söndag 26 april 2009

YIT var tydligen tillräckligt bra!

YIT hade en riktigt dålig rapport. Omsättningen minskade 11 % och rörelseresultatet sanslösa 97 %. Lite oroväckande är att service av fastigheter, något som är YIT:s styrka, har tappat en fjärdedel av omsättningen! Det trodde jag nog var mer stabilt. Ledningen menar att årets omsättningen kommer att minska kraftigt men sista raden ska ändå vara positiv. Det tror jag inte aktiemarknaden tog fasta på utan istället kommentarerna om "stabilisering". Bl.a. största oroshärden Ryssland bedöms ha stabil efterfrågan under förutsättning att oljepriset (& rubeln) håller sig på den här nivån! Det förstnämnda känns troligt, rubeln känns omöjlig att bedöma!

Teliasonera var lika stabilt som vanligt. Rapporten var lite bättre än väntat men det säger mer om förväntningarna än rapporten! Lite oroväckande är att Teliasonera ser att finanskrisen påverkar dem, om än mindre än många andra bolag. Vid helårsrapporten talade Lars Nyberg om att de var opåverkade för att nu erkänna att kunderna visst ändrar sitt beteende i konkjunkturnedgångens spår. Prognosen sänks också aningen så att omsättningen nu sägs bli i nivå med 2008. Det är lite oroväckande att tillväxten minskar men å andra sidan om man har köpt Teliasonera för tillväxtens skull så är man redan fel ute! För den som vill ha ett stabilt bolag, har inget ändrat den bilden...

Wärtsilä hade egentligen en kanonrapport i fredags. Rörelseresultatet ökade 60 %, omsättningen +46 % och det var givetvis milshögt över alla möjliga förväntningar! Med en orderbok på ca 4 år och bibehållen prognos (tillväxt 10-20%) så tycker man att dividendbolaget Wärtsilä borde vara ett kanonköp. Tyvärr blir riskerna uppenbara om man tittar lite längre ned i rapporten. Orderboken är under press och så sent som i februari talade bolaget om att ca 800 Meuro riskerades att annulleras. Det motsvarade ca 18 % av orderboken. Nu (två månader senare) har den siffran ökat med en fjärdedel till närmare 1 miljard euro! Det i kombination med den minst sagt svaga marknaden för fartygsmotorer gör att återstoden av 2009 blir något av ett ödesår för Wärtsilä. Personligen håller jag mig på sidan.

SEB hade en illavarslande rapport. När det gäller bankerna idag så är egentligen senaste kvartalet rätt ointressant och de kommande kreditförlusterna det enda man kan fokusera på! SEB ökade intäkterna (YoY) men tog samtidigt i när det gällde reserveringar för kreditförluster. Orosmolnen hopar sig i öst och i dagsläget vet ingen hur det kommer att sluta. Dessutom, om de nordiska marknaderna börjar visa högre arbetslöshet och kraftig konjunkturnedgång - då blir 2009 ett mycket tufft år för SEB. I dagsläget kan man inte utesluta ytterligare emissioner även om de givetvis inte finns på kartan för tillfället. Å andra sidan har SEB tydliga och kapitalstarka ägare som kan rycka ut fler gånger med mer kapital. Därför är inte risken på sikt speciellt hög, även om den höga volatiliteten kan göra comeback fortare än någon anar...

Inga kommentarer: