tisdag 17 februari 2009

ÅAB beger sig västerut

Igår bekräftade Ålandsbanken köpet av Kaupthing Sverige eller rättare sagt russinen av forna Kaupthing Sverige. ÅAB tar över private banking, förmögenhetsförvaltning och institutionell aktiehandel. Huvuddelen av företagsutlåningen (men inte allt?), exponeringen mot Lehman Brother samt eventuella rättstvister m.m. är bortförhandlade. Slutligen ska Kaupthings likviditetsstöd återbetalas till Riksbanken, vilket enligt Afv.se uppgår till ca 1,7 miljarder SEK. Köpeskillingen går loss på 414 MSEK. Därmed tar Ålandsbanken steget västerut till det facila priset av ca 38 Meuro samt ytterligare ca 156 Meuro i likviditet. Bankens balans ökar med ca 20 %.

Rent spontant låter det som en bra affär. ÅAB har lyckats förhandla bort surdegarna och rättstvisterna. Pressmeddelandet anger inget om utlåningen till privatpersoner men jag antar att de finns. Risknivån på dessa krediter kan man dock enbart spekulera om. ÅAB har inte bara möjlighet att bredda sin bankverksamhet västerut utan även öka sin försäljning av bankdatasystem via dotterbolaget Crosskey. Förutom ÅAB har Crosskey har Tapiola, DNBnor och S-gruppen som större kunder och nu finns chansen att lägga till några svenska aktörer till den listan. Det skulle nog behövas, eftersom Crosskey drar ÅAB:s KI-tal till höga nivåer. VD Peter Wiklöf säger till Afv.se att "Ålandsbanken Sverige" ska vara lönsamma inom ett år! Om det stämmer undrar man varför ingen annan bank har kommit på den här affären tidigare?


ÅAB:s resultat

ÅAB hade 2007 en balansomslutning på ca 2,6 miljarder euro. Rörelsevinsten 2007 var 28,6 Meuro men ÅAB har meddelat att årets rörelsevinst kommer att landa på ca 20 Meuro. De senaste åren har kostnaderna skenat iväg och K/I-talet bröt 70-gränsen ifjol, trots att kreditförlusterna då lyste med sin frånvaro. Bankens kapitaltäckningsgrad var per sista december 2007 12,8 % och knappast har den sjunkit under 2008. ÅAB klarade kreditkrisen i början på 90-talet med glans, men i ärlighetens namn berodde det mycket på att de då var koncentrerade på den åländska marknaden. Rederierna höll igång Åland och Finlands massarbetslöshet (21 %) nådde aldrig hit. Det var dock 15 år sedan och nu är det en annan bank. Idagsläget kommer över hälften av rörelsen från "fastlandet" och ÅAB har blivit en etablerad aktör i de finska kustregionerna. Helårsrapporten kommer nästa vecka (27/2) och den ska bli mycket intressant - dels p.g.a vinstvarningen, men framförallt för eventuella kommentarer angående "Ålandsbanken Sverige".


ÅAB:s ägare

ÅAB:s resultat är inte anledningen till de största tidningsrubrikerna på Åland, utan istället är det ägarstriden. Sedan gammalt har åländska institutioner i form av två lokala försäkringsbolag Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag samt Alandiabolagen (4 olika försökringsbolag) som varit huvudägare. För några år sedan köpte dock Aktia Sparbank ca 20 % av aktierna (mindre antal röster) och därefter började en katt-och-råtta-lek av modell större!

Åländska affärsmän i fom av VD Wiklöfs farbror, lierade sig med Aktia och bildade ett antal holdingbolag med ganska fantasifulla namn som t.ex. Tenala Buccaneers Ab, alla med 92.348 A-aktier och 34.974 B-aktier. Antalet stämmer precis överens med den röstbegränsning som finns för att skydda småaktieägare (dvs man får enbart rösta för ett visst antal aktier -ca 2 %) men genom denna konstruktion kan man utnyttja hela sitt innehav. Ifjol ville dock inte Ålands Ömsesidiga vara sämre, utan de lånade ut sina aktier till ett antal bolag över bolagsstämman för att därmed få full effekt av sitt innehav. Även här var fantasin på hög nivå eller vad sägs om "Praolex", "Trimotix" och "Istemonix".

Nyligen kom dock åklagaren fram till att detta var olagligt och Ålands Ömsesidiga ska åtalas. Aktia , Wiklöf & Co slipper dock åtal p.g.a. oklar bevisning. De hänvisade till bl.a. riskspridning och det vet alla aktiesparare att om man har 100 % innehav i ett enda bolag så är det hög risk. Det blir ju mycket mindre risk om man sprider sitt 100 %-iga innehav på fyra bolag... Ärendet blir inte mindre prekärt av att Ålands Ömsesidigas VD sitter som styrelseordförande i ÅAB! Vad händer om han fälls? Fortsättning lär följa...

Inga kommentarer: