onsdag 22 april 2009

De ser ljuset!

Min hackkyckling de senaste två åren - M-real - rapporterade igår. Omsättningen minskade 27 % till 623 Meuro och förlusten femdubblades till -115 Meuro. M-real har gjort en kanonaffär då de köpt tillbaka sin egen obligation för ca 59 % av nominellt belopp! Det gör att räntekostnaderna minskar och de gör faktiskt en (trading)vinst på affären på ca 31 Meuro. Nu ändrar det läget en aning men inte drastiskt. Gearingen är fortfarande 101 %. Ledningen ser fortfarande ett mycket svårt marknadsläge, väsentligt lägre än ifjol. De ser dock att råvarukostnaderna kan lätta H2 och kanske även att papperspriserna äntligen stiger. Det känns mest som en förhoppning, kanske M-reals sista chans att klara verksamheten?

Vacon rapporterade också igår. Omsättningen minskade 11,8 % till 69 Meuro och resultatet minskade 13,5 % till 4,5 Meuro. Intressant var att det operativa kassaflödet förbättrades och att gearingen hålls stark på 12 %. Prognosen är också intressant. Trots att omsättningen backade Q1 spår ledningen att helåret blir ungefär som ifjol. Resultatet ska dock bli något sämre. Ser även Vacon ljuset i tunneln?

Efter Axis-rapport hade man lite förhoppningar på Teleste, men dessa var förgäves. Teleste minskade omsättningen med 5,8 % till 25,6 Meuro medan vinsten blev till en förlust på 1,2 Meuro (+0,5). Det var mycket sämre än väntat och som krydda på moset var även kassaflödet negativt. Balansen är fortfarande stark vilket är ungefär det enda positiva man kan säga om rapporten. Prognosen talar om fördröjda investeringar vilket gör att bolagen förbereder sig på lägre omsättningen och kraftigt försvagad lönsamhet. Teleste ser alltså inte ljuset i tunneln...

Electrolux minskade omsättning, ökade förlusten pch VD sade att efterfrågan inte kommer att förbättras inom en snar framtid. Sedan kom kommentaren att de ser en botten närma sig i Nordamerika efter 11 kvartals nedgång! Aktien tjurrusade 15 % och idag spelade det ingen roll att återhämtningen inte kommer 2009 samt att vi vet att ingen kan förutsäga framtiden...

Morgan Stanley redovisade en klar förlust och betydligt sämre än både förväntningar och fjolåret. Intäkterna var klart ned men det mesta av förlusten kommer från stora nedskrivningar av fastighetsinvesteringar (subprime?). De har uppenbarligen inte trixat lika mycket som andra banker och slutklämmen är talande: Dividenden sänks från 0,27 USD till 0,05! Dividends dont lie! Kontrasten var dock fullständig mot Warren Buffets bank Wells Fargo. Vinsten var nästan dubbelt bättre än väntat och intäkterna bättre. Egentligen är jag inte förvånad, WB:s bolag har en underlig förmåga att klara stormarna i ekonomin bättre än snittet - klart bättre än snittet!

IMF har uppdaterat sina tabeller och konstaterat att BNP i västvärlden tappade 7,5 % Q4/08, en nedgång som saknar motstycke! De växande ekonomierna i Asien har drabbats värst. IMF menar numera att 2009 kommer att innebära global BNP-nedgång och 2010 kommer tillväxten endast att bli +1,9 %. De påpekar dock att prognoserna är mycket osäkra och risken är främst på nedsidan. De påpekar vikten av stimulanspaketen och att de bibehålls över nästa år. Att dra dem tillbaka för att vissa delar av ekonomin visar ljusglimtar skulle vara förödande! Nu vet jag inte hur stor prognosförmåga man ska tillskriva IMF, men det verkar uppenbart att dagens ljusglimtar enbart är förhoppningar. I verkligheten ser det fortfarande mörkt ut.

GM:s finanschef sade igår att de inte kommer att klara en amortering på 1 miljard USD i juni! De förväntar sig att få betala med egna aktier eller att de ansöker om konkurs (eller Ch. 11) för att möta betalningskravet. Samtidigt spekuleras det i att staten kan vara på väg att ta en position. Med andra ord är vi tillbaka i samma sits som i oktober, med den skillnaden att nu måste Obama ta ett beslut: "Fill or Kill" GM!

Inga kommentarer: