tisdag 10 februari 2009

Otack är världens lön

Otack är världens lön! Här förhandlar Obama & Co fram det mest efterlängtade stimulanspaketet sedan "the New Deal" men börserna rasade! Orsaken var inte stimlulanspaketet utan istället räddningspaket nr 2 till bankerna som inte var tillräckligt detaljerat! Vilket skitsnack! Fråga istället vilka detaljer som saknades? Var den uttryckliga försäkran om att storbankerna är "too big to fail" eller kankse Tim Geithners mycket försiktiga svaromål i kongressen? Han verkade mest som en nervös student igår och vågade inte säga någonting. Jag undrar han ens skulle ha bekräftat att våren är på gång? Klart man skulle bli lite orolig och man satt tung i en rad storbanksaktier...

Nu är det bara SHB och OP-Pohjola av de större finska och svenska bankerna som inte har föreslagit nyemission och den andra gemensamma nämnaren är väl att båda har lika tråkig och försiktig strategi! Frågan är väl ändå om vi inte ser även dem stärka balansen innan den här konjunktursvackan är över?

SHB presenterade resultatet igår och det var bra! Rörelseresultatet ökade 4 % på årsbasis och räntenettot steg hela 23 %! Lite skrämmande är kreditförlusterna som under 2008 ökade till 1,6 miljarder SEK jämfört med blygsamma 27 miljoner 2007! De har dock en kapitaltäckningsgrad på höga 16 % så vi behöver se bra mycket värre kreditförluster innan man ska bli orolig. Då finns ju ändå chansen till nyemission... SHB drar till med en utdelning på 7 kr (8,50). Det måste vara bland de bättre i branschen (globalt sett).

Nordea hade en hyfsad rapport igår. Resultatet var bättre än väntat men även här var kreditförlusterna betydligt högre och det är danskarna som har störst problem! Det stora samtalsämnet var ändå emissionen på 2,5 miljarder euro (ca 27 miljarder SEK). Närmare detaljer kommer senast 11/3 men det borde innebära en utspädning på ca 20 % om emissionskursen blir runt dagens kurs. Det stora frågetecknet i det här sammanhanget är varför banken delar ut 0,20 euro i dividend när de ska ha nyemission??? Kan de inte bara låta dessa pengar stanna i bolaget och istället sänka emissionen. Jag vet att "historiken" blir sämre, men dylika finter av ledningen kan man vara utan.

Mer oroande med Nordeas emission är att näst största ägaren Sampo uppenbarligen garanterar 25 % av emissionen. Det skulle föra upp dem på 14 %, vilket ytterligare stärker Wahlroos grepp om sin forna arbetsgivare. Problemet är bara det att Sampo antagligen skulle använda hela sin dividendkassa för detta! Därmed kanske man inte ska räkna med ett utdelningsförslag på 1,20 idag när Sampo rapporterar...

Uponor hade en riktigt dålig rapport igår men det var ingen som trodde något annat. Rörelsevinsten blev negativ Q4 men de menar ändå att helåret 2009 ska bli positivt! Det låter lite för bra för att vara sant, men man kan inte heller förneka att den föreslagna dividenden på 0,85 euro är ett tydligt tecken på självförtroende (eller förfall). Uponor kommer nog tyvärr att få ett tungt 2009 och även om de "alltid" har gett bra utdelningar börjar resultatet tryta för att den trenden ska fortsätta. Lite som skogsbranschen för några år sedan.

Huhtamäki var mångas kelgris för 4-5 år sedan. Sedan dess har det blivit platt fall kan man säga! Besparingsåtgärderna visade sig ge endast tillfälliga effekter och de tvingades hela tiden till nya program. Efterfrågan och konkurrensen är svår och lönsamheten försvann redan 2006! Ifjol minskade omsättningen en aning medan resultatet gick från dåligt till ännu sämre. Förlusten per aktie blev 1,12 euro vilket var andra helåret i rad med röda siffror. Skuldsättningen är inte enorm men gearingen är ändå höga 84 %. Med de siffrorna på näthinnan blir den föreslagna utdelningen på 0,34 euro helt obegriplig! Borde inte fokus vara på lönsamhet och balansförstärkning just nu?

Lassila & Tikanoja hade ett ok 2008 med 9 % högre försäljning och 14 % högre vinst! Q4 var dock katastrof med en resultatnedgång på närmare 70 % (YoY)! Man tycker inte att sophantering borde påverkas nämnvärt av den ekonomiska nedgången, men tyvärr är återvinning påverkat av råvarupriser och de har som bekant fallit kraftigt. L&T har även gjort nedskrivningar i goodwill framförallt i den svenska verksamheten. Ser man framot menar Lassila & Tikanoja att 2009 blir i linje med 2008 och dividenden blir fina 0,55 euro. L&T har alltid varit högt värderade och har ett grundmurat förtroende bland finska investerare. Senaste året har det förtroendet knäckts en aning, men man kan inte förneka att Lassila är ett stabilt bolag i dessa tider.

Inga kommentarer: