tisdag 7 april 2009

Eckerö saktar in

Onoterade Rederi Ab Eckerö presenterade sitt resultat förra veckan (år 2008). VD betraktar resultatet som "tillfredställande" och ser man till rörelseresultatet kan man hålla med. Omsättningen ökade 22 % till 221,6 Meuro medan rörelseresultatet sjönk 26 % till 17,4 Meuro. Jämförelsesiffrorna för 2007 är dessutom endast för 11 månader vilket innebär att skillnaden antagligen är aningen mindre, då den säsongmässigt svaga januari-07 uteblir (Koncernen ändrade räkenskapsperiod ifjol). Ledningen spår att rörelseresultatet 2009 blir lägre än 2008 och beviset på det är utdelningen som sänks drastiskt till 0,50 (2,00).

Gräver man lite djupare i bokslutskommuniken finns det dock orsakt att inte hålla med VD! SEK-kursens och bunkerkostnadernas påverkan har säkert varit stort även om det inte nämns direkt. Resultatet är rent utsagt svagt - ROE 4,9 % (20,7). Nettoresultatet minskade 72 % (!) till 3,7 Meuro, främst tyngt av det finansiella nettot. Skuldsättningen är för övrigt alarmerande. Soliditeten är svaga 24,3 % och räknar man ut gearingen får man hissnande 234 %! När den siffran passerar 100 finns det skäl för eftertanke. Man blir heller inte lugnare av att räntekostnaderna redan är 70 % av rörelsekostnaderna! Vad är relationen om ett år då resultatet spås att försvagas ytterligare?

Ser man till värderingen så blir EPS ca 1,57 euro vilket med senaste kurs på lokalbörsen ger ett P/E på 19,7. P/S blir ca 0,34 och P/B ca 1,0. Kanske inte svindyrt men samtidigt ingen värdering som antyder stor framtidstro. Man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagt för att undra hur Eckerö ska minska sina skulder. Nyemission är inte speciellt sannolikt och då kan en väg vara att sälja delar av koncernen. Vilken del? Jag vågar inte ens spekulera. Eckerölinjen har blivit ett bolag vars strategi framstår som en gåta för mig. Sen om det är ett ägar- eller ledningsproblem får var och en bedöma själv...

Inga kommentarer: