressanta prognos om att omsättningen ska minska kraftigt i år, men tack vare besparingar så kommer nettoresultatet att vara väsentligt högre än ifjol! Man kan inte annat än att le åt dessa ord, samtidigt som man önskar att man hade köpt fler aktier vid helårsrapporten...

Inga kommentarer: