måndag 2 augusti 2010

Finska rapportkommentarer (29/7)

Atria Q2
Omsättning: 317 Meur (337) 332e
Resultat före skatt: 3,5 Meur (4,4) 3,1e
EPS: 0,10 euro (0,09) 0,08e
ROCE: 3,0 % (3,1%)
Gearing: 95,8 % (100,3%)

Siffrorna var rätt ok från Atria, även om omsättningen blev lägre än väntat. Den största besvikelsen kom ändå i form av den sänkta prognosen. Tidigare har Atria menat att årets vinst ska öka, men nu prognosticerar de att omsättning och rörelsevinst blir på samma nivå som ifjol. Orsaken är främst den ryska marknaden som kommer att uppvisa en större förlust inom koncernen. Atria talar om ökade kostnader och stark rubel, men de kan förstås inte vara helt opåverkade av att ryska livsmedelsverket har stoppat deras svinköttsförsäljning. Ryssarna har hittat antibiotika i svinköttet, anklagelser som Atria förnekar och uppenbarligen inte kan värja sig mot.

Rent finansiellt är lönsamheten låg och skuldsättningen ganska hög. Atria har dock haft en ganska stabil verksamhet så detta behöver inte vara katastrof. Den senaste tiden har dock ryska marknaden skapat mer problem möjligheter och innan det löses har jag svårt att se hur Atria ska lyfta. Fortsätter den ryska torkan finns risk att deras livsmedelsverk blir ännu mer byråkratiska - om det nu går!

Cramo Q2
Omsättning: 114 Meur (109) 112,5e
Resultat före skatt: -4,1 Meur (-2,6) 3,1e
EPS: -0,16 euro (-0,15) 0,07e
ROE: -11,8 % (3,9%)
Gearing: 111,7 % (121,5%)

Omsättningen ser bra ut för Cramo, något som de förväntar sig blir ännu bättre H2. Tyvärr hänger inte lönsamheten med då omorganiseringar kostade mer. Cramo har också en del kreditförluster som drar ned vinsten. Ser man finansiellt är det inget vidare att ett så skuldsatt bolag gör förlust på sista raden. Nu är kassaflödet positivt, så det är ingen direkt kris. VD menar också att skuldsättningen kommer ned under året tack vare detta kassaflöde. Man bör väl också nämna att Cramo har ett hybridlån som inte räknas till gearingen. I praktiken ökar detta nettoskuldsättningen med 13 %.

Om man ser framåt så har man just nu en chans att förlita sig på ledningen eller ej. De säger nämligen att verksamheten tog fart i slutet på Q2. De ändrar också sin prognos en aning, även om innebörden är samma som efter Q1. De tror på ökad omsättningen som kommer att förbättra lönsamheten. Man kanske ska observera att de inte vågar lova vinst. Eller så glömmer man det och hoppas att sista veckans Q2-trend fortsätter.

F-secure Q2
Omsättning: 32,3 Meur (31,7) 31,6e
Resultat före skatt: 5,2 Meur (7,6) 5,1e
EPS: 0,02 euro (0,04) 0,02e
ROE: 33 % (38,4%)
Gearing: -64 % (-144%)

F-secure har lite dalande lönsamhet, men i övrigt var det en ok rapport. De har bra koll på sina kostnader. Tillväxten har också stannat av lite och de spår ingen större förändring till Q3. Detta var kanske en viss besvikelse? Tidigare växte F-secure rejält vilket motiverade den höga värderingen. När nu tillväxten fattas så är aktien i mitt tycke en aning dyr. Bolaget har förstås bra balans och de har på senare år förärat aktieägare med både dividend och återköp av egna aktier. De har också varit en stadig vinstmaskin.

Analytikerkollektivet är av någon anledning mycket optimistiska om H2, då tillväxten ska ta fart framförallt i datalagringstjänsterna. Bolaget själva är i såna fall mycket försiktiga i sina prognoser. Då F-secure växte mycket tillhörde de mina favoritbolag. Om analytikerna får rätt så kanske de återkommer i portföljen. Nu är det nog mest vänta och se läge, speciellt till dessa kursnivåer!

Kemira Q2
Omsättning: 545 Meur (488,5) 519e
Resultat före skatt: 37,3 Meur (20,8) 30e
EPS: 0,17 euro (0,11) 0,14e
ROE: 8,8 % (1,7%)
Gearing: 48 % (104%)

Det mest intressanta med Kemira var att papperskemikalierna gick bäst! Nu är det förstås deras största område, men detta bekräftar bilden att skogsindustrin gick på räls under Q2. Annars var Kemiras rapport riktigt bra. Vinsten ökar rejält från ifjol och ledningen påpekar att kundernas efterfrågan är stark. Prognosen upprepas, dvs att operativa resultatet ska öka kraftigt under 2010. Upprepningen kanske var i försiktigaste laget, då konkurrenterna har varit mycket mer positiva. Å andra sidan vet jag inte hur mycket mer positiv än "öka kraftigt" man kan bli?

Den stora frågan med Kemira är förstås ifall vattenkemikalierna blir det guldägg ledningen och investerare hoppas på. De satsar verkligen allt på denna del. Under Q2 har de avyttrat två "Pappers-bolag" (!) för att kunna satsa ännu mer på vattenkemikalierna. Jag hoppas ledningen har rätt...

Metso Q2
Omsättning: 1370 Meur (1247) 1261e
Resultat före skatt: 111 Meur (4,4) 72e
EPS: 0,56 euro (0,26) 0,37e
ROE: 13,6 % (8,7%)
Gearing: 28,5 % (70,2%)

Metso presenterade en kanonrapport och gav oss två indikationer om hur man ska placera just nu - skogsindustri och tillväxtmarknader! Om man börjar med omsättningen så ökade den kraftigt, vilket också gjorde underverk för den kraftigt ökade vinsten. Ledningen passar också på att höja prognosen, varvid de numera säger att omsättningen ska nå 5,5 Mrd euro (tidigare ca 5). De påpekar visserligen att finansoron minskar potentialen, men inte ens detta kan hindra Metsos framfart just nu.

Vid Q1/09 funderade man allvarligt på Metsos framtid, men nu ser den riktigt ljus ut. Visserligen är byggmarknaden fortsatt svag, men övriga verksamheter går riktig bra. Det är inga rekordnoteringar, men efterfrågan börjar komma tillbaka i gruvindustrin och framförallt inom skogsindustrin som dubblade sin del i orderboken! Metso ger samma indikationer som Kemira - skogsindustrin går som på räls. En annan sak värt att notera är att det framförallt är tillväxtmarknaden som drar Metsos resultat. I orderboken kommer 60 % från dessa marknader. Det torde inte råda någon tveksamhet och var optmismen finns i dagens världsekonomi. Sen får man avgöra själv om man följer efter...

Neste Q2
Omsättning: 2576 Meur (2592) 2415e
Resultat före skatt: -70 Meur (109) 18e
EPS: -0,20 euro (0,35) -0,01e
ROE: 1,4 % (13,9%)
Gearing: 88,6 % (65,7%)

Man kan inte vara aktieägare i Neste utan att drömma mardrömmar om Borgå-raffinaderiet! Även detta kvartal har en planerad service blivit dyrare. Dels tog den några dagar extra, dels råkade marginalerna vara extra höga just då! Ledningen erkänner också att Q3 redan har drabbats av liknande problem - då ett katalysatortest medförde några tekniska problem och lägre utnyttjandegrad.

Resultatet Q2 var iallafall sämre än väntat och hur konstigt det än låter lyckas denna bensinjätte få till en ganska rejäl förlust. Skuldsättningen ökar, men det beror främst på att de investerar tungt i Singapore och Rotterdam - där biodiesel ska produceras. Prognosen antyder viss optimism då ledningen menar att marginalerna kan förbättras H2 tack vare ökad ekonomisk tillväxt. Jag litar varken på prognoser från ledningen eller analytiker gällande detta bolag. Det är väl också därför jag inte är investerad. Sjunker ner till 9 euro igen så kanske man tänka om?

Oriola Q2
Omsättning: 487 Meur (379)
Resultat före skatt: 6,9 Meur (9,5)
EPS: 0,04 euro (0,05)
ROE: 5,1 % (19,1%)
Gearing: 23 % (43,9%)

Oriolas omsättning ökade 29 % (YoY) och alla marknaden ökade med Ryssland som främst lysande stjärna. När man sedan kommer nedåt i resultatet och ser att vinsten minskade 29 % tror man först att det är ett skämt! Det är tyvärr inte fallet utan istället ser vi konsekvensen av den ryska marknadens nyckfullhet. När rubeln föll ifjol blev nämligen medicinerna ganska dyra för de ryska medborgarna. Politikerna gjorde då det enda rätta och införde prisregleringar på vissa mediciner! Således tvingas Oriola sälja medicinerna alldeles för billigt! Detta ledde till att Oriolas ryska enhet under H1 gjorde en förlust på 2,5 Meuro, från att ifjol ha redovisat en vinst på 16,3 Meuro. Detta trots att omsättningen ökade!

I prognosen ger också Oriola uttryck för detta då de menar att omsättningen kommer att öka, medan helårsresultatet ska minska. Den ryska försäljningen beräknas långsiktigt öka med 10-15 %, men 2010 kommer att bli väsentligt sämre än det pga den ryska ekonomins osäkerhet (?), tuff konkurrens och prisregleringar. Jag skulle nog tro att denna diplomatiska skrivelse egentligen är i omvänd, kronologisk ordning.

Oriola upplever lite för mycket osäkerhet just nu. Jag skulle inte rekommendera någon att ligga kvar just nu. Finska företag överlag, verkar av någon anledning ha fått ryska myndigheter att bli irriterade precis just nu. Varför det?

Inga kommentarer: