torsdag 29 januari 2009

Säljläge?

Gjuteribolaget Componenta hade rapport igår och den borde skrämma vettet ur aktieägarna! Vid Q3-rapporten talades det om mycket högre omsättning och resultat för helåret 2008, något som reviderades aningen i december. Nu visade det sig att resultatet blev 35 % sämre än ifjol även om omsättningen ökade. Ser man bara till Q4 så var riktigt illa - både resultat och omsättning klart sämre än ifjol! Nu har vi finanskris och många bolag svänger ned och då kanske man inte ska döma ut dem p.g.a. ett enda svagt kvartal. Vad som ändå skrämmer är att trots:
  • resultatnedgång
  • en kraftig skuldsättning (gearing ca 170 %)
  • negativt kassaflöde
  • kraftig nedgång i orderboken
  • prognosen att omsättningen ska minska 30 % 2009

trots detta ska ändå Componenta upprepa fjolårets dividend på 0,50 euro! Kursen var oförändrad igår men jag håller mig långt borta från detta bolag...


Vad händer i Formpipe? Rapporten kommer först på fredag men antingen har den läckt eller så är det bara allmän optimism. Aktien är upp 30 % den här veckan!!! I väntan på rapporten kan jag för lite för att spekulera, men nu är åtminstone goodwill mindre än marknadsvärdet...

Fed är inte längre i fokus längre. Gårdagens räntebesked var kanske det mest anonyma någonsin och orsaken är givetvis att de redan har räntan på noll (0-0,25%). Mest anmärkningsvärt igår var att Fed i sitt uttalande för första gången noterade riskerna för deflation! Det har nästan varit lite tabubelagd tidigare.

Kongressen röstade igenom Obamas stimulanspaket på motsvarande 825 miljarder USD. Nu ska senasten göra detsamma, även om det antas bli lite mer debatt där. Man måste ändå ge en eloge till Obama som en vecka efter tillträdandet har en plan som är nära att bli verklighet! Bush hade lite längre tid att göra mindre...

Inga kommentarer: