tisdag 3 augusti 2010

ÅAB ökar kostnaderna

ÅAB Q2
Rörelseresultat: 2,0 Meur (21,9)
EPS: 0,11 euro (1,86)
ROE: 3,0 % (35,0%)
K/I-tal: 0,91 (0,88)

2010 kommer att vara året då ÅAB:s redovisningsavdelning skrev mer "exklusive" än något annat år! Orsaken är att fjolåret präglades av en "negativ goodwill-post" som ökade resultatet från dryga 7 Meuro till 30! I år blir det ingen negativ goodwill, så nu är det upp till det operativa resultatet.

Q2 gav ett rörelseresultat på 2,0 Meuro. Lite förvånande ökar räntenettot enligt banken, men den ökningen kom redan under Q1. Detta är förvånande eftersom i princip alla banker rapporterar pressat räntenetto. ÅAB drar också nytta av de starka kapitalmarknaderna som har dragit iväg provisionsintäkterna framförallt i den svenska verksamheten. Tyvärr kommer denna uppgång inte utan kostnader. Faktum är att rörelseresultatet i Sverige sjunker till -4,2 Meuro Q2, för att året innan ha noterat -2,7.

ÅAB-koncernens resultat räddas ändå av Crosskey! Ålandsbankens datasystem som är sålt till Tapiola och S-gruppen har under andra kvartalet ökat vinsten till 1,8 Meuro från 0,8 ifjol. Ska man vara lite krass är det Crosskey som räddar koncernen under Q2 - åtminstone på pappret. Man kan förstås misstänka internfakturering, men det blir enbart spekulationer.

Ser man framåt tror ledningen att det operativa resultatet 2010 kommer att vara i nivå med fjolåret. Det mest intressanta är kanske vad de identifierade årliga kostnadsbesparingarna på 3 miljoner euro innebär? Hälften av dessa ska finnas inom ÅAB Sverige och de ska materialiseras från årsskiftet. Hittills har 24 tjänster omplacerats inom den finska organisationen - räcker det? Med ett K/I-tal på 0,91 (trots obefintliga kreditförluster) borde intäkterna dubblas för att dagens kostnader ska kunna bäras i ett längre perspektiv. På kort sikt är det förstås ingen fara på taket, men på lång sikt vill banker ha ett K/I-tal på 0,50...

Inga kommentarer: