torsdag 11 februari 2010

Nordea, Cramo, Uponor, L&T, Tieto & Grekland!

Nordea Q4
Resultat före skatt: 592 Meur (832) 620e
EPS: 0,11 euro (0,15) 0,12e
K/I-tal: 56 % (48%)
ROE: 8,1 % (11,7%)
Utdelning: 0,25 euro (0,20) 0,22e

Nordea var svagare än väntat, men ingen katastrof. De har tagit några kostnader på "koncerninitiativ" vilket drar ned siffrorna. Man kunde misstänka kreditförluster, men de landade på 347 Meuro (netto) under Q4 vilket var högre än fjolårets 358. På årsbasis tredubblades kreditförlusterna men i relation till kreditstocken var de endast 0,54 %. Ingen fara på taket alltså. I Baltikum var dock relationen 3,38 %! Nu ska man minnas att kreditförluster är en bedömningsfråga och hur läget ser ut egentligen vet bara banken själv.

Det omtalade K/I-talet var 56 % vilket är bra. Man siktar på ett tal runt 50 och detta antyder absolut ingen kris för Nordea. Det gör heller inte dividendförslaget på 0,25 euro som var högre än väntat, vilket kanske är lite förvånande eftersom prognosen är ganska försiktig. Prognosen säger att det riskjusterade resultatet ska minska något, medan nettoresultatet inte ska påverkas nämnvärt. Den springande punkten är kreditförlusterna som ska ligga på en fortsatt hög nivå (beror på vem man jämför med...) och dessa är omöjliga att förutspå. De beräknas sjunka under 2010 men det är omöjligt att säga när den processen börjar, menar Nordea.

Summa summarum var det en ok rapport. Om vi står inför ett stålbad i banksektorn så syns det inte mycket av detta i Nordea-rapporten.


Lassila & Tikanoja Q4
Omsättning: 148 Meur (153) 146e
Resultat före skatt: 7,4 Meur (3,5) 9e
EPS: 0,14 euro (0,04) 0,16e
ROE: 15,7 % (19,6%)
Gearing: 53,5 % (58,8%)
Utdelning: 0,55 euro (0,55) 0,55e

Lassila var sådär. Visserligen betydligt bättre än ifjol, men de förväntade (kraftiga) lönsamhetsförbättringarna lyser med sin frånvaro. Om man ska vara krass så har de dubblat omsättningen på 5 år, men gör fortfarande ungefär samma resultat! Det är ett bevis på att något inte riktigt går som de har tänkt sig. Å andra sidan kan det också vara en möjlighet...

Prognosen var förvånansvärt försiktig. De säger att 2010 ska vara på ungefär samma nivå, både vad gäller omsättning och resultat. På kort sikt ska man alltså inte vänta sig några större överraskningar, men på längre sikt är L&T en stabil dividendmaskin - om än lite högt värderad som vanligt!


Tieto Q4
Omsättning: 440,6 Meur (492) 463e
Resultat före skatt: 32,2 Meur (6,6) 32e
EPS: 0,36 euro (0,02) 0,31e
ROE: 11,0 % (12,6%)
Gearing: 12,7 % (21 %)
Utdelning: 0,50 euro (0,20) 0,40e

Tieto hade en ok rapport utan större överraskningar. Lönsamheten har förbättrats betydligt under året, något som förstås har matchats av en kursuppgång. Skuldsättningen är hög för att vara ett IT-bolag, men inte så mycket att orda om. Att de genererar ett positivt kassaflöde på 70 Meuro gör att skulderna kommer att betas av i planerad takt, eller kanske ännu snabbare?

Prognosen menar att Tieto ska växa med marknaden och ledningen tror att 2010 års resultat kommer att bli bättre än fjolåret. Framförallt är det marknaden för outsourcing som växer, men även efterfrågan för större (nya) IT-projekt tros komma igång under H2/2010. Dividenden var en rejäl förbättring från fjolåret och över förväntan. Tieto-ledningen tror alltså på sin egen prognos!


Uponor Q4
Omsättning: 174,4 Meur (198,9) 173e
Resultat före skatt: 9,4 Meur (-25,5) 9e
EPS: 0,03 euro (-0,22) 0,09e
ROE: 4,1 % (22,2%)
Gearing: 25,5 % (19,8%)
Utdelning: 0,50 euro (0,85) 0,50e

Uponor hade en riktigt bra rapport. Nettoresultatet påverkas kraftigt negativt av högt skattetryck och extraordinära kostnader. I övrigt rapporterar bolaget förstås en svår marknadssituation där efterfrågan visserligen har bottnat, men ännu inte har kommit igång. Bolaget ser heller inte att den kommer igång under 2010.

Uponors tillväxt (?) kommer framförallt från utvecklingen av nya produkter. Klimatanläggningar för inomhusbruk har blivit en stor produkt i syd- och mellaneuropa. Detta har också minskat nedgången på dessa marknader, medan t.ex. USA och Finland uppvisar kraftiga försäljningsras.

Framåt menar Uponor att omsättningen ska bli på ungefär samma nivå som 2009. Resultatet ska däremot bli bättre! Således blir det åter ett år av sparande på Uponor och ledningen påtalar att vissa av de temporära sparåtgärderna som har införts under året kommer att bli permanenta. Under 2010 ska organisationen trimmas för att matcha betydligt lägre försäljningsnivåer på deras huvudmarknader.


Cramo Q4
Omsättning: 115,4 Meur (143,3) 112e
Resultat före skatt: -27,5 Meur (4,8) 2,0e
EPS: -0,88 euro (0,22) 0,03e
ROE: -12,1 % (14,9%)
Gearing: 113,4 % (149,3%)
Utdelning: 0,00 euro (0,20) 0,10e

Om man ska säga något positivt om Cramos rapport så var kassaflödet positivt! Bolaget nådde +11,8 Meuro (-8,1) och med tanke på marknadssituationen var det en bragd! Dessutom var faktiskt omsättningen aningen bättre än väntat, men tyvärr långt under fjolåret.

I övrigt var det en riktigt svag rapport! Vinst faller kraftigt och var rejält under förväntningarna. Inte nog med att efterfrågan viker, Cramo drabbas också av kreditförluster och tvingas reservera för dessa. Avskrivningar och värdenedgångar ställer till det ytterligare.

Skuldsättningen ser ut att ha fallit, men det är lite missvisande eftersom Cramo endast har omfördelat sina lån, antagligen p.g.a. sina covenanter. Cramo har upptagit ett hybridlån på 50 Meuro (12 % avkastning) vilket inte räknas in i gearingen, som enbart tar hänsyn till räntebärande skulder. Om man korrigerar för detta blir gearingen 128 %. Givetvis en förbättring från ifjol, men inte lika bra som rapporten ger sken av.

Cramo ger ingen direkt prognos, men säger att det finns tecken på att marknaden har förbättrats under H2/2009. De tror dock att nedgången fortsätter H1/2010 och först efter sommaren kan vi se en klar förbättring av maskinuthyrningen. Cramo tillägger att Q1/2010 kommer att bli utmanande!

Dividenden är det slutliga kvittot på den tuffa marknadssituationen. Cramo betalar ingen dividend, men de frestar lite med att det kan komma en dividend till hösten ifall läget är bättre då. Just nu känns dock den utdelningen skriven i stjärnorna...


Grekland famlar mellan hopp och förtvivlan just nu. Ena dagen är det katastrof och nästa dag är det lugnt. I fredags var läget akut och ingen trodde (officiellt) att det fanns någon lösning på problemen. Visserligen lyckades emissionen av deras statsobligationer över förväntan i förra veckan, men det misstänktes att emissionen hade manipulerats av investmentbankerna.

I tisdags var allt lugnt igen när Tyskland garanterade att Grekland skulle få sina pengar. Tyska finansministern nöjde sig inte med en bankgaranti, utan regeringen diskuterade även andra åtgärder för att hjälpa Grekland. Börserna andades ut (=steg).

I onsdags blev läget akut igen då fransmännen av någon anledning inte kunde ställa upp på samma garanti! Tydligen är irritationen stor över att IMF ska ha en ledande roll i detta "räddningspaket" och medlemsländerna saknar inflytande över villkoren. Man kunde ju förstås argumentera att EU har haft flera år på sig att göra något åt den grekiska situationen, men mest varit upptagna med annat. Nu när IMF gör något konkret, då kanske man borde låta dem hålla i taktpinnen (igen)? Dessutom kanske inte detta är sista gången nödhjälp behövs?

Å andra sidan är faktiskt problemen inte överväldigande sett till hela EU:s BNP! Fortsättning lär följa...

Inga kommentarer: