fredag 17 april 2009

USA-bolagen ok, men inte bra!

Ett av världens största bolag General Electric rapporterade i fredags och bättre än väntat. EPS kom in på 0,26 USD mot förväntade 0,23. Omsättningen var något lägre men det var det knappast någon som reagerade på. GE ska minska sina kostnader med fem miljarder USD och det är med andra ord en anpassning av kostymen till nya efterfrågenivåer. Ok att nedgången verkar ha avtagit men om GE förbereder sämre tider så kan vi tyvärr ännu inte tala om en uppgång i ekonomin.

Fredagens rysare var ändå Citigroup som inte direkt presenterade någon kanonrapport även om förlusten var mindre än väntat. Förlusten blev -0,18 USD/aktie mot förväntade -0,32. Tar man bort eo-poster var det faktiskt positivt! Intressant är att resultatet står sig väl även om de gör ytterligare nedskrivningar och kreditförluster på sammanlagt 10 miljarder USD. Kanske vi ändå börjar se en ljusning i finanssektorn? Det skulle i såna fall vara helt otroligt och betydligt tidigare än många förväntat sig! Noterbart är också att Citigroup inte påtalar hur snabbt de ska betala tillbaka TARP-pengarna. Något säger mig att de kanske behöver dem ganska mycket just nu, kanske också därför de sjönk i fredags...

Goldman Sachs borde utnämnas till trixarnas trixare. De presenterade som bekant ett resultat ca dubbelt bättre än förväntningarna förra veckan och eldade på rallyt i bankaktierna. EPS var 3,39 mot förväntade 1,65. Det var bara ett problem, de drog bort en hel månad (december) vilket "oturligt" nog råkade vara en riktig "skitmånad". December hittar man en bit ned i rapporten och då gjorde GS en förlust på över en miljard USD eller motsvarande -2,15 USD/aktie. Således ger de fyra första månaderna ett netto-EPS på 1,24 vilket kanske inte var så bra. Dessutom har GS brutit räkenskapsperioden 27 mars istället för 31! Varför det? Jag tror inte att det är en slump...

I den lilla världen öster om Ålands hav har man inte trixat speciellt mycket. De onoterade åländska bolagen som handlas på lokalbörsen (eller här) är färdiga med sina helårsrapporter från ifjol och tyvärr är det en ganska dyster läsning. Eckerölinjen kommenterade jag förra veckan, här kommer några till.

ÅTT-koncernen minskade sitt rörelseresultat med ca 29 % under 2008 även om omsättningen var relativt oförändrad (-1,8 %). Lite uppseendeväckande var faktiskt att nettoresultatet blev ca 170 % bättre än ifjol men det beror främst på att fjolåret belastades av en rejäl extraordinär kostnad (vid försäljningen av den gamla tryckpressen). Fjolårets försvagade rörelseresultat skylls framförallt på att 2007 var ett valår vilket naturligtvis har minskat annonseringen under 2008. VD ger också lokalkonkurrenten en känga då Nyan har fått en hel del kapitalstöd under fjolåret, något som har lett till osund konkurrens, enligt honom. Det är kanske inte helt fel men i ärlighetens namn är det den fleråriga, svaga lönsamheten som är främsta boven i dramat. Kostnaderna är i princip oförändrade (YoY) men med ROE på 3,9 % så innebär det att den modesta nedgången i omsättning får en stor effekt på resultatet. Skulle lönsamheten vara bättre så skulle dylika omsättningstapp inte påverka lika mycket. Styrelsen föreslår ingen dividend och påpekar att investeringarna kommer att öka under 2009. Det innebär antagligen ingen större dividend nästa år heller...

Lokalkonkurrenten Nya Åland "berättade" också om sitt resultat i fredags. De publicerar ingen rapport utan endast lösryckta siffror i en artikel. Tydligen var det riktigt dåligt och tydligen står moderbolaget (tidningen) för majoriteten av omsättningen. Nu var det väl ingen utomstående som trodde något annat men det skulle vara väldigt intressant att se hur den högintressanta satsningen på lokaltv går... eller inte går?

Det åländska sågbolaget Carl Rundberg presenterade också sin rapport för helåret 2008, som även den var svag. Omsättningen ökade med 4,7 % men resultatet minskade med sanslösa 95 %. Av en omsättning på 5,9 Meuro får de ut ett nettoresultat på 16.761,47 euro! Orsaken hittar vi främst i materialkostnader som har blivit 14 % dyrare samt i de finansiella intäkerna som har minskat med 69 %. Carl Rundberg presenterar också en sammanställning över nyckeltal, men har den udda policyn att räkna vinsten per aktie enligt rörelseresultatet, när praxis är att använda nettoresultatet. Korrekt borde vara ca 0,30 euro och inte 0,34. 2007 blir motsvarande EPS ca 5,96 och inte 7,74. Dividenden dras av naturliga skäl in och aktieägare kan bara hoppas att kostnadstrycket minskar under detta år samtidigt som sågat virke fortsätter att efterfrågas. Annars får aktieägarna förbereda sig på en emission...

Inga kommentarer: