fredag 27 februari 2009

ÅAB minskar

ÅAB rapporterade sent i fredags. Om man börjar med de bra sakerna så var kapitaltäckningsgraden starka 12,6 % och inlåningen ökade med 11 %. Prognosen var även den intressant då resultatet ska öka 2009, vilket dock kan bero på engångseffekter tack vare Kauphtingköpet men det är inte direkt uttalat! Kreditförlusterna ökade visserligen 130 % men är fortfarande bara 0,1 % av kreditstocken. Det är mycket lågt.

På negativa sidan är det främst kostnaderna man fastnar för. De ökade 13 % (!) och drev upp K/I-talet till 0,73, vilket är betydligt högre än branschen. Utlåningen ökade med endast med 4 % men å andra sidan har VD påtalat att ÅAB inte "vill öka" utlången just nu. Kanske ett strategiskt val? Ser man till det viktigaste - resultatet - minskade det med hela 30 % (Q4: -55%)! Orsaken är inte IFRS-nedskrivningar av tillgångar som många andra banker har skyllt på utan istället minskade provisioner från kapitalmarknaden. Även de högre kostnaderna har del i det försvagade resultatet. Slutligen halveras dividenden till 0,50 euro men det är väl ganska förståeligt med det stora steget västerut som ska tas iår.

HKScan kom med en bra rapport i fredags. Både omsättningen och resultat var förvånansvärt bra under Q4 och julförsäljningen verkar ha gått galant. Sett till helåret blev EPS 0,12 euro, vilket motsvarar ca 0,3 % av omsättningen. Det är riktigt svagt! Oroande är också skuldsättningen där soliditeten är svaga 29,5 % och gearingen är hela 132 %. Räntekostnaderna är ca 80 % av rörelseresultatet! I det ljuset är det oförklarligt att styrerelsen väljer att föreslå 0,24 euro i dividend, 200 % av resultatet! Ok att prognosen är positiv (årets rörelsevinst före engångsposter förväntas bli större än år 2008) men ett börsbolag med omvärldsbevakning kan inte ha undgått ödet för de flesta prognoser under det senaste året. HKScan är ett intressant bolag tack vare värderingen, men ibland är låg värdering befogad. Jag är lite kluven men gillar inte skuldbördan.

Inga kommentarer: