onsdag 10 februari 2010

Mera rapporter!

Metso Q4
Omsättning: 1353 Meur (1839) 1374e
Resultat före skatt: 42 Meur (155) 64e
EPS: 0,18 euro (0,79) 0,32e
ROE: 9,8 % (26,0%)
Gearing: 32,5 % (75,7%)
Utdelning: 0,70 euro (0,70) 0,70e

Metso såg ljuset i tunneln under Q4, även om marknaden är fortsatt svår och kunderna skjuter upp sina investeringsbeslut. I själva verket undrar jag om inte Metso lider mest av de goda tiderna från 2007! Då investerades det nämligen oerhört i branschen och detta ligger antagligen till grund för dagens överkapacitet.

Resultatet Q4 var aningen sämre än väntat och det är framförallt pappersindustrin som drar ned siffrorna. Övriga delar går som väntat eller bättre. Metso har varit duktiga på att skapa kassaflöde och balansen ser riktigt stark ut. Utdelningen höjs (!) även om ledningen inte frestar med att eventuellt dela ut en extradividend. Ifjol på våren antyddes att det skulle komma en extrautdelning på hösten - något som inte blev av.

Orderingången var bättre än väntat och prognosen för 2010 antyder Metsos omsättningen ska vara i nivå med 2009, samtidigt som lönsamheten ska vara "nöjaktig". De ska alltså göra vinst! Värderingen känns väl lite väl ansträngd på dessa premisser. Köper man Metså nu gör man det med förhoppningen om bättre tider till hösten.


Orion Q4
Omsättning: 193,3 Meur (180) 195e
Resultat före skatt: 43,1 Meur (32,1) 49e
EPS: 0,23 euro (0,18) 0,26e
ROE: 8,2 % (16,5%)
Gearing: -8,9 % (-7,1%)
Utdelning: 1,10 euro (0,95) 1,00e

Det klassiska dividendbolaget Orion redovisar något så ovanligt som ökad omsättning, ökad vinst och ökad utdelning! Ovanligt för anno 2009 alltså. Resultatet var ändå aningen svagare än förväntat, men det hade bara (en liten) effekt på kursen inledningsvis. Bolaget menar att priskonkurrensen är hård och det märks framförallt på deras Parkinson-mediciner, vars försäljning var svagare än väntat. Summa summarum var det ändå ett stabilt resultat från ett stabilt bolag.

Utdelningen kommer tudelad. Dels är det en ordinarie dividend på 1,00 euro som kompletteras med en återbetalning av fritt eget kapital på 0,10 euro. Den sistnämnda är skattefri och förstås mer attraktiv för aktieägarna. Höjningen av dividenden är markant och uppenbarligen ser framtiden ljus ut hos ett av Finlands mest klassiska utdelningsbolag.


Outotec Q4
Omsättning: 219,8 Meur (398,8) 252e
Resultat före skatt: 13,3 Meur (52,4) 22e
EPS: 0,21 euro (0,84) 0,37e
ROE: 12,4 % (64,1%)
Gearing: -55,8 % (-139%)
Utdelning: 0,70 euro (1,00) 0,70e

Outotec lider liksom Metso av branschens överkapacitet. Kunderna har helt enkelt inget behov av att investera. Outotec ska dock implementera en ny organisation som förutom det uppenbara (kostnadseffektivitet) även ska utveckla service-verksamheten - något som hittills haft inte har haft hög prioritet.

Resultatet var svagare än väntat och kursen föll ganska kraftigt. Balansen är förstås stark och den ligger till grund för den ganska höga dividenden, trots ett negativt kassaflöde. Prognosen säger att försäljningen ska växa ca 14 % (tack vare 2009 års förvärv) medan resultatet ska bli ungefär detsamma. Det verkar tyvärr som att Outotec kan bli stillastående i några år, men på sikt tror jag Outotec är intressant...


Kemira Q4
Omsättning: 594,7 Meur (627,6) 651e
Resultat före skatt: 1,3 Meur (-94,5) 22e
EPS: 0,06 euro (-0,52) 0,12e
ROE: 8,2 % (16,5%)
Gearing: 53 % (107%)
Utdelning: max 0,27 euro (0,50) 0,25e


Kemira hade en riktigt bra rapport som slog förväntningarna. Rapporterat resultat är dock ner kraftigt p.g.a. eo-kostnader Detta kryddades med att ledningen äntligen kunde presentera en tidsplan för listningen av Tikkurila. Den delen ska nämligen delas ut till aktieägarna, något som har förberetts i snart två år! Nu är det bestämt att den som är aktieägare i Kemira den 19/3 får aktier i Tikkurila enligt 4:1, dvs för fyra Kemira får man en Tikkurila.

Dividenden ges främst i form av Tikkurila, men utöver det vill styrelsen ha en fullmakt från stämman att besluta om en penningdividend på maximalt 0,27 euro/aktie. Kemira är just nu i ropet för Tikkurila. Jag undrar om intresset håller i sig efter att det är utdelat?

Inga kommentarer: