onsdag 24 februari 2010

ÅAB gör "rekordvinst"

ÅAB Q4
Rörelseresultat: -0,4 Meur (3,7)
EPS: -0,03 euro (0,27)
ROE: 17,8 % (10,7%)
K/I-tal: 72 % (73%)
Osäkra krediter/kreditstock: 0,11 % (0,10%)
Utdelning: 0,70 euro (0,50)

Utdelningen ökar i ÅAB. Jubileumsåret gör att bolaget delar ut 0,20 euro extra till aktieägarna, vilket ger en direktavkastning på ca 3 %! Q4 var förstås negativt, men det är ändå i nyckeltalen man hittar frågetecknen?

2009 blev ett rekordresultat för banken, men detta kom dock inte via den operativa verksamheten utan via redovisningsteknik. ÅAB noterar en rejäl tradingvinst, när de köpte Kaupthing Sverige för halva priset! Det resulterade i en uppskrivning av negativ goodwill på 23,1 Meuro. Då helårsresultatet landade på 30,5 Meuro så inser man att det operativa resultatet var långt ifrån rekordnivåer. Rapporterna om +52 % vinstökning, blir istället -63 % om man ser till det operativa resultatet om man nu väljer att göra det. Tradingvinster ska naturligtvis också räknas så fjolåret var verkligen riktigt bra. Frågan är vad som händer 2010 då det operativa resultatet ska bli i nivå med 2009?


Vad som sticker ut med ÅAB-rapporten är de höga (och ökande) kostnaderna. K/I-talet rapporterats till 72 %, vilket är skyhögt över målet på 50 %. Om man dessutom tar bort effekten av negativ goodwill, så blir K/I-talet hisnande 92 %! För varje euro banken drar in, går 92 cent i kostnader! Detta trots att kreditförlusterna än så länge är på mycket låga nivåer. Man behöver inte vara raketkonstruktör för att inse att den här utvecklingen inte håller under 2010. Om inte resultatet lyfter rejält snart, så måste man börja titta på kostnaderna. Frågan är var man börjar?

Å andra sidan kanske de inte behöver kapa så mycket? Om räntorna stiger borde räntenettot öka och om börsen blir positiv borde provisionsintäkterna öka. Dessutom har ÅAB på ett ganska billigt sätt etablerat sig i Sverige. Detta strategiska insprång kunde ha kostat betydligt mer ifall man startade från noll med egen verksamhet. Summa summarum, ÅAB har ingen kris men man måste ha klart för sig att det är ganska små marginaler i nuvarande verksamhet. Med K/I på 92 % får inte kreditförluster komma smygande från den mycket låga 0,11 %-nivån. Då blir det illa!

Greklandsföljetongen verkar aldrig ta slut. Nu kom det fram att Goldman Sachs inte var ensamma om att förse Grekland med swapavtal som dolde deras skuldbörda. 15 andra banker gjorde samma sak! 15!!! Dessutom har EU-länderna fortfarande inte givit någon garanti som kunde lugna ner situationen. Der Spiegel rapporterade att EU-länderna skulle garantera ca 20-25 miljarder euro åt Grekland, vilket nästan täcker hälften av 2009 års budgetunderskott! Denna struntsumma dementerades dock av en tysk departementsanställd som via epost klargjorde att inget avtal finns på bordet. Grekland får klara sig själv! På söndag ska Grekland redovisa oklarheterna till Eurostat. Imorgon kommer EU-kommissionens prognos för EU-ländernas BNP och budgetunderskott. Fortsättning följer.

Inga kommentarer: