måndag 21 september 2009

Sparas återkomst

Nu har debatten om bolånen kommit igång och enligt di.se går den het! 300 kommentarer på en artikel säger ganska mycket. Även på Redeye hade signaturen "Framåt" en blogg om konsekvenserna på den svenksa bostadsmarknaden. Bakgrunden är att EU vill införa nya regler, där banker endast ska tillåtas acceptera 40 % av bostaden som säkerhet. Således ska övriga 60 % täckas av egen insats, topplån eller borgenärer.

DI hade en vinkling i helgen som gick ut på att lånen skulle bli dyrare, eftersom det krävs mer topplån. Det är naturligtvis en konsekvens men jag tror att på det stora hela blir problemet att bankerna inte kan ge ut mer bostadslån! Om banker endast får räkna in 40 % av bostadsvärdet i lånet, så innebär det att all belåning över det sker på bekostnad av bankernas egen kapitaltäckningsgrad. Eftersom banker idag inte direkt är överkapitaliserade så blir "topplån till alla" helt enkelt en omöjlighet! Vissa kan säkert få det, men långt ifrån alla.

Å andra sidan ska man inte underskatta branschens kreativitet. Det finns redan idag försäkringar som låntagare kan ta för att täcka "säkerhetsunderskottet" (=låna mer) och dessa kommer garanterat att utvecklas ifall 40%-förslaget blir verklighet. 100 % belåning kanske inte är att tänka på, men 70-80 % är knappast en omöjlighet. Kostnaden för det lånet kommer dock att vara hög, som alltid när försäkringar är inblandade.

Det är bara att inse att framtida bostadsköpare blir tvungna att spara ihop till sin insats! "Spara" återkommer, medan "Slösa" får ta en paus några år. Det är förstås precis vad EU-kommissionen vill åstadkomma med detta förslag och på längre sikt är de på rätt väg. Konsekvenserna för banker och bostadslåntagare kommer dock att vara jobbiga på kort sikt. Just nu är de också nära nog omöjliga att bedöma, eftersom vi inte har sett detta förslag bli verklighet ännu!

Inga kommentarer: