onsdag 11 februari 2009

Debt service ratio

Det senaste året har många finanstermer fått en konkret innebörd! Vi har subprime, emittentrisk, kreditrisk och nu senast "debt service ratio" (DSR). DSR beskriver hur stor andel av inkomsten som hushållen lägger på sina lånebetalningar. Grafen nedan visar DSR från 1900 tills idag och tyvärr är höga värden inte bra...


Grafen kommer från en intervju i Barrons med Ray Dalio från Bridgewater Associates. Han talar egentligen om att vi nu upplever en "avskuldisering" istället för en traditionell lågkonjunktur. Det är också därför som alla är så förvirrade just nu. Beviset på det är bl.a. denna kurva. DSR toppade senaste på 30-talet och då visade sig korrigeringen bli ganska brutal! Det var också då vi senast upplevde en "avskuldisering". Han menar att DSR måste komma i balans innan vi kan få en stabilitet i ekonomin. Hela artikeln är mycket läsvärd och den hittar ni här.

Även om det onekligen ser mörkt ut med denna kurva så finns det hopp! Räntebetalningarna är fortfarande under amorteringarna och framförallt så amorteras det. Om amorteringarna försvinner , då ska man bli orolig. En annan sak som slår mig är att grafen under 30-talet är ganska okorrelerad med börsen. Ok att det sjunker men DSR fortsatte att sjunka ända t.o.m. andra världskriget. Börserna sjönk till ca 1935-36 innan de började återhämta sig! Således hade vi en 10-års-period av sjunkande DSR och (svagt) stigande börser.

HM presenterade sitt generationsskifte igår. 1 juli tar Karl-Johan Persson över vid en ålder av 34 år. Herregud säger många, men glömmer att pappa Stefan tog över vid ungefär samma ålder. Jag tycker HM sköts riktigt bra på många sätt. Karl-Johan har under några år skolats in i ledningen och arbetat nära med tidigare VD. Han är heller inte ensam, pappa Stefan kommer under många år att vara närvarande och stödja sonen i eventuella svårigheter. Det är få företag som har den här planeringen. Många skjuter upp det oundvikliga tills det är för sent. Det är också därför jag gillar HM. Trots att de är i en föränderlig modebransch, sköts företag som om de ska ärvas av barnbarnen vilket de antagligen får göra till slut!

Cramo hade en ganska svag rapport igår. Omsättningen steg men resultatet sjönk. Finland och Sverige hade rätt bra lönsamhet, men resten av Europa och öst har försvagats rejält! Cramo menar att kassaflödet ska bli positivt under 2009 vilket nästan är ett måste när man har lite väl med skulder (gearing: 149%). Utdelningen på 0,40 euro var något över förväntan. Lite oroande var kanske att Cramo börjar få kreditförluster då konkursande byggbolag inte betalar för de hyrda maskinerna. Ännu är det inget stort problem, men har säkert del i gårdagens kursfall.

Nokian Renkaat hade en katastrof-rapport vid första anblicken. Omsättningen var i linje men förlusten Q4 var 12,2 Meuro jfrt med +85 Meuro ifjol! I detta ingår dock en kostnad på 44 Meuro från valutadifferenser. Ser man direkt till rörelsevinsten var den hela 46,5 Meuro, trots att den innehåller kostnader för åtgärderna i samband med personalminskningarna. Å andra sidan är väl det nålen i höstacken! Dividenden sänks till 0,40 euro och prognosen pekar på att resultatet 2009 kommer att bli väsentligt sämre än 2008. De säger dock att det är svårt att säga något såhär tidigt på året (= de har ingen aning). Jag antar att de baserar prognosen på utvecklingen i Ryssland vilket minskade med 69 % (YoY)!!! Summa summarum en dålig rapport och gårdagens uppgång (+1,5%) måste ses i ljuset av den redan låga värderingen.

Sampos NAV sjönk oväntat mycket och var vid årsskiftet 8,28 kanske mest beroende på att Sampos 12 %-iga andel av Nordea har fallit som en sten! Resultatmässigt var dock skadeförsäkringen lysande lönsamt. If spås dessutom bli än mer lönsamt! Dividenden föreslås till 0,80 euro och det var betydligt högre än jag befarade igår. Sampos prognos får dock ingen att sova gott. De menar att det är omöjligt att göra en prognos för koncernens resultat 2009, eftersom det beror så mycket på finansmarknaden. Sampo talar t.o.m. om att 2009 kan bli ett av de värre åren i historien. Hoppas de har lika fel som när de tyckte att Nordea på 12 euro var en bra affär...

Teliasonera hade en stark rapport och annat var väl inte att vänta. VD Nyberg sade i höstas att Teliasonera var helt opåverkat av finanskrisen. Nu har de dessutom fått lite draghjälp av valutakurserna, men den organiska tillväxten var ändå 4,5 %. Det är bra för tråkiga Teliasonera. Även resultatet ökade kanske mest intressant är prognosen om att de ska öka omsättningen 2009. Kapitalinvesteringar kommer dock att sänka nettoresultatet en aning. Dividenden föreslås till 1,80 SEK (ca 0,17 euro) vilket var ungeför som väntat. Kursen steg en dryg procent och det sammanfattar Teliasonera ganska bra - tråkig men pålitlig.

Inga kommentarer: