torsdag 26 februari 2009

Svårt att få lån?

Igår fick vi ytterligare ett bevis på att företag har svårt att få finansiering just nu? Amer Sports emitterar ett hybridlån på 60 Meuro. Kupongräntan blir 12 % per år! Lånet har ingen specifik löptid men bolaget har rätt att inlösa det efter tre år. Lånet kostar bolaget 7,2 Meuro/år och om det inte blir inlöst de 8 första åren (och kapitalet inte riskeras) har finansiärerna dubblat pengarna. Egentligen var det här en positiv nyhet eftersom Amer har en obligation som förfaller i maj på ca 75 Meuro. Således minskar de skuldsättningen, men knappast räntekostnaderna. En bra affär? Jag har ändå svårt att se positivt på bolag som betalar dessa riskmarginaler på sina skulder. Å andras sidan är det mycket speciella tider just nu...

Olvis rapport var ungefär lika illa som befarades då dividenden blev känd i tisdags. EPS blev 1,22 euro (1,83) trots att omsättningen ökade 8,3 %. Ser man till Q4 blev det inte nollresultat, men dock en nedgång med hela 69 % (YoY). Ölförsäljningen i Estland minskade med 9,4 %, medan både Lettland och Litauen ökade, men inte tillräckligt för att Baltikum skulle öka totalt. Intressant är ändå att Estland var enda region under Q4 som gick med vinst! Finland, Lettland och Litauen visade alla förluster. Olvi har dock investerat en hel del under 2008 och det märks på skuldsättningen. Gearingen ökade till 62,9 % (45,6%). Marknaden spås minska i år men Olvi menar ändå att de ska hålla marknadsandelarna och marginalerna! Lönsamheten ska t.o.m. öka lite under 2009! Det innebär ändå att resultatet troligen kommer att minska. Dividenden blev som sagt 0,50 euro och det motsvarar 41 % av resultatet. Olvis nästa expansionsprojekt är Vitryssland och det kommer inte att minska risken direkt! Olvi har ansetts ganska stabilt men nu måste man nog omvärdera det eftersom eventuella devalveringar lär sätta sina spår 2009 års resultat...

Bygginvesteringarna rasar och nu riskeras 20.000 arbeten enligt branschens prognos. Tyvärr känns den ändå lite optimistisk. I onsdags uppgavs det att det totalt arbetar ca 300.000 inom byggsektorn och arbetslösheten just nu är ca 10 %. Dessa har också tillkommit ganska snabbt då läget så betydligt bättre ut bara i somras. 10 % av 300.000 blir lite högre än 20.000... En annan sak om känns lite väl optimistiskt är branschens prognos att det redan 2010 ska vända upp igen. Då beräknas bygginvesteringarna öka med 3 %. Ok att läget kanske blir bättre, men frågan är vad det gör för sysselsättningen i sektorn? Det är inte fel att vara optimist, men prognosen känns mer som en förhoppning.

GM måste ha slagit ett nytt rekord igår? Aktien noteras till 2,23 USD och EPS för 2008 blev -15,71 USD! Det är ca 6,6 ggr bolagets marknadsvärde! Jag har aldrig sett något liknande i ett bolag som ändå själva tror att de ska överleva! Inte helt oväntat ser GM ett utmanande 2009 och de ca 14 miljarder USD de har i kassan som kanske räcker 5 månader till? GM:s försäljning har minskat med närmare 90 miljarder USD de senaste fyra åren. I det ljuset förstår man att de inte har lyckats kapat kostnader i samma takt. Ledningen kan dock inte skylla ifrån sig. 2004 var senaste året med vinst och sedan dess har åtgärderna lyst med sin frånvaro...

USA statsbudget kanske också slår nytt rekord i år? Budgetunderskottet beräknas till ca 12 % av BNP vilket i siffror blir 1750 miljarder USD! Det måste vara bland de högsta noteringarna någonsin i fredstid? Då har man ändå inte räknat med eventuella åtgärder i Freddie Mac och Fannie Mae. Man måste också komma ihåg att det här bygger på en viss budgetdisciplin och ska man döma av de senaste åren kanske -12 % är lite väl optimistiskt...

Inga kommentarer: