fredag 24 april 2009

Kone - guld och gröna hissar

Kone presenterade en riktigt bra rapport igår. Omsättningen ökade 12,8 % till 1.021 Meuro och nettovinsten ökade 23,2 % till 78,7 Meuro (YoY). Det ska tilläggas att nettoresultatet innehåller en dividend från Toshiba på 18 Meuro vilket självklart lyfter resultatet. Orderingången minskade 19,8 % men orderstocken är ändå högre än vid årsskiftet. Minskningen var också betydligt mindre än väntat. VD Alahuhta var givetvis mycket nöjd med resultatet och ledningen bibehåller prognosen om att öka omsättning och vinst med 5 % eller mer under 2009. Kone visade därmed med önskvärd tydlighet att de är ett starkt bolag. Utmaningarna finns dock i den försvagade hissmarknaden och de beräknas få effekt 2010. Än så länge är det dock guld och gröna hissar som gäller för Kone...

F-secure ökade omsättningen 15 % till 30,6 Meuro och nettovinsten ökade 19 % till 4,9 Meuro. Den starka utvecklingen fortsätter därmed och F-secure har som mål att växa snabbare än markanden, som i sin tur beräknas öka med 8 %. Det klarades galant Q1 och inför Q2 spår ledningen att omsättningen landar på 30-32 Meuro. Noterbart i F-secure är den starka balansen och man kan bli lite konfunderad över att soliditeten sjönk till 58 % (71) medan gearingen förbättrades till -184 % (-148). Det beror på att F-secure delade ut en del av egna kapitalet i november. Det förklarar också den kraftiga ökningen av ROE 35,8 % (25,6). Hursomhest fortsätter F-secure att växa under lönsamhet och det är därför jag gillar dem!

Stora Enso var bättre än väntat igår men för den skull inte bra! Omsättningen minskade 24,8 % till 2.130 Meuro och nettoresultatet vände ned till -60,2 Meuro (+66,1). Rörelseresultatet blev negativt, men om man gör som de amerikanska bankerna och exkluderar vissa IFRS-nedskrivningar var det faktiskt +3,0 Meuro! VD skriver att det är alltmer uppenbart att den kraftiga volymnedgången beror på minskad efterfrågan och inte på stora lager. Q2 spås inte bli speciellt mycket bättre även om balansen mellan efterfrågan och utbud har blivit bättre! Tyvärr ändå inte bra... Personligen är jag ganska negativ till skogssektorn i allmänhet och gårdagens uppgång i Stora-aktien har ingen grund i nuvarande siffror enligt mig! Å andra sidan, skulle läget förbättras så finns det stor potential bland skogsbolagen, även om jag inte skulle välja Stora Enso i första hand...

Rautaruukki var sämre än väntat igår. Omsättningen minskade 46 % till 506 Meuro och resultat före skatt blev -122 Meuro att jämföra med fjolårets +140,4 Meuro. Det finns egentligen inget att le åt i rapporten. Lågt kapacitetsutnyttjande, svag efterfrågan och höga kostnader för råvaror. Bolaget spår dock att Q2 blir aningen bättre resultatmässigt, men fortfarande förlust! Omsättningen ska dock hålla sig i linje med Q1. Det enda positiva med Rautaruukki är "förhoppningen" om en bättre framtid! Historiskt har de varit en bra utdelare och balansen är stark (gearing 7,4 %). Den dagen konjunkturen vänder kommer aktiekursen att flyga men frågan är om det är nu? Personalnedskärningarna tyder inte på det...

Swedbank tog i från tårna med reserveringar av lån igår. Det kastade resultatet kraftigt på minus. Den stora frågan i Swedbank är huruvida de faktiskt har tagit i tillräckligt. Ukraina och Baltikum är i ett akut läge och då kanske inte vanliga nedskrivningsmodeller inte fungerar? Det som dock är lite underligt i sammanhanget är att trots att aktien har stigit 75 % inför rapporten så gav denna rapport ingen direkt fallhöjd. Visst var aktien ned 15 % direkt, men sen återhämtade den sig. Personligen skulle jag nog ändå inte se detta som ett styrkebesked utan hålla mig borta från aktien! Utvecklingen i öst är mycket svårbedömd och i Norden har vi bara sett början på konjunkturnedgången. Det bådar inte gott för bankaktier i allmänhet och inte alls för största banken Swedbank i synnerhet...

Chrysler ska ansöka om konkurs. Det föga oväntade beskedet kablades ut sent igårkväll och tydligen får de hjälp av finansdepartementet att lämna in ansökan. I ärlighetens namn är det inte en ren konkursansökan utan en s.k. Chapter 11 vilket innebär att de kan arbeta vidare med att försöka rädda verksamheten. Det är dock långt ifrån säkert att de lyckas. Stötestenen nu tycks vara hur långivarna ska kompenseras. De vill ha en andel av en omstrukturerad koncern (=aktier) och är då villiga att avskriva ca en tredjedel av skulderna. Staten vill dock att långivarna ska skriva av 85 % av skulderna! Fortsättning följer...

Inga kommentarer: