måndag 19 januari 2009

Ack dessa banker

Citigroup och Bank of America rapporterade ifredags. Förlusterna är så stora att de är svåra att greppa, bara kreditförlusterna är enorma. Bank of America hade 8,5 miljarder och Citigroup 6,1 miljarder i kreditförluster enbart under Q4. Bank of America har också fått statsstöd via TARP-planen på 118 miljarder USD! Trots dessa (röd)lysande siffror steg aktierna kraftigt. Alla som investerar i amerikanska bankaktier idag ska vara väl medvetna om att de spelar ett högt spel. Banker ses traditionellt som försiktiga placeringar men detta är en av de saker som har ändrats i den nuvarande finanskrisen.

Swedbank har omstrukturerat för att ta hand om Baltikum. De har bildat "skräpbanker" där de samlar högrisklånen. Det var precis de steget Norden tog i början på 90-talet och det var början till räddningen för banksektorn. Sedan tog det många år innan det blev bättre, men det utan skräpbankerna hade vi nog inte haft många banker kvar idag! Det mest intressanta med detta är ändå att Swedbank indirekt erkänner att Baltikum är katastrof. Deras uttalanden från i höstas ter sig än mer löjliga.

Sony Ericsson rapporterade ett uselt resultat i fredags. Faktum är att det var det värsta någonsin för dem i deras drygt 8-åriga historia. Nettoförlusten blev 187 Meuro där omstruktureringskostnader hör till de värre belastningarna. Q4/07 var vinsten 373 Meuro. Även 2009 ska fortsätta på samma spår och det här kan bli riktigt jobbigt för storägarna. Det enda positiva är att ASP är ganska högt samt att de tar marknadsandelar. Antagligen är det Motorola som tappar och det kanske även Nokia har dragit nytta av.

DI rapporterade i fredags att var femte arbetslös ljuger om huruvida man har sökt arbete. Nu hade de undersökt 30 personer och man ska nog inte dra alltför stora växlar på detta. En chef på arbetslöshetsförsäkringen var iallafall vansinnig och förstår inte hur folk kan vara så oärliga. Han tycker att det borde satsas på att införa fler kontroller så att ingen ljuger ostraffat. Jag är tudelat till hans ilska. För det första så borde kontrollen rikta in sig på att inga arbetande ska få arbetslöshetsersättning i misstag. Om man inte har jobb och inte sökte förra veckan kan det inte vara hela världen. Att ha massiva kontroller för att se till att människor hamnar i rätt statistisk grupp (som alla bekostas av staten), kan inte vara väl använda skattemedel. Däremot, om siffrora stämmer i verkligheten, skulle detta innebära att arbetslösheten borde justeras ned 20 %! Sjunkande arbetslöshet är precis vad alla väntar på just nu...

SVT hade en riktigt intressant dokumentär igår - Superskulden. Den handlar om USA:s skenande underskott och vikten av åtgärder nu! Om inget görs kommer USA att bli ett land där hela ekonomin måste ställa in sig på räntebetalningar. Amorteringar kan de endast drömma om! Vad vi vet från historien (och även privatpersoner i samma situation) är att dylika förutsättningar ofta slutar i katastrof!

Inga kommentarer: